Ce prevede regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului Decebal Făgădău (document)

Regulamentul intern al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa a fost aprobat prin Dispoziţia 16.364 din 31.07.2018 a primarului Constanţei, Decebal Făgădău. Între timp, documentul a fost postat pe site-ul municipalităţii.

Ce prevede regulamentul de funcţionare şi organizare  

Regulamentul de funcţionare al aparatului de specialitate al primarului este structurat pe mai multe capitole şi secţiuni (regulamentul îl puteţi consulta integral în secţiunea „Documente“) şi stabileşte modul de organizare a direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul Primăriei Constanţa, precum şi relaţiile de subordonare şi de colaborare. Totodată, în regulament sunt amintite şi atribuţiile primarului Constanţei, ale viceprimarilor, ale consilierilor primarului, ale asistentului manager, precum şi sarcinile fiecărui birou sau departament, astfel încât fiecare salariat să cunoască obiectivele şi atribuţiile în cadrul compartimentului în care activează, stabilite şi prin fişa postului, precum şi obiectivele postului pe care îl ocupă. 

Structura internă a Primăriei Constanţa 

Iată cum arată structura internă a Primăriei după modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate:
1. Primar; 2. Viceprimari; 3. Compartiment - Cabinet Primar; 4. Compartiment - Cabinet Viceprimar; 5. Serviciul Resurse Umane; 6. Compartiment Comunicare şi Mass-Media; 7. Compartimentul Control Intern Managerial; 8. Birou Audit Public Intern; 9. Compartimentul Documente Clasificate; 10. Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice şi ADI-uri; 11. Compartiment Relaţii Externe şi Investitori; 12. Compartiment Manageri Proiecte; 13. Compartiment Strategii de Dezvoltare Locală şi Marketing; 14. Secretar municipiu Constanţa; 14.1. Compartimentul Relaţii Consiliul Local şi Administraţia Locală; 14.2. Serviciul Pregătire Şedinţe Consiliul Local; 14.3. Compartiment Arhivă; 15. Direcţia Financiară; 15.2. Serviciul Contabilitate; 16. Direcţia Administraţie Publică Locală; 16.1. Serviciul Juridic; 16.1.1. Compartiment Evidenţă Acte Procedurale; 16.2. Serviciul Autoritate Tutelară; 16.3. Serviciul de Sprijinire şi Îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari; 17. Direcţia Achiziţii şi Investiţii Publice; 17.1. Serviciul Achiziţii Publice; 17.2. Serviciul Investiţii; 17.3. Compartiment Implementare Programe Locuinţe; 18. Direcţia Tehnic - Administrativ; 18.1. Serviciul Administrativ, Tehnico-Economic; 18.2. Compartiment Tehnic, Reparaţii şi Întreţinere; 18.3. Compartiment Gestionarea Bazei Materiale a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar; 18.4. Serviciul Protecţie Civilă, Securitate, Sănătate în Muncă şi Situaţii de Urgenţă; 19. Direcţia Urbanism; 19.1 Compartiment Secretariat Tehnic; 19.2. Serviciul Autorizări; 19.2.1. Compartiment Autorizare Comunicare Vizuală; 19.3. Serviciul Strategii şi Planificare Urbană; 19.3.1. Compartiment Baza de Date Urbane; 19.4. Biroul Infrastructură şi Reţele Urbane, Eficienţă Energetică; 20. Direcţia Patrimoniu şi Cadastru; 20.1. Serviciul Patrimoniu; 20.2. Serviciul Cadastru; 20.3. Biroul Registru Agricol; 21. Direcţia Autorizare şi Sprijin Operatori Economici; 21.1. Serviciul Autorizare Operatori Economici; 21.2. Serviciul Contracte; 21.3. Compartiment Studii şi Proiecte Economice; 21.4. Compartiment Turism; 22. Direcţia Gestionare Servicii Publice; 22.1. Serviciul Tehnico-Economic; 22.2. Serviciul Amenajări Urbane; 22.3. Biroul Siguranţă Bunuri Publice; 22.4. Serviciul Management Drumuri Transport Public; 22.5. Biroul Siguranţă Circulaţie Urbane Parcări; 22.6. Serviciul Public de Gestionare Animale Abandonate; 22.7. Serviciul Igienă Publică; 22.8. Serviciul Gestionare Spaţii Verzi; 22.9. Serviciul Gestionare Cimitire; 22.10. Biroul Iluminat Public; 23. Direcţia Tehnologia Informaţiei şi Relaţii Publice; 23.1. Serviciul Centrul de Informare Pentru Cetăţeni; 23.2. Compartiment Relaţii Publice; 23.3. Serviciul Tehnologia Informaţiei Echipamente Informatice; 24. Direcţia Organizare Evenimente Culturale, Sportive, Sociale; 24.1. Compartiment Organizare Evenimente; 24.2. Compartiment pentru Societatea Minorităţi; 24.3. Birou Management Proiecte Culturale, Sportive şi Sociale; 25. Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene; 25.1. Serviciul Dezvoltare şi Management Proiecte; 25.2. Serviciul Pregătire şi Implementare Proiecte POR; 25.3. Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională; 26. Direcţia Locală de Evidenţă Persoane; 26.1. Serviciul Evidenţă Persoane; 26.2. Serviciul Stare Civilă; 27. Direcţia Generală Poliţia Locală; 27.1. Serviciul Identificări Persoane; 27.2. Serviciul Bază de Date, Dispecerat, Armament; 27.3. Serviciul Ordine Publică 1; 27.4. Serviciul Ordine Publică 2; 27.5. Serviciul Ordine Publică 3; 27.6. Serviciul Ordine Publică 4; 27.7. Serviciul Ordine Publică 5; 27.8. Serviciul Ordine Publică pentru staţiunea Mamaia; 27.9. Serviciul Fluidizare Rutieră; 27.10. Serviciul Siguranţă Rutieră; 27.11. Compartimentul Siguranţă Publică şi Intervenţii; 27.12. Serviciul Control Disciplină în Construcţii şi Afişaj Stradal; 27.12.1. Biroul Urmărire şi Executare Măsuri în Domeniul Construcţiilor; 27.13. Serviciul Control Protecţia Mediului; 27.14 Serviciul Inspecţie Activitate Comercială.
 
