Registrul spațiilor verzi, casa Bănescu și lacul Tăbăcărie. Nereguli constatate de Curtea de Conturi cu prilejul acțiunii de audit efectuată la Primăria municipiului Constanța

  • Camera de Conturi Constanța a derulat în perioada 02.03.2020 – 13.05.2020 o acțiune de audit la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Constanța
  • Inspectorii Camerei au găsit mai multe deficiențe ce privesc situațiile financiare de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din subordinea UATM Constanța
  • Deficiențe în stabilirea, urmărirea și încasarea veniturilor fiscale din impozite și taxe pe clădiri și pe terenuri
  • În ce privește elaborarea registrului local al spațiilor verzi din intravilanul municipiului Constanța, s-a constatat că s-au efectuat plăți nelegale în sumă de 107.576 lei pentru un portal web extern de informare a cetățenilor ce nu a putut fi identificat la data auditului
  • Au mai fost constatate abateri cu privire la gestionarea Lacului Siutghiol, ca bun aparținând domeniului public al Statului, administrat de Administrația Națională Apele Române
  • Cu privire la gestionarea și protejarea integrității unor bunuri aparținând domeniului public al UATM Constanța, s-a constatat inacțiunea Primăriei Constanța, în calitate de proprietar, în sensul neefectuării niciunui demers juridic pentru recuperarea daunelor produse imobilului „Casa Ion Bănescu” de către proprietarul imobilului vecin


Camera de Conturi Constanța a derulat în perioada 02.03.2020 – 13.05.2020 o acțiune de audit la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Constanța.
Misiunea de audit financiar a vizat conturile anuale de execuție bugetară valabile pentru anul 2019.
În cele ce urmează vă prezentăm sinteza rezultatelor acțiunii de audit.
 

Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” - în offsaid

Principalele constatări au vizat exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” care funcționează în subordinea UATM Constanța. Astfel s-a con constatat evidențierea eronată, în situațiile financiare întocmite pentru bugetul local, a provizioanelor constituite pentru plata drepturilor salariale ale profesorilor în valoare de 57.822 lei, deși acestea se plătesc din bugetul de stat. S-a mai constatat înregistrarea eronată în contabilitate a unui microbuz în valoare de 112.251 lei ce nu este proprietatea liceului și calculul respectiv înregistrarea amortizării acestuia, în valoare de 81.849 lei.

Tot la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din subordinea UATM Constanța s-a constatat că, la efectuarea inventarierii anuale în anul 2019, nu au fost inventariate activele fixe corporale în curs de execuție în valoare de 18.050 lei.

Deficiențe în stabilirea, urmărirea și încasarea veniturilor fiscale din impozite și taxe

În privința modului de stabilire,evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul și la termenele stabilite de lege, au fost constatate deficiențe în ceea ce privește stabilirea, urmărirea și încasarea veniturilor fiscale din impozite și taxe pe clădiri și pe terenuri, din impozite pe mijloace de transport pe apă precum și din taxa de salubritate datorata bugetului local de contribuabili persoane fizice (23.760 lei). De asemenea, au fost identificate unele deficiențe la scăderile operate în borderourile de debite din impozite și taxe precum și impozite și taxe în valoare de 8.200.254 lei pentru care
există șanse reduse de încasare la bugetul local și pentru care se impune constituirea unor ajustări pentru deprecierea creanțelor.

În cazul unui contract de concesiune teren s-a constatat diminuarea redevenței încasate cu suma de 1.458 lei urmare înscrierii în contract a unei suprafețe de teren mai mică decât cea ocupată efectiv. De asemenea, au fost constatate deficiențe în ceea ce privește înregistrarea sau actualizarea informațiilor în registrul electronic de evidență a contractelor de concesiune și asociere, încheiate de UATM Constanța cu diverse persoane juridice.
În ceea ce privește calitatea gestiunii economico-financiare, la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din subordinea UATM Constanța s-a constatat realizarea veniturilor proprii din închirierea unor bunuri aparținând domeniului public al UATM
Constanța fără a se vira la bugetul local minim 50% din aceste venituri, respectiv 3.546 lei.

