Actualitate

LIVE TEXT. Ședință ordinară la Consiliul Județean Constanța. Ce proiecte se află pe ordinea de zi (galerie foto)

Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, astăzi de la ora 11,00, în Sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ – Consiliul Judeţean Constanţa.  Printre cei prezenți se află și deputatul Robert Turcescu. Ședința CJC e condusă de vicepreședintele CJC Claudiu Palaz. În sală sunt prezenți 32 de consilieri județeni, iar pe ordinea de zi sunt 27 de proiecte. 

UPDATE. ora 11.25

Au fost votate pozitiv următoarele proiecte de către consilierii județeni: 

1.         Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice din cadrul Direcției Publice Județene de Evidență a Persoanelor Constanța, pentru anul 2018.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
2.         Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, operatorului de transport S.C.Flaviu Transcom S.R.L.
Iniţiator : Vicepreședinte – Palaz Claudiu Iorga.
 
3.         Proiect de hotărâre privind acualizarea programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic județean, valabil în perioada 2014-2019, prin modificarea graficului de circulație corespunzător traseului cod 34 Constanța – Agigea - Sanatoriu.
Iniţiator : Vicepreședinte – Palaz Claudiu Iorga.
 
4.         Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului cu obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri pentru anul 2017, finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Constanţa.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
5.         Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori”- Constanța.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
 
6.         Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017  pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros”- Constanța.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
 
7.         Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul”- Constanța.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
8.         Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Judeţean de Resurse și de Asistenţă Educațională - Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
9.         Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2017 pentru Biblioteca Județeană „I.N.Roman” - Constanța.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
10.       Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2017 pentru Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” - Constanța.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
11.       Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții de la Teatrul de Stat Constanța.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
12.       Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Teatrul de Stat Constanța.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
13.       Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 şi modificarea listei de investiţii pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

UPDATE: ora 11.35

Proiectul de la numărul 14, privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Listei de investiții, pe anul 2017, ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  Constanța.       Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia, a fost votat după mai multe discuții aprinse între Claudiu Palaz și consilerul Marian Crușoveanu. 

UPDATE: ora 11.45

Au fost votate și proiectele 15, 16 și 17. 

15.       Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.103/28.04.2017 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2017.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
16.       Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.199/28.07.2017 privind reapartizarea pe unități administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2017.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
17.       Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Centrului Cultural Judeţean Constanţa “Teodor T. Burada”.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
UPDATE: ora 11.56

Și la proiectele 18, 19 și 20 au existat discutți aprinse între consilierii PNL și Claudiu Palaz. După mai multe dezbateri proiectele au fost votate. La cele trei proiecte, consilierii județeni PNL au semnalat faptul că se ajunge la 500 de euro mp pentru reabilitarea termică a Centrului de Plasament Antonio, a Centrului de Primire a Copilului în regim de urgență și a centrului de îngrijire și asistență Poarta Albă.

18.       Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenţi Proiectului “Reabilitare energetică a clădirilor Centrului de Plasament Antonio, Constanţa”.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
19.       Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenţi Proiectului “Reabilitare  energetică a clădirilor Centrului de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă , Constanţa”.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
20.       Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenţi Proiectului “Reabilitare energetică a clădirilor Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Poarta Albă”.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

Votate au fost și proiectele 21 și 22. 

21.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru derularea Proiectului “Reabilitare energetică a clădirilor Centrului de Plasament Antonio, Constanţa”.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
22.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru derularea Proiectului “Reabilitare energetică a clădirilor Centrului de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă, Constanţa”.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

UPDATE: ora 12.00

A fost votat și proiectul 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru derularea Proiectului “Reabilitare energetică a clădirilor  Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Poarta Albă”.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

UPDATE: ora 12.05

Sunt dezbateri aprinse la proiectul 24, proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanţa.
      Iniţiator : Vicepreşedinte – Learciu Dumitru Daniel. 

Iuliana Botezatu, președintele Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, a semnalat că analiza DGASPC este eronata. De aceea Consilierul PNL Marian Crușoveanu a propus să fie trimis corpul de control al CJC la DGASPC. Proiectul 24 nu a fost votat.

UPDATE. ora 12.15

Au fost votate și proiectele 25, 26, 27 și 28.

25.       Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului referitor la constituirea Judeţului Constanţa ca parte civilă în dosarul penal nr.2407/P/2016 aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
26.       Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului referitor la constituirea Judeţului Constanţa ca parte civilă în dosarul penal nr.2404/P/2016 aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.
      Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
  
27.       Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli și a listei obiectivelor de investiții ale Județului Constanța pe anul 2017.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

28. Proiect de hotărâre privind moditficarea comisiei pentru Protecția Copilului Constanţa.
Inițiator Preşedinte - Țuţuianu Marius Horia.
 
