Administratie locala

Primăria Constanţa pregăteşte o nouă achiziţie pentru paza bunurilor publice şi private aparţinând municipiului din staţiunea Mamaia

Primăria Constanţa intenţionează să achiziţioneze serviciul de asigurare a integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând municipiului din staţiunea Mamaia, în perioada 5.09.2017 - 31.12.2017. Obiectul consultării pieţei sunt condiţiile tehnice, modul de executare şi costurile serviciilor de pază.
 
La capitolul condiţii tehnice, se menţionează că viitorul prestator trebuie să utilizeze în sistemul de pază mijloace de transport auto, de apărare, de comunicaţie şi legătură între posturi, de semnalizare şi de iluminat pe timp de noapte. Totodată, prestatorul va prezenta: licenţa de funcţionare eliberată de Direcţia Poliţia de Ordine Publică, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei - Ministerul de Interne, certificatul de management al calităţii ISO 9001/2008, valabil la data deschiderii ofertei; certificatul privind sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale - OHSAS 18001:2007.
 
Atribuţiile personalului de pază sunt stabilite prin Planul de pază, prin consemnul general şi particular. Obiectivele care vor fi păzite vor fi parte componentă a Planului de pază, iar numărul de posturi este de maximum 50 în extrasezon (1 ianuarie - 30 aprilie şi 1 octombrie - 31 decembrie) şi maximum 70 în timpul sezonului (1 mai - 30 septembrie). În funcţie de fondurile bugetare alocate, la cererea verbală a beneficiarului, urmată de cea scrisă, prestatorul va executa activităţi de pază şi la alte obiective, altele decât cele nominalizate în tabelul de la punctul 1.6, precum şi activităţi de asigurare a acţiunilor Primăriei Municipiului Constanţa, prin modificarea numărului şi locaţiilor posturilor de pază, cât şi a programului de lucru, în funcţie de priorităţi sau necesităţi.
 
În anunţul municipalităţii se precizează că serviciul de pază se va executa conform Planului de pază, în perioada 5.09.2017 -31.12.2017, într-un cuantum de maximum 111.600 de ore/contract (50 de posturi/lună în extrasezon şi 70 de posturi/lună în sezon), respectiv: 2017 (5.09.2017 - 30.12.2017) sezon = 70 de posturi x 24 de ore x 27 de zile = 45.360 de ore, extrasezon = 50 de posturi x 24 de ore x 31 de zile x 3 luni = 111.600 de ore.

Cerinţe privind dotarea şi echiparea personalului de pază

Agenţii de securitate vor fi îmbrăcaţi în echipament uniform, adecvat anotimpului, cu o ţinută pentru vară şi una pentru iarnă. În raport cu importanţa şi natura obiectivelor, a bunurilor şi a valorilor păzite, după caz, personalul de pază va fi dotat cu bastoane de cauciuc, pulverizatoare iritant-lacrimogene de capacitate mică, fluiere, telefoane mobile de serviciu, lanterne (pe timp de noapte) şi/sau alte mijloace de apărare, autorizate de lege (conform prevederilor art. 43, alin. 1 din Legea nr. 333/8.07.2003). Echipa de intervenţie auto va fi dotată cu un autoturism  de serviciu, echipat cu Euro 4.

Agenţii de securitate din echipa de intervenţie auto vor executa serviciul prin patrulare, cu opriri periodice în puncte stabilite de comun acord între prestator şi beneficiar, cu avizul organelor de  poliţie. Cel puţin unul dintre agenţii de securitate din fiecare tură a echipei de intervenţie trebuie să fie avizat de poliţie pentru port şi uz de armă şi dotat cu armă neletală. Aceasta va suplini activitatea posturilor care execută, temporar, serviciul la alte obiective (evenimente culturale, sociale sau sportive etc.).

 Obligaţiile viitorul prestator

Acesta trebuie să efectueze corespunzător serviciul de pază şi să ia toate măsurile care se impun pentru perfecţionarea serviciilor prestate conform evoluţiei situaţiei operative şi concluziilor desprinse în urma acţiunilor desfăşurate; să asigure echiparea şi dotarea minimă a personalului de pază, conform prevederilor cap. II, alin 2.2., precum şi respectarea programului de lucru conform art. 114 din Legea nr. 53/2003 si HG.1/2017; în vederea asigurării posturilor, prestatorul va prezenta modul de asigurare a acestora cu personal specializat ca agent de securitate, în condiţiile Legii nr. 333/2003, astfel încât încadrarea acestuia să se realizeze în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 şi ale HG 1/2017.
 
Prestatorul va prezenta modul de asigurare cu autoturisme necesare echipelor de intervenţie in conformitate cu numărul de ore pe lună, cu respectarea programului de lucru; în vederea asigurării legăturilor, precum şi a  posibilităţii de coordonare a personalului din posturile de pază, prestatorul va demonstra că  dispune de un dispecerat atestat de IGPR situat pe raza municipiului Constanţa, fax, o linie de comunicaţie şi şefi de dispozitiv; prestatorul va dota personalul cu zece dispozitive de localizare GPS. Aceste dispozitive vor asigura localizarea în timp real a agentului, rute de patrulare, opriri, viteza de deplasare, oferind posibilitatea de monitorizare a beneficiarului etc.
 
