Situația proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, derulate de Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A.Astăzi, 26 aprilie, la sediul Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile S.A. a avut loc o conferință de presă prezidată de directorul general al instituției, Daniel Georgescu.
 
Printre temele de discuție s-au numărat situația traficului pe canalele navigabile și finanțarea proiectelor și lucrărilor ce vizează îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii, atât din sursele proprii ale companiei, cât și din surse externe.
 
Potrivit CN ACN S.A., în perioada 2019-2022, la nivelul companiei au fost gestionate proiecte cu finanțare externă nerambursabilă prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 în valoare totată de 898.016.650 Lei cu TVA. Aceste proiecte se află în diferite etape de implementare, după cum urmează:
 
Proiecte finalizate

 • Proiect “Modernizare ecluze.Echipamente și instalații. FAZA2”

Valoare contract de finanțare: 547.124.183 lei cu TVA.
Recepțiile finale au fost organizate în 2022.
 

 • Proiect “Studiu de fezabilitate pentru obiectivul/proiectul de investiții: Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: canalul Dunăre-Marea Neagră și canalul Poarta Albă-Midia, Năvodari, în vederea creșterii siguranței navigației”

          Valoare contract de finanțare: 12.597.290,56 lei cu TVA.
Studiul a avut în vedere identificarea soluțiilor tehnice moderne, fezabile pentru reducerea și/sau stoparea problemelor ce privesc stabilitatea și integritatea locală a malurilor, aspecte care se manifestă pe cele două canale, în vederea creșterii siguranței navigației.
În iunie 2022 a fost finalizat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.G.nr.4/2023.
Studiul de fezabilitate aprobat reprezintă ETAPA 1 în realizarea investiției  “Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: canalul Dunăre-Marea   Neagră și canalul Poarta Albă-Midia, Năvodari, în vederea creșterii  siguranței navigației”.
ETAPA  2, respectiv proiectarea și execuția lucrărilor, va fi finanțată  din Programul Transport 2021-2027.
 

 • Proiect “Studiu de fezabilitate pentru obiectivul/proiectul de investiții: Retehnologizarea ecluzei Năvodari, în vederea creșterii siguranței navigației”

          Valoare contract de finanțare: 4.141.440 lei cu TVA.


Studiul a avut în vedere identificarea soluțiilor tehnice pentru reabilitarea  echipamentelor tehnologice de bază ale ecluzei Năvodari, reabilitarea și           modernizarea instalațiilor auxiliare ce deservesc echipamentele  de bază ale ecluzei Năvodari.
Studiul de fezabilitate aprobat, reprezintă ETAPA 1 în realizarea investiției “Retehnologizarea ecluzei Năvodari, în vederea creșterii siguranței           navigației”,
          ETAPA 2, respectiv proiectarea și execuția lucrărilor va fi finanțată din Programul Transport 2021-2027.

 
 
Proiecte în implementare
 

 • Proiect “Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Ovidiu”

          Valoare contract de finanțare: 83.849.525,02 lei cu TVA.
Proiectul are în vedere realizarea următoarelor lucrări principale:
          Mal drept (port vechi): lucrări de modernizarea a cheurilor existente și refacere a      
          Mal stâng (port nou): construirea unui cheu vertical (3 dane de operare),  executarea platformei de operare portuară în spatele cheului vertical; executarea  rețelei de alimentare cu energie electrică și alimentarea cu apa, inclusiv asigurarea utilităților la dane, executarea unei clădiri administrative; realizarea împrejmuirii și securizării incintei portuare; reabilitarea drumului de acces.
         
 

 • Proiect “Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Luminița”

          Valoare contract de finantare: 119.556.257,76 lei cu TVA.
Proiectul are în vedere realizarea următoarelor lucrări principale: reabilitarea cheurilor și fronturilor de așteptare existente; modernizarea drumului de acces           spre port și a drumurilor de incintă; asigurarea adâncimilor de navigație în șenal și în acvatoriul portuar; extinderea capacității de operare a portului prin execuția a 4 dane noi; reabilitarea și betonarea  platformei portuare, execuția împrejmuirii  și securizarea incintei portuare; execuția unei clădiri administrative; asigurarea utilităților (apă și energie) la dane și clădirea administrativă; asigurarea iluminatului incintei portuare, etc.
Contractul de proiectare și execuție lucrări a fost semnat în decembrie 2022
Proiectarea și execuția lucrărilor se va desfășura în perioada ianuarie 2023-septembrie 2024.
 

