Ce conține scrisoarea de așteptări a CLM privind selecția membrilor Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanța SRL (documente)

  • Scrisoarea de așteptări este document de lucru care stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale societății Termoficare Constanța SRL
  • Acest document are rolul de document de lucru, de ghid al candidaților pentru posturile de membri ai Consiliului de administratie al societății Termoficare Constanța SRL
 

 
În ședința Consiliului Local Municipal din luna septembrie, aleșii locali au aprobat proiectul privind aprobarea scrisorii de așteptări a CLM privind selecția membrilor Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanța SRL, vezi secțiunea „documente”.
 
Scrisoarea de așteptări este document de lucru care stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale societății Termoficare Constanța SRL.
 
Acest document are rolul de document de lucru, de ghid al candidaților pentru posturile de membri ai Consiliului de administratie al societății Termoficare Constanța SRL, în întocmirea declarației de intenție (document de lucru prin care aceștia își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice) și ulterior de a ghida Consiliul de administrație în redactarea planului de administrare.
 
Prezenta Scrisoare de așteptări, vezi secțiunea „documente” este elaborată în temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr.111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.722/2016, prin care stabilește așteptările autorității publice tutelare privind evoluția societății în următorii patru ani.
 
Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștință candidaților pentru posturile de membri ai Consiliului de administratie al societății Termoficare Constanța SRL.
 
La nivelul municipiului Constanța furnizarea agentului termic către consumatori se realizează prin sistemul de alimentare centralizată cu energie termică produsă de către CET Palas, transportată prin rețeaua termică primară până la punctele termice, distribuită prin rețeaua termică secundară și furnizată consumatorilor finali, care este compus din sursa de producere a energiei electrice și termice Centrala Electrică de Termoficare (CET) Palas care aparține societății Electrocentrale Constanța S.A., acționarul fiind statul român prin Ministerul Energiei.
 
Rezumatul strategiei locale în domeniul în care acționează societatea Societatea Termoficare Constanța SRL are obligații pentru realizarea serviciului public de termoficare la nivelul municipiului Constanța, având în administrare întreaga infrastructură de termoficare ce aparține domneiului public și privat al unității adminstrativ teritoriale municipiul Constanța.


Așteptări privind cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli
 

Autoritatea publică tutelară aşteaptă ca pe parcursul mandatului noilor membrii ai Consiliului de administraţie ai societății Termoficare Constanța SRL să se obţină: reducerea cheltuielilor prin respectarea strictă a procedurii Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale; asigurarea unui echilibru intre încasări şi plăţi; realizare unui grad de încasare a creanţelor care să asigure nivelul optim de lichidităţi, în vederea respectării termenelor de plată a datoriilor către furnizori, salariaţi și buget; identificarea şi eliminarea cheltuielilor ineficiente.
 
Așteptări privind politica de investiții
 
Autoritatea publică tutelară se așteaptă la realizarea unei politici de investiții adecvate, ținând cont de faptul că activitatea societății se desfășoară într-un mediu concurențial/competitiv.

În acest sens, planul de investiții ce va fi propus trebuie să ducă la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul de administrare precum și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

Planul de investiții urmează să fie fundamentat pe baza unor studii de fezabilitate, care să asigure eficiența economică a acestor investiții.

Astfel, planul de investiții trebuie să aibă o valoare adăugată netă pozitivă și o rată internă de rentabilitate, în condițiile unor presupuneri rezonabile cu privire la piață vizând viitoarele beneficii și viitorul cost al capitalului. Implementarea programelor de investiții se va aproba având în vederea asigurarea continuității serviciului de inters public prestat, precum și dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea sistemelor existente.

Programul anual și multianual de investitii va fi elaborat de conducerea societății Termoficare Constanța SRL avizat de către Consiliul de administrație și transmis spre aprobare autorității publice tutelare o dată cu proiectul anual al bugetului de venituri si cheltuieli, conform prevederilor O.U.G nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare H.G. nr. 722/2016.

Politica de investiții va fi corelată cu obiectivele strategice de dezvoltare a municipiului în perioada urmatoare și în continuare, în scopul modernizării și îmbunatățirii serviciilor prestate de societate.