De asemenea, prestatorul va demonstra că are experienţa similară prin prezentarea a minimum un contract finalizat care a avut ca obiect prestarea unor servicii asemănătoare cu obiectul prezentei achiziţii (servicii de pază) pentru cel puţin 30 de posturi de paza şi o cifră de afaceri medie pe ultimii trei ani de minimum 3.800.000 de lei; să efectueze pregătirea de specialitate a personalului de pază, conform reglementărilor legislaţiei în vigoare şi în raport cu situaţiile care au apărut în derularea activităţilor de pază; să verifice, prin personalul de pază (la intrarea în serviciu, pe timpul executării serviciului şi ori de câte ori consideră necesar), starea de funcţionare a mijloacelor tehnice şi electronice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei, starea uşilor, a ferestrelor, pereţilor şi/sau a bunurilor aflate în zona de responsabilitate a postului de pază şi să informeze beneficiarul, în timpul cel mai scurt (maximum două ore), verbal şi în scris (a doua zi), despre orice eveniment constatat, prin raport de eveniment, fotografii şi procesul-verbal al agentului de securitate.
 
Totodată, trebuie să ia măsuri de îmbunătăţire a activităţilor de pază şi de sancţionare sau de înlocuire (la cererea verbală şi/sau în scris a beneficiarului sau din proprie iniţiativă) a personalului de pază care nu îşi îndeplineşte atribuţiile de serviciu conform cerinţelor; să prezinte beneficiarului (zilnic, lunar, semestrial şi anual) raport scris privind principalele probleme rezultate din activitatea desfăşurată şi măsurile luate; să vegheze permanent şi să ia măsuri, prin personalul de pază, în limitele postului de pază, pentru păstrarea şi conservarea bunurilor publice şi private  aparţinând Municipiului Constanţa; să împiedice distrugerea, degradarea şi/sau furtul (sustragerea) bunurilor ce sunt menţionate în consemnul particular al postului; să suporte integral contravaloarea prejudiciului cauzat de sustragerea sau distrugerea bunurilor şi/sau a valorilor pe care le păzeşte, generat de neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către personalul de pază (nedescoperirea autorului, date de identitate false, incomplete etc.); să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit infracţiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante, să prindă şi să prezinte poliţiei pe făptuitor, să oprească şi să predea poliţiei bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal de luare a acestor măsuri; să obţină de la Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă şi Agenţia pentru Protecţia Mediului informaţiile necesare privind reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului; să asigure mijloc de transport în vederea executării controalelor la obiective împreună cu beneficiarul.

Estimarea costurilor se va realiza prin fundamentarea preţului fără TVA/oră. Termenul-limită de transmitere a propunerilor este 30.06.2017, iar data-limită a consultării este 7.07.2017. Modalitate de desfăşurare: orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preţ în vederea determinării valorii estimate, la sediul din Constanţa.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Constanţa. Primăria pregăteşte licitaţia pentru serviciul de pază, transport valori şi monitorizare sisteme de alarmare şi intervenţie rapidă

20 Feb 2018 497

Editorial Cu ce se mai ocupă șefii din Poliția Română? Upgradarea serviciului polițienesc permanent, o falsă reformă!

19 Feb 2018 1730

Consultări cu Inspectoratele Judeţene şi cu sindicatele privind asigurarea serviciului poliţienesc permanent

18 Feb 2018 1582

DJST Constanţa desfăşoară prima întâlnire de consultare în proiectul naţional „Dialog Structurat cu tinerii şi organizaţiile de tineret 2017 - 2018“

17 Feb 2018 411

Constanţa. Strategia de dezvoltare şi promovare a turismului în municipiu a fost finalizată. Primăria vă invită să o consultaţi. Care sunt obiectivele pe termen mediu şi lung? (document)

14 Feb 2018 549

Constanţa. Dezbatere publică privind regulamentul de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul municipal

13 Feb 2018 678

Constanţa. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de dezinsecţie şi deratizare, în consultare publică (document)

12 Feb 2018 122

Primăria Constanţa caută un evaluator imobiliar pentru expertiza unor terenuri care fac obiectul unui dosar penal

02 Feb 2018 624

Serviciile de întreținere a echipamentelor de imagistică medicală, analizate de Consiliul Concurenței

29 Jan 2018 479

Se schimbă structura anului școlar. Hai cu vacanțele și mai puțină școală!

