Actualitate

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, obligat să modifice specificaţiile la o licitaţie. Despre ce este vorba

O societate a contestat procedura de atribuire a unui contract, licitaţie organizată de către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa. Speţa a ajuns pe masa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, care în data de 19 iulie a decis să dea curs sesizării formulate de către SC Medist SA.

Astfel, prin decizia CNSC, spitalul din Constanţa este obligat să dea curs modificării specificaţiilor caietului de sarcini pentru lotul 26 - Analizor automat hematologie, referitor la procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de furnizare, divizat pe loturi, având ca obiect „Aparatură şi echipamente medicale”.
„În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) şi ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atacîn materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Consiliul adoptă următoarea Decizie Nr. 1196/C8/1286 Data: 19.07.2019 Prin contestaţia nr. 928/01.07.2019, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 24753/01.07.2019, înaintată de SC MEDIST SA, cu sediul social în Bucureşti, str. Ion Urdăreanu nr. 34A, sector 5, reprezentată legal prin Ionel Manole - director general, formulată împotriva documentaţiei de atribuire, aferentă lotului 26, elaborată de Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, cu sediul în Constanţa, b-dul Ferdinand, nr. 100, judeţul Constanţa, în calitate de autoritate contractantă, referitor la procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de furnizare, divizat pe loturi, având ca obiect „Aparatură şi echipamente medicale”, s-a solicitat Consiliului:
 - să se ia act de împrejurarea că, prin modul de definire a specificaţiilor caietului de sarcini, autoritatea contractantă a încălcat dispoziţiile art. 155 alin. (6) şi art. 156 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, în sensul că, prin modul de stabilire a parametrilor tehnici, se doreşte ofertarea unui produs unic, ceea ce restrânge nepermis participarea mai multor operatori economici la procedura de atribuire;
 - obligarea autorităţii contractante la modificarea specificaţiilor caietului de sarcini pentru lotul 26 - Analizor automat hematologie;
- obligarea autorităţii contractantă la prelungirea perioadei de elaborare a ofertelor, în conformitate cu dispoziţiile art. 153 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2006.
Prin Încheierea nr. 994/C8/1286/04.07.2019, s-a respins solicitarea SC Medist SA de suspendare a procedurii de licitaţie deschisă organizată de către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa.

CONSILIUL DECIDE:
Admite contestaţia depusă de SC MEDIST SA în contradictoriu cu Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa.
Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 15 zile de la primirea deciziei Consiliului, cu respectarea prevederilor legale şi a celor evocate în motivare, să aducă remedierile necesare, arătate în motivare, cu privire la specificaţiile din caietul de sarcini, aferent lotului 26, să aducă modificările astfel realizate, împreună cu remedierile la care a achiesat în faţa Consiliului, la cunoştinţa tuturor operatorilor economici interesaţi de participarea la procedura de atribuire, şi să stabilească o nouă dată de depunere a ofertelor, astfel încât să fie posibilă elaborarea şi prezentarea ofertelor raportat la conţinutul modificat al caietului de sarcini corespunzător lotului 26.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016. Împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare pentru părţile cauzei, respectiv de la data luării la cunoştinţă de către alte persoane vătămate, în temeiul art. 29 din Legea nr. 101/2016”, conform CNSC.
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Medist Life Science SRL va furniza echipamente de anatomie patologică Spitalului Militar Constanţa (document)

12 Oct 2019 480

Trei firme din București vor furniza pachete de reactivi către Spitalul Militar Constanța (document)

09 Aug 2019 983

Spitalul Municipal Medgidia, obligat de CNSC să publice în SEAP unele modificări privind o achiziţie publică. Cum s-a ajuns aici

27 Feb 2019 1505

Cine va furniza reactivi pentru laboratorul de microbiologie al Centrului de Medicină Navală Constanța (document)

22 Aug 2018 1199

Zeci de contracte semnate de Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa. Ce firme vor livra reactivi de laborator până în 2020 (document)

16 Jun 2018 1081

Echipamente medicale furnizate către Spitalul Militar Constanța de două firme din București. Ce valoare are contractul (document)

19 Sep 2017 1504

Spitalul Militar Constanța a atribuit un contract pentru echipamente medicale. Care sunt firmele câştigătoare (document)

17 Aug 2017 2085

Iată cine va furniza echipamente medicale pentru Facultatea de Medicină din cadrul Univesităţii Ovidius Constanţa (document)

17 Jun 2016 3080

UM 02175 din Constanţa cumpără reactivi de laborator de la Medist şi Diamedix Impex, din Bucureşti (document)

11 Nov 2015 2856

Achizitie reactivi de laborator - 02.10.2013

02 Oct 2013 975

Pachete reactivi pentru aparatele din dotarea unitatii - 19.07.2013

19 Jul 2013 769

Sistem preparare probe pentru microscopie electronica - 31.10.2012

31 Oct 2012 731

Furnizare reactivi compatibili cu aparate din dotarea unitatii - 06.06.2012

06 Jun 2012 1177

Programe Nationale de Acces Public la Defibrilatoare in lume si in Romania

27 Apr 2010 1010