Administratie locala

Bunele intenţii ale lui Horia Ţuţuianu. Dar atât! Raportul de activitate al preşedintelui CJC, garnisit cu proiecte despre care nu ştim când se vor finaliza (document)

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Horia Ţuţuianu, şi-a publicat raportul de activitate pentru primul an de mandat (iunie 2016 - iunie 2017). La capitolul activitate decizională, aflăm că, în perioada 23.06.2016 -23.06.2017, s-au desfăşurat 14 şedinţe ordinare şi două şedinţe extraordinare, Consiliul Judeţean Constanţa adoptând 386 de hotărâri, toate fiind considerate legale.
 
O hotărâre a fost atacată în contenciosul administrativ, respectiv HCJ nr. 82/31.03.2017, de către Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Constanţa. În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa a emis 1.391 de dispoziţii, toate fiind considerate legale.
 
Raportul de activitate este extrem de elaborat, conţine 100 de pagini, motiv pentru care am selectat câteva dintre cele mai importante repere ale acestuia. Raportul integral poate fi consultat în secţiunea „Documente“.

Sănătate - anul 2016 - Spitalul Judeţean 

Prevederea bugetară alocată pentru Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“ Constanţa pe anul 2016, prin hotărârile de Consiliu Judeţean Constanţa nr. 46, nr. 106 şi nr. 318, pentru finanţarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare, a fost de 5.122.009 lei, din care, pentru secţiunea funcţionare - 1.200.000 de lei, iar pentru secţiunea dezvoltare, 3.922.009 lei. Suma de 1.200.000 de lei acordată spitalului s-a utilizat pentru achitare utilităţi în valoare de 885.000 de lei, iar suma de 315.000 de lei a reprezentat plăţi către Cardioscan. 3.922.009 lei au fost utilizaţi pentru: reparaţii capitale la Secţia Ginecologie - 2.278.410 lei, reparaţii capitale la Secţia Pediatrie - 1.338.375 de lei, plată echipamente medicale - 305.224 de lei către: Braun Medical - 83.634 de lei, Rafi Internaţional - 141.600 de lei, Storz Endoskope - 79.990 de lei.

Anul 2017 - Spitalul Judeţean  

Pentru anul 2017, sumele prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli sunt de 6.100.000 de lei, iar la data prezentei nu s-a efectuat niciun virament. Prevedere - total - 6.100.000 de lei, din care: pentru secţiunea funcţionare - 1.200.000 de lei, iar pentru secţiunea dezvoltare - 4.900.000 de lei.
 
În raport se menţionează că în 2017 s-au făcut şi demersuri pentru noul centru de radioterapie, după ce, în aprilie 2016, Laboratorul de Radioterapie şi-a încetat activitatea.
 
Spitalul Judeţean ar fi printre primii cinci beneficiari ai licitaţiei de echipamente de radioterapie organizate de Ministerul Sănătăţii, prin Banca Mondială. Licitaţia a început la sfârşitul lunii aprilie şi este încă în derulare. Acestuia i-a fost repartizat un accelerator liniar de 6 MeV, care urmează să fie amplasat în buncărul aflat în structura spitalului, după ce vechea sursă de cobalt va fi dezafectată.
 
Potrivit experţilor, buncărul nu necesită lucrări de reabilitare, ci doar de igienizare. În acelaşi context, în cadrul spitalului, prin structurile de specialitate, s-a demarat procedura de achiziţie a serviciului de expertizare tehnică a structurii - Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii - DALI, Documentaţia Tehnică de Autorizare a Lucrărilor - DTAC şi Proiectul Tehnic pentru reamenajarea Secţiei de Radioterapie. Termenul pentru finalizarea acestui obiectiv este de aproximativ un an, după finalizarea licitaţiei şi utilare. Între timp, vor fi scoase la concurs două posturi de fizicieni medicali.

Strategii şi proiecte la nivelul judeţului 

La nivelul judeţului Constanţa, prin Hotărârea nr. 277/25.10.2016, a fost aprobată Strategia
judeţeană în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pe perioada 2016 - 2020. Iată care sunt obiectivele generale ale acesteia! Obiective generale în domeniul protecţiei copilului: închiderea CSC Cristina - construirea de case de tip familial pentru copiii cu dizabilităţi; construirea de centre de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi în comunitatea în care vor fi identificate spaţii; înfiinţarea unui centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică; închiderea CSC „Orizont“ - extinderea actualului centru de zi pentru copiii cu autism şi înfiinţarea unui centru multifuncţional pentru copiii cu tulburări sau Sindrom Autist, Sindrom Down sau alte dizabilitǎţi neuropsihice; închiderea CP „Delfinul“ - construirea de case de tip familial; construirea de centre de zi pentru copii; închiderea CP „Ovidiu“ - înfiinţarea unui centru de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentǎ; construirea de case de tip familial; reabilitarea/modernizarea/dotarea Centrului Maternal Mangalia, în vederea înfiinţării unei căsuţe de tip familial; dezvoltarea unui serviciu specializat de prevenire a delincvenţei juvenile care să ducă la limitarea fenomenului şi reintegrarea socio-profesională a minorilor care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal; înfiinţarea Compartimentului coordonare şi îndrumare metodologică a SPAS-urilor.
 
