Administratie locala

Nu vor mai fi eligibile proiectele depuse de ONG-urile care nu şi-au îndeplinit contractele anterioare sau care se află în litigii cu Primăria Constanţa! (document)

Municipalitatea a lansat în dezbatere publică, până pe 19.02.2018, proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a finanţării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanţate din bugetul municipiului Constanţa. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în scris: prin poştă, la sediul Primăriei municipiului Constanţa din strada Cuza Vodă nr. 27, sau prin email, la adresa evenimente@primaria-constanta.ro.
 
Acordarea de finanţări nerambursabile pentru programe, proiecte şi acţiuni din domeniul cultural se va face cu aplicarea prevederilor următoarelor acte normative: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; OG nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Acordarea de finanţări nerambursabile pentru programe, proiecte şi acţiuni din domeniul sportiv se va face cu aplicarea prevederilor următoarelor acte normative: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare; norme legale, aflate în vigoare, referitoare la decontarea cheltuielilor derulate în cadrul unor evenimente cu specific sportiv.
 
Finanţarea nerambursabilă nu poate fi folosită pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, excepţie făcând achiziţionarea de bunuri care se constituie în obiecte de inventar, dar numai cu acordul expres al autorităţii finanţatoare şi numai după ce beneficiarul va demonstra şi justifica întemeiat necesitatea şi oportunitatea acestor achiziţii şi faptul că sunt absolut indispensabile desfăşurării proiectului, neachiziţionarea lor putând conduce la eşecul acestuia.

Cerinţe de eligibilitate pe care trebuie să le respecte solicitantul fondurilor nerambursabile ce aplică pentru realizarea de proiecte din domeniile de aplicare 

Nu este eligibil, adică este exclus dintr-o procedură de selecţie publică de proiecte, solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situaţii:
- nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile ale impozitelor şi taxelor către stat, ale contribuţiei pentru asigurările sociale de stat ori ale impozitelor şi taxelor aferente bugetelor locale;
- furnizează informaţii false în documentele prezentate;
- a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens, face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- a intrat în incapacitate de plăţi sau faţă de acesta s-a deschis procedura insolvenţei, conform prevederilor legislaţiei în vigoare privind procedurile de prevenire a insolvenţei, şi nu are conturile blocate;
- nu a respectat obligaţiile asumate prin contracte de finanţare nerambursabilă anterioare;
- se află în litigiu cu autoritatea finanţatoare;
- solicitantul sau persoanele care au putere de reprezentare sau decizie în cadrul persoanei juridice au fost condamnaţi printr-o hotărâre definitivă pentru o infracţiune legată de conduita lor profesională;
- solicitantul sau persoane care au putere de reprezentare sau decizie în cadrul persoanei juridice au fost condamnaţi printr-o hotărâre definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor masuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată.

Condiţiile de accesare a fondurilor publice pentru finanţarea nerambursabilă a proiectelor/programelor din domeniul sportiv

Criteriile şi condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către cluburile sportive de drept privat, respectiv de asociaţiile pe ramură de sport judeţene, sunt următoarele:
- să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii;
- să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană/a municipiului Bucureşti, după caz;
- să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent;
- să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;
- să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;
- să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;
- să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
- să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;
- să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;
- să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare.

 Condiţiile generale aplicabile contractelor de finanţare nerambursabilă 

Contractele de finanţare nerambursabilă se vor încheia în perioada de valabilitate a propunerilor de proiecte. Prin contractul de finanţare nerambursabilă, se stabileşte modalitatea de acordare a sumei aprobate ca finanţare nerambursabilă, respectiv în trei tranşe: tranşa I - 30%; tranşa a II-a - 30%, tranşa a III-a (ultima tranşă) - 40%. Beneficiarul este obligat să transmită autorităţii finanţatoare, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea proiectului, raportul final de activitate şi raportul financiar. Autoritatea finanţatoare nu va elibera beneficiarului ultima tranşă a finanţării nerambursabile mai înainte de validarea raportului final de activitate şi a raportului financiar.
 
Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a face verificări atât în perioada derulării contractului de finanţare nerambursabilă, cât şi ulterior validării celor două rapoarte, în scopul completării dosarului finanţării nerambursabile, dar nu mai târziu de trei luni de la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut mai sus.
 
În cazul în care, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, beneficiarul achiziţionează din fonduri publice nerambursabile produse, lucrări sau servicii, acesta are obligaţia de a respecta procedura de achiziţie prevăzută în legislaţia din domeniul achiziţiilor publice în vigoare la data încheierii contractului de finanţare nerambursabilă.
 
