Actualitate

Ședință la Guvernul României, programată vineri. Un proiect are legătură cu Constanța

  • Vineri este programată o nouă ședință de Guvern.

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 7 august 2020 sunt următoarele:

PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/LG.pdf

 

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților şi angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS - CoV – 2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/OUG.pdf


 

2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/NFHG.pdf

 

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind denumirile titlurilor și calificărilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 – 2020, 2020-2021

Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG.pdf

 

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea unor instituții din subordinea/coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, cuprinse în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-1.pdf

 

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-2.pdf

 

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HGANEXA.pdf

 

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în judeţul Cluj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 1833 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-3.pdf

 

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Constanța, judeţul Constanța, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-4.pdf

 


7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 917 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Floreşti, judeţul Cluj, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-5.pdf

 

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului 2734 din domeniul privat în domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-6.pdf

 

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/NFHG-1.pdf

 

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/NFHGANEXE.pdf

 

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Casa de Pensii Sectorială

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/NFHGANEXA.pdf

 

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind plata contribuției financiare voluntare a României la bugetul Minisunii Speciale de Monitorizare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-7.pdf

 

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-8.pdf

 

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale a zăcământului de apă minerală naturală din perimetrul IZVORUL ALB - VALEA BANCULUI și a zăcământului de apă minerală naturală (carbogazoasă) din perimetrul NEGRIȘOARA - POIANA NEGRII , judeţul Suceava

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HGANEXA-1.pdf

 

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea denumirii și actualizarea descrierii tehnice, adresei și valorii de inventar a două bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului București, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Protecția Mediului, instituție publică care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară și reevaluării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-9.pdf

 

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea desființării Sălii Polivalente situată în Municipiul Tulcea, str. Isaccei nr. 18, județul Tulcea, în vederea realizării, pe același amplasament, a obiectivului de investiții ”Construire Sală Polivalentă municipiul Tulcea”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-10.pdf

 

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Institutului Naţional de Administraţie

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HGANEXE.pdf

 

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-11.pdf

 

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-12.pdf

 

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Băcani, judeţul Vaslui

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-13.pdf

 

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Fântânele, judeţul Mureș

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-14.pdf

 

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei orașului Borșa, județul Maramureș

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-15.pdf

 

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Cut, județul Alba

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-16.pdf

 

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

 

IV. MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea Programului Național de Reformă 2020 și a Recomandărilor Specifice de Țară 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/MEMO.pdf

 

2.    MEMORANDUM cu tema: acord de principiu privind contractarea de împrumuturi de la Uniunea Europeană în cadrul instrumentului european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE), ca urmare a apariției epidemiei de COVID-19

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/MEMO-1.pdf

 

3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea rezultatelor prioritizării proiectelor de investiții publice semnificative, ce urmează a fi utilizate în procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pe anul 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/MEMO-2.pdf

 

4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Florin Nicolae CREȚ - secretar de stat în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Locuințe

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/MEMO-3.pdf
 

5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea inițierii negocierii și semnării ”Înțelegerii tehnice între Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS), prin Direcția Controlul Armamentelor și Verificare (DCAV) din România și Statul Major General al Apărării, Direcția Control Armamente și Verificare (UVE), din Regatul Spaniei privind folosirea avionului de observare AN-30 al României în vederea executării unui zbor de observare Cer Deschis al Regatului Spaniei deasupra teritoriului Ucrainei, în anul 2020”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/MEMO-4.pdf


V. INFORMĂRI

1. Sinteza activității privind modul de pregătire și de efectuare a rechizițiilor de bunuri și a prestărilor de servicii în interes public, la nivel național, în anul 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/INFO.pdf
 

2. INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor locale din anul 2020 – 3 august 2020 –

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/INFO-1.pdf
 

VI. RAPOARTE

1.    RAPORT de activitate pe anul 2019 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/RAPORT-.pdf


VII. PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 21 inițiative legislative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/PUNCTEDEVEDERE_compressed-1-1.pdf

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ședință de Guvern. Ce proiecte se află pe ordinea de zi

01 Oct 2020 248

Guvern Starea de alertă pe teritoriul României se prelungește! (document)

14 Sep 2020 700

Măsuri aprobate de Guvern în al 12-lea ceas 500 de posturi suplimentare și 100 de milioane ron pentru achiziționarea de materiale de protecție sanitară și dispozitive electronice

12 Sep 2020 1007

Ședință la Guvernul României, programată joi. Un proiect are legătură cu Constanța

09 Sep 2020 590

Proiectele actelor normative adoptate în ședința de guvern de azi. Unul se referă și la Constanța

03 Sep 2020 2314

Ședință la Guvernul României, programată joi. Un proiect are legătură cu Constanța

02 Sep 2020 2161

Ședință de guvern. Ce proiecte de acte normative ar putea fi discutate

28 Aug 2020 545

Ședință la Guvernul României. Care sunt proiectele de pe ordinea de zi

24 Aug 2020 2163

Proiectele de acte normative, adopdate în ședința de Guvern de astăzi

19 Aug 2020 459

Ședință la Guvernul României. Când are loc și ce se va discuta

19 Aug 2020 345

Proiectele de acte normative adoptate în ședința de vineri a Guvernului României

14 Aug 2020 567

Declarații susținute de premierul Ludovic Orban la începutul ședinței de Guvern de astăzi (video)

14 Aug 2020 424

Prelungirea stării de alertă cu 30 de zile, pe ordinea ședinței de Guvern

14 Aug 2020 1905

Ședință la Guvernul României, programată vineri. Un proiect are legătură cu Constanța

13 Aug 2020 386

Ludovic Orban prezintă în Parlament raportul privind măsurile adoptate pentru limitarea răspândirii COVID-19

12 Aug 2020 528