Nesrin Geafar, secretar interimar al județului Constanța. Avere și interese!

  • Până la organizarea concursului pentru ocuparea funcție de secretar al județului Constanța, de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, postul este ocupat temporar de Nesrin Geafar
  • Acesta a fost numită prin dispoziția lui Mihai Lupu, șeful CJC
  • Geafar a ocupat în trecut și funcția de secretar al municipiului Medgidia
  • Potrivit declarației de avere, Nesrin Geafar deține doar un autoturism Nissan Juke , an de fabricație 2012
  • În schimb, secretarul interimar are patru credite în valoare de peste 70.000 de lei, toate scadente în 2024
  • Din declarația de interese, reiese că aceasta este membru inactiv al Asociației Profesionale Centrul de Mediere Dobrogea


Până la organizarea concursului pentru ocuparea funcție de secretar al județului Constanța, de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, postul este ocupat temporar de Nesrin Geafar, numită prin dispoziția lui Mihai Lupu, șeful CJC.

Aceasta a fost cooptată în echipa de la județ, ca șef Serviciu, gradul II al Serviciului Juridic și Contencios în cadrul Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică.

Geafar a ocupat în trecut și funcția de secretar al municipiului Medgidia.


Despre secretarul general al județului

Fiecare unitate administrativ-teritorială are un secretar general salarizat din bugetul local, funcționar public de conducere, cu studii superioare juridice, administrative sau stiinte politice, ce asigură respectarea principiului legalității în activitatea de emitere și adoptare a actelor administrative, stabilitatea funcționării aparatului de specialitate al consiliului județean, continuitatea conducerii și realizarea legaturilor funcționale între compartimentele din cadrul acestora.

Secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale:

- nu poate fi soț, soție sau rudă până la gradul al II-lea cu președintele sau vicepreședintele consiliului județean, sub sancțiunea eliberării din funcție;

- nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancțiunea destituirii din funcție;

Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu și regimul disciplinar ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale se fac în conformitate cu prevederile părții a VI-a, titlul II din OUG 57/2019.

 

Secretarul general al unității administrativ-teritoriale îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

- avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile președintelui consiliului județean, hotărârile consiliului consiliului județean, după caz:

- participă la ședințele consiliului județean


- asigura gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul județean și președintele acestuia, precum și între acestia și prefect;

- coordonează organizarea arhivei și evidența statistică a hotărârilor consiliului județean și a dispozițiilor președintelui consiliului județean;

- asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a dispozițiilor și hotărârilor

- asigură procedurile de convocare a consiliului județean și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al ședințelor consiliului județean și redactarea hotărârilor consiliului județean;

- asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului județean, și comisiilor de specialitate ale acestuia;

- poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările și completările ulterioare, actul constitutiv și statutul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcționează;

- poate propune președintelui consiliului județean înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a sedințelor ordinare ale consiliului județean;

- efectuează apelul nominal și ține evidență participării la ședințele consiliului județean a consilierilor județeni;

- numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui consiliului județean sau, dupa caz, înlocuitorului de drept al acestuia;

- informează președintele consiliului județean sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul și la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului județean;

- asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora;

- certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unității administrativ-teritoriale;

- alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul județean sau de președintele consiliului județean, după caz.
 

Ce avere are secretarul CJC?

Potrivit declarației de avere, depuse la finalul anului trecut, vezi secțiunea "documente", Nesrin Geafar deține doar un autoturism Nissan Juke , an de fabricație 2012. În schimb, secretarul interimar are patru credite în valoare de peste 70.000 de lei, toate scadente în 2024.
În ultimul an fiscal, Geafar a avut venituri de 75.100 lei dobândite în calitate de secretar al municipiului Medgidia.
Din declarația de interese, reiese că Nesrin Geafar este membru inactiv al Asociației Profesionale Centrul de Mediere Dobrogea.


Citește și:

Secretara județului Constanța, Mariana Belu, iese la pensie. Cine va ocupa temporar postul ?
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

În perioada următoare, o nouă trecere de pietoni va fi amenajată pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanța

25 Jan 2021 285

Noi lucrări de amenajare a adăpostului pentru câinii fără stăpân din municipiul Constanța

25 Jan 2021 268

Consiliul Județean Constanța încearcă recuperarea unor prejudicii de la o parte dintre condamnaţii în dosarul “perdelelor forestiere”!

25 Jan 2021 493

Cine sunt administratorii provizorii ai Termoficare Constanța SRL?

23 Jan 2021 538

10 noi locuri de joacă pentru copii vor fi reabilitate! Unde vor fi amplasate

22 Jan 2021 386

Consultare publică în vederea finalizării hărților de zgomot generat de traficul rutier pe DN3 și D2A, coridoare care traversează județul Constanța

22 Jan 2021 365

Tablete, laptopuri, camere web şi table interactive pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Maria Montessori”, aflat în administrarea CJC

22 Jan 2021 463

Doi pe loc la concursul pentru biroul de presă, protocol și organizare evenimente al Consiliului Județean Constanța

22 Jan 2021 747

Primăria Constanța a finalizat lista exproprierilor pentru construcția tronsonului cuprins între bulevardul Tomis și strada Madrid din cartierul Boreal

22 Jan 2021 1987

Licitație anulată de CJC. Clădirea fostei filiale a bibliotecii județene, din cartierul Coiciu, rămâne în aceeași stare de degradare

21 Jan 2021 453

​Tribunalul Constanța, decizie executorie Teatrul de Stat Constanța, obligat să o repună în funcția de director artistic pe actrița Dana Dumitrescu

20 Jan 2021 1713

Consiliul Județean Constanța schimbă destinația imobilului fostei școli 19 din cartierul Medeea. Ce instituție se mută cu "arme și bagaje" (documente)

19 Jan 2021 1679

Primăria Constanța consultă piața în vederea actualizării PUZ-ului stațiunii Mamaia

19 Jan 2021 714

Discuții ale dispeceratelor care desfășoară activitatea de taximetrie în municipiul Constanța cu reprezentanții primăriei. Se modifică regulamentul

19 Jan 2021 2063

În campania de la locale, USR PLUS a promis investiții în zonă. Noroaiele din cartierul Veterani din municipiul Constanța, astupate cu asfalt provizoriu

18 Jan 2021 637