Primăria Comunei Saligny, judeţul Constanţa, organizează examen de promovare ȋn clasă pentru funcționarii publici din cadrul aparatului propriu

Primăria Comunei Saligny, Judeţul Constanţa, organizează examen de promovare ȋn clasă pentru  funcționarii publici din cadrul aparatului propriu, care îndeplinesc condițiile de promovare în conformitate cu prevederile art. 480 și art. 481 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  coroborate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în data de 12.10.2022, la sediul din strada Școli, nr.15
 
Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
 
  1. sa dobandească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care iși desfășoară activitatea sau intr-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;
  2. să nu aiba o sancțiune disciplinară neradiată in condițiile Codului administrativ.
 
Examenul se organizează la sediul Primăriei comunei Saligny, în perioada 12-14 octombrie 2022 şi constă în 3 (trei)  etape :
 
  1. verificarea existenţei cererii de înscriere la examenul de promovare în clasă aprobată de Primarul Comunei Saligny;
  2. data, ora şi locul organizării probei scrise - 12 octombrie 2022, ora 10:00, la Primăria comunei Saligny,  jud. Constanţa, str. Şcolii nr. 15, tel 0371.111.743, fax : 0372.877.343 
  3. data, ora şi locul organizării interviului 14 octombrie 2022, ora 10:00, la Primăria comunei Saligny,  judeţul Constanţa, str. Şcolii nr. 15, tel 0371.111.743, fax : 0372.877.343
 Pot participa la probele prevăzute la lit. b) şi c) funcţionarii publici admişi de comisia de examen, pe baza verificării în condiţiile prevăzute la lit. a).
 
Dosarul de înscriere la examen se poate depune la sediul Primăriei în termen de 5 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 26 septembrie – 30 septembrie   2022, inclusiv. Termenul se calculează avându-se în vedere inclusiv ziua când a început – data publicării - şi ziua când s-a sfârşit – ultima zi în care se pot depune dosarele de examen. Anunţul a fost publicat 26 septembrie  2022.
 
 
Dosarul de înscriere la examen va conține în mod obligatoriu:
  1. cerere de inscriere la examenul de promovare in clasa;
  2. diploma de studii de nivel superior, in specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau intr-un domeniu considerat util pentru desfasurarea activitatii de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice;
  3. adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii situatiei disciplinare a functionarului public, in care se mentioneaza expres daca acestuia i-a fost aplicata o sanctiune disciplinara, care sa nu fi fost radiata, in conditiile legii."

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de examen.
 
Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretarul comisiei de examen.
                                                           
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Saligny și a listei de investiții pe anul 2023

10 Jan 2023 619

Cine a câștigat contractul de elaborare documentație pentru creșterea eficienței energetice a imobilului școlii Anghel Saligny din Constanța?

10 Jan 2023 718

Ministerul Dezvoltării Primăria Lumina, județul Constanța primește peste 4 milioane de lei prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny“ (DOCUMENT)

29 Dec 2022 873

Primăria Limanu pune la bătaie aproape 1,13 milioane de euro pentru lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere din comună

19 Dec 2022 714

Primăria Cumpăna Iată stadiul a două proiecte importante. Unul din ele vizează Nodul Rutier Cumpăna-A4

14 Dec 2022 1517

Primăria Saligny, ultimii pași în proiectul „Extindere rețea alimentare cu apă în localitatea Făclia – zona Tabără”

06 Dec 2022 702

#Dobrogea144 Liviu Cristian Negoiță, primarul orașului Cernavodă, mesaj de Ziua Dobrogei

18 Nov 2022 1158

Primăria Saligny implementează un sistem de supraveghere video stradal în comună

09 Nov 2022 723

Primăria Saligny a aprobat scoaterea la vânzare a unui teren aflat în domeniul privat al comunei. Ce preț de pornire are

26 Sep 2022 828

A fost eliberat certificatul de urbanism pentru noul bulevard al municipiului Constanța

18 Aug 2022 14614

Primăria Saligny a delegat serviciul de capturare a câinilor fără stăpân, pentru următorii cinci ani (DOCUMENT)

06 Aug 2022 1216

Document Primăria Saligny întocmește un PUG nou pentru comună

02 Aug 2022 967

Primăria Saligny a constituit Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Distribuție Gaz Mircea Vodă - Saligny"

04 Jul 2022 905

Comuna Saligny, județul Constanța, va avea transport public comunitar verde, cu stație de încărcare electrică rapidă

18 Jun 2022 936

ZIUA-n amiaza mare Cristinel Dragomir, despre proasta gestionare a proiectelor Primăriei Constanța - „Trebuie stabilit ce vor oamenii, sunt banii lor”

21 May 2022 1399