Când își vor prelua mandatele câștigătorii alegerilor locale de duminică? Procedura pentru primar, președinte CJ, aleși locali și județeni

  • Codul Administrativ intrat în vigoare la data de 03.07.2019 stabilește când vor intra în pâine autoritățile locale alese în urma scrutinului din 27 septembrie
  • Mandatul primarului declarat ales este validat în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor de către judecătorie
  • Primarul depune jurământul în prima ședință de constituire a consiliului local, convocată de prefect
  • Validarea mandatului de președinte al consiliului județean este realizată de către tribunalul în a cărui circumscripție se află unitatea administrativ-teritorială
  • Mandatele consilierilor locali/județeni declarați aleși sunt validate în cel mult 25 de zile de la data desfășurării alegerilor de judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri

Codul Administrativ intrat în vigoare la data de 03.07.2019 stabilește când vor intra în pâine autoritățile locale alese în urma scrutinului din 27 septembrie a.c.
Astfel, mandatul primarului declarat ales este validat în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă.

Validarea se realizează la judecătorie, după depunerea raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, potrivit legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, prin încheiere pronunțată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii.

Încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea alegerii primarului se comunică de îndată prefectului și secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ- teritoriale, care are obligația aducerii la cunoștință publică prin afișarea acesteia la sediul unității/subdiviziunii administrativ- teritoriale, în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare.
 În termen de 2 zile de la aducerea la cunoștință publică, cei interesați pot formula apel împotriva încheierii judecătoriei de validare sau invalidare a alegerii primarului la tribunal.
Apelul se soluționează de tribunal în termen de 5 zile de la sesizare, hotărârea fiind definitivă. Hotărârea se comunică de îndată prefectului, secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, primarului declarat ales și se aduce la cunoștință publică.

Pronunțarea încheierii judecătoriei, respectiv pronunțarea hotărârii tribunalului se poate amâna, o singură dată, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea încheierii, respectiv a hotărârii este de cel mult 48 de ore de la pronunțare.

Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se prezintă în prima ședință privind ceremonia de constituire sau, după caz, într-o ședință extraordinară a consiliului local.
 În caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea autorităților cu atribuții în organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării prefectului, stabilește data alegerilor.
Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, în condițiile legii.
 

Depunerea jurământului și intrarea în exercițiul de drept al mandatului

Primarul depune jurământul în prima ședință de constituire a consiliului local sau în fața judecătorului delegat, în camera de consiliu, în cazul în care prima ședință privind ceremonia de constituire a consiliului local nu are loc în termen de 60 de zile de la data alegerilor.

Ședința de constituire a noului Consiliu Local Municipal este convocată de prefect.
 

Validarea alegerii președintelui Consiliului Județean

Validarea mandatului de președinte al consiliului județean este realizată de către tribunalul în a cărui circumscripție se află unitatea administrativ-teritorială.
Încheierea de validare sau invalidare poate fi atacată de cei interesați la curtea de apel în a cărei circumscripție se află tribunalul.

Președintele consiliului județean depune jurământul în prima ședință privind ceremonia de constituire a consiliului județean sau în fața președintelui tribunalului, în camera de consiliu, în cazul în care prima ședință privind ceremonia de constituire a consiliului județean nu are loc în termen de 60 de zile de la data alegerilor.
Prima ședință de Consiliu Județean din noul mandat este convocată de prefectul județului.
Durata mandatului președintelui și al vicepreședinților consiliului județean este egală, de regulă, cu durata mandatului consiliului județean. În cazul în care mandatul consiliului județean încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept și mandatul vicepreședinților consiliului județean fără vreo altă formalitate.
Durata mandatului constituie vechime în muncă și în specialitatea studiilor absolvite.
 