Obiective generale în domeniul asistenţei sociale: supraetajare parţială corp parter existent, reconfigurare, amenajări interioare, reparaţii capitale imobil P+1E - locuinţă unifamilială, împrejmuire lot, strada Dorobanţi nr. 31, Constanţa (Adăpostul de noapte pentru oamenii străzii); închiderea CRRN Năvodari - construirea a şase locuinţe protejate pentru persoane cu dizabilităţi; construirea de centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi în comunitatea în care vor fi identificate spaţii; reparaţii capitale şi dotări la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă „Armonia“ Negru Vodă în vederea dezvoltării actualului Centru de Îngrijire şi Asistenţă şi a înfiinţării unui centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică; demolarea corpurilor D şi E din localitatea Techirghiol (fostul CRRN Techirgiol) şi
construirea unui centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu BFT pentru persoane cu dizabilităţi; etc.

Cultura a primit mai mulţi bani în ultimul an 

Consiliul Judeţean Constanţa, în calitatea sa de autoritate a administraţiei publice locale, are în subordine şapte instituţii publice de cultură: Teatrul de Stat Constanţa, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Căluţul de mare“ Constanţa, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Muzeul de Artă Constanţa, Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, Biblioteca Judeţeană „I.N. Roman“ Constanţa, Centrul Cultural Judeţean „Teodor T. Burada“ Constanţa.
 
În anul 2016, din subvenţia în valoare totală de 170.600 de lei acordată secţiunii Investiţii, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa a primit şi el fonduri. De pildă, numai repararea acoperişului şi a grupului sanitar ale secţiei din Adamclisi a costat 477.000 de lei. Având în vedere faptul că Muzeul „Ion Jalea“ a fost închis timp de zece ani din lipsa fondurilor (această clădire nu a fost întreţinută şi încălzită corespunzător), precum şi a evoluţiei în timp a grinzilor de rezistenţă, s-au constatat vicii ascunse la planşeul peste subsolul clădirii unde funcţionează secţia de sculptură „Ion Jalea“. Aici a fost nevoie de investiţii în valoare de 173.000 de lei. Cele mai mari investiţii au fost făcute în cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, iar valoarea lor detaliată o regăsiţi în raportul de activitate disponibil în secţiunea „Documente“.

Judeţul Constanţa a participat la două târguri de turism 

Consiliul Judeţean Constanţa a implementat în perioada 2011-2017 diferite proiecte, între care cele intitulate „Judeţul Constanţa - o descoperire mereu actuală“ şi „Itinerarii şi evenimente inedite în Dobrogea“, finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului“, Domeniul de intervenţie 5.3 - „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică“.
 
Având în vedere prevederile din contractele de finanţare privind sustenabilitatea proiectelor, Consiliul Judeţean Constanţa, în calitate de beneficiar, are obligaţia să menţină natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin cinci ani după încheierea lor, prin reeditarea materialelor de marketing ce au făcut obiectul proiectelor, reeditare susţinută din bugetul propriu al instituţiei. În consecinţă, s-au reeditat materiale de promovare a ofertei turistice a judeţului, spre a fi distribuite la târgurile de turism la care Consiliul Judeţean Constanţa a participat, dintre care unul la Bucureşti (Târgul de Turism al României, ediţia februarie 2017) şi unul internaţional, la Berlin (ITB, ediţia martie 2017).

Finanţări nerambursabile conform Legii 350/2005 

Judeţul Constanţa - Consiliul Judeţean Constanţa a susţinut, cu finanţare din fonduri publice, proiectele şi programele cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţean, precum şi acţiuni sau programe culturale de interes general, în conformitate cu prevederile bugetare pentru anul 2016, în cuantum total de 12.000.000 de lei. Programul anual de finanţări nerambursabile a prevăzut suma de 10.000.000 de lei pentru proiecte şi programe sportive, precum şi proiecte, programe sau evenimente sportive ale asociaţiilor şi cluburilor paraolimpice. Pentru acţiuni, proiecte sau evenimente culturale de interes public general, regional sau judeţean, programul anual a prevăzut finanţări nerambursabile în cuantum de 2.000.000 de lei.
 
