Camera de Conturi Constanța, acțiune de audit la Primăria Medgidia. Care au fost principalele constatări (DOCUMENTE)

 • Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Medgidia s-a desfășurat în perioada 19.03.2021 - 07.05.2021
 • Sume abaterilor constatate și calculate de inspectorii Camerei de Conturi se ridică la 137.836.000 lei
 • Concluziile auditului relevă faptul că situațiile financiare în ansamblul lor, cât și celelalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată, nu prezintă fidel performanța financiară a UATM Medgidia, la data de 31.12.2020
 • Fundamentarea pentru anul 2020 a veniturilor fără a se ține cont de gradul de realizare a veniturilor proprii programate prin bugetele anilor 2019 și 2020
 

 
În ediția de astăzi vă prezentăm sinteza rezultatelor acțiunii de audit desfășurate de Camera de Conturi Constanța la Primăria municipiului Medigidia.

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului  s-a desfășurat în perioada 19.03.2021 - 07.05.2021.

Sume abaterilor constatate și calculate de inspectorii Camerei de Conturi se ridică la 137.836.000 lei.
 
Opinia de audit
 
Opinia exprimată este o opinie contrară, deoarece atât situațiile financiare în ansamblul lor, cât și celelalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată, nu prezintă fidel performanța financiară a UATM Medgidia, la data de 31.12.2020.
 
Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi

Inspectorii de Camera de Conturi Constanța au făcut o serie de recomandări care vizează:


Aplicarea procedurilor de executare silită în vederea recuperării în termenul de prescripție a creanțelor neîncasate la termen și luarea măsurilor necesare în vederea încasării sumei datorate, precum și inițierea de către ordonatorul de credite a unei hotărâri de consiliu local privind cotele cuvenite bugetului local din administrarea bunurilor din domeniul public al localității.
 

Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate
 
-Ordonatorul de credite a emis dispoziția nr. 42 prin care s-a dispus efectuarea inventarieri masei impozabile;

-Persoanele cu atribuții de control în domeniu, au efectuat verificări pentru depistarea clădirilor ale căror lucrări de construcții nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizația de construire și pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilității autorizației, în condițiile legii.
Au fost identificate 11 cazuri pentru care s-au întocmit procese-verbale de constatare și recepție, consemnându-se stadiul lucrărilor și suprafața construită desfășurată în vederea stabilirii impozitului pe clădiri.

-Entitatea a trimis adrese către titularii dreptului de administrare sau folosință a bunurilor proprietate publică a municipiului care au realizat venituri din concesionarea, respectiv închirierea bunurilor din domeniul public în vederea virării sumelor datorate bugetului local.

- S-a procedat la înregistrarea în contul 105 - „Rezerve din reevaluare”, a rezultatului reevaluării; - s-a procedat la corectarea abaterilor financiar-contabile menționate, prin inițierea actualizării conturilor în afara bilanțului, respectiv de la buget.

- S-au înregistrat corect în contabilitate, tranzacțiile economice de transmitere în administrare a bunurilor din domeniul public al orașului.
 