Contractele de finanţare nerambursabilă vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea Curţii de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activităţii nonprofit finanţate din fondurile publice.
 
În regulament se precizează faptul că orice tip de cheltuieli cu tipăriturile sunt considerate neeligibile, neputând fi decontate din fondurile financiare nerambursabile acordate de municipiul Constanţa, dar pot fi acoperite din aportul propriu al beneficiarului. Totodată, cheltuielile efectuate din contribuţia proprie vor fi justificate exact la fel ca şi cele efectuate din fondurile financiare nerambursabile acordate de municipiul Constanţa. Beneficiarii finanţării nerambursabile de la municipiul Constanţa sunt obligaţi să facă dovada promovării municipiului, în calitatea sa de autoritate finanţatoare, în toate materialele de promovare distribuite pe parcursul proiectului cultural (materiale tipărite, spoturi audio/video, pagini web, fotografii etc.) în cadrul dosarului de presă ataşat raportului de activitate final.
 
Contractele de finanţare nerambursabile vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea Curţii de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activităţii nonprofit finanţate din fondurile publice. Ca urmare, este obligatoriu ca toate deciziile Curţii de Conturi să fie puse în aplicare.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi citi pe larg regulamentul de acordare a finanţării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanţate din bugetul municipiului Constanţa.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Zona peninsulară a Constanţei devine pietonală. Consilierii locali vor aproba proiectul în şedinţa CLM (document)

24 Sep 2018 252

Editorial Fondul clasei şi fondul şcolii. Între legalitate şi abuz?

20 Sep 2018 1122

USR a contestat la CCR noul regulament al Camerei Deputaţilor

13 Sep 2018 211

Noi reguli pentru asociaţiile de proprietari. Regulamentul privind activităţile de administraţie social-comunitară, în dezbatere publică (document)

08 Sep 2018 2233

Sancţiune pentru deputaţii indisciplinaţi. USR atacă regulamentul la Curtea Constituţională!

06 Sep 2018 596

Ce prevede regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului Decebal Făgădău (document)

31 Aug 2018 231

Cum vor fi ridicate, transportate şi depozitate vehiculele staţionate neregulamentar în municipiul Constanţa? (document)

24 Aug 2018 2544

PNL consideră Regulamentul zonei peninsulare o bătaie de joc la adresa constănțenilor

01 Aug 2018 666

„Mă voi întâlni cu operatorii economici, pentru a le asculta argumentele“ Făgădău anunţă o nouă dezbatere publică privind Regulamentul de acces în zona peninsulară a Constanţei

01 Aug 2018 715

Sondaj de opinie 44 la sută dintre respondenți, de acord cu restricționarea accesului auto în zona peninsulară. 7 la sută ar fi dispuși să plătească o taxă suplimentară

30 Jul 2018 621

Sondaj de opinie Sunteţi de acord cu restricţionarea accesului auto în zona peninsulară?

23 Jul 2018 2800

Avize favorabile în Comisia de Administraţie a CLM. PNL şi PMP s-au abţinut. Vizate au fost zona peninsulară şi actualizarea preţului unui teren din Mamaia Nord

19 Jul 2018 1098

Stadionul echipei FC Viitorul a fost omologat pentru sezonul 2018/2019 (galerie foto)

10 Jul 2018 876

Ședințele de Consiliu Local Municipal de la Constanța devin nefrecventabile. Printre nervi și vociferări, s-a votat regulamentul privind parcările. PUZ-urile cu probleme au fost retrase (galerie foto + document)

29 Jun 2018 1420

PNL se face că îl ceartă, din nou, pe primarul Făgădău „Municipiul Constanţa, sub mandatul lui «Nu pot, nu vreau şi nu-mi asum!»“

15 Jun 2018 568

Se lasă cu amenzi! Unele foarte mari. Regulamentul privind activităţile comerciale şi serviciile de piaţă va fi votat de consilierii din Constanţa (document)

29 May 2018 2799

Legea Autorităţii de supraveghere a prelucrării datelor personale, adoptată. Ce sancțiuni vor primi cei care nu respectă legea

23 May 2018 1215

Luv Team administrată de Ion Budi cheamă în judecată Consiliul Local Municipal. Motivul are legătură cu procesul intentat Direcţiei Poliţie Locală

22 May 2018 2366

Luptă surdă pentru salvarea patrimoniului fostului UTC administrat de Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Constanţa. Ce demersuri a mai făcut consilierul judeţean Bogdan Bola (documente)

23 Apr 2018 1030

Gala Oss Fighters, un super-eveniment, organizat de One Star Security Costin Mincu a câștigat la Constanța centura mondială WKF (rezultate + galerie foto)

21 Apr 2018 4670

PNL a depus amendamente la regulament Activitatea managerului Spitalului de Boli Infecţioase, Stela Halichidis, verificată de o comisie formată din reprezentanţi ai DSP şi ai Primăriei Constanţa!

