Camera de Conturi Constanța, acțiune de audit la Primăria Castelu. Care au fost principalele constatări (DOCUMENT)

  • Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale unității administrativ teritoriale a comunei Castelu a fost derulat de Camera de Conturi Constanța în perioada 25.10.2021-07.12.2021
  • Abaterile financiare calculate de inspectorii Camerei de Conturi se ridică la 14.083.000 lei
  • Viceprimarul comunei, Antoneta Prodan a precizat pentru ZIUA de Constanța că majoritatea deficiențelor constatate au fost remediate chiar în timpul controlului. Totodată, primăria Castelu și-a reorganizat compartimentul de contabilitate
 

 
În ediția de astăzi vă prezentăm rezultatele acțiunii de audit desfășurate la Primăria Castelu.

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale unității administrativ teritoriale a comunei Castelu a fost derulat de Camera de Conturi Constanța în perioada 25.10.2021-07.12.2021.

Abaterile financiare calculate de inspectorii Camerei de Conturi se ridică la 14.083.000 lei, astfel: 12.824.000 lei din bunurile care alcătuiesc domeniul privat al entității și care nu sunt înregistrate în evidența contabilă, precum și necuprinderea unor bunuri din domeniul public al statului în contul dedicate; 171.000 lei din documentația de atribuire, contracte, facturi, în cazul a trei achiziții directe, s-a constatat că, în fapt, obiectul acestora este similar, întrucât vizează prestația serviciilor de consultanță în achiziții, astfel, contrar prevederilor Legii privind achizițiile publice, entitatea a achiziționat în mod direct aceste servicii, în condițiile în care valoarea cumulată a acestora depășea suma de 135.000 lei, fiind necesară aplicarea unei proceduri de atribuire; 32.000 lei din efectuarea unor plăți nelegale și acceptarea la plată a unor situații de lucrări pentru luna martie și iulie, pentru anumite repere, la valori care depășesc oferta finaciară, desemnată câștigătoare și pe baza căreia s-a încheiat contractul având ca obiect „Sistematizare zone de lotizări în Comuna Castelu – drumuri de acces și iluminat public”, cu mențiunea că prețul contractului a rămas același în perioada verificată, fără a suferi modificări. Detalii despre abaterile constatate puteți consulta în secțiunea „documente”.

Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate
 
În ceea ce privește organizarea evidenței contabile, entitatea, prin numirea persoanei drept coordonator al activității financiar contabile începând cu data 05.03.2021 în baza Dispoziției primarului și schimbarea programului informatic al evidenței contabile și de gestiune, entitatea este în curs de reconstituire a conturilor contabile, fiind prezentate în timpul auditului balanțe conturilor de active fixe, fără evidențierea cheltuielilor de amortizare aferente și după caz, procesul fiind în curs de implementare și remediere.

Până la data prezentei acțiuni de audit – noiembrie 2021- au fost înregistrate și evidențiate o parte din aceste active, situația fiind în curs de clarificare; - cu privire la creanțele din prestarea serviciului de alimentare cu apă sat Nisipari, entitatea, în anul 2021 a predat sistemul de alimentare cu apă către RAJA.

În ceea ce privește creanțele privind venituri ale bugetului local, entitatea a stabilit, înregistrat și a emis decizii de impunere pentru încasarea acestora.

 
Opinia de audit
 

Opinia exprimată a fost opinie contrară, întrucât situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a entității la data de 31.12.2020, și celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.
 
Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi
 
Pentru abaterile identificate s-au formulat măsuri și recomandări cu privire la:

- respectarea prevederilor OMFP privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
- inventarierea si dezvoltarea evidenței analitice a conturilor de active fixe, a evidenței tehnioc-operative a acestora, întocmirea registrului mijloacelor fixe precum și înregistrarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei, înregistrarea amortizărilor aferente, acolo unde este cazul, constituirea și înregistararea garanțiilor de bună execuție;
- înregistrarea în evidența contabilă și urmărirea debitelor din cadrul Serviciului de gospodărie comunală, pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă în localitatea Nisipari;
- aplicarea formelor de control intern managerial și urmărirea modul de implementare din partea conducerii, în concordanță cu prevederile legale;
 - înregistrarea, urmărirea și încasarea creanțelor reprezentând impozit pe clădiri cu destinație nerezidențială sau mixtă persoane fizice, impozit pe teren categoria curți constructii;
- inițierea si aplicarea unei proceduri de lucru privind întocmirea borderourilor de scăderi, avizarea și aprobarea acestora de către persoanele autorizate;
- înregistrarea, urmărirea și încasarea creanțelor nerecuperate de la alte unităti, reprezentând amenzi scăzute în baza documentelor emise și încasate de acestea;
- îmbunătățirea și aplicarea procedurilor de executare silită în vederea recuperării în termenul de prescripție a creanțelor neîncasate;
- efectuarea lucrărilor de inventariere anuală și concilierea datelor factice cu cele scriptice din evidența contabilă;
- stabilirea întinderii și mărimii prejudiciului reprezentând veniturile salariale brute acordate salariaților peste nivelul indemnizației viceprimarului comunei, prin extinderea verificărilor până la data încheierii prezentului proces-verbal de constatare și recuperarea acestuia în termenul legal de prescripție;
-stabilirea mărimii și întinderii prejudiciului cauzat de plata serviciilor mass-media și recuperarea acestuia în termenul legal de prescripție;
 - asigurarea aplicării Legii achizițiilor publice și a principiilor de transparență și nediscriminare care stau la baza atribuirii contractelor;
- respectarea principiilor de eficiența și eficacitate în utilizarea fondurilor publice.
 
Punctul de vedere al primăriei Castelu

Viceprimarul comunei, Antoneta Prodan a precizat pentru ZIUA de Constanța că majoritatea deficiențelor constatate au fost remediate chiar în timpul controlului. Totodată, primăria Castelu și-a reorganizat compartimentul de contabilitate.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Citește și:

Camera de Conturi Constanța, acțiune de audit la Primăria Medgidia. Care au fost principalele constatări (DOCUMENTE)

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Un nou termen pentru spitalul modular. Vergil Chițac - „Până la sfârșitul acestui an, trebuie să fie amplasat și funcțional”!

30 Jun 2022 476

Contractul cu Polaris a fost adiționat! Primarul Chițac se așteaptă ca instanța să decidă cine are dreptate

30 Jun 2022 596

USR Constanța îi arată din nou pisica lui Vergil Chițac - „Primarul ține blocat noul regulament modificat al parcărilor din Constanța”!

29 Jun 2022 782

Consilierii municipali USR vor monitorizare GPS pentru autoturismele ce fac parte din parcul auto al Primăriei Constanța

28 Jun 2022 537

Constănțeanul supărat. Oamenii reclamă că la numărul de telefon afișat la sediul Serviciului Gestionare Cimitire nu răspunde nimeni. Cum explică situația Primăria Constanța?

27 Jun 2022 987

Se reconfigurează zona Aleea Lupeni. Primăria Constanța propune exproprieri. Este vizat și terenul vândut de Octav Tour SRL pe care un alt investitor vrea să ridice un P+7! (DOCUMENT+ GALERIE FOTO)

27 Jun 2022 5307

Cum se împart finanțările nerambursabile pentru proiectele culturale din bugetul Consiliului Județean Constanța? (DOCUMENT)

25 Jun 2022 1089

Ce spune secretarul Primăriei Ovidiu în legătură cu subevaluarea inițială a unui teren din localitate scos la licitație pentru 99 de ani?

24 Jun 2022 1187

Cine sunt noii administratori ai Regiei Județene de Drumuri și Poduri? Astăzi se încheie și mandatul directorului interimar

23 Jun 2022 1191

Din aberațiile ședințelor în format videoconferință. CJC a alocat aproape 1.5 milioane de lei unei Asociații al cărui secretar este chiar un consilier județean PNL (DOCUMENTE)

23 Jun 2022 2297

Consilierii județeni aprobă procedura prin care Regia de Drumuri și Poduri se transformă în societate pe acțiuni (DOCUMENTE)

22 Jun 2022 936

Consilierii județeni vot vota un protocol cu Arhiepiscopia Tomisului. Ce prevede acesta? (DOCUMENTE)

21 Jun 2022 921

OMD Constanța-Mamaia, în chinuirile facerii. Primăria încasează, dar nu poate justifica impactul colectării taxei de promovare asupra turismului

20 Jun 2022 692

Pe ce rute vor funcționa primele autobuze electrice chinezești din portofoliul CT BUS

20 Jun 2022 5963

PUD-urile afaceristului Tapangea în zona Campusului universitar ajung pe masa Comisie tehnice de urbanism

20 Jun 2022 698