 
Principalele constatări
 1. Elaborarea și fundamentarea proiectului de buget precum și autorizarea, legalitatea și necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat  - Fundamentarea pentru anul 2020 a veniturilor fără a se ține cont de gradul de realizare a veniturilor proprii programate prin bugetele anilor 2019 și 2020.
 2. Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare Prezentarea eronată a unor date, în situațiile financiare la 31.12.2020, prin nescoaterea din evidența instituției, a activelor din domeniul public al municipiului, date în administrarea unităților de învățământ sau sanitare, aflate în subordine  - Nereflectarea în contul 105 Rezerve din reevaluare a diferenței rezultate urmare reevaluării efectuate în anul 2020 asupra terenurilor și clădirilor din patrimoniul public și privat al municipiului, contrar prevederilor legale în vigoare. La acest capitol au fost calculate și suma estimată a abaterii în valoare de 137.717.000 lei.
 3. Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern (inclusiv audit intern)  - Neorganizarea și neasigurarea funcționării activității de audit public intern la nivelul UATM Medgidia.
 4. Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul și la termenele stabilite de lege  - Nestabilirea, neurmărirea și neîncasarea taxei de autorizație de construire la regularizarea acesteia la finalizarea construcțiilor noi și încheierea procesului verbal de recepție. Abatere calculate – 12.000 lei
 5. Neluarea măsurilor de executare silită fapt ce a condus la neîncasarea impozitelor și taxelor datorate de contribuabilii persoane fizice și juridice – abatere calcultată 277.000 lei
 6. Au fost identificate venituri nestabilite, neimpuse și neîncasate, datorate de către instituțiile subordonate urmare utilizării de către acestea a unor bunuri proprietate publică – 123.000 lei
 7. Calitatea gestiunii economico-financiare  - Nu s-a efectuat inventarierea masei impozabile. - Neînregistrarea în balanța de verificare extracontabilă, a conturilor 8061 ,,Credite deschise de repartizat" și 8062 ”Credite deschise pentru cheltuieli proprii”
 8. Constatări rezultate în urma verificării entităților care au primit fonduri publice prin bugetul ordonatorului de credite verificat conform prevederilor pct. 260 Nu au fost respectate prevederile legale privind efectuarea inventarierii patrimoniului, la Liceul „Dragomir Hurmuzescu” - Neînregistrarea unui activ fix primit în folosință cu titlu gratuit de la UATM Medgidia, la Liceul „Dragomir Hurmuzescu” – abaterea calculate 119.000 lei.
 
Facem precizarea că administrația locală din Medgidia nu a putut fi contactată pentru un punct de vedere legat de auditul Camerei de Conturi Constanța.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și: 

Abaterile calculate de Curtea de Conturi în urma auditului derulat la Primăria Constanța. Contractul cu Green Life Recycling, atacat în instanță (DOCUMENTE)
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Un nou termen pentru spitalul modular. Vergil Chițac - „Până la sfârșitul acestui an, trebuie să fie amplasat și funcțional”!

30 Jun 2022 481

Contractul cu Polaris a fost adiționat! Primarul Chițac se așteaptă ca instanța să decidă cine are dreptate

30 Jun 2022 601

USR Constanța îi arată din nou pisica lui Vergil Chițac - „Primarul ține blocat noul regulament modificat al parcărilor din Constanța”!

29 Jun 2022 782

Consilierii municipali USR vor monitorizare GPS pentru autoturismele ce fac parte din parcul auto al Primăriei Constanța

28 Jun 2022 538

Constănțeanul supărat. Oamenii reclamă că la numărul de telefon afișat la sediul Serviciului Gestionare Cimitire nu răspunde nimeni. Cum explică situația Primăria Constanța?

27 Jun 2022 990

Se reconfigurează zona Aleea Lupeni. Primăria Constanța propune exproprieri. Este vizat și terenul vândut de Octav Tour SRL pe care un alt investitor vrea să ridice un P+7! (DOCUMENT+ GALERIE FOTO)

27 Jun 2022 5314

Cum se împart finanțările nerambursabile pentru proiectele culturale din bugetul Consiliului Județean Constanța? (DOCUMENT)

25 Jun 2022 1089

Ce spune secretarul Primăriei Ovidiu în legătură cu subevaluarea inițială a unui teren din localitate scos la licitație pentru 99 de ani?

24 Jun 2022 1188

Cine sunt noii administratori ai Regiei Județene de Drumuri și Poduri? Astăzi se încheie și mandatul directorului interimar

23 Jun 2022 1192

Din aberațiile ședințelor în format videoconferință. CJC a alocat aproape 1.5 milioane de lei unei Asociații al cărui secretar este chiar un consilier județean PNL (DOCUMENTE)

23 Jun 2022 2298

Consilierii județeni aprobă procedura prin care Regia de Drumuri și Poduri se transformă în societate pe acțiuni (DOCUMENTE)

22 Jun 2022 936

Consilierii județeni vot vota un protocol cu Arhiepiscopia Tomisului. Ce prevede acesta? (DOCUMENTE)

21 Jun 2022 924

OMD Constanța-Mamaia, în chinuirile facerii. Primăria încasează, dar nu poate justifica impactul colectării taxei de promovare asupra turismului

20 Jun 2022 692

Pe ce rute vor funcționa primele autobuze electrice chinezești din portofoliul CT BUS

20 Jun 2022 5970

PUD-urile afaceristului Tapangea în zona Campusului universitar ajung pe masa Comisie tehnice de urbanism

20 Jun 2022 698