26 Jan 2018 7754

Elevii și părinții ar vrea ca anul școlar să înceapă pe 17 septembrie. Răspunsul dat la un chestionar al MEN

25 Jan 2018 631

Ghiduri pentru eficientizarea serviciilor de utilități publice și a transportului local de persoane lansate de Consiliul Concurenței

25 Jan 2018 397

Primăria Constanţa vrea să inscripţioneze adăposturile de protecţie civilă din municipiu

24 Jan 2018 441

Constanţa. Primăria caută cea mai bună ofertă pentru servicii poştale

23 Jan 2018 353

Consultarea, privind structura anului școlar 2018-2019, se încheie pe 24 ianuarie

21 Jan 2018 778

Adăpost pescăresc pe terenul din zona Poligonului 23. Primăria Constanţa a emis certificatul de urbanism

18 Jan 2018 1654

Felix Stroe s-ar fi consultat cu organizaţia înainte de a transmite mesajul nevoii de democratizare a deciziilor în PSD!

14 Jan 2018 1018

Trei judeţe din Bulgaria vor alipirea la România. Iată motivul!

04 Jan 2018 1541

Ministerul Transporturilor a lansat în consultare publică bugetul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa (documente)

04 Jan 2018 849

USR demarează o campanie de consultare civică. 16 decembrie este Ziua Porţilor Deschise

16 Dec 2017 773

Reacția DIICOT în urma modificărilor Codurilor penale

14 Dec 2017 540

Studiu privind rolul temelor pentru acasă. Elevii şi părinţii consideră că temele sunt adesea prea obositoare şi prea multe

13 Dec 2017 875

Primăria cumpără o aplicație de gestionare a achiziţiilor publice

11 Dec 2017 563

Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor din municipiu, în dezbatere publică (documente)

30 Nov 2017 402

Consultare. CJC caută soluţii de monitorizare a depozitelor de deşeuri neconfome

30 Nov 2017 387

Municipalitatea Constanţa pregăteşte achiziţia serviciului de pază şi transport valori

23 Nov 2017 327

PUG-ul datează din 1999 Primăria iniţiază procedura de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Constanţa

16 Nov 2017 1024

După o procedură anulată Primăria Constanţa vrea să reînvie sistemul de bike-sharing

11 Nov 2017 574

Primăria Constanţa achiziţionează servicii de telefonie fixă şi mobilă

10 Nov 2017 453

Editorial Temele pentru acasă, în atenţia Ministerului Educaţiei. Sondaj printre profesori, părinţi şi elevi

09 Nov 2017 1256

Adunarea Generală a procurorilor din cadrul DIICOT Ce poziție au adoptat procurorii în privința legilor Justiției

07 Nov 2017 486

Primăria cumpără ştampile cu caracteristici diferite

07 Nov 2017 374

Municipalitatea Constanţa aşteaptă oferte pentru achiziţionarea de echipamente informatice

02 Nov 2017 394

Achiziție de produse necesare evenimentelor și festivităților desfășurate de Primărie în perioada sezonului rece

28 Oct 2017 896

BNS trage un semnal de alarmă!Salariaţii vor suporta povara serviciilor medicale pentru pensionari, şomeri, asistaţi sociali

27 Oct 2017 1021

Primăria Constanţa intenţionează să achiziţioneze un sistem informatic integrat pentru Direcţia de Urbanism şi Poliţia Locală

06 Oct 2017 652

Primăria Constanţa vrea să achiziţioneze module pentru proiectul de transport Planul de mobilitate durabilă pentru Polul de Creştere Constanţa

04 Oct 2017 1141

Cum alegeţi uşa potrivită? Vă învaţă Primăria Constanţa!

04 Oct 2017 1069

Primăria Constanţa cumpără elemente de protecţie pentru blocarea accesului autovehiculelor în zonele de adunări publice. Detalii tehnice

03 Oct 2017 1342

Municipiul Constanţa va avea un sistem integrat de monitorizare a traficului. Unde vor fi amplasate camere video?

03 Oct 2017 3531

Sute de magistraţi au semnat un memoriu prin care cer retragerea proiectului de modificare a legilor Justiției

02 Oct 2017 595

Proiectul Legii Turismului se discută şi la Constanţa

25 Sep 2017 725

Primăria achiziţionează materiale consumabile aferente proiectului „Port - Cities“

22 Sep 2017 570

Primăria Constanţa vrea să se aboneze la Monitorul Oficial

15 Sep 2017 520

Premierul Mihai Tudose susține că populația nu va fi consultată înainte de a se lua o decizie referitoare la Pilonul II de pensii

12 Sep 2017 580

Proiectul unităţii medicale oncologice de la Eforie Sud, încremenit. Consultarea publică organizată de CJC, fără rezultat!

08 Sep 2017 859

Centrul „Teodor T. Burada“ vrea expertiză tehnică la Casa Bănescu din Constanţa (documente)

06 Sep 2017 1501

Constănţenii, invitaţi la dezbaterea publică pentru PUZ-ul iniţiat de George Secărea, delimitat de strada Belvedere. Ce vrea să construiască

05 Sep 2017 2169

Se face cadastrul punctelor de salvamar şi al centrelor de prevenţie de pe litoral

30 Aug 2017 738

Ministrul Victor Negrescu „Prioritatea noastră este protejarea drepturilor cetățenilor europeni și români care trăiesc în Marea Britanie“

23 Aug 2017 396