 • Proiect “Reactualizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Amenajarea râurilor Argeș și Dâmbovița pentru navigație și alte folosințe”

          Valoare contract de finantare: 7.271.400  lei cu TVA.
Studiul de fezabilitate are în vedere identificarea soluțiilor tehnice pentru  finalizarea lucrărilor de amenajare a râurilor Argeș și Dâmbovița pentru navigație    și alte folosințe, inclusiv stabilirea coridorului de expropiere, în vederea realizării     unei căi navigabile de la București la Dunăre.
Contractul de servicii pentru reactualizare studiu de fezabilitate a fost semnat în ianuarie 2023. Perioada de derulare a contractului de servicii este ianuarie 2023-decembrie 2023. 
Studiul de fezabilitate reactualizat reprezintă ETAPA 1 în realizarea investiției “Amenajarea râurilor Argeș și Dâmbovița pentru navigație și alte folosințe”.
La data prezentei au fost depuse documentațiile pentru obținerea certificatului de urbanism, a fost elaborat și avizat în CTE ACN studiul de  trafic. Se lucrează la expertizele tehnice pentru lucrări hidrotehnice, pentru noduri hidrotehnice, drumuri și poduri (stadiu elaborare 50%). Este în curs de elaborare  documentația privind coridorul de expropriere (stadiu elaborare 20%). Au început lucrările de investigații geotehnice (stadiu 60%).
 
 
 
Proiecte în pregătire
 
Ca urmare a finalizării studiilor de fezabilitate menționate la cap A. suntem în  faza de pregătire pentru finanțare din Programul Transport 2021-2027 cu  următoarele proiecte ce totalizeaza o valoare de 2.228.372.541,52 lei cu TVA:
 

 • MODERNIZAREA CANALELOR NAVIGABILE ALE DUNĂRII: CANAL DUNĂRE-MAREA NEAGRĂ ȘI CANAL POARTA ALBĂ-MIDIA NĂVODARI ÎN VEDEREA CREȘTERII SIGURANȚEI NAVIGAȚIEI - proiectare și executie lucrări

          Valoare estimată a investiției: 1.673.251.758 lei cu TVA.
          Perioada estimată implementare ETAPA 2 – 2024-2029.
 
 

 • RETEHNOLOGIZARE ECLUZA NĂVODARI ÎN VEDEREA CREȘTERII SIGURANȚEI NAVIGAȚIEI – proiectare și execuție lucrări

          Valoare estimată a investiției: 504.872.985 lei cu TVA.
          Perioada estimată implementare ETAPA 2 – 2024-2027
 

 • Proiect “Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Medgidia”

 

 • Reabilitare și retehnologizare „baraj stavilar mobil km 4+337”

Valoarea investiției: 50.247.798,52 lei cu TVA
Sursa de finanțare: Program Transport 2021-2027 și bugetul de stat.
 
 
Proiecte fără sursă de finanțare identificată pană în prezent dar incluse în strategia de dezvoltare a acn pentru perioada 2021-2027
 

 • PARC SOLAR FOTOVOLTAIC – sediu CN ACN SA” -  proiectare și executare lucrări.

          Obiectiv: producerea de energie electrică din surse regenerabile și reducerea cheltuielilor cu energia electrică consumată/achiziționată de la furnizorul de energie electrică; valorificarea resurselor solare  pentru producerea de energie electrică verde; protectia mediului; reducerea pe termen lung a costurilor operaționale cu energia electrică.
Pentru ETAPA 1 de implementare a proiectului CN ACN SA are în derulare un studiu de fezabilitate, cu finanțare din surse proprii și termen de finalizare 2023.
ETAPA 2 - proiectarea și executarea lucrărilor este condiționată de  rezultatele studiului de fezabilitate realizat la ETAPA 1 și care va stabili  soluțiile tehnice de implementare, valoarea lucrărilor, eficiența energetică  obținută, durata de implementare a investiției .
Nu au fost identificate încă surse de finanțare pentru ETAPA 2.
 

 • “Amenajarea râurilor Argeș și Dâmbovița pentru navigație și alte folosințe”- proiectare și execuție lucrări.

Durata proiectării și executării lucrărilor precum și valoarea actualizată a devizului general al investiției va fi stabilit în cadrul revizuirii studiului de fezabilitate menționat la CAP. B pct. B.3.
Valoarea totală a investiției, asa cum a fost avizată de CTE al MTI cu AVIZ Nr 71/80 din 19.07.2012. și de Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național  cu AVIZ Nr. 42 din 17.08. 2012  este de cca. 1,38 miliarde euro fără TVA (respectiv 1,64 miliarde euro cu TVA 19%).
Sursa de finanțare probabilă: Program Transport 2021-2027.
 

