Primăria Mihail Kogălniceanu organizează licitație pentru asfaltarea drumurilor comunale din localitate


Se organizează licitație pentru atribuirea contractului cu privire la noi asfaltări în comuna Mihail Kogălniceanu. Astfel, Primăria Mihail Kogălniceanu organizează o licitație pentru execuție lucrări în cadrul proiectului „Asfaltare drumuri comunale în localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Constanța – Etapa I”.
 
Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 24 august 2022, valoarea estimată fiind de 4.534.623,73 lei. Modalitatea de îndeplinire:
Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

- declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate pentru sediile secundare sau punctele de lucru în conformitate cu prevederile art.165 alin.(3) din Legea nr.98/2016, cu modificarile și completările ulterioare.

- cazierul judiciar valabil al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabil la momentul prezentarii;

- cazier fiscal al operatorului economic;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;


- alte documente edificatoare, după caz.
 

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Belu Ancuta Daniela – primar; Pandrea Daniel Ionel - viceprimar, consilier, Panfile Elena – secretar general, Pariza Gabriela – inspector contabil, Filip Oana - Inspector asistent, Responsabil achizitii publice, Ghita Liliana - consilier juridic, Gheorghe Elena - inspector superior, Pariza Rodica - referent contabilitate, Oprea Stelian Daniel – furnizor servicii auxiliare achizitiei, consultant achizitii, Consilieri Locali: Petre Floriana, Turea Alexandru, Bogza Mihaita Ovidiu, Bursuc Lacramioara, Panainte Toader, Puiu Constantin, Sandu Adrian, Guraliuc Daniel, Caiali Zulchefir, Butcaru Sorin, Corbeanu Emilian, Muresan Valer-Iosif, Paunescu Monica-Ecaterina, Iorganda Hristu, Poliac Catalin, Cioanca Adela.
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Primăria Mihail Kogălniceanu face angajări! Ce posturi sunt scoase la concurs (DOCUMENTE)

06 Mar 2023 1655

Primăria comunei Mihail Kogălniceanu a aprobat cereera de amenajare a unui sens giratoriu nou în comună

24 Feb 2023 953

Primăria Mihail Kogălniceanu a obținut finanțare pentru renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale

13 Feb 2023 650

Primăria Mihail Kogălniceanu asfaltează mai multe drumuri din localitate. A primit undă verde de la Mediu

18 Jan 2023 807

Primăria Mihail Kogălniceanu, anunț legat de transportul public din localitate (GALERIE FOTO)

07 Jan 2023 970

Încă un contract încheiat de Aconnect Smart Software SRL cu o primărie din județul Tulcea (DOCUMENT)

13 Dec 2022 1277

Primăria Mihail Kogălniceanu organizează licitație pentru renovarea clădirilor aparținând liceului teoretic din comună

10 Dec 2022 990

Proiectul de impozite și taxe la nivelul comunei Mihail Kogălniceanu în anul 2023 (DOCUMENT)

02 Dec 2022 1150

Primăria Mihail Kogălniceanu asfaltează mai multe drumuri comunale din localitate

29 Nov 2022 1178

Primăria Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, cumpără materiale sanitare pentru școli (DOCUMENT)

23 Nov 2022 1121

Primăria Mihail Kogălniceanu a bătut palma pentru achiziția de motorină. Ce firmă va livra (DOCUMENT)

05 Nov 2022 1027

Primăria Mihail Kogălniceanu a atribuit contractul pentru pachete de mâncare din unitățile de învățământ din localitate (DOCUMENT)

01 Nov 2022 974

Primăria Mihail Kogălniceanu caută firmă pentru proiectul „Masa caldă pentru preşcolarii şi elevii din cadrul Liceului Teoretic Mihail Kogălniceanu, județul Constanța”

19 Oct 2022 1124

Primăria comunei Mihail Kogălniceanu caută firmă pentru execuția lucrărilor de asfaltare din localitate

07 Oct 2022 1042

Primăria Mihail Kogălniceanu a cumpărat servicii de management pentru proiectele de asfaltare din localitate

22 Sep 2022 1024