Administratie locala

Noi reguli pentru asociaţiile de proprietari. Regulamentul privind activităţile de administraţie social-comunitară, în dezbatere publică (document)

Primăria municipiului Constanţa a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind activităţile de administraţie social-comunitară. Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul oficial, www.primaria-constanta.ro, în secţiunea ,,De interes public - Transparenţă decizională pe Legea 52/2003”, începând cu data de 10.09.2018, dar şi în secţiunea „Documente” a cotidianului ZIUA de Constanţa.
 
Constănţenii interesaţi pot transmite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice până la data de 11.10.2018, prin poştă, la sediul Primăriei municipiului Constanţa din str. Amzacea, nr. 13 sau prin email, la adresa asociatiiproprietari@primaria-constanta.ro.
 

Ce aduce nou regulamentul privind activităţile de administraţie social-comunitară 

Potrivit regulamentului, se împuterniceşte primarul municipiului Constanţa să ateste persoanele fizice în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii la propunerea Serviciului de sprijinire, îndrumare şi control al asociaţiilor de proprietari.
 
Administratorul este persoana fizică, persoana fizică autorizată sau persoana juridică specializată angajat în baza unui contract de administrare în scopul administrării şi întreţinerii condominiului prin desfăşurarea unor activităţi de administrare tehnică şi întreţinere a proprietăţii comune, de contabilitate şi de casierie.

Administratorul are următoarele obligaţii:

a) să depună toate documentele necesare sau/şi solicitate pentru preschimbarea atestatului cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii acestuia;

b) să prezinte compartimentului specializat toate documentele solicitate, în original şi copie (inclusiv atestatul, certificatul de calificare profesională, certificatul de cazier judiciar ori certificatul de cazier fiscal),precum şi toate datele sau informaţiile solicitate în vederea efectuării controlului sau
clarificării oricăror situaţii;

c) să întocmească şi să prezinte relaţii scrise la cererea organelor de control, să ia toate măsurile necesare pentru remedierea deficienţelor constatate, cu respectarea îndrumărilor şi încadrarea în termenele dispuse de către organele de control şi să comunice în scris compartimentului specializat modul de îndeplinire a măsurilor dispuse
de către inspectori sau luate ca urmare a controalelor, verificărilor ori sesizărilor;

d) să afişeze lunar, la vedere, lângă lista de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, modalitatea de calcul în urma căreia au rezultat sumele lunare de plată ale proprietarilor. Modalitatea de calcul va conţine şi va arăta explicit toate costurile şi sumele care formează totalul de plată al proprietarilor, respectiv modul de calcul şi de repartizare a acestor cheltuieli către proprietari;

e) să afişeze semestrial la avizierul asociaţiei de proprietari un raport referitor la toate veniturile obţinute din exploatarea proprietăţii comune şi cheltuielile aferente acestora aşa cum sunt evidenţiate în registrul unic de venituri şi cheltuieli al asociaţiei de proprietari;

f) să comunice compartimentului specializat situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv, până la data de 1 martie pentru situaţia existentă la 31 decembrie şi până la data de 1 septembrie pentru situaţia existentă la 30 iunie;

g) dacă asociaţia de proprietari nu are preşedinte, să comunice compartimentului specializat cu ocazia modificărilor survenite în cadrul asociaţiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data modificării.

Pentru imobilele aflate în proprietatea municipiului Constanţa asociaţia de proprietari, prin administrator, are obligaţia de a informa în scris atât Primăria Municipiului Constanţa, cât şi RAEDPP despre debitele chiriaşilor/locatarilor produse prin neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei mai vechi de 90 zile de la data afişării.

Pentru neîndeplinirea atribuţiilor şi obligaţiilor sau pentru depăşirea acestora, administratorul răspunde personal sau solidar pentru daunele şi prejudiciile cauzate proprietarilor, asociaţiei de proprietari sau terţilor, după caz. Persoanele juridice cu obiect de activitate administrarea condominiilor răspund solidar cu persoanele fizice care au calitatea de angajat al acestora care prestează activitatea de administrare a condominiilor.

Proprietarii din condominii au următoarele obligaţii: 

a) de a se adresa compartimentului specializat numai după ce în prealabil, a sesizat în scris organele asociaţiei de proprietari şi numai în situaţia nesoluţionării sau a soluţionării necorespunzătoare a contestaţiei astfel depusă; b) să aducă la cunoştinţa asociaţiei în vederea înscrierii în jurnalul evenimentelor
din cartea tehnică a construcţiei, orice modificare a proprietăţii individuale, prin depunerea în copie a actelor de autorizare, a procesului-verbal de recepţie şi a schiţelor.
 
În cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa se organizează şi funcţionează Serviciul de sprijinire, îndrumare şi control a asociaţiilor de proprietari. Serviciul propune primarului, după verificarea condiţiilor, eliberarea/retragerea atestatului pentru persoanele fizice care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile legale în vederea dobândirii sau exercitării activităţii de administrator de condominii.
 
