Documentații urbanistice cu impact, pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local Constanța Printre investitori, Florina Moscu, familia Nicolae și Prefabricate Dobrogea SRL (DOCUMENTE)

  • Primul PUD face obiectul proiectului hotărâre nr. 484/2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil S+P+2E+M – locuire colectivă, turism, birouri cu alimentație publică, comerț și servicii la parter, str. Vasile Alecsandri nr. 14, investitor Moscu Florina
  • Potrivit Monitorului Oficial, după achitare, în același an 2021, Sorina-Gina Hortolomei-Moscu devine Florina Moscu și i se eliberează noul act de identitate la 16.06.2021 de către SPCJEP Constanţa
  • Terenul pe care se realizează construcția are 254mp conform acte și conform măsurători și se detaliază reglementările stabilite prin PUZ aprobat cu HCLM nr.416/2003
  • Cel de-al doilea proiect vizează aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire magazin materiale de construcție și anexe, bd. I. C. Brătianu nr. 131, investitor societatea Prefabricate Dobrogea SRL
  • Imobilul identificat cu nr. cadastral 254165, este proprietatea SC Prefabricate Dobrogea SRL, având înscris drept de ipotecă legală în favoarea Dedeman SRL. Amplasamentul obiectivului de investiție este localizat în intravilanul municipiului Constanța, pe B-dul I.C.Brătianu, nr.131
  • Cel de-al treilea PUD vizează un imobil aflat în ruină, situat lângă Muzeul de Artă Populară.
  • Documentația urmărește „Reconstruire imobil S+P+2E+M“ cu destinația servicii, comerț, alimentație publică la parter și locuințe colective la etaje s-a aflat în consultare publică
  • Inițiatorii PUD-ului sunt Nicolae Vasile și Nicolae Anca Mihaela, iar elaborator este Aria Concept Architecture SRL și urbanistul Roxana MărculescuConsiliu Local Constanța este chemat să aprobe în ședința din 29 noiembrie a.c., trei Planuri urbanistice de Detaliu de interes public.
 
Primul face obiectul proiectului hotărâre nr. 484/2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil S+P+2E+M – locuire colectivă, turism, birouri cu alimentație publică, comerț și servicii la parter, str. Vasile Alecsandri nr. 14, investitor Moscu Florina.
Terenul pe care se realizează construcția are 254mp conform acte și conform măsurători și se detaliază reglementările stabilite prin PUZ aprobat cu HCLM nr.416/2003.

Pe amplasament există o construcție S+P+1E,cu destinația locuință și parter comercial, în stare de ruină.

Beneficiarul PUD-ului este Sorina-Gina Hortolomei-Moscu iar elaboratorul documentației este SC Aria Concept Architecture SRL și urbanist Roxana Mărculescu.

Consultarea publică s-a încheiat cu o singură observație din partea unui vecin care a cerut limitarea nivelului de înălțime la P+1E+M, pentru a nu eclipsa Muzeul de Artă Populară precum și retragerea de la limita proprietății, pentru a nu se restrânge accesul pietonal, care este deficitar, vezi secțiunea „documente”.
 
Vă reamintim, în ianuarie 2021, magistrații de la Curtea de Apel Constanța au dispus achitarea definitivă a lui Radu Ștefan Mazăre, fostul primar al municipiului Constanța, condamnat inițial la șase ani și jumătate de detenție.
 

Tot în acest dosar a fost achitată și Sorina-Gina Hortolomei-Moscu, fost reprezentant, la data presupuselor fapte, al societăţilor comerciale SC Mehmetoglu SRL, SC Bulevard SA şi SC Millenium Global Development SA. Sorina-Gina Hortolomei-Moscu luase în primă instanță doi ani şi 11 luni închisoare cu suspendare.

Procesul a durat aproximativ cinci ani.

 
Radu Mazăre a fost acuzat de patru infracțiuni de abuz în serviciu, Sorina-Gina Hortolomei-Moscu de două infracțiuni de spălare a banilor, SC Mehmetoglu SRL de două infracțiuni de spălare a banilor, iar SC Bulevard SA și SC Millenium Global Development SA de spălare a banilor.
 
