Actualitate

LIVE TEXT. Ședință ordinară la Consiliul Județean Constanța. Ce proiecte se află pe ordinea de zi (galerie foto)

Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, astăzi de la ora 11,00, în Sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ – Consiliul Judeţean Constanţa.  Printre cei prezenți se află și deputatul Robert Turcescu. Ședința CJC e condusă de vicepreședintele CJC Claudiu Palaz. În sală sunt prezenți 32 de consilieri județeni, iar pe ordinea de zi sunt 27 de proiecte. 

UPDATE. ora 11.25

Au fost votate pozitiv următoarele proiecte de către consilierii județeni: 

1.         Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice din cadrul Direcției Publice Județene de Evidență a Persoanelor Constanța, pentru anul 2018.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
2.         Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, operatorului de transport S.C.Flaviu Transcom S.R.L.
Iniţiator : Vicepreședinte – Palaz Claudiu Iorga.
 
3.         Proiect de hotărâre privind acualizarea programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic județean, valabil în perioada 2014-2019, prin modificarea graficului de circulație corespunzător traseului cod 34 Constanța – Agigea - Sanatoriu.
Iniţiator : Vicepreședinte – Palaz Claudiu Iorga.
 
4.         Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului cu obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri pentru anul 2017, finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Constanţa.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
5.         Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori”- Constanța.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
 
6.         Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017  pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros”- Constanța.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
 
7.         Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul”- Constanța.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
8.         Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Judeţean de Resurse și de Asistenţă Educațională - Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
9.         Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2017 pentru Biblioteca Județeană „I.N.Roman” - Constanța.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
10.       Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2017 pentru Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” - Constanța.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
11.       Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții de la Teatrul de Stat Constanța.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
12.       Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Teatrul de Stat Constanța.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
13.       Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 şi modificarea listei de investiţii pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

UPDATE: ora 11.35

Proiectul de la numărul 14, privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Listei de investiții, pe anul 2017, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  Constanța.       Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia, a fost votat după mai multe discuții aprinse între Claudiu Palaz și consilerul Marian Crușoveanu. 

UPDATE: ora 11.45

Au fost votate și proiectele 15, 16 și 17. 

15.       Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.103/28.04.2017 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2017.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
16.       Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.199/28.07.2017 privind reapartizarea pe unități administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2017.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
17.       Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Centrului Cultural Judeţean Constanţa “Teodor T. Burada”.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
UPDATE: ora 11.56

Și la proiectele 18, 19 și 20 au existat discutți aprinse între consilierii PNL și Claudiu Palaz. După mai multe dezbateri proiectele au fost votate. La cele trei proiecte, consilierii județeni PNL au semnalat faptul că se ajunge la 500 de euro mp pentru reabilitarea termică a Centrului de Plasament Antonio, a Centrului de Primire a Copilului în regim de urgență și a centrului de îngrijire și asistență Poarta Albă.

18.       Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenţi Proiectului “Reabilitare energetică a clădirilor Centrului de Plasament Antonio, Constanţa”.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
19.       Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenţi Proiectului “Reabilitare  energetică a clădirilor Centrului de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă , Constanţa”.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
20.       Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenţi Proiectului “Reabilitare energetică a clădirilor Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Poarta Albă”.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

Votate au fost și proiectele 21 și 22. 

21.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru derularea Proiectului “Reabilitare energetică a clădirilor Centrului de Plasament Antonio, Constanţa”.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
22.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru derularea Proiectului “Reabilitare energetică a clădirilor Centrului de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă, Constanţa”.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

UPDATE: ora 12.00

A fost votat și proiectul 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru derularea Proiectului “Reabilitare energetică a clădirilor  Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Poarta Albă”.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

UPDATE: ora 12.05

Sunt dezbateri aprinse la proiectul 24, proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanţa.
      Iniţiator : Vicepreşedinte – Learciu Dumitru Daniel. 

Iuliana Botezatu, președintele Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, a semnalat că analiza DGASPC este eronata. De aceea Consilierul PNL Marian Crușoveanu a propus să fie trimis corpul de control al CJC la DGASPC. Proiectul 24 nu a fost votat.

UPDATE. ora 12.15

Au fost votate și proiectele 25, 26, 27 și 28.

25.       Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului referitor la constituirea Judeţului Constanţa ca parte civilă în dosarul penal nr.2407/P/2016 aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
26.       Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului referitor la constituirea Judeţului Constanţa ca parte civilă în dosarul penal nr.2404/P/2016 aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
  
27.       Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli și a listei obiectivelor de investiții ale Județului Constanța pe anul 2017.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

28. Proiect de hotărâre privind moditficarea comisiei pentru Protecția Copilului Constanţa.
Inițiator Preşedinte - Țuţuianu Marius Horia.
 
UPDATE: ora 12.20

A fost votat și proiectul de hotărâre 29 privind numirea domnului Stamat Costel în funcţia de Director al Direcției de Pază a Judeţului Constanţa.
Iniţiator Preşedinte - Ţuţuianu Marius Horia.

