Primăria a început procedura de recrutare și selecție de candidaţi pentru Consiliile de Administraţie la CT BUS SA și RAEDPP Constanța

  • Primăria Municipiului Constanța a declanşat procedurii de recrutare și selecție de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliilor de Administraţie la CT BUS SA și RAEDPP
  • Procesul de recrutare și selecție a candidaților pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație aflate în recrutare are următoarele mai multe etape
  • Candidaţii aflaţi pe lista lungă definitivă vor completa 2 chestionare electronice de evaluare și apoi vor fi intervievați
  • Dosarele de candidatură vor fi depuse până cel târziu în data de 13 octombrie 2021, ora 10.00, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, la sediul Primăriei Municipiului Constanța
 

 
Primăria Municipiului Constanța a declanşat procedurii de recrutare și selecție de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliilor de Administraţie la CT BUS SA și RAEDPP Constanța.

Procesul de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și H.G.  nr.722/2016  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de aplicare  a  unor  prevederi  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Procesul de recrutare și selecție a candidaților pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație aflate în recrutare are următoarele mai multe etape:

- Depunerea dosarelor de candidatură în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului de recrutare
- Evaluarea dosarelor de candidatură în maxim 2 zile lucratoare de la data expirării anunțului de recrutare.
- Selecţia iniţială a candidaților se realizează în maximum 5 zile lucrătoare.


Candidaţii aflaţi pe lista lungă definitivă vor completa 2 chestionare electronice de evaluare și apoi vor fi intervievați. Se face o primă evaluare a competenţelor şi trăsăturilor şi o primă ierarhizare a candidaţilor.

Ulterior, are loc evaluarea candidaților pe în baza competenţelor şi trăsăturile candidaţilor, atât pe baza interviului cât şi a declaraţiei de intenţie. La final se elaborează lista ierarhizată a candidaţilor din care se vor face propunerile de nominalizare. 

Toate aceste etape sunt eliminatorii.


Candidaţii vor fi informaţi în mod operativ şi transparent, telefonic şi pe e-mail, referitor la eventualele schimbări apărute în planul de derulare  a acestor etape, precum şi de rezultatele obţinute de fiecare dintre ei pe fiecare etapă a acestui proces.


 
Ce condiții trebuie să îndeplinească candidații pentru funcția de membru în Consiliul de Administraţie           
 
Candidaţii care doresc să participe la procesul de selecție pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de Administraţie      la RAEDPP Constanța, respectiv CT BUS SA, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:

a)  au cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România; 
b)  cunosc foarte bine limba română (citit, scris și vorbit);
c) sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare  cu diplomă de  licență  în cadrul unei instituții  de învățământ superior  în
domeniile științe inginerești, economic sau juridic;
d)  nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de administrator în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța şi nu se află în litigiu cu RAEDPP, respectiv cu exercitarea funcției de administrator în Consiliul de Administraţie al CT BUS SA.
e)  nu au fost revocați(te) de către AGA ca urmare a neîndiplinirii indicatorilor de performanță în ultimii 5 ani de la data ramanerii definitive a hotararii (OUG 109/2011 art. 30, alin. 9);
f) nu a fost condamnat(ă) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra  autorității,  infracțiuni  de  corupție  şi  de  serviciu,  infracțiuni  contra  înfăptuirii justiției,  infracțiunii  de  fals,  infracțiunii  contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanțării terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției;
g)  nu au făcut poliţie politică, așa cum este definită prin lege;
h) îndeplinesc criteriile cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 şi Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;
i) au capacitate deplină de exercițiu; 
j) sunt apți din punct de vedere medical;
k) declară pe propria răspundere ca nu exercită concomitent mai mult de 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice, conform art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016
l) Au cel puțin 10 ani vechime în muncă în domeniul studiilor superioare absolvite și competețe profesionale dovedite prin experiența de cel puțin 3 ani de administrare sau conducere dobândită în cadrul unor regii autonome, societăți cu capital majoritar de stat sau din sectorul privat (OUG nr. 109/2011 art 5, alin. 2, lit. c).

Dosarele de candidatură vor fi depuse până  în data de 13 octombrie 2021, ora 10.00, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona următorul text: „Candidatură pentru Consiliulul de Administraţie al RAEDPP Constanța / CT BUS SA, la sediul Primăriei Municipiului Constanța, situat pe bd. Tomis, nr. 51, cod poștal 900725, Constanța, jud. Constanța.

Este obligatoriu ca dosarul de candidatură să fie trimis şi în format electronic.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:

Primăria Constanța a stabilit societatea care va realiza recrutarea și selecția candidaților pentru posturile din Consiliile de Administrație de la CT BUS și RAEDPP
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Chițac propune revocarea unui Plan Urbanistic Zonal inițiat în 2009 de afaceristul Ionuț Barbu. Documentația de urbanism nu avea termen de valabilitate (documente)

28 Sep 2021 432

Primăria Constanța a lansat licitația pentru achiziția stațiilor de autobuz CT BUS

27 Sep 2021 244

Deficitul de spații verzi din municipiul Constanța este de 250 de hectare. Chițac propune amenajarea de noi parcuri!

27 Sep 2021 875

Ședință de CLM. RAEDPP Constanța se transformă în societate comercială

27 Sep 2021 634

Peste 29.000 de persoane sunt beneficiare. Atenție, constănțeni. Modificări în programul RESPECT!

27 Sep 2021 2293

DGASPC Constanța, în colaps? A fost penalizată de Ministerul Muncii cu 25% din buget! Ce măsuri a dictat șeful Consiliului Județean

24 Sep 2021 1360

Ai idei de amenajare a spațiilor verzi urbane? Află cum poți câștiga 5000 lei de la Primăria Constanța

23 Sep 2021 467

Conducerea Consiliului Județean Constanța a verificat stadiul lucrărilor de pe tronsonul de drum Albești – Coroana de pe DJ 393

22 Sep 2021 578

Ce obligații au deținătorii de terase de alimentație publică potrivit Regulamentului de organizare și desfășurare a activităților comerciale în municipiul Constanța?

22 Sep 2021 1051

Hotelul lui Ali Nurhan din stațiunea Mamaia, tranformarea unei terase în hotel și un P+8E construit de APX Immo Property SRL, pe ordinea de zi a Comisiei de Urbanism

21 Sep 2021 1343

Ce verdicte a dat Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul Primăriei Constanța?

18 Sep 2021 1267

Consiliul Local Municipal a aprobat un împrumut din bugetul local către societatea Termoficare Constanța SRL

18 Sep 2021 949

UPDATE. Elevii constănțeni i-au făcut plângere penală președintelui CJ Constanța, Mihai Lupu! Ce spune șeful administrației județene?

17 Sep 2021 1013

Câți bani ar putea accesa localitățile din județul Constanța prin Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny"?

17 Sep 2021 807

Eduard Ferencz este noul arhitect-șef al județului Constanța. A mai lucrat la primăriile Cumpăna și Fetești

13 Sep 2021 4079