Achitările au fost date de judecătorii Curții de Apel Constanța în baza art.16 alin.(1) lit.b) din Cod Procedură Penală, potrivit căruia „fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege“.

Potrivit Monitorului Oficial, după achitare, în același an 2021, Sorina-Gina Hortolomei-Moscu devine Florina Moscu și i se eliberează noul act de identitate la 16.06.2021 de către SPCJEP Constanţa.
 
Cel de-al doilea proiect vizează aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire magazin materiale de construcție și anexe, bd. I. C. Brătianu nr. 131, investitor societatea Prefabricate Dobrogea SRL.
 
PUD – construire magazin materiale de construcție și anexe, bd. IC Brătianu nr. 131, investitor Prefabricate Dobrogea SRL – etapa demarare consultare publică. Imobilul identificat cu nr. cadastral 254165, este proprietatea SC Prefabricate Dobrogea SRL, având înscris  drept de ipotecă legală în favoarea Dedeman SRL. Amplasamentul obiectivului de investiție este localizat în intravilanul municipiului Constanța, pe B-dul I.C.Brătianu, nr.131.La momentul elaborării docuentației, conform extrasului de carte funciară, imobilul este ocupat de 34 de corpuri de clădire. Construcțiile industriale și edilitare ce făceau parte din fosta incintă a fabricii, cu un regim de înalțime parter, parter inalt și P+1, inactive și în stare de degradare, au fost autorizate spre desființare în baza unei proceduri separate. Lucrările au fost finalizate.
 
Imobilul identificat cu nr. cadastral 254165, este proprietatea SC Prefabricate Dobrogea SRL, având înscris  drept de ipotecă legală în favoarea Dedeman SRL conform înscrisurilor din extrasul de carte funciară. Construcția principală va avea 19.688,45 kmp, iar anexele vor fi diverse – de la gospodărire antiincendiu – 192,51 mp, cabină poartă, rafturi exterioare acoerite de 394 mp și 598 mp, copertină cărucioare, post de transformare și puncte de conexiuni electrice.
 
Conform memoriului de prezentare, „Investiția prin programul care o fundamentează este un magazin – depozit de vânzare a diferitelor categorii de materiale de construcții- “magazin general materiale de construcții”, scopul declarat al acestui tip de comerț fiind sprijinirea constructorilor, a micilor întreprinzatori și a persoanelor fizice care vor să construiască ca un “hobby” în aprovizionarea curentă cu produse de calitate și la prețuri corecte a mărfurilor specifice acestor activități.
 
Valoarea investiției este de 14.618.674 lei fără TVA, iar proiectul va fi implementat în 12 luni.
 
Construcția este astfel structurată în spațiul interior încât asigură separarea fluxurilor pentru clienți de circuitul de aprovizionare internă a magazinului. Compartimentările interioare sunt realizate prin poziționarea sistemelor de depozitare și expunere a mărfurilor comercializate și prin pereți ușori din gips carton, creând alveole de expunere a mărfurilor pe sortimente bine definite, cu circulații interioare prestabilite astfel încât să permită cumpărătorului să ia o decizie rapidă în alegerea și cumpărarea produselor.
 
Complexul astfel structurat oferă un parcurs fluid al spațiului interior, având cel puțîn două accese pentru clienți și acces separat pentru aprovizionare marfă și personal angajat.
 
Pe lângă spațiile de depozitare și comercializare, complexul dispune de spații interioare de birouri personal angajat, grupuri sanitare, spații auxiliare.
 
Prefabricate Dobrogea SRL
 
În vara acestui an, asociații companiei au adoptat o nouă decizie a Adunării Generale a Asociaţilor.
 