La finalul ședinței au fost renumărate voturile. Cu 18 voturi pentru și 13 anulate Costel Stamat a fost ales director al Direcției de Pază a Județului Constanța.

UPDATE: ora 12.22

Se revine la proiectul 24. Mariana Belu a precizat că nu a numărat bine voturile. Prin urmare proiectul 24 a trecut!

UPDATE. ora 12.27

Au fost votate și proiectele 30, 31, 32, 33, 34. 

30. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane în judeţul Constanţa, aprobat prin HCJ ar. 253/2008.
Iniţiator : Viceprședinte Palaz Claudiu lorga
 
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Lumina şi administrarea Consiliului Local al Comunei Lumina în domeniul public al Judeţului Constanta şi în administrarea Consiliului Județean Constanţa
Inițiator Preşedinte - Țuţuianu Marius Horia.
 
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Oraşul Murfatlar şi administrarea
Murfatlar în domeniul public al Judeţului Constanta şi în administrarea Consiliului Județean Constanţa
Inițiator Preşedinte - Țuţuianu Marius Horia.
 
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitării de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Municipiul Mangalia administrarea Consiliului
Local al Municipiului Mangalia în domeniul public al Judeţului Constanta şi în administrarea Consiliului Județean Constanţa
Inițiator Preşedinte - Țuţuianu Marius Horia.
 
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitării de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Municipiul Medgidia administrarea Consiliului
Local al Municipiului Medgidia în domeniul public al Judeţului Constanta şi în administrarea Consiliului Județean Constanţa
Inițiator Preşedinte - Țuţuianu Marius Horia.
 
UPDATE. ora 12.27

La ședința CJC a ajuns și președintele CJC, Horia Țuțuianu. Acesta a precizat că pe ordinea suplimentară de zi mai este și proiectul privind reabilitarea subsolului Policlinicii 2. Respectivul proiect a fost votat.

În plus, Horia Țuțuianu i-a invitat azi pe toți consilierii județeni la cea de-a 10 ediție a Sărbatorii Recoltei și a vinului dobrogean. 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Delfinariul din Constanţa ar putea fi extins, potrivit Masterplanului investiţiilor în turism

25 Sep 2018 229

Bani, din nou, de la bugetul local pentru sportul constănţean. La ce structuri se referă proiectele de hotărâre (documente)

24 Sep 2018 976

Consiliul Municipal Constanţa votează prelungirea contractului cu Societatea de Avocaţi „Trandafir şi Asociaţii“. Vezi de ce! (document)

24 Sep 2018 130

Elevii premianţi la olimpiadele şi concursurile internaţionale şi cei cu media 10 la Bacalaureat, răsplătiţi financiar de Primăria Constanţa (documente)

24 Sep 2018 337

Consiliul Judeţean Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Lista proiectelor incluse pe ordinea de zi

21 Sep 2018 301

ALDE va merge pe negociere politică pentru păstrarea funcţiei de vicepreşedinte al CJC

21 Sep 2018 444

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa va fi finanţat cu echipamente şi un laborator pentru arheologie subacvatică

18 Sep 2018 136

Peste 70 de ani de închisoare pentru mai mulți directori din Consiliul Județean și afaceriști din Constanța. Dosarul, redeschis azi

17 Sep 2018 732

Consiliul Judeţean Constanţa cumpără materiale pentru promovarea turismului autohton

15 Sep 2018 463

Cine sunt beneficiarii fondurilor nerambursabile alocate de Consiliul Județean Constanța pentru activitățile sportive?

13 Sep 2018 1046

Consiliul Judeţean Constanţa scoate la concurs un post de director general adjunct. Ce condiții trebuie îndeplinite și când este programat concursul

12 Sep 2018 395

PMP Constanţa anunţă că nu va susţine demersurile ALDE privind funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean

12 Sep 2018 705

Learciu explică motivele pentru care ar fi fost îndepărtat din ALDE Deputatul Gerea nu vrea să intre în polemică, dar anunţă că au un posibil înlocuitor la Consiliul Judeţean Constanţa

11 Sep 2018 1047

Societatea Stop SRL, controlată de Costică Zelca, va amenaja o parcare. Unde va fi amplasată

08 Sep 2018 1195

Consiliul Judeţean Constanţa face angajări

04 Sep 2018 873

Se amenajează un mini-parc la Pavilionul Expoziţional. 155 de tei, platani şi stejari roşii vor fi plantaţi în această toamnă (document)

04 Sep 2018 2272

Consiliul Judeţean Constanţa a dat în judecată asociaţia fondată de Gheorghe Oancea. Vrea să recupereze stricăciunile din contractul reziliat anul trecut!