Calitatea de administrator de condominii se dovedeşte prin atestatul valabil al persoanei fizice care deţine certificat de calificare profesională pentru ocupaţia de administrator de condominii şi îndeplineşte condiţiile legale la momentul eliberării atestatului. Persoanele fizice sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentului specializat în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, în baza prezentei hotărâri a consiliului local.

Dacă persoana care solicită atestarea are fapte înscrise în cazierul fiscal, cererea va fi respinsă şi nu se va propune primarului eliberarea atestatului de administrator de condominiu.

Sancţiuni prevăzute în regulament:  

Constituie contravenţii în domeniul relaţiei cu membrii şi asociaţiile de proprietari următoarele fapte:
a) nerespectarea ori neîndeplinirea obligaţiilor şi a atribuţiilor prevăzute de prezentul regulament ori a dispoziţiilor compartimentului specializat sau inspectorilor din cadrul acestui compartiment de către asociaţia de proprietari, proprietari, chiriaşi, preşedintele asociaţiei de proprietari, membrii comitetului executiv, cenzor/comisie de cenzori, administrator de imobil, contabil, casier;

b) funcţionarea asociaţiei de proprietari fără comitet executiv, preşedinte, cenzor/comisie de cenzori, administrator atestat;

c) refuzul organelor asociaţiei de proprietari sau a administratorului de a prezenta, comunica, transmite, de a pune la dispoziţie informaţiile, datele sau documentele necesare efectuării controalelor şi verificărilor sau a celor solicitate de către inspectorii compartimentului specializat ori neprezentarea la convocarea organelor de control;

d) refuzul organelor asociaţiei de proprietari sau al administratorului de a primi, înregistra, informa, afişa sau răspunde în scris la solicitărilor adresate de către proprietari, organele de control sau alte persoane.
Contravenţiile se sancţionează cu amendă de la 500 de lei la 2500 de lei.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

USR a contestat la CCR noul regulament al Camerei Deputaţilor

13 Sep 2018 194

Sancţiune pentru deputaţii indisciplinaţi. USR atacă regulamentul la Curtea Constituţională!

06 Sep 2018 576

Ce prevede regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului Decebal Făgădău (document)

31 Aug 2018 213

Cum vor fi ridicate, transportate şi depozitate vehiculele staţionate neregulamentar în municipiul Constanţa? (document)

24 Aug 2018 2537

PNL consideră Regulamentul zonei peninsulare o bătaie de joc la adresa constănțenilor

01 Aug 2018 649

„Mă voi întâlni cu operatorii economici, pentru a le asculta argumentele“ Făgădău anunţă o nouă dezbatere publică privind Regulamentul de acces în zona peninsulară a Constanţei

01 Aug 2018 693

Sondaj de opinie 44 la sută dintre respondenți, de acord cu restricționarea accesului auto în zona peninsulară. 7 la sută ar fi dispuși să plătească o taxă suplimentară

30 Jul 2018 605

Sondaj de opinie Sunteţi de acord cu restricţionarea accesului auto în zona peninsulară?

23 Jul 2018 2784

Avize favorabile în Comisia de Administraţie a CLM. PNL şi PMP s-au abţinut. Vizate au fost zona peninsulară şi actualizarea preţului unui teren din Mamaia Nord

19 Jul 2018 1073

Stadionul echipei FC Viitorul a fost omologat pentru sezonul 2018/2019 (galerie foto)

10 Jul 2018 860

Ședințele de Consiliu Local Municipal de la Constanța devin nefrecventabile. Printre nervi și vociferări, s-a votat regulamentul privind parcările. PUZ-urile cu probleme au fost retrase (galerie foto + document)

29 Jun 2018 1388

PNL se face că îl ceartă, din nou, pe primarul Făgădău „Municipiul Constanţa, sub mandatul lui «Nu pot, nu vreau şi nu-mi asum!»“

15 Jun 2018 562

Se lasă cu amenzi! Unele foarte mari. Regulamentul privind activităţile comerciale şi serviciile de piaţă va fi votat de consilierii din Constanţa (document)

29 May 2018 2790

Legea Autorităţii de supraveghere a prelucrării datelor personale, adoptată. Ce sancțiuni vor primi cei care nu respectă legea

23 May 2018 1205

Luv Team administrată de Ion Budi cheamă în judecată Consiliul Local Municipal. Motivul are legătură cu procesul intentat Direcţiei Poliţie Locală

22 May 2018 2354

Luptă surdă pentru salvarea patrimoniului fostului UTC administrat de Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Constanţa. Ce demersuri a mai făcut consilierul judeţean Bogdan Bola (documente)

23 Apr 2018 1018

Gala Oss Fighters, un super-eveniment, organizat de One Star Security Costin Mincu a câștigat la Constanța centura mondială WKF (rezultate + galerie foto)

21 Apr 2018 4605

PNL a depus amendamente la regulament Activitatea managerului Spitalului de Boli Infecţioase, Stela Halichidis, verificată de o comisie formată din reprezentanţi ai DSP şi ai Primăriei Constanţa!

