Apel la transparenta

Cui a atribuit Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa contracte în anul 2014 (IV) (document)

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa a atribuit mai multe contracte în anul 2014, unele prin licitaţie deschisă, altele prin contract-cadru sau prin cerere de ofertă. Potrivit răspunsului oficial primit de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, majoritatea contractelor atribuite în anul 2014 au fost fie pentru servicii medicale, fie pentru achiziţionarea de medicamente.
 
În 2014, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa a atribuit un contract către societatea Atractiv Plus. Acesta a fost în valoare de 66.000 de lei și a avut ca obiect furnizarea de servicii de audit financiar.

Despre Atractiv Plus 

Conform datelor furnizate de Registrul Comerțului, consultat la data de 13 octombrie 2017, societatea a fost înființată în anul 2007 și are sediul social în municipiul Constanţa. Firma are un capital social subscris de 600 de lei, integral vărsat, iar unic asociat este Teodor Răzvan Mihu, acesta fiind și administratorul firmei, ce are ca domeniu de activitate „activităţi de contabilitate şi audit financiar“.
 
Potrivit Ministerului de Finanțe, pentru anul 2016, societatea a raportat o cifră de afaceri netă de 340.540 de lei, profit de 48.694 de lei și cinci salariați.
 
În 2014, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa a atribuit către societatea Prospecțiuni SA un contract în valoare de 3.990 de lei, ce a avut ca obiect efectuarea de servicii de determinări a calității chimice a apei - secția Hemodializă.

Despre SC Prospecţiuni SA 

Conform datelor furnizate de Registrul Comerțului, consultat la data de 13 octombrie 2017, societatea a fost înființată în anul 1991 și are sediul social în Bucureşti. Firma are un capital social subscris de 71.804.872,5 lei, integral vărsat. Asociați persoane juridice în cadrul societății sunt Tender SA, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 55,7065% / 55,7065%, și Societatea de Investiții Financiare Muntenia SA, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 11,8262% / 11,8262%. Lista de acționari are o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 10,9269% / 10,9269%.
 
În prezent, firma este insolvenţă, fiind sub incidenţa Legii nr. 85/2014, prin act procedură plan de reorganizare nr. 1941 din data 23.08.