Astfel, asociații Comprest Util SRL, persoană juridică de naţionalitate română, cu sediul social în Constanţa, Strada Interioară 4 nr. 8, jud. Constanţa care deţine un număr de 84 părţi sociale, fiecare cu o valoare nominală de 100 lei, cu o valoare totală de 8.400 lei, reprezentând o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 98,82%, din capitalul social subscris şi vărsat integral și Vasilica Comănescu cetăţean român, care deţine 1 parte socială, în valoare nominală de 100 (osută) Iei fiecare, cu o valoare totală de 100  lei, reprezentând o cotă de participare Ia beneficii şi pierderi de 1,18% din capitalul social subscris şi vărsat integral, au hotărât:
 
„Art. 1. Actualizarea actului constitutiv al Societăţii Prefabricate Dobrogea SRL, durata de funcţionare a societăţii este nedeterminată.

Art. 2. Începând cu data de 01.07.2023, Şerban- Comănescu Adrian este numit administrator al societăţii cu puteri limitate pentru o perioadă de 50 de ani, iar acesta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite atribuţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul Constitutiv al societăţii. Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul Şerban-Comănescu Adrian.

Art. 3. Începând cu data de 01.07.2023, societatea va fi administrată de către Pancencu Iurin şi de Şerban- Comănescu Adrian.

Văduva lui Grigore Comănescu a preluat afacerile Grupului Comprest
 
Asfalt Dobrogea SRL (2008), din Constanța, îi are ca asociați pe Comănescu Vasilica - 99% și Pancencu Iurin - 1% care și  administrează firma. Activitatea principală a firmei constă în „Lucrări de construcții drumuri și autostrăzi”, are sedii secundare/puncte de lucru în Năvodari, B-dul Mamaia Nord 42 și 44, Ovidiu, lot 1, Sola 93, parcela A 473/26 și sediul social pe Interioară 4.

Asfalt Dobrogea SRL a declarat pentru anul fiscal 2021 o cifră de afaceri de 86.018.486 lei, profit de 9.363.649 lei și 163 de angajați.

Comănescu Vasilica mai deține calitatea de asociat în Com Util SRL (2003), Comprest Util SRL (1994), Somaco Construct SRL (2004) și Prefabricate Dobrogea SRL (2018). 
 
Pancencu Iurin mai administrează societățile Com Util SRL (2003), Comprest Util SRL (1994), Somaco Construct SRL  (2004) și Prefabricate Dobrogea SRL (2018). 
 
Cel de-al treilea PUD vizează un imobil aflat în ruină, situat lângă Muzeul de Artă Populară
 

Documentația urmărește „Reconstruire imobil S+P+2E+M“ cu destinația servicii, comerț, alimentație publică la parter și locuințe colective la etaje s-a aflat în consultare publică.
 
Inițiatorii PUD-ului sunt Nicolae Vasile și Nicolae Anca Mihaela, iar elaborator este Aria Concept Architecture SRL și urbanistul Roxana Mărculescu.
 
Terenul este situat în intravilanul municipiului Constanţa. Imobilul este identificat cu numărul cadastral 207061, fiind proprietatea Ancăi Mihaela Nicolae şi a lui Vasile Nicolae, conform înscrisurilor din extrasul de carte funciară.

Imobilul actual - C1, locuinţă S+P+1E, S+1 E, locuinţă şi parter - spaţiu comercial, conform înscrisurilor din extrasul de carte funciară, este situat în ZR CS 1, zonă comercială şi de servicii, situată în lungul pietonalelor majore în care este necesară realizarea unor funcţiuni la parterul clădirilor. .

Imobilul la care face referire documentaţia depusă este situat în situl arheologic Oraşul antic Tomis, Peninsula Constanţa.

Construcţia noilor clădiri va fi autorizată numai în urma întocmirii unui Plan Urbanistic de Detaliu, aprobat conform legislaţiei privind zonele istorice protejate.

Familia Nicolae a început demersurile pentru reabilitarea clădirii aflate în apropierea Muzeului de Artă Populară din Constanța, încă din 2018.

În cadrul procesului de consultare publică pe marginea acestui PUD, majoritatea petenților și-au exprimat susținerea pentru reabilitarea clădirii ruină din zona peninsulară, care va îmbunătăți aspectul zonei.