În anul 2017, Judeţul Constanţa - Consiliul Judeţean Constanţa susţine cu finanţare nerambursabilă din fonduri publice proiectele şi programele cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport, precum şi acţiuni/proiecte culturale, sociale şi de tineret, de interes public, în conformitate cu prevederile bugetare pentru anul 2017, în cuantum total de 8.000.000 de lei.
 
În acelaşi interval, pentru programul de burse pentru elevi din mediul rural, Consiliul Judeţean a alocat în perioada noiembrie 2016 - mai 2017 suma de 2.175.400 de lei.

Proiecte aflate în derulare prin fonduri structurale sau proiecte pierdute? 

Iată care sunt o parte dintre proiectele aflate în derulare prin fonduri europene şi ale căror termene de finalizare au fost schimbate tocmai pentru a da şansa judeţului să se salveze de la a da bani înapoi către Uniunea Europeană! Acestea au termen de finalizare la sfârşitul anului, iar în acest moment, majoritatea sunt departe de a fi finalizate. Amintim aici de: Reabilitare Ambulatoriu Eforie Sud, Restaurarea şi punerea în valoare a Sitului Arheologic Cetatea Capidava, Proiectul D-STIR pentru cercetare şi inovare responsabilă, Proiect Violet - conservarea clădirilor de patrimoniu.

Proiecte cu finanţare europeană derulate pe plan naţional 

O altă categorie este cea a proiectelor cu finanţare europeană derulate pe plan naţional în mai multe domenii de activitate.
Cultură:
a) proiecte pregătite pentru susţinerea la finanţare, inclusiv obţinerea avizelor de specialitate (grad de maturitate ridicat): „Salvarea şi punerea în valoare a Mormântului pictat Hypogeu“ - valoare aproximativă: 1.500.000 de euro; „Restaurarea, conservarea, amenajarea şi valorificarea cultural-turistică a Cetăţii Carsium (Hârşova)“ - valoare aproximativă: 2.500.000de euro; „Reabilitarea Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa“ - valoare aproximativă: 5.000.000 de euro; „Restaurarea, conservarea, amenajarea şi punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic“ - valoare aproximativă: 5.000.000 de euro;
b) proiecte a căror pregătire a fost demarată, dar se află în fază incipientă: „Restaurarea şi punerea în valoare a Cetăţii Histria“ - valoare aproximativă: 5.000.000 de euro, „Ansamblul Rupestru Murfatlar“ - valoare aproximativă: 5.000.000 de euro.
 

Infrastructură rutieră:

a) Proiect depus la finanţare: 1. „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 223: tronsonul Cernavodă - Rasova - Aliman - Ion Corvin“ - lungime 40 km. Proiectul a fost pregătit şi depus la finanţare în data de 22.03.2017. A trecut cu succes de etapa evaluării administrative şi urmează a fi evaluat din punct de vedere tehnico-financiar. Valoare: 35.000.000,00 de euro;
b) proiecte aflate în fază incipientă: „Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul Corbu-Săcele-Istria-Mihai Viteazu - DJ 226“ - lungime 46 km - valoare aproximativă: 21.000.000,00 de euro; „Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul Cetatea Histria - DN 22/Tariverde - DJ 226A“ - lungime 17 km - valoare aproximativă: 7.000.000,00 de euro; pentru aceste două proiecte, CJC a demarat procedura de achiziţionare a serviciilor de proiectare - faza SF/ DALI pentru cele două obiective.
 
Un alt proiect este „Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul Cernavodă - DN 2A, asigurând conectivitatea directă la coridorul TEN T Constanţa - Bucureşti“ DJ 223 Nord - lungime 40 km, cu o valoare aproximativă de 35.000.000,00 de euro.
 
CJC a demarat procedurile de cadastrare pentru ca mai apoi să fie realizată proiectarea faza DALI/ SF. O posibilă sursă de finanţare ar fi SUERD.

Social: lucrări de eficienţă energetică la Centrul de Plasament „Ovidiu“ - valoare aproximativă:1.500.000 de euro; lucrări de eficienţă energetică la Centrul de Plasament „Antonio“ - valoare aproximativă: 1.500.000 de euro; lucrări de eficienţă energetică la Centrul de Primire a Copilului în Regim de
Urgenţă - valoare aproximativă: 1.500.000 de euro; lucrări de eficienţă energetică la Complexul de Servicii Comunitare „Orizont“ - valoare aproximativă: 1.500.000 de euro; lucrări de eficienţă energetică la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă „Poarta Albă“ - valoare aproximativă: 1.500.000 de euro.
 