30 Aug 2018 1525

Consiliul Judeţean Constanţa a publicat Raportul de activitate al preşedintelul CJC, Horia Ţuţuianu (document)

27 Aug 2018 407

Licitaţie pentru lucrări de pavare şi asfaltare în curtea ISU „Dobrogea“

25 Aug 2018 291

Adevăr şi dezinformări Un consilier a luat judeţul la pas şi povesteşte ce se întâmplă în localităţile unde au fost confirmate focare de pestă porcină africană

24 Aug 2018 2270

Consiliul Judeţean Constanţa Două rute alternative pentru sudul litoralului vor fi reabilitate (galerie foto)

22 Aug 2018 4499

Consiliul Județean aprobă închirierea unor spații aflate în administrarea Spitalului Județean Constanța

20 Aug 2018 593

Soti Cable Neptun a câştigat în instanţă! Câţi bani trebuie să primească de la Consiliul Judeţean

20 Aug 2018 1292

Consiliul Judeţean Constanţa scoate la concurs un post vacant

18 Aug 2018 1282

Ministrul Ioan Deneş explică Situaţie critică în judeţul Constanţa şi Delta Dunării. Câţi mistreţi vor fi ucişi şi ce se întâmplă cu vacile localnicilor (galerie foto)

15 Aug 2018 1752

Contracte semnate recent, dar şi restanţe Ce proiecte are în implementare Consiliul Judeţean Constanţa? (galerie foto)

10 Aug 2018 939

Consiliul Judeţean ConstanţaProiectul privind „Monitorizarea și protejarea în comun a mediului înconjurător în Bazinul Mării Negre 2014-2020” a fost semnat!

09 Aug 2018 1467

Pavilionul Expoziţional se dotează cu loc de joacă pentru copii

03 Aug 2018 366

UPDATE. Astăzi este ședință a Consiliului Local Municipal Constanța. Zeci de proiecte pe ordinea de zi. Alte două, pe ordinea suplimentară (galerie foto)

31 Jul 2018 577

UPDATE Ședinţă ordinară a Consiliului Judeţean Constanţa. Nici un proiect pe ordinea suplimentară de zi (galerie foto)

27 Jul 2018 513

Constanţa. Este şedinţă de Consiliu Judeţean. Ce se discută. Nume de persoane importante pe ordinea de zi

27 Jul 2018 940

Peste 100 de posturi noi în cadrul Spitalului Judeţean Constanţa. 33 la Secţia Oncologică (document)

27 Jul 2018 864

Consiliul Judeţean Constanţa organizează concurs pentru postul de manager al Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii. Ce se întâmplă cu dr. Bîlbă?! (document)

24 Jul 2018 1238

Patru imobile ale Consiliului Judeţean Constanţa vor fi expertizate tehnic în vederea demolării sau reabilitării şi consolidării! (document)

23 Jul 2018 416

Declaraţii de avere Averea şi interesele consilierului judeţean PNL Marius Enescu la doi ani de mandat! (documente)

23 Jul 2018 862

Consiliul Judeţean Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Iată ordinea de zi!

19 Jul 2018 1960

Ministrul Sănătății și ministrul Finanțelor, în vizită de lucru la Constanța. Ce se află în programul demnitarilor

19 Jul 2018 567

Averea și interesele consilierului județean PSD Vasile Moldovanu. Investiții în terenuri și clădiri (documente)

17 Jul 2018 680

Cât a încasat anul trecut consilierul judeţean Steluţa Lebidov, venită în locul lui Emil Banias (documente)

14 Jul 2018 541

A fost semnat contractul de finanțare pentru „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-artistică a Cetății Carsium“!

14 Jul 2018 1949

Consiliul Judeţean Constanţa organizează licitaţii pentru DJ 223, tronsonul Cernavodă - Rasova - Aliman - Ion Corvin

12 Jul 2018 575

A fost identificat un nou amplasament Consiliul Judeţean Constanţa, pregătit să se împrumute pentru a construi un spital de pediatrie

11 Jul 2018 2538

Centrul de Îngrijiri Paleative Casa Soarelui din Constanța, preluat oficial de Consiliul Județean Constanța (galerie foto)

10 Jul 2018 2930

UPDATE. Consiliul local al municipiului Constanţa convocat în şedinţă de îndată. Primarul Decebal Făgădău o dă la pace cu consilierii opoziției

06 Jul 2018 939

Constanţa. Averea şi interesele liberalului Radu Bogdan Matei la jumătatea mandatului de consilier judeţean (documente)

06 Jul 2018 869

Consilierul Bogdan Bola a ieşit din zona de confort a aleşilor ce ridică mâna din reflex. Din păcate, propunerile sale sunt ignorate de executivul Consiliului Judeţean Constanţa (document)

04 Jul 2018 2084

La noi, ca la nimeni CJC, invadat de gunoaie. Primăria Constanța somează administrația județului să urgenteze rezolvarea acestei situații

29 Jun 2018 740

Veniturile alesului au crescut Cât a câştigat în anul fiscal 2017 liderul consilierilor judeţeni liberali, Marian Iordache? (documente)

27 Jun 2018 834

Asociaţia senatorului Chiţac le dă bătăi de cap angajaţilor Inspectoratului în Construcţii, prefectului şi arhitectului-şef Mihai Vânturache!

26 Jun 2018 1668

La mâna Curţii de Conturi În anul Centenarului, Consiliul Judeţean Constanţa, la un pas să taie fondurile pentru proiecte culturale! Cine este vinovat?

23 Jun 2018 1746