Administratie locala

Noi reguli pentru asociaţiile de proprietari. Regulamentul privind activităţile de administraţie social-comunitară, în dezbatere publică (document)

Primăria municipiului Constanţa a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind activităţile de administraţie social-comunitară. Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul oficial, www.primaria-constanta.ro, în secţiunea ,,De interes public - Transparenţă decizională pe Legea 52/2003”, începând cu data de 10.09.2018, dar şi în secţiunea „Documente” a cotidianului ZIUA de Constanţa.
 
Constănţenii interesaţi pot transmite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice până la data de 11.10.2018, prin poştă, la sediul Primăriei municipiului Constanţa din str. Amzacea, nr. 13 sau prin email, la adresa asociatiiproprietari@primaria-constanta.ro.
 

Ce aduce nou regulamentul privind activităţile de administraţie social-comunitară 

Potrivit regulamentului, se împuterniceşte primarul municipiului Constanţa să ateste persoanele fizice în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii la propunerea Serviciului de sprijinire, îndrumare şi control al asociaţiilor de proprietari.
 
Administratorul este persoana fizică, persoana fizică autorizată sau persoana juridică specializată angajat în baza unui contract de administrare în scopul administrării şi întreţinerii condominiului prin desfăşurarea unor activităţi de administrare tehnică şi întreţinere a proprietăţii comune, de contabilitate şi de casierie.

Administratorul are următoarele obligaţii:

a) să depună toate documentele necesare sau/şi solicitate pentru preschimbarea atestatului cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii acestuia;

b) să prezinte compartimentului specializat toate documentele solicitate, în original şi copie (inclusiv atestatul, certificatul de calificare profesională, certificatul de cazier judiciar ori certificatul de cazier fiscal),precum şi toate datele sau informaţiile solicitate în vederea efectuării controlului sau
clarificării oricăror situaţii;

c) să întocmească şi să prezinte relaţii scrise la cererea organelor de control, să ia toate măsurile necesare pentru remedierea deficienţelor constatate, cu respectarea îndrumărilor şi încadrarea în termenele dispuse de către organele de control şi să comunice în scris compartimentului specializat modul de îndeplinire a măsurilor dispuse
de către inspectori sau luate ca urmare a controalelor, verificărilor ori sesizărilor;

d) să afişeze lunar, la vedere, lângă lista de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, modalitatea de calcul în urma căreia au rezultat sumele lunare de plată ale proprietarilor. Modalitatea de calcul va conţine şi va arăta explicit toate costurile şi sumele care formează totalul de plată al proprietarilor, respectiv modul de calcul şi de repartizare a acestor cheltuieli către proprietari;

e) să afişeze semestrial la avizierul asociaţiei de proprietari un raport referitor la toate veniturile obţinute din exploatarea proprietăţii comune şi cheltuielile aferente acestora aşa cum sunt evidenţiate în registrul unic de venituri şi cheltuieli al asociaţiei de proprietari;

f) să comunice compartimentului specializat situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv, până la data de 1 martie pentru situaţia existentă la 31 decembrie şi până la data de 1 septembrie pentru situaţia existentă la 30 iunie;

g) dacă asociaţia de proprietari nu are preşedinte, să comunice compartimentului specializat cu ocazia modificărilor survenite în cadrul asociaţiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data modificării.

Pentru imobilele aflate în proprietatea municipiului Constanţa asociaţia de proprietari, prin administrator, are obligaţia de a informa în scris atât Primăria Municipiului Constanţa, cât şi RAEDPP despre debitele chiriaşilor/locatarilor produse prin neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei mai vechi de 90 zile de la data afişării.

Pentru neîndeplinirea atribuţiilor şi obligaţiilor sau pentru depăşirea acestora, administratorul răspunde personal sau solidar pentru daunele şi prejudiciile cauzate proprietarilor, asociaţiei de proprietari sau terţilor, după caz. Persoanele juridice cu obiect de activitate administrarea condominiilor răspund solidar cu persoanele fizice care au calitatea de angajat al acestora care prestează activitatea de administrare a condominiilor.

Proprietarii din condominii au următoarele obligaţii: 

a) de a se adresa compartimentului specializat numai după ce în prealabil, a sesizat în scris organele asociaţiei de proprietari şi numai în situaţia nesoluţionării sau a soluţionării necorespunzătoare a contestaţiei astfel depusă; b) să aducă la cunoştinţa asociaţiei în vederea înscrierii în jurnalul evenimentelor
din cartea tehnică a construcţiei, orice modificare a proprietăţii individuale, prin depunerea în copie a actelor de autorizare, a procesului-verbal de recepţie şi a schiţelor.
 
În cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa se organizează şi funcţionează Serviciul de sprijinire, îndrumare şi control a asociaţiilor de proprietari. Serviciul propune primarului, după verificarea condiţiilor, eliberarea/retragerea atestatului pentru persoanele fizice care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile legale în vederea dobândirii sau exercitării activităţii de administrator de condominii.
 
Calitatea de administrator de condominii se dovedeşte prin atestatul valabil al persoanei fizice care deţine certificat de calificare profesională pentru ocupaţia de administrator de condominii şi îndeplineşte condiţiile legale la momentul eliberării atestatului. Persoanele fizice sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentului specializat în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, în baza prezentei hotărâri a consiliului local.

Dacă persoana care solicită atestarea are fapte înscrise în cazierul fiscal, cererea va fi respinsă şi nu se va propune primarului eliberarea atestatului de administrator de condominiu.

Sancţiuni prevăzute în regulament:  

Constituie contravenţii în domeniul relaţiei cu membrii şi asociaţiile de proprietari următoarele fapte:
a) nerespectarea ori neîndeplinirea obligaţiilor şi a atribuţiilor prevăzute de prezentul regulament ori a dispoziţiilor compartimentului specializat sau inspectorilor din cadrul acestui compartiment de către asociaţia de proprietari, proprietari, chiriaşi, preşedintele asociaţiei de proprietari, membrii comitetului executiv, cenzor/comisie de cenzori, administrator de imobil, contabil, casier;

b) funcţionarea asociaţiei de proprietari fără comitet executiv, preşedinte, cenzor/comisie de cenzori, administrator atestat;

c) refuzul organelor asociaţiei de proprietari sau a administratorului de a prezenta, comunica, transmite, de a pune la dispoziţie informaţiile, datele sau documentele necesare efectuării controalelor şi verificărilor sau a celor solicitate de către inspectorii compartimentului specializat ori neprezentarea la convocarea organelor de control;

d) refuzul organelor asociaţiei de proprietari sau al administratorului de a primi, înregistra, informa, afişa sau răspunde în scris la solicitărilor adresate de către proprietari, organele de control sau alte persoane.
Contravenţiile se sancţionează cu amendă de la 500 de lei la 2500 de lei.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

CLM, chemat în judecată Asociația „Piața Ovidiu“ a atacat în instanță regulamentul de acces în zona peninsulară

19 Apr 2019 1120

Societatea Saturn Assets Invest SRL doreşte să reînvie staţiunea Saturn. Ce are de gând să implementeze (document)

17 Apr 2019 341

A fost publicat în Monitorul Oficial Numirea şi revocarea procurorilor şi judecătorilor în funcţii de conducere. Iată regulamentul!

13 Apr 2019 765

O societate din Mioveni doreşte construirea unui resort turistic în municipiul Mangalia (document)

03 Apr 2019 530

Amânare în dosarul regulamentului parcărilor din Constanţa. Când este următorul termen

02 Apr 2019 1081

USR Constanța solicită Primăriei deschiderea terenurilor de sport din incinta școlilor, pentru practicarea activităților sportive de către copii (document)

01 Apr 2019 386

Moment decisiv pentru toţi posesorii de maşini din Constanţa! Regulamentul privind locurile de parcare ar putea fi anulat azi

01 Apr 2019 4981

Se lucrează la un nou regulament pentru titlul de cetăţean de onoare al oraşului Constanţa. Facilităţi fiscale şi gratuitate pe autobuzele RATC

30 Mar 2019 796

Se modifică regulamentul de pescuit în Delta Dunării

12 Mar 2019 595

Primăria Constanța A început montarea noilor indicatoare rutiere, în zona peninsulară. Unde poți depune cererile pentru obținerea permiselor de acces (galerie foto)

11 Mar 2019 870

Primăria Municipiului Constanța Permise de acces şi noi indicatoare rutiere în zona peninsulară

07 Mar 2019 485

Începând cu data de 15 martie, constănțenii pot depune cererile pentru obținerea permiselor de acces în zona peninsulară

07 Mar 2019 715

Ce planuri are Primăria Constanţa pentru lacul Siutghiol?

05 Mar 2019 700

Poliția de frontieră și Garda de coastă la nivel european Consiliul a convenit asupra poziției de negociere

20 Feb 2019 569

Măsuri de securitate mai stricte pentru cărțile de identitate, introduse de UE. Ce prevăd acestea

19 Feb 2019 367