20 Apr 2018 1589

Repartiţia locurilor de parcare în perioada sezonului estival Ce prevede noul regulament privind parcările publice de pe raza municipiului Constanţa! (document)

13 Apr 2018 3120

După aprobarea noului regulament de către CLM ONG-urile constănţene, sceptice în a aplica pentru evenimentele culturale şi sportive finanţate de Primăria Constanţa! (document)

04 Apr 2018 718

Licitaţia din 27 martie, pentru semnele identitare ale FC Farul, suspendată. Se convoacă Adunarea Creditorilor

23 Mar 2018 747

Oss Fighters! Gală explozivă la Constanţa, cu Bogdan Stoica, Marian Rusu şi Cristian „The Fastest“ Milea în prim-plan

03 Mar 2018 14840

Constanţa. Dezbatere publică privind regulamentul de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul municipal

13 Feb 2018 1063

Scandal la Primaria Eforie! (video)

10 Feb 2018 2706

Pachete de ţigarete transportate ilegal, ridicate de poliţişti. Şoferul a încercat să fugă

06 Feb 2018 575

Chestionar pentru regulamentul de acces în zona peninsulară a municipiului Constanţa

03 Feb 2018 2850

Se întâmplă în România Un taximetrist și-a amenințat clientul cu un pistol

31 Jan 2018 754

De ce acte administrative au nevoie cei care desfăşoară activităţi comerciale şi servicii de piaţă în municipiul Constanţa

27 Jan 2018 516

Sondaj de opinie Majoritatea participanţilor la sondaj nu sunt de acord cu noul regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

22 Jan 2018 480

A intrat în vigoare regulamentul simplificat de desfăşurare a activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă din Constanţa (document)

20 Jan 2018 423

Sondaj de opinie Sunteţi de acord cu noul regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar?

15 Jan 2018 795

Editorial De luni, viaţa elevilor se schimbă. Ministrul Pop, pus la zid

13 Jan 2018 1193

Regulamentul şcolar se schimbă! Telefoanele mobile, depozitate în spaţii speciale. Lista modificărilor

10 Jan 2018 1294

Oficial. Regulament privind stabilirea sporului pentru condiții de muncă în administrația publică. În vigoare de la 1 ianuarie

04 Jan 2018 52675

Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanţa (documente)

12 Dec 2017 6346

Zeci de documente necesare pentru aviz Primăria Constanţa organizează dezbatere publică privind accesul în Zona Peninsulară (documente)

30 Nov 2017 1810

Se modifică Regulamentul de desfăşurare a activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă din Constanţa (document)

11 Nov 2017 2046

Preotul militar Constantin Sădeanu din Constanţa, prizonier în Primul Război Mondial (galerie foto)

11 Nov 2017 2513

O firmă din Bucureşti construieşte un apart-hotel în staţiunea Venus

08 Nov 2017 1107

Se închide accesul auto în zona peninsulară din Constanţa. Care sunt tipurile de permise şi cum pot fi obţinute (documente)

29 Sep 2017 12955

USR, congres pe 28 octombrie pentru desemnarea noului preşedinte

18 Sep 2017 1297

După ce s-a adresat Protecţiei Consumatorului USR Constanţa a trimis primarului şi consilierilor locali un regulament pentru locurile de joacă. Îl vrea aprobat în Consiliul Local!

15 Sep 2017 2202

Horia Constantinescu îi cere primarului Decebal Făgădău să reabiliteze locurile de joacă din oraş (galerie foto + document)

12 Sep 2017 1865

Reacţii la solicitarea cotidianului ZIUA de Constanţa de modificare a regulamentului de decernare a titlului de cetăţean de onoare/cetăţean de onoare post-mortem

06 Sep 2017 2010

Întrecerea se desfăşoară sâmbătă Regulamentul etapei întâi, de la Cumpăna, a Cupei Mării Negre la ciclism, ediţia 2017

02 Sep 2017 929

Cotidianul ZIUA de Constanţa solicită primarului Decebal Făgădău şi Consiliului Local Municipal modificarea hotărârilor privind acordarea titlului de cetăţean de onoare/cetăţean de onoare post-mortem (galerie foto + documente)

31 Aug 2017 4111

Ordinul nr. 1010/2017 privind înființarea Consiliului Național de Vânătoare. Regulament. Cine face parte din consiliu. Lista nominală. Text integral

27 Aug 2017 2931