Plăți nelegale în sumă de 107.576 lei pentru un portal web extern de informare a cetățenilor

În ce privește elaborarea registrului local al spațiilor verzi din intravilanul municipiului Constanța, s-a constatat că s-au efectuat plăți nelegale în sumă de 107.576 lei pentru un portal web extern de informare a cetățenilor ce nu a putut fi identificat la data auditului. S-a mai constatat că sistemul informatic al spațiilor verzi (SISV), în valoare de 989.161,32 lei, a fost eronat menținut în soldul contului “Imobilizări
necorporale în curs de execuție” deși a fost recepționat în luna decembrie 2018 (contul corect fiind cel de Alte imobilizări necorporale). Ca urmare, entitatea nu a procedat la calcularea și înregistrarea în evidența contabilă a amortizării acestuia, în valoare de 197.832 lei la data auditului.
 

Abateri cu privire la gestionarea Lacului Siutghiol

Au mai fost constatate abateri cu privire la gestionarea Lacului Siutghiol, ca bun aparținând domeniului public al Statului, administrat de Administrația Națională Apele Române prin

Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, transmis în administrarea UATM Constanța, în sensul că entitatea auditată a emis HCL de aprobare a închirierii Lacului Siutghiol fără a obține avizele necesare din partea titularului dreptului de administrare a bunului.
La inventarierea efectuată în anul 2019, nu au fost
inventariate digurile de protecție împotriva inundațiilor în metri liniari, cu motivația că a fost alocat timp scurt de inventariere, urmând a se dispune inventarierea lor ulterioară.

Tot la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din subordinea UATM Constanța s-a constatat că nu au fost desemnați gestionari și nu au fost constituie garanții gestionare în sumă de 12.710 lei deși entitatea are casierie și cantină, are organizate gestiuni care au fost inventariate la finele fiecărui
an.


Niciun demers pentru recuperarea daunelor produse imobilului „Casa Ion Bănescu” de către proprietarul imobilului vecin

Cu privire la gestionarea și protejarea integrității unor bunuri aparținând domeniului public al UATM Constanța, s-aconstatat inacțiunea UATM Constanța, în calitate de proprietar, în sensul neefectuării niciunui demers juridic pentru recuperarea daunelor produse imobilului „Casa Ion Bănescu” de către proprietarul imobilului vecin(SC Eden SRL), în
condițiile în care imobilul monument istoric necesită lucrări de consolidare, care vor trebui asigurate din fonduri publice, ce pot fi recuperate de la cel în cauză.


Nerespectarea principiului bunei gestiuni financiare în efectuarea cheltuielilor cu cotizația anuală plătită pentru calitatea de membru a UATM Constanța în cadrul Asociației AXA București- Brașov- Constanța.

Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor
constatate

 

La nivelul UAT municipiul Constanța:

Referitor la neregulile identificate în ceea ce privește stabilirea, urmărirea și încasarea veniturilor din impozite și taxe, au fost luate unele măsuri de remediere în timpul auditului, în sensul verificării situației fiscale a contribuabililor și notificării contribuabililor identificați, în vederea clarificării și impunerii corespunzătoare, după caz.
Astfel, ordonatorul de credite a emis dispoziție prin care s-a dispus efectuarea inventarierii digurilor
de protecție împotriva inundațiilor, în perioada 15.03- 03.04.2020 iar în urma efectuării inventarierii, s-a întocmit listă de inventar și proces verbal de inventariere.
 

La nivelul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din subordinea UATM Constanța:

Prin notă contabilă au fost stornate din evidența contabilă privind sursa buget local provizioanele constituite pentru plata drepturilor salariale ale profesorilor și au fost înregistrate în evidența contabilă sursă buget de stat.

