Administratie locala

Modificarea proiectului, în Comisia nr. 5 a CLM Nu mai sunt bani decât pentru reabilitarea cantinei Liceului „Dimitrie Leonida“ din Constanța (document)

Comisia nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului a Consiliului Local Constanța va lua în dezbatere la ședința de joi, 17.01.2019, documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „reabilitarea, modernizare și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida” din Constanța. Primăria Municipiului Constanța a emis încă din decembrie 2017 certificatul de urbanism nr. 3762 pentru Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida“, situat pe aleea Pelicanului nr. 8.

Actul eliberat de municipalitate constă în „Emitere autorizație de desființare pentru lucrările aferente obiectivului de investiții Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida și pentru lucrările necesare în vederea organizării execuției lucrărilor“.

Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida“ este situat în partea de sud a municipiului Constanța. El oferă instruire în profilul tehnic, domeniile mecanic, electromecanic, electric, electronică-automatizări si transporturi. Având în vedere că este singura școală din județ care oferă calificări la nivelul 3, 4 și 5 specifice transportului auto, proveniența elevilor se bazează pe afluxul acestora din mediul rural și din alte orașe ale județului. Unitatea școlară cuprinde clase de liceu tehnologic, învățământ de zi, seral, învățământ profesional de 3 ani, învățământ dual, școală postliceală și de maiștri.

Actualul Liceu Tehnologic „Dimitrie Leonida“ Constanța este ultimul rezultat al dinamicii pregătirii în meseria de conducător auto, care a început în Dobrogea în anul 1958 ca Școala de Conducători Auto Palas Constanța, cu scopul de a furniza personal calificat pentru întreprinderile de transporturi rutiere aflate în zona estică a României. A devenit în scurt timp școala-etalon a Ministerului Transporturilor. În anul 1962 este transformată în Școala de Șoferi Profesioniști Valu Traian, ce califica șoferi profesioniști prin cursuri de scurtă durată de șase luni. Ulterior, în anul 1976, este transformată în Grupul Școlar Auto Valu Traian, ce califica prin absolvenți de 10 clase conducători mecanici, electricieni auto.
 
Din 1978, Grupul Școlar Industrial Transporturi Auto Constanța califica, prin liceu industrial, învățământ de zi și seral, absolvenți în domeniul electromecanic auto, iar prin școală profesională, electricieni, electricieni auto, șoferi mecanici auto, tinichigii vopsitori auto, școala de maiștri - mecanici auto.
 
Din 1996 capătă denumirea de Grup Școlar „Dimitrie Leonida“ Constanța și are dublă subordonare (fiind patronată și de Întreprinderea de Transporturi Auto Constanța și Ministerului Învățământului - Inspectoratul Școlar Județean Constanța). Începând cu 1 septembrie 2012, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida“ Constanța este subordonat Ministerului Cercetării, Tineretului și Sportului și Inspectoratului Școlar Județean Constanța, dar și Primăriei Municipiului Constanța.
 
Potrivit hotărârii, valoarea estimată a investiției este de 7.384.511,39 lei cu TVA inclus, 6.211.514,48 de lei fără TVA, din care C+M: 4.025.047,20 de lei, TVA inclus, 3.382.392,61 de, fără TVA. Inițial, valoarea investiției era aproape dublă (n.r. 15.406.450,131 de lei cu TVA, adică 3.401.883.531 de euro), însă, având în vedere faptul că alocarea financiară pentru Axa 4, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectivul specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă, era mult mai mică decât valoarea totală a devizului general privind cheltuielile necesare realizării reabilitării și modernizării Liceului tehnologic „Dimitrie Leonida“ (n.r. cantina și internat), a fost necesară „splituirea“ documentației în vederea depunerii spre finanțare în cadrul POR 2014-2020 doar a proiectului privind reabilitarea clădirii cantinei (refuncționalizată în ateliere de specialitate).
 
Proiectul care intră în dezbaterea consilierilor locali din Comisia nr. 5 poate fi consultat în secțiunea „Documente”.
 
