Actualitate

LIVE TEXT. Ședință ordinară la Consiliul Județean Constanța. Ce proiecte se află pe ordinea de zi (galerie foto)

Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, astăzi de la ora 11,00, în Sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ – Consiliul Judeţean Constanţa.  Printre cei prezenți se află și deputatul Robert Turcescu. Ședința CJC e condusă de vicepreședintele CJC Claudiu Palaz. În sală sunt prezenți 32 de consilieri județeni, iar pe ordinea de zi sunt 27 de proiecte. 

UPDATE. ora 11.25

Au fost votate pozitiv următoarele proiecte de către consilierii județeni: 

1.         Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice din cadrul Direcției Publice Județene de Evidență a Persoanelor Constanța, pentru anul 2018.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
2.         Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, operatorului de transport S.C.Flaviu Transcom S.R.L.
Iniţiator : Vicepreședinte – Palaz Claudiu Iorga.
 
3.         Proiect de hotărâre privind acualizarea programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic județean, valabil în perioada 2014-2019, prin modificarea graficului de circulație corespunzător traseului cod 34 Constanța – Agigea - Sanatoriu.
Iniţiator : Vicepreședinte – Palaz Claudiu Iorga.
 
4.         Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului cu obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri pentru anul 2017, finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Constanţa.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
5.         Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori”- Constanța.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
 
6.         Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017  pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros”- Constanța.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
 
7.         Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul”- Constanța.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
8.         Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Judeţean de Resurse și de Asistenţă Educațională - Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
9.         Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2017 pentru Biblioteca Județeană „I.N.Roman” - Constanța.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
10.       Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2017 pentru Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” - Constanța.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
11.       Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții de la Teatrul de Stat Constanța.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
12.       Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Teatrul de Stat Constanța.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
13.       Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 şi modificarea listei de investiţii pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

UPDATE: ora 11.35

Proiectul de la numărul 14, privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Listei de investiții, pe anul 2017, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  Constanța.       Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia, a fost votat după mai multe discuții aprinse între Claudiu Palaz și consilerul Marian Crușoveanu. 

UPDATE: ora 11.45

Au fost votate și proiectele 15, 16 și 17. 

15.       Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.103/28.04.2017 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2017.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
16.       Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.199/28.07.2017 privind reapartizarea pe unități administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2017.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
17.       Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Centrului Cultural Judeţean Constanţa “Teodor T. Burada”.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
UPDATE: ora 11.56

Și la proiectele 18, 19 și 20 au existat discutți aprinse între consilierii PNL și Claudiu Palaz. După mai multe dezbateri proiectele au fost votate. La cele trei proiecte, consilierii județeni PNL au semnalat faptul că se ajunge la 500 de euro mp pentru reabilitarea termică a Centrului de Plasament Antonio, a Centrului de Primire a Copilului în regim de urgență și a centrului de îngrijire și asistență Poarta Albă.

18.       Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenţi Proiectului “Reabilitare energetică a clădirilor Centrului de Plasament Antonio, Constanţa”.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
19.       Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenţi Proiectului “Reabilitare  energetică a clădirilor Centrului de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă , Constanţa”.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
20.       Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenţi Proiectului “Reabilitare energetică a clădirilor Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Poarta Albă”.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

Votate au fost și proiectele 21 și 22. 

21.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru derularea Proiectului “Reabilitare energetică a clădirilor Centrului de Plasament Antonio, Constanţa”.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
22.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru derularea Proiectului “Reabilitare energetică a clădirilor Centrului de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă, Constanţa”.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

UPDATE: ora 12.00

A fost votat și proiectul 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru derularea Proiectului “Reabilitare energetică a clădirilor  Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Poarta Albă”.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

UPDATE: ora 12.05

Sunt dezbateri aprinse la proiectul 24, proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanţa.
      Iniţiator : Vicepreşedinte – Learciu Dumitru Daniel. 

Iuliana Botezatu, președintele Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, a semnalat că analiza DGASPC este eronata. De aceea Consilierul PNL Marian Crușoveanu a propus să fie trimis corpul de control al CJC la DGASPC. Proiectul 24 nu a fost votat.

UPDATE. ora 12.15

Au fost votate și proiectele 25, 26, 27 și 28.

25.       Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului referitor la constituirea Judeţului Constanţa ca parte civilă în dosarul penal nr.2407/P/2016 aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
26.       Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului referitor la constituirea Judeţului Constanţa ca parte civilă în dosarul penal nr.2404/P/2016 aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
  
27.       Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli și a listei obiectivelor de investiții ale Județului Constanța pe anul 2017.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

28. Proiect de hotărâre privind moditficarea comisiei pentru Protecția Copilului Constanţa.
Inițiator Preşedinte - Țuţuianu Marius Horia.
 
UPDATE: ora 12.20

A fost votat și proiectul de hotărâre 29 privind numirea domnului Stamat Costel în funcţia de Director al Direcției de Pază a Judeţului Constanţa.
Iniţiator Preşedinte - Ţuţuianu Marius Horia.