A fost stornat din evidența contabilă și trecut în evidența extrabilanțieră microbuzul aparținând UATM Constanța, primit în folosință de către liceu. Totodată, a fost stornată amortizarea calculată și înregistrată eronat aferentă microbuzului.

Conducerea liceului a luat măsuri de virare a veniturilor cuvenite UATM Constanța din închirierea de bunuri aparținând domeniului public, pentru perioada ianuarie 2019 - februarie
2020. Au fost desemnate persoanele cu atribuții de gestionari și s-au luat măsuri pentru constituirea garanțiilor gestionare.


Opinia de audit/Concluzii

Opinia exprimată a fost o opinie contrară deoarece, din cauza efectelor denaturărilor semnalate
și prezentate la pct.5, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a UATM Constanța la 31 decembrie 2019, și a celorlalte informații referitoare la activitatea
desfășurată în perioada auditată.
 

Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi

Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor
legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor și organizarea evidenței contabile.
Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul Camerei de Conturi
Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii

pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi
întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor.

 

Citește și:

Clădirea în care funcţionează SPIT Constanţa pune în pericol Şcoala Populară de Arte? Ce spune directorul Voivozeanu

Pentru 18.000 de euro pe lună Cum a ajuns SPIT Constanța chiriaş la Eden SRL în clădirea ridicată pe terenul vândut de RAEDPP (galerie foto)

Pe un fost teren al RAEDPP-ului vândut lui Marius Tărcatu Imobilul ridicat de Eden SRL pe Tomis va suferi noi recompartimentări

Conducerea ABADL a propus Primăriei Constanța preluarea în administrare a lacului Tăbăcărie


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ce notă a obţinut Adrian Bîlbă, managerul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, la evaluarea anuală?

09 Apr 2021 872

Ce calificativ a primit la evaluarea anuală managerul Muzeului de Artă Populară Constanța (document)

08 Apr 2021 476

Proiect Condiții mai ușoare pentru angajarea de arhitecți șef în administrațiile publice locale

06 Apr 2021 369

Se redeschide scandalul proiectelor imobiliare de la Lupoaică – Km 0 al municipiului Constanța

05 Apr 2021 1545

Primăria Constanța comandă un audit financiar extern pentru proiectul de reamenajare a zonei pietonale din centrul istoric al Constanței, etapa II

03 Apr 2021 1544

Două UAT-uri din județul Constanța au primit bani de la MDLPA pentru decontarea investițiilor derulate prin Programul Național de Dezvoltare Locală

31 Mar 2021 804

Cine face parte din comisia de elaborare? Municipiul Constanța ar putea avea până la sfârșitul acestui an o strategie de sănătate

30 Mar 2021 473

Cheltuielile de dezvoltare reprezintă 28.3%. Cum se împarte bugetul pe 2021 la nivelul municipiului Constanța?

30 Mar 2021 1060

Cât câștigă angajații Consiliului Județean Constanța. Un director general are un salariu de bază de 13.100 lei

30 Mar 2021 1548

​A fost decisă soarta câinilor fără stăpân din Constanţa. Angajații Confort Urban vor avea și atribuții de hingheri

29 Mar 2021 551

CLM a aprobat documentația de reabilitare. Vor fi eliminate aproape toate alveolele existente pentru parcări de pe bulevardul Mamaia

29 Mar 2021 3959

Consiliul Județean vrea un milion de euro pentru reducerea disparităților sociale și economice în rândul comunităților de etnie romă din județul Constanța

27 Mar 2021 705

Bursele de merit au crescut „bizar” cu 50%. Vergil Chițac va trimite auditul primăriei în școlile din Constanța din cauza numărului de burse

27 Mar 2021 1426

Arheologii de la MINAC vor face supravegherea arheologică în cadrul proiectului de reabilitare a bulevardelor 1 Decembrie 1918 și Alexandru Lăpușneanu din Constanța

26 Mar 2021 955

Aleșii județeni au stabilit componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică Constanța. Ce alte proiecte au fost adoptate în ședința Consiliului Județean?

25 Mar 2021 869