Comisia nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului - are următoarele atribuții:

a) inițiază și întocmește regulamentul de funcționare al consiliului, pe baza statutului și regulamentului - cadru orientativ elaborat de guvern, modificarea, amendarea sau completarea acestora atunci când se impune, în funcție de condițiile locale;
 
b) avizează statutul personalului, organigramele și numărul de personal, la propunerea primarului; 

c) avizează, din punct de vedere juridic, toate proiectele de hotărâre și inițiază de comun acord cu Comisiile 1 și 3 propuneri privind înființarea de instituții și agenți economici de interes local; avizează asupra concesionării sau închirierii de servicii publice, participării la societăți comerciale, locații de activități sau servicii ale administrației publice;
 
d) avizează asupra propunerilor privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor regiilor autonome și societăților comerciale cu capital de stat de interes local; 

e) urmărește și controlează activitatea societăților comerciale de interes local în colaborare cu Comisia nr. 3, pe perioada existenței lor, primind trimestrial rapoartele acestora despre care informează plenul Consiliului Local;
 
f) avizează normele orientative pentru regiile autonome și societățile comerciale înființate de consiliul local, inițiate de Comisiile 1 și 3; 

g) urmărește activitatea organelor de apărare a ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor din municipiu; 

h) inițiază propuneri în vederea conferirii persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite, a titlului de cetățean de onoare al municipiului; 

i) analizează și avizează, după caz, în colaborare cu comisiile pe domenii de specialitate, programele privind asocierea cu alte consilii locale, precum și cu agenți economici din țară și din străinătate, în baza realizării și explorării unor lucrări de interes comun;
 
j) analizează și avizează posibilitățile de legături de colaborare, cooperare și înfrățire cu localități din străinătate; 
 
k) urmărește activitatea compartimentului juridic în ceea ce privește reprezentarea Consiliului Local în instanțele de judecată și în relațiile cu terții;
 
l) comisia exercită și alte atribuții stabilite de lege.
 
Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățeanului are următoarea componență:

Adriana Arghirescu - PNL - președinte
Dede Perodin - PSD - secretar
Costin Avătafului - PNL - membru
Secil Cataragiu - PMP - membru
Cristian Mihăilescu - PSD -membru
Andrei Popescu - consilier independent.

 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Se reuneşte Comisia de Urbanism a CLM. Cum poţi lua parte la discuţii?

10 Feb 2019 532

Cine sunt cei mai noi administratori provizorii ai Ecosal SRL. Unul este consilierul primarului Făgădău! (document)

22 Jan 2019 1340

Se modifică regulamentul privind gospodărirea, întreţinerea şi înfrumuseţarea municipiului Constanţa. Cresc amenzile (document)

15 Jan 2019 1279

Decizie istorică la Constanța „Se recomandă întregirea terenului aferent monumentului istoric prin expropriere (...) și punerea în valoare a Porții Mari a Cetății Tomis“! (documente)

12 Nov 2018 4643

Consiliul Local Municipal, chemat să aprobe punerea în executare a unei sentinţe civile a Tribunalului Constanţa. Reclamanţii au ajuns până la CEDO! (documente)

25 Oct 2018 1311

Oameni de afaceri de top, supraimpozitaţi de Primăria Constanţa pentru clădiri şi terenuri neîngrijite deţinute în portofoliu (document)

24 Oct 2018 5677

Consilierii locali vor aproba studiile de fezabilitate pentru lucrările de asfaltare a străzilor din cartierele Compozitorilor și Baba Novac din municipiul Constanța

16 Oct 2018 1491

Finanţarea unor cluburi sportive din Constanţa, în atenţia Comisiei pentru învăţământ şi sport din cadrul Consiliului Local. Arhitectul oraşului, invitat la Comisie în septembrie!

25 Aug 2018 909

Vot în Comisia de Urbanism a CLM pentru benzinăria care va fi amenajată pe fosta autobază ICIL. Afacerea aparţine unui fost om politic constănţean (document)

26 Jul 2018 1922

„Opoziţia“ vrea să atace contractul cu Isuzu Scandal pe achiziţia de autobuze electrice pentru RATC (document)

25 Jul 2018 3553

Avize favorabile în Comisia de Administraţie a CLM. PNL şi PMP s-au abţinut. Vizate au fost zona peninsulară şi actualizarea preţului unui teren din Mamaia Nord

19 Jul 2018 1374

Comisia de urbanism a Consiliului Local Municipal, aviz negativ pentru PUZ-ul blocului pe care patronul de la Ruana îl vrea pe Aurel Vlaicu

18 May 2018 2553

În atenţia constănţenilor care vor să facă sesizări Comisia de dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi protecţia mediului din cadrul CLM se reuneşte săptămâna viitoare

05 Apr 2018 734

Luni se reuneşte Comisia de învățământ, sănătate și protecție socială din cadrul CLM. Ce proiecte au pe ordinea de zi!

21 Jan 2018 899

Activitatea asistenţilor persoanelor cu handicap grav, pe ordinea de zi a consilierilor constănţeni din Comisia de învăţământ şi protecţie socială

13 Jan 2018 657