20 Apr 2018 1583

Repartiţia locurilor de parcare în perioada sezonului estival Ce prevede noul regulament privind parcările publice de pe raza municipiului Constanţa! (document)

13 Apr 2018 3048

După aprobarea noului regulament de către CLM ONG-urile constănţene, sceptice în a aplica pentru evenimentele culturale şi sportive finanţate de Primăria Constanţa! (document)

04 Apr 2018 710

Licitaţia din 27 martie, pentru semnele identitare ale FC Farul, suspendată. Se convoacă Adunarea Creditorilor

23 Mar 2018 745

Oss Fighters! Gală explozivă la Constanţa, cu Bogdan Stoica, Marian Rusu şi Cristian „The Fastest“ Milea în prim-plan

03 Mar 2018 14797

Constanţa. Dezbatere publică privind regulamentul de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul municipal

13 Feb 2018 1061

Scandal la Primaria Eforie! (video)

10 Feb 2018 2649

Pachete de ţigarete transportate ilegal, ridicate de poliţişti. Şoferul a încercat să fugă

06 Feb 2018 575

Chestionar pentru regulamentul de acces în zona peninsulară a municipiului Constanţa

03 Feb 2018 2833

Se întâmplă în România Un taximetrist și-a amenințat clientul cu un pistol

31 Jan 2018 752

De ce acte administrative au nevoie cei care desfăşoară activităţi comerciale şi servicii de piaţă în municipiul Constanţa

27 Jan 2018 508

Nu vor mai fi eligibile proiectele depuse de ONG-urile care nu şi-au îndeplinit contractele anterioare sau care se află în litigii cu Primăria Constanţa! (document)

23 Jan 2018 1034

Sondaj de opinie Majoritatea participanţilor la sondaj nu sunt de acord cu noul regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

22 Jan 2018 477

A intrat în vigoare regulamentul simplificat de desfăşurare a activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă din Constanţa (document)

20 Jan 2018 421

Sondaj de opinie Sunteţi de acord cu noul regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar?

15 Jan 2018 792

Editorial De luni, viaţa elevilor se schimbă. Ministrul Pop, pus la zid

13 Jan 2018 1188

Regulamentul şcolar se schimbă! Telefoanele mobile, depozitate în spaţii speciale. Lista modificărilor

10 Jan 2018 1290

Oficial. Regulament privind stabilirea sporului pentru condiții de muncă în administrația publică. În vigoare de la 1 ianuarie

04 Jan 2018 52464

Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanţa (documente)

12 Dec 2017 6240

Zeci de documente necesare pentru aviz Primăria Constanţa organizează dezbatere publică privind accesul în Zona Peninsulară (documente)

30 Nov 2017 1804

Se modifică Regulamentul de desfăşurare a activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă din Constanţa (document)

11 Nov 2017 2037

Preotul militar Constantin Sădeanu din Constanţa, prizonier în Primul Război Mondial (galerie foto)

11 Nov 2017 2472

O firmă din Bucureşti construieşte un apart-hotel în staţiunea Venus

08 Nov 2017 1081

Se închide accesul auto în zona peninsulară din Constanţa. Care sunt tipurile de permise şi cum pot fi obţinute (documente)

29 Sep 2017 12922

USR, congres pe 28 octombrie pentru desemnarea noului preşedinte

18 Sep 2017 1294

După ce s-a adresat Protecţiei Consumatorului USR Constanţa a trimis primarului şi consilierilor locali un regulament pentru locurile de joacă. Îl vrea aprobat în Consiliul Local!

15 Sep 2017 2195

Horia Constantinescu îi cere primarului Decebal Făgădău să reabiliteze locurile de joacă din oraş (galerie foto + document)

12 Sep 2017 1864

Reacţii la solicitarea cotidianului ZIUA de Constanţa de modificare a regulamentului de decernare a titlului de cetăţean de onoare/cetăţean de onoare post-mortem

06 Sep 2017 1996

Întrecerea se desfăşoară sâmbătă Regulamentul etapei întâi, de la Cumpăna, a Cupei Mării Negre la ciclism, ediţia 2017

02 Sep 2017 924

Cotidianul ZIUA de Constanţa solicită primarului Decebal Făgădău şi Consiliului Local Municipal modificarea hotărârilor privind acordarea titlului de cetăţean de onoare/cetăţean de onoare post-mortem (galerie foto + documente)

31 Aug 2017 4101

Ordinul nr. 1010/2017 privind înființarea Consiliului Național de Vânătoare. Regulament. Cine face parte din consiliu. Lista nominală. Text integral

27 Aug 2017 2913

Nou regulament de organizare şi funcţionare a Primăriei conduse de către Decebal Făgădău (documente)

24 Aug 2017 2017

La finalul primei sesiuni parlamentare, Robert Turcescu, deputat PMP de Constanța, și-a prezentat raportul activității în calitate de ales al județului - raport stufos, rezultate puține

15 Aug 2017 1577