La finalul ședinței au fost renumărate voturile. Cu 18 voturi pentru și 13 anulate Costel Stamat a fost ales director al Direcției de Pază a Județului Constanța.

UPDATE: ora 12.22

Se revine la proiectul 24. Mariana Belu a precizat că nu a numărat bine voturile. Prin urmare proiectul 24 a trecut!

UPDATE. ora 12.27

Au fost votate și proiectele 30, 31, 32, 33, 34. 

30. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane în judeţul Constanţa, aprobat prin HCJ ar. 253/2008.
Iniţiator : Viceprședinte Palaz Claudiu lorga
 
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Lumina şi administrarea Consiliului Local al Comunei Lumina în domeniul public al Judeţului Constanta şi în administrarea Consiliului Județean Constanţa
Inițiator Preşedinte - Țuţuianu Marius Horia.
 
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Oraşul Murfatlar şi administrarea
Murfatlar în domeniul public al Judeţului Constanta şi în administrarea Consiliului Județean Constanţa
Inițiator Preşedinte - Țuţuianu Marius Horia.
 
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitării de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Municipiul Mangalia administrarea Consiliului
Local al Municipiului Mangalia în domeniul public al Judeţului Constanta şi în administrarea Consiliului Județean Constanţa
Inițiator Preşedinte - Țuţuianu Marius Horia.
 
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitării de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Municipiul Medgidia administrarea Consiliului
Local al Municipiului Medgidia în domeniul public al Judeţului Constanta şi în administrarea Consiliului Județean Constanţa
Inițiator Preşedinte - Țuţuianu Marius Horia.
 
UPDATE. ora 12.27

La ședința CJC a ajuns și președintele CJC, Horia Țuțuianu. Acesta a precizat că pe ordinea suplimentară de zi mai este și proiectul privind reabilitarea subsolului Policlinicii 2. Respectivul proiect a fost votat.

În plus, Horia Țuțuianu i-a invitat azi pe toți consilierii județeni la cea de-a 10 ediție a Sărbatorii Recoltei și a vinului dobrogean. 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consiliul Judeţean Constanţa Va fi demarat un amplu control asupra activității Teatrului de Stat Constanța!

19 Nov 2018 671

Cine a câştigat contractul de extindere a Delfinariului din Constanţa, faza studiilor de fezabilitate?

19 Nov 2018 382

Primăria Municipiului Constanţa şi Consiliul Judeţean sunt prezente cu standuri proprii la Târgul de Turism al României

16 Nov 2018 303

Procesul în care Nicușor Constantinescu a fost obligat să achite CJC o sumă uriașă, suspendat

15 Nov 2018 559

Târg cu produse tradiţionale de Ziua Dobrogei, la Pavilionul Expoziţional. Ce surprize le sunt pregătite constănţenilor (galerie foto)

15 Nov 2018 1044

“140 de ani de la Unirea dintre Dobrogea și Patria Mamă, România”, omagiați de Asociația “Dobrogea Unită”(galerie foto)

14 Nov 2018 457

ISJ Constanţa recunoaşte decalajul dintre şcolile din mediul urban şi cele din mediul rural şi existenţa unor licee particulare cu rata de promovare zero la bacalaureat

14 Nov 2018 880

Intrare libera în instituțiile din subordinea Consiliului Județean Constanța, de Ziua Dobrogei

13 Nov 2018 397

Constanţa Secţia de balneofizioterapie a Policlinicii 2 a fost redeschisă (galerie foto)

12 Nov 2018 901

Consiliul Judeţean Constanţa a semnat proiectul “Patrimoniul cultural comun – Sursă de dezvoltare a antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre” – Treasure

06 Nov 2018 312

Elevii din Constanța și-au ales liderii. Cine sunt cei aleși în Biroul executiv și în funcțiile de director de departament

05 Nov 2018 319

Consiliul Judeţean Constanţa licitează consultanţa şi studiile de fezabilitate pentru restaurarea Cetăţii Carsium

05 Nov 2018 274

Consiliul Județean Constanța scoate la concurs un post vacant de inspector. Ce condiții trebuie îndeplinite

03 Nov 2018 481

ISU „Dobrogea“ îşi reface stocul de saltele, perne şi pături, pe banii Consiliului Judeţean

31 Oct 2018 452

Consilierii locali ai municipiului Constanţa stabilesc valoarea şi numărul burselor pentru semestrul I al anului şcolar 2018-2019 (documente)

29 Oct 2018 720

Consiliul Judeţean Constanţa participă la Târgul de Turism al României. 10.000 de euro pentru un stand!