UPDATE: ora 12.20

A fost votat și proiectul de hotărâre 29 privind numirea domnului Stamat Costel în funcţia de Director al Direcției de Pază a Judeţului Constanţa.
Iniţiator Preşedinte - Ţuţuianu Marius Horia.

La finalul ședinței au fost renumărate voturile. Cu 18 voturi pentru și 13 anulate Costel Stamat a fost ales director al Direcției de Pază a Județului Constanța.

UPDATE: ora 12.22

Se revine la proiectul 24. Mariana Belu a precizat că nu a numărat bine voturile. Prin urmare proiectul 24 a trecut!

UPDATE. ora 12.27

Au fost votate și proiectele 30, 31, 32, 33, 34. 

30. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane în judeţul Constanţa, aprobat prin HCJ ar. 253/2008.
Iniţiator : Viceprședinte Palaz Claudiu lorga
 
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Lumina şi administrarea Consiliului Local al Comunei Lumina în domeniul public al Judeţului Constanta şi în administrarea Consiliului Județean Constanţa
Inițiator Preşedinte - Țuţuianu Marius Horia.
 
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Oraşul Murfatlar şi administrarea
Murfatlar în domeniul public al Judeţului Constanta şi în administrarea Consiliului Județean Constanţa
Inițiator Preşedinte - Țuţuianu Marius Horia.
 
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitării de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Municipiul Mangalia administrarea Consiliului
Local al Municipiului Mangalia în domeniul public al Judeţului Constanta şi în administrarea Consiliului Județean Constanţa
Inițiator Preşedinte - Țuţuianu Marius Horia.
 
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitării de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Municipiul Medgidia administrarea Consiliului
Local al Municipiului Medgidia în domeniul public al Judeţului Constanta şi în administrarea Consiliului Județean Constanţa
Inițiator Preşedinte - Țuţuianu Marius Horia.
 
UPDATE. ora 12.27

La ședința CJC a ajuns și președintele CJC, Horia Țuțuianu. Acesta a precizat că pe ordinea suplimentară de zi mai este și proiectul privind reabilitarea subsolului Policlinicii 2. Respectivul proiect a fost votat.

În plus, Horia Țuțuianu i-a invitat azi pe toți consilierii județeni la cea de-a 10 ediție a Sărbatorii Recoltei și a vinului dobrogean. 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Rețineți în agenda de weekend - sâmbătă, 15 iunie, ora 18 Proiecție de gală la Centrul „Jean Constantin“ - „Parking“, în regia lui Tudor Giurgiu

14 Jun 2019 719

O firmă din Brașov cu administrator constănțean se va ocupa de proiectarea noului sediu al Serviciului Clinic Județean de Medicină Legală

12 Jun 2019 613

O nouă achiziție de arbori făcută de Consiliul Judeţean Constanţa

12 Jun 2019 513

Consiliul Judeţean Constanţa cumpără analizoare pentru testarea în trafic a şoferilor privind consumul de droguri

05 Jun 2019 480

Care este bugetul Consiliului Județean Constanța pentru evenimentele, programele culturale și sportive de interes local și județean

30 May 2019 955

Campania electorală s-a mutat în Consiliul Județean Constanța Contre între Horia Țuțuianu (PSD) și consilierii liberali

18 May 2019 642

LIVE TEXT Consiliul Judeţean Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară. Iată ce se discută

17 May 2019 760

Consiliul Judeţean Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte se află pe ordinea de zi

10 May 2019 505

O firmă înfiinţată la începutul anului, contract de aproape 10.000 de euro de la Consiliul Judeţean Constanţa

09 May 2019 884

De la cine cumpără Consiliul Judeţean arbori ornamentali pentru Pavilionul Expoziţional

08 May 2019 433

Dublă lansare de carte la Centrul „Jean Constantin“ - dr. Maria Pariza şi Catia Maxim

08 May 2019 1136

Posturi vacante la Consiliul Județean Constanța

07 May 2019 747

CJC plăteşte aproape 60.000 de euro pentru o maşină de teren. Furnizorul construieşte un complex de birouri în municipiul Constanţa!

07 May 2019 970

Consiliul Judeţean Constanţa alocă zeci de mii de euro pentru întreţinerea spaţiilor verzi

03 May 2019 416

S-a luptat în justiţie pentru funcţie Este oficial. Dana Dumitrescu, managerul TSC, umilită la evaluarea anuală. Nota obţinută a fost 5,87 (documente)

03 May 2019 1841