Regulament se aplică tuturor funcţionarilor publici şi angajaţilor cu contract individual de muncă din cadrul Primăriei municipiului Constanţa, indiferent de durata raporturilor de serviciu sau a contractului de muncă sau de modalităţile în care este prestată munca, având caracter obligatoriu, necunoaşterea prevederilor regulamentului nefiind opozabilă în raporturile de muncă sau de serviciu şi inclusiv funcţionarilor publici debutanţi şi salariaţilor aflaţi în perioada de probă.

Ce interdicţii au angajaţii Primăriei

Chiar dacă acest capitol din regulament este mult mai generos, spicuim câteva dintre obligaţiile angajaţilor Primăriei municipiului Constanţa:
  • exprimarea în public a unor aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea primăriei, a consiliului local, cu politicile şi strategiile acestora ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual adoptate sau emise, după caz; 
 
  • exprimarea unor aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care municipiul Constanţa, primarul sau consiliul local etc. au calitatea de parte;
 
  • dezvăluirea de informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege, dezvăluirea secretului de stat, secretului de serviciu precum şi unor fapte, informaţii sau documente de care iau cunoştinţă în exercitarea sarcinilor, cu excepţia informaţiilor de interes public;
 
  • acordarea de asistenţă şi consultanţă de orice natură persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării şi susţinerii de acţiuni juridice, împotriva statului, municipiului, primarului, consiliului local etc;
 
  • adoptarea unei atitudini care aduce atingere onoarei, reputaţiei sau demnităţii persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea sarcinilor de serviciu, prin întrebuinţarea de pildă a unor expresii jignitoare, dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private, formularea unor plângeri sau sesizări calomnioase; sărbătorirea unor evenimente personale în incinta instituţiei, etc.
 
Regulamentul conţine şi modele pentru fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale a angajaţilor primăriei, fişele de post şi angajamentul funcţionarului public.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Se modifică structura Direcției Poliția Locală Constanța. Noi atribuții în sarcina polițiștilor locali (DOCUMENTE)

25 Sep 2022 1920

Nou regulament de organizare şi funcţionare a Primăriei conduse de către Decebal Făgădău (documente)

24 Aug 2017 3573

Din categoria „ce întreabă părinţii şi ce răspunde Primăria“ Nu există un regulament de funcţionare a locurilor de joacă! (document)

01 Jul 2017 6508

Primăria Constanţa lucrează la un proiect de hotărâre Eşti în parcarea cu plată? Poţi găsi maşina cu caracatiţă sau ridicată (document)

06 Aug 2013 5074