27 Oct 2018 537

CCINA Constanța ne invită la Zilele Dobrogei - expoziție de produse, gastronomie și vinuri din Dobrogea

25 Oct 2018 1026

LIVE TEXT Şedinţă solemnă comună între Consiliul Judeţean Constanţa şi Tulcea. Parlamentari, primari şi invitaţi speciali, prezenţi (galerie foto)

24 Oct 2018 1699

Consiliul Judeţen Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

24 Oct 2018 397

Directori din Consiliul Judeţean, condamnaţi. Înalta Curte a luat o decizie definitivă

23 Oct 2018 750

Imagini de la eveniment Ciprian Marica și-a prezentat proiectul cu care a venit la Farul Constanța. "2018, un nou început" (galerie foto)

20 Oct 2018 2391

Consiliul Judeţean Constanţa cumpără servicii de consultanţă pentru proiectul de restaurare a Cetăţii Carsium

20 Oct 2018 381

Cum motivează Consiliul Judeţean Constanţa cheltuirea a 80.000 de euro pentru un catarg şi un steag? „E vorba de un monument dedicat Centenarului“

20 Oct 2018 3217

UPDATE Consiliul Judeţean Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară. Iată ordinea de zi (galerie foto)

19 Oct 2018 988

Consiliul Judeţen Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

19 Oct 2018 554

Peste 200 de oficiali din Constanţa şi Tulcea dau mână cu mână. Se va adopta un act de promisiune civică. Cât va costa şedinţa dedicată Centenarului Marii Uniri? (document)

18 Oct 2018 1175

Mai multe şcoli din judeţ, în atenţia ISJ Constanţa. Încep inspecţiile şcolare generale. Ce verifică inspectorii şcolari

18 Oct 2018 3078

Centrul Militar Zonal Constanța are nevoie de reparații. Ce lucrări trebuie făcute (document)

15 Oct 2018 440

Dosarul care a zguduit Consiliul Judeţean Constanţa, redeschis azi

12 Oct 2018 1411

Nicuşor Constantinescu, executat silit! A fost somat, atât în penitenciar, cât şi la domiciliu, să restituie un prejudiciu Consiliului Judeţean Constanţa. A refuzat (document)

10 Oct 2018 6713

Consiliul Județean Constanța scoate la concurs un post vacant de inspector. Ce condiții trebuie îndeplinite

04 Oct 2018 1688

Consiliul Județean Constanța are nevoie de inspector. Detalii

02 Oct 2018 743

Consiliul Județean Constanța organizează procedură pentru atribuirea a patru trasee de transport județene

02 Oct 2018 297

Se caută soluții pentru criza apei calde. Consiliul local al municipiului Constanţa a fost convocat în şedinţă de îndată. Se va stabili și prețul pe care îl vor plăti constănțenii pentru căldură

01 Oct 2018 2311

LIVE TEXT Consiliul Judeţean Constanţa convocat în şedinţă ordinară. Mai multe proiecte incluse pe ordinea de zi (galerie foto)

28 Sep 2018 1384

Este şedinţa Consiliului Judeţean Constanţa. Ce se discută. Proiecte interesante. Cine sunt iniţiatorii

28 Sep 2018 1846

Consiliul Local al Municipiului Constanța a aprobat închiderea traficului rutier în Piața Ovidiu (galerie foto+document)

27 Sep 2018 1430

Monumentul din Topraisar ridicat în cinstea eroilor români căzuți în Primul Război Mondial, preluat de CJC (document)

26 Sep 2018 425

Scapă de haznale? Situaţie dramatică în zeci de şcoli şi grădiniţe din judeţul Constanţa. CJC va lua o decizie importantă! (document)

26 Sep 2018 398

Delfinariul din Constanţa ar putea fi extins, potrivit Masterplanului investiţiilor în turism

25 Sep 2018 418

Bani, din nou, de la bugetul local pentru sportul constănţean. La ce structuri se referă proiectele de hotărâre (documente)

24 Sep 2018 1140

Consiliul Municipal Constanţa votează prelungirea contractului cu Societatea de Avocaţi „Trandafir şi Asociaţii“. Vezi de ce! (document)

24 Sep 2018 256

Elevii premianţi la olimpiadele şi concursurile internaţionale şi cei cu media 10 la Bacalaureat, răsplătiţi financiar de Primăria Constanţa (documente)

24 Sep 2018 498

Consiliul Judeţean Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Lista proiectelor incluse pe ordinea de zi

21 Sep 2018 426

ALDE va merge pe negociere politică pentru păstrarea funcţiei de vicepreşedinte al CJC

21 Sep 2018 616

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa va fi finanţat cu echipamente şi un laborator pentru arheologie subacvatică

18 Sep 2018 195

Peste 70 de ani de închisoare pentru mai mulți directori din Consiliul Județean și afaceriști din Constanța. Dosarul, redeschis azi

17 Sep 2018 1028

Consiliul Judeţean Constanţa cumpără materiale pentru promovarea turismului autohton

15 Sep 2018 560

Cine sunt beneficiarii fondurilor nerambursabile alocate de Consiliul Județean Constanța pentru activitățile sportive?

13 Sep 2018 1196

Consiliul Judeţean Constanţa scoate la concurs un post de director general adjunct. Ce condiții trebuie îndeplinite și când este programat concursul

12 Sep 2018 477