Primăria Poarta Albă caută firma pentru documentația și execuția lucrărilor din cartierele Zona D și zona E (DOCUMENT)

  • Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 21 aprilie
 
Primăria comunei Poarta Albă, județul Constanța, organizează o licitație publică pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice, asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului și execuția de lucrări de construcții și instalații pentru obiectivul de investiții „Sistematizare infrastructură rutieră și pietonală în cartierele Zona D și Zona E din comuna Poarta Albă, județul Constanța”.
 
Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 21 aprilie 2022, iar valoarea estimată a achiziției este de 34.583.064,21 lei.
 
Prin inițierea achiziției publice se urmărește a fi atribuit contractul de achiziție publică de Servicii de proiectare, asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului și execuția lucrărilor de construcții și instalații pentru obiectivul de investiții „Sistematizare infrastructură rutieră și pietonală în cartierele Zona D și Zona E din comuna Poarta Albă, județul Constanța”. Cartierele noi vor avea în componenta următoarele străzi: • Zona D: str. Grigore Ureche; str. Lucian Blaga; str. Mihail Sadoveanu; str. Tudor Mușatescu; str. Eugen Barbu; str. Vasile Alecsandri; str. Liviu Rebreanu; str. Ionel Teodoreanu; str. I.L Caragiale; str.Ion Creanga; str. Marin Preda; str. Miron Costin; Str. George Cosbuc; str. Ion Neculce; str. Zaharia Stancu; str. Constantin Brâncoveanu; str. Mihai Eminescu; Str. Nichita Stanescu; str. Ion Agârbiceanu; str. Octavian Goga; str. Veronica Micle; str. Tudor Arghezi. • Zona E: str. Tepes Voda; str. Stefan cel Mare; str. Ciprian Porumbescu; str. Mihai Viteazul; str. George Enescu; str. Avram Iancu; str. Decebal. Soluțiile pentru realizarea structurii rutiere a drumurilor sunt stabilite conform stării tehnice.
 
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor a contribuțiilor la bugetul general consolidat ( buget de stat, buget local) la momentul prezentarii;

- declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate pentru sediile secundare sau punctele de lucru în conformitate cu prevederile art.165 alin.(3) din Legea nr.98/2016, cu modificarile și completările ulterioare.

- cazier judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;


- cazier fiscal al operatorului economic;

- după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.
 
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Delicoti Vasile – primar; Laurian Vasile Delicoti – viceprimar ; Cumpănașu Camelia – secretar general; Raileanu Andreea Maria – Inspector.
 
 
 PRECIZĂRI:
 
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:

ANIF reabilitează amenajările de irigații din zona Carasu – Mihail Kogălniceanu, județul Constanța
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Primăria Poarta Albă, județul Constanța Au început lucrările pentru viitorul bloc de locuințe tip ANL

20 Feb 2024 467

Primăria Poarta Albă, contract pentru prestări servicii de cadastru, intabulare și dezmembrare (DOCUMENT)

30 Jan 2024 648

Primăria Poarta Albă organizează licitaţie publică în vederea vânzării a 8 terenuri intravilane în localitatea Poarta Albă

25 Jan 2024 1256

Primăria Poarta Albă, județul Constanța, contract cu două firme pentru alimentarea cu apă și canalizarea din zona E

13 Jan 2024 1455

Primăria Poarta Albă a aprobat delegarea gestiunii prin achiziție publică de servicii a activităților de sortare, tratare, mecano-biologică și depozitare a deșeurilor reziduale

20 Dec 2023 839

Cumpăna, Valu lui Traian și Poarta Albă Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2023 - 2027 | Grup de Acțiune Locală Canal Dunăre Marea Neagră 2016

08 Nov 2023 821

Primăria Poarta Albă organizează licitaţie publică în vederea vânzării unor terenuri intravilane în localitatea Poarta Albă

01 Nov 2023 823

Primăria Poarta Albă scoate la vânzare mai multe terenuri intravilane în localitatea Poarta Albă

01 Nov 2023 732

Primăria Poarta Albă a semnat un contract important cu o firmă din Valu lui Traian

04 Oct 2023 969

Licitații Constanța Primăria Poarta Albă, contract cu CIS Gaz SA și Drilling Equipment SRL pentru înființarea rețelei de gaze naturale în comună (DOCUMENT)

20 Sep 2023 1289

Primăria Poarta Albă organizează licitaţie publică în vederea vânzării unor terenuri intravilane în localitatea Poarta Albă

18 Sep 2023 860

Primăria Poarta Albă organizează licitaţie publică în vederea vânzării unor terenuri intravilane în localitatea Poarta Albă

18 Sep 2023 2260

Primăria Poarta Albă. Ce firme vor asigura asistența tehnică pentru înființarea pistei de bicicliști (DOCUMENT)

12 Aug 2023 1081

Primăria Poarta Albă va construi un parc energetic din sursă regenerabilă solară

31 Jul 2023 967

UAT Poarta Albă organizează licitaţie publică în vederea vânzării unui teren extravilan

27 Jul 2023 704