Aceasta trebuie să vizeze în principal următoarele obiective:  Reabilitarea rețelelor termice primare și secundare cu conducte preizolate; Eficientizare puncte termice aflate în exploatarea societății Termoficare Constanța SRL; Dotări: achiziții mijloace de transport, tehnică de calcul, contoare de energie termică, schimbătoare de căldură în plăci, etc.
 
 
Indicatori de performanță pentru evaluarea membrilor Consiliului de administrație ai societății Termoficare Constanța SRL
 
  • Reducerea creanțelor ce au depășit data scadentă 100x(1 - creanțe de încasat scadente la 31 decembrie ale anului N/ creanțe de încasat scadente la 1 ianuarie ale anului N)
  • Se va calcula începând cu 2022 Grad de încasare a facturilor curente 100x(facturi scadente încasate/facturi scadente emise)
  • Se va calcula anual reducerea plăților restante 100x(1 - plăți restante la 31 decembrie ale anului N/ plăți restante la 1 ianuarie ale anului N)
  • Se va calcula începând cu 2022 creșterea productivității muncii în unități fizice. Aceasta se va calcula ca raport între producția realizată exprimată în unități fizice și numărul mediu de salariați din anul respectiv.
  • Se va calcula anual rata anuală a profitului raportată la cifra de afaceri
  • Se va calcula anual reducerea consumurilor de utilități tehnologice proprii
  • Se va calcula anual evaluarea activității directorilor și verificarea execuției contractelor de mandate.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și: 

Un SRL înființat anul acesta, elaborează cererea de finanțare, pentru reabilitarea rețelelor de termoficare din municipiul Constanța în cadrul POIM 2014-2020

Se caută expert pentru selectarea administratorilor Termoficare Constanţa SRL
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Aleșii județeni au votat bugetul pentru 2022. Ce fonduri au primit primăriile din județul Constanța pentru finanțarea cheltuielilor și pentru dezvoltare? (DOCUMENTE)

29 Jan 2022 345

Consilierii județeni Răzvan Filipescu și Vasile Rizea, de la PRO România, și-au depus rapoartele de activitate (DOCUMENTE)

29 Jan 2022 281

Aleșii USR PLUS Carmen Dumitrescu și Romeo Stavăr-Vergea și-au depus rapoartele de activitate (DOCUMENTE)

27 Jan 2022 558

Primăria Constanța a făcut public raportul anual al achizițiilor în baza Legii nr. 350/2005. Avem beneficiarii fondurilor nerambursabile

13 Jan 2022 832

Semnăturile depuse pentru organizarea referendumului de demitere a primarului din Agigea validate de AEP și Direcția de Evidență a Persoanei

13 Jan 2022 4185

Ce proiecte imobiliare se regăsesc pe ordinea de zi a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism a Primăriei Constanța

11 Jan 2022 1031

CLM Constanţa. Alți doi consilieri locali şi-au depus rapoartele de activitate (DOCUMENTE)

08 Jan 2022 1266

SPIT s-a mutat din „casa” Sisteme Internaţionale de Afaceri SA. Cu cât s-a redus cheltuirea banului public din cadrul Primăriei Constanța

08 Jan 2022 5402

CJC organizează dezbatere publică pe Regulamentul de adăpostire a animalelor de pe raza județului Constanța, ce fac obiect al unui ordin de plasare în adăpost

07 Jan 2022 901

Regulament Peninsulă. Consiliul Local Constanța a cerut Tribunalului urgentarea redactării deciziei de suspendare

04 Jan 2022 1975

Prostia omenească. Amenzi de până la 2.500 lei pentru sârmele de întins rufe amplasate pe fațada blocurilor din Constanța

01 Jan 2022 2385

Retrospectivă 2021. Măsuri nepopulare luate de Primăria și Consiliul Local Constanța în 2021

01 Jan 2022 3476

Despre dubla măsură în Primăria Constanța! Consilierii USR acuză exproprieri alese pe sprânceană

31 Dec 2021 1873

Ce UAT-uri din județul Constanța au primit bani pentru investițiile realizate prin etapele I și II ale Programului Național de Dezvoltare Locală?

30 Dec 2021 1265

Închirierea parcărilor de reședință în municipiul Constanţa, amânată cu un an

29 Dec 2021 1335