 • MODERNIZARE ȘI/SAU EXTINDERE CAPACITATE DE OPERARE ÎN PORTUL BASARABI

          Proiectul va fi implementat în 2 etape:
          ETAPA 1- studiu de fezabilitate – finanțare surse proprii  2024-2025
          ETAPA 2- proiectare și execuție lucrări – 2026-2028
          Sursa de finanțare probabilă: Program Transport 2021-2027
 

 • SISTEM DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI DE NAVE PE CANALELE NAVIGABILE CDMN ȘI CPAMN  (MODERNIZARE RoRIS ACN)

În funcție de identificarea sursei de finanțare implementarea proiectului se va face în 2 etape:
          ETAPA 1- studiu de fezabilitate /DALI
          Perioadă implementare estimată: 2024-2025
          ETAPA 2- proiectare și executare lucrări
          Perioadă implementare estimată: 2026-2028
Sursa de finanțare probabilă: Program Transport 2021-2027 sau Conecting  Europene Fa.
 
În ceea ce privește traficul pe canalele navigabile efectuat de la începutul anului  până în prezent au fost înregistrate 13.525 mii tone capacitate, reprezentând o   depășire cu 13% față de nivelul prognozat pentru această perioadă și o depășire  de 24% față de perioada similară a anului trecut.
Categoriile de mărfuri transportate cuprind: produse agricole 51%, minereuri  metalifere, produse de minerit și exploatare de carieră 20%,, produse chimice  8%, cocs și produse rafinate din petrol 7%, metale și produse din metal 5%, cărbune, lignit, țiței și gaze naturale 5%, echipamente 3%, alte produse  nemetalice, ciment, var, ghips, produse de construcții 1%,
În funcție de proveniența sau destinația mărfurilor transportate pe canalele  navigabile regăsim următoarele pavilioane: Ucraina – 51%, Serbia – 20%,  România – 14%, Austria 5%, Moldova 4%, Bulgaria 3% și Ungaria 2%.
 
 
Citește și:
UPDATE Conferință de presă la CN ACN. Printre subiectele de discuție, finanțarea proiectelor de îmbunătățire și modernizare a infrastructurii (FOTO+VIDEO)

 


Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Cumpărări directe Constanța CN ACN SA a cumpărat echipamente IT. Ce firmă le furnizează (DOCUMENTE)

08 Jun 2024 548

A fost solicitat acordul de mediu Teritoriul aferent Danei 99 din zona fluvio-maritimă a Portului Constanța, sistematizat de CN APM Constanța

07 Jun 2024 569

Cumpărări directe Constanța La CN ACN SA, servicii de mentenanță pentru sistemul de gospodărire calitativă a apei (DOCUMENT)

28 May 2024 519

Mandatul lui Mihai Constantin, membru provizoriu al Consiliului de Administraţie al CN ACN Constanța, a încetat

27 May 2024 604

Președintele PNL Constanta, deputatul Bogdan Huțucă, despre Canalul Dunăre-Marea Neagră „ Este un monument ingineresc încărcat de istorie, cu părți cumplite și dureroase pentru mulți români”

23 May 2024 1077

CN ACN 40 de ani de la inaugurarea Magistralei Albastre

23 May 2024 720

CN Administraţia Canalelor Navigabile SA LIVE TEXT. Evenimentul „Magistrala Albastră - Canal Dunăre Marea Neagră - de la «Proiect de țară» la 40 de ani de exploatare“ (FOTO+VIDEO)

23 May 2024 1548

Iată firmele care vor încasa peste 72 milioane de euro Licitația privind retehnologizarea Ecluzei Năvodari, atribuită de CN ACN SA Constanța (DOCUMENT)

17 May 2024 1420

Dezbaterea publică, pe data de 25 aprilie CN ACN Constanța SA va sistematiza teritoriul aferent Danei 99 din zona fluvio-maritimă

20 Apr 2024 595

Pentru atingerea capacitatii de trafic de 11,5 milioane tone pe an Portul Medigida va fi modernizat și extins de CN ACN Constanța SA

11 Apr 2024 1402

Achiziții Constanța CN ACN SA Constanța a contractat servicii de cadastru

11 Apr 2024 574

Canalele Navigabile Constanța Cine va monta noua bariera de la Ecluza Cernavodă?

11 Apr 2024 650

Canalele Dunăre - Marea Neagră și Poarta Alba - Midia Năvodari se modernizează în vederea creșterii siguranței navigației (DOCUMENT)

27 Mar 2024 822

Decizia, publicată în Monitorul Oficial Georgeta Bumbac, Ion Laurenţiu Voicu şi Cheţa Voicu, numiți administratori provizorii în CA al CN ACN Constanța SA

25 Mar 2024 953

CN Administrația Canalelor Navigabile SA, mesaj de 8 Martie

08 Mar 2024 576