O singura observație atrage atenția asupra faptului că trebuie limitat regimul de înălțime la P+1E+M pentru a nu depăși nivelul clădirilor din zonă, vezi secțiunea „documente” dar și asupra aspectului arhitectural care trebuie să păstreze linia clădirilor învecinate.PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 


  Citește și:

 După ce a fost achitată într-un dosar alături de Radu Mazăre și-a schimbat numele Florina Moscu, vrea să ridice o clădire cu două etaje în Zona Peninsulară. Rezultatul consultării publice (DOCUMENT)

 S-a încheiat consultarea publică pentru PUD-ul inițiat de Prefabricate Dobrogea. Ce sesizări au formulat proprietarii terenurilor învecinate viitorului magazin Dedeman? (DOCUMENT)
 
O clădire în ruină de lângă Muzeul de Artă Populară din Constanţa ar putea fi reabilitată. Cum va arăta după finalizarea lucrărilor (document)
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

2.6 milioane de euro puse la bătaie Consiliul Județean Constanța, programul de finanțări nerambursabile pentru anul 2024(DOCUMENT)

27 Feb 2024 589

Directorul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia conduce Comisia de evaluare anuală a lui Aurel Mototolea, managerul MINAC (DOCUMENT)

25 Feb 2024 604

Se prevalează de faptul că studiul ar fi o lucrare științifică Expertiza care ar recomada demolarea bazarului Gorbaciov, ținută la secret de conducerea Administrației Fondului Imobiliar SRL!

25 Feb 2024 2529

Când are loc și cine face parte din comisia de evaluare anuală a Leliei Rus Pîrvan, managerul Muzeului de Artă Constanţa? (DOCUMENT)

24 Feb 2024 1079

Contractul de reabilitare a MINAC a fost reziliat În sedința de CJC se propune achiziția de servicii juridice în vederea apărării intereselor județului Constanța în procesele cu SC Actaeon Invest SA(DOCUMENT)

16 Feb 2024 1505

Ședință CLM Municipalitatea vrea să modernizeze iluminatul public din cartierul Veterani! Proiectul este implementat de Administrația Fondului pentru Mediu (DOCUMENT)

12 Feb 2024 736

Ședință CLM Proiectul de reabilitare a malurilor lacului Tăbăcărie, majorat cu aproape 3 milioane de euro (DOCUMENT)

11 Feb 2024 922

Activează în Comisia pentru învățământ Consilierul local municipal PSD, Irinela Nicolae și-a prezentat raportul de activitate pentru anul 2023 (DOCUMENT)

17 Jan 2024 688

Cine i-a luat locul fostului director CJC, Ermil Chelariu, suspendat din funcție și trimis în judecată de DNA Constanța pentru folosire de informații nedestinate publicității (DOCUMENT)

12 Jan 2024 1967

Consilierul detașat toamna trecută de la Consiliul Județean își va continua activitatea în Prefectura Constanța (DOCUMENT)

08 Jan 2024 759

Retrospectivă 2023 Primăria Constanța Decizii controversate,fonduri europene pierdute, demisii și punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva edilului Vergil Chițac

05 Jan 2024 1559

Investitorul, inactiv fiscal Consiliul Local Constanța a oprit construcția unui bloc de 3 etaje pe un spațiu din stațiunea Mamaia, zona Satul de Vacanță (DOCUMENT)

29 Dec 2023 4943

Licitații publice Serviciul de mentenanță a sistemului de plată a parcărilor publice prin sms din municipiul Constanța, scos la licitație pentru suma record de 380.729 euro!

28 Dec 2023 1026

Ședință CLM Prelungirea cu 12 luni a contractului dintre Primăria Constanța și firma care administrează Cimitirul Municipal, în atenția consilierilor locali (DOCUMENT)

26 Dec 2023 1543

Ședință CLM Consilierii locali decid după Crăciun, dacă Omonia Trading SRL va cumpăra un teren din Mamaia. Legături cu Mazăre, Constantinescu şi Strutinsky (DOCUMENT)

24 Dec 2023 1046