Sănătate: extinderea Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei“ Constanţa - valoare aproximativă: 2.000.000 de euro. Proiectul va fi pregătit în vederea depunerii la finanţare în cadrul POR 2014-2020.
 
Iată şi alte propuneri pentru care nu au fost identificate surse de finanţare: Acvariu (acvariu nou). Valoare estimată: 5-10 milioane de euro; Delfinariu (Delfinariu descoperit). Valoare estimată: 4,5 milioane euro; mini-porturi turistice/marine turistice (amenajare). Valoare estimată: aproximativ 250.000 de euro per proiect; Teatrul de Vară Soveja (readaptare). Valoare estimată: 3 milioane de euro; sate turistice (creare). Valoare estimată: 1,5 milioane de euro.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Raport de activitate Observaţiile şi propunerile alesului Mihaela Andrei pentru buna funcţionare a Consiliului Local Municipal (document)

16 Jul 2018 338

Raport de activitate Consilierul local municipal PNL Cristina Văsii - interpelări, amendamente, solicitări și inițiative avute în cel de-al doilea an de mandat (document)

14 Jul 2018 532

Declaraţia de avere a liberalei Adriana Câmpeanu. Cât a încasat anul trecut din alte activităţi (document)

12 Jul 2018 403

Raport de activitate Ce iniţiative, interpelări, amendamente şi solicitări a avut în cel de-al doilea an de mandat consilierul local PNL Costin Avătavului (documente)

12 Jul 2018 1851

Între viaţa politică şi medicina dentară Raportul de activitate al consilierului municipal Adriana Câmpeanu (document)

11 Jul 2018 1039

Raport de activitate Liderul de grup liberal Adriana Arghirescu, observaţii şi propuneri pentru funcţionarea Consiliului Local Municipal Constanţa (document)

10 Jul 2018 318

Raportul de activitate. DNA, considerată un model de bune practici la nivel european

09 Jul 2018 318

Consilierul local Marioara Cojoc, raport de activitate. Om de încredere al administraţiei Făgădău, alesul PSD face parte din comisii-cheie ale CLM (document)

05 Jul 2018 367

Consilierul Bogdan Bola a ieşit din zona de confort a aleşilor ce ridică mâna din reflex. Din păcate, propunerile sale sunt ignorate de executivul Consiliului Judeţean Constanţa (document)

04 Jul 2018 926

UPDATE. Raport de Activitate pentru anul 2017 al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța. Președintele CJC participă la eveniment

24 May 2018 549

Imagini de la evenimentUniunea asociaţiilor de proprietari Constanţa, la raport. Florica Ganea "În 2017 multe asociaţii s-au reafiliat la UAPC" (galerie foto)

18 May 2018 670

Primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, a prezentat raportul de activitate pentru anul 2017 „Ne dorim o comunicare deschisă şi transparentă“ (galerie foto)

30 Mar 2018 796

UPDATE Imagini de la evenimentPrimarul Mariana Gâju prezintă raportul de activitate pe 2017 - ”Vreau să candidez și în 2020!” (galerie foto)

28 Mar 2018 1205

Liga Navală Română şi-a publicat raportul de activitate pe anul 2017

22 Mar 2018 571

Constanța. A avut loc ședința Consiliului Director al Ligii Militarilor Profesioniști. Cine a participat. Ce s-a discutat. Ordinea de zi completă (galerie foto)

14 Mar 2018 1900

Klaus Iohannis va participa miercuri la prezentarea Raportului de activitate al DNA pe anul 2017

27 Feb 2018 434

Raport de activitate la CJC pe anul 2017 Preşedintele Horia Ţuţuianu - „Există loc de mai bine. Nu sunt mulţumit sută la sută“

15 Feb 2018 517

Bilanţ la un an de mandat. Senatorul USR de Constanţa, Ramona Dinu

13 Feb 2018 821

Senatorul liberal Daniel Zamfir, schimbat de la şefia Comisiei economice. Cine îi ia locul

01 Feb 2018 459

Făgădău bifează o premieră! Primăria Constanţa nu mai acordă tranşa a doua a plăţii pentru Festivalul Iernii 2016 şi cere bani înapoi Fundaţiei „Clopot“ pentru nerespectarea proiectului tehnic! (galerie foto+documente)

22 Jan 2018 9335

Raportul întocmit de șeful IGPR, Bogdan Despescu a ajuns la MAI. Ce măsuri se vor lua