Validarea mandatelor aleșilor locali și județeni

Mandatele consilierilor locali/județeni declarați aleși sunt validate în cel mult 25 de zile de la data desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale de judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunțată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii.
Mandatul unui consilier local/județean este validat dacă, la data pronunțării încheierii, consilierul local declarat ales îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are domiciliul pe teritoriul unității administrativ-teritoriale în care a fost ales, dovedit prin actul de identitate în copie;
b) nu și-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul judiciar;
c) nu și-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista căruia a fost ales, urmare a demisiei sau urmare a excluderii prin hotărârea definitivă a forului competent al partidului politic ori prin hotărâre definitivă a unei instanței judecătorești, sau prin hotărâre definitivă a instanței judecătorești, după caz;
d) mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale în conformitate cu prevederile legii privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului, în condițiile legii;
e) nu a renunțat la mandate;
f) nu a fost ales prin fraudă electorală constatată în condițiile legii privind alegerea autorităților administrației publice locale, dovedită prin documentele privind rezultatele alegerilor înaintate de către biroul electoral de circumscripție judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au fost desfășurate alegeri.
(3) Consilierii locali declarați aleși au obligația transmiterii către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ- teritoriale a documentelor doveditoare în cel mult 15 zile de la data desfășurării alegerilor, pentru care li se eliberează o confirmare de primire.
Termenul de 15 zile este termen de decădere, caz în care secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite judecătoriei documentele care i-au fost puse la dispoziție înăuntrul acestui termen, precum și o adresă prin care propune validarea consilierilor care au depus documentele sau, după caz, invalidarea consilierilor care nu au depus aceste documente.
(4) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ- teritoriale are obligația de a transmite judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri documentele doveditoare pentru îndeplinirea condițiilor în termen de 2 zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (3), în vederea validării mandatelor consilierilor locali declarați aleși.
(5) Încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea mandatelor consilierilor locali cuprinde numele consilierilor locali ale căror mandate au fost validate și se comunică de îndată prefectului și secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale. În prima zi lucrătoare ulterioară comunicării încheierii, secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale informează consilierii locali declarați aleși cu privire la validarea mandatelor lor, supleanții acestora cu privire la invalidarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși și partidele politice sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale. Încheierea judecătoriei prin care sunt invalidate mandatele este comunicată și respectivilor consilieri locali declarați aleși.
(6) În termen de 3 zile de la comunicare, cei interesați pot formula apel împotriva încheierii judecătoriei de validare sau invalidare a mandatelor. Apelul se soluționează de tribunalul în a cărui circumscripție se află judecătoria care a pronunțat încheierea în termen de 5 zile de la depunerea apelului, în procedură necontencioasă, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii, hotărârea fiind definitivă. Hotărârea se comunică de îndată de la pronunțare prefectului, secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și consilierului local declarat ales.
(7) Pronunțarea încheierii judecătoriei, respectiv pronunțarea hotărârii tribunalului se poate amâna, o singură dată, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea încheierii, respectiv a hotărârii este de cel mult 48 de ore de la pronunțare. 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

#alegerilocale2020 Document oficial! Câte voturi au strâns candidații la Consiliul Județean Constanța

01 Oct 2020 1379

#alegerilocale2020 Județul Tulcea - lista completă a primarilor. Unde au ales o femeie la conducerea comunității

01 Oct 2020 1289

#alegerilocale2020 Încep negocierile pentru formarea unei majorități la nivelul Consiliului Județean Constanța. Cum vor fi repartizate mandatele în urma votului din 27 septembrie

30 Sep 2020 2785

#alegerilocale2020 Doar trei formațiuni politice intră în Consiliul Local Municipal Constanța. PNL a anunțat că vrea să formeze majoritatea cu USR PLUS

30 Sep 2020 3249

#alegerilocale2020 Echipele USR PLUS din Consiliul Local și Județean vor depune eforturi ca proiectele votate de constănțeni să fie puse în practică

29 Sep 2020 636

#alegerilocale2020 S-a creat un brand anti PSD. PNL Constanța spune un NU hotărât social-democraților atât în Consiliul Local cât și la Consiliul Județean

29 Sep 2020 3016

LIVE TEXT #alegerilocale2020 Conferința de presă la PNL Constanța, după câștigarea alegerilor locale

28 Sep 2020 1804

#alegerilocale2020 IPJ Constanța, dosare penale pentru infracțiuni electorale

28 Sep 2020 1138

#alegerilocale2020 Stelian Ion și Remus Negoi (USR), în conferință de presă, după aflarea rezultatelor alegerilor (LIVE VIDEO)

28 Sep 2020 1663

#alegerilocale2020 Primarul din Deveselu, decedat în urmă cu două săptămâni, ales pentru un nou mandat

28 Sep 2020 714

#alegerilocale2020 Primar mort în județul Dolj, după ce a fost reales

28 Sep 2020 726

#alegerilocale2020 Stelian Ion - ”Suntem în fața unui moment istoric. În Constanța, scriem istorie!” (video)

28 Sep 2020 2222

#alegerilocale2020 Incidente înregistrate la nivelul județului Constanța pe timpul derulării procesului electoral

28 Sep 2020 1835

#alegerilocale2020 Ce primari au fost aleși în localitățile județului Constanța

27 Sep 2020 13213

#alegerilocale2020 Rezultate alegeri locale 2020 în Saraiu

27 Sep 2020 2701