16 Jan 2018 729

Polițistul suspectat de pedofilie era protejat de șeful său, Rene Emanuel Vornicu. Informația apare în raportul întocmit de conducerea IGPR

12 Jan 2018 726

Câţi locatari şi-au prelungit contractele în blocurile ANL şi câţi chiriaşi noi are cartierul Henri Coandă din Constanţa? (document)

12 Jan 2018 869

Direcţia Poliţia Locală Constanţa, amenzi de 153.500 de lei în decembrie 2017

09 Jan 2018 957

Care sunt operatorii de transport public judeţean de persoane şi cum le poate retrage Consiliul Judeţean Constanţa licenţa (document)

08 Jan 2018 1376

Imagini de la eveniment Nicolae Moga, raportul de activitate pe anul 2017. Precizări importante (galerie foto)

28 Dec 2017 1092

Raport de activitate. La ce proiecte legislative a lucrat senatorul de Constanţa Vergil Chiţac în 2017

18 Dec 2017 779

Consilierul local PSD Cristian Mihăilescu și-a depus raportul de activitate (document)

09 Dec 2017 1126

Întreprinderile publice și-au prezentat raportul privind activitatea pe 2016 în fața Guvernului

22 Nov 2017 396

„Lauda de sine nu miroase-a bine“ Consilierul judeţean Daniel Turcu şi-a depus raportul de activitate (document)

18 Nov 2017 1255

Ce activităţi a derulat în primul an de mandat consilierul judeţean Stelian Gima (PNL) (document)

17 Nov 2017 707

Asta da performanţă! Consilierul judeţean PSD Cosmin Drăghici se laudă cu prezenţa la toate şedinţele CJC, dar şi la cele ale Comisiei de Urbanism (document)

16 Nov 2017 930

Consilierul a făcut diligenţe pentru a nu fi închisă „Casa Soarelui“. Şi-a prezentat raportul de activitate Florin Goidea activează în Comisia de sănătate a CJC (document)

04 Nov 2017 2471

Daniel Learciu, fără atribuţii în domeniul sănătăţii Managerii spitalelor din judeţ, la raport în faţa preşedintelui CJC, Horia Ţuţuianu

31 Oct 2017 1631

Fondată de Gheorghe Oancea, Asociaţia Naţională a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor şi-a publicat raportul de activitate pe 2016

04 Oct 2017 745

Raport al Departamentului de Disciplină în Construcţii din cadrul Primăriei Constanţa

17 Aug 2017 1427

La finalul primei sesiuni parlamentare, Robert Turcescu, deputat PMP de Constanța, și-a prezentat raportul activității în calitate de ales al județului - raport stufos, rezultate puține

15 Aug 2017 1527

Raportul de activitate pe anul 2016 al consilierului judeţean liberal Marian Cruşoveanu (document)

09 Aug 2017 806

Aleşii judeţeni Ionela Lockman, Ion Marinescu şi Gheorghe Lămureanu şi-au depus rapoartele de activitate (documente)

04 Aug 2017 1369

Raport de activitate În primul an de mandat, consilierul Muhscină a direcţionat către primării sumele defalcate din TVA şi impozit pe venit (document)

26 Jul 2017 728

Aleşii locali Mihaela Andrei şi Aurelian Marin, la raport în faţa electoratului constănţean. Ce spun că au făcut? (documente)

24 Jun 2017 3428

Luna precedentă, Poliţia Locală a aplicat amenzi de peste 60.000 de lei. Iată de ce!

09 Jun 2017 1247

Consilierii locali municipali continuă depunerea rapoartelor de activitate Irinela Nicolae - PSD - proiecte ce vizau învăţământul (document)

09 Jun 2017 1282

Consilierul PSD, Dede Perodin şi-a depus raportul de activitate (documente)

05 Jun 2017 1375

Ce activităţi a derulat Autoritatea Teritorială de Ordine Publică condusă de social-democratul Gheorghe Donţu?

22 May 2017 1887

A fost publicat raportul de activitate al ITM Constanţa. Câte persoane s-au accidentat la muncă în 2016

18 May 2017 902

Raport de activitate, la conferinţa judeţeană Care este componenţa Comitetului Director al UAPC Constanţa (galerie foto)

07 Apr 2017 1012

Cât au însumat, în luna martie, amenzile date de Poliţia Locala Constanţa

07 Apr 2017 1065

Bilanţ. Ce au făcut procurorii DNA Constanţa în 2016. S-a înregistrat un „maxim istoric“

25 Feb 2017 1698

Raport Curtea de Conturi. Primăria Comana, prejudicii de peste 600.000 de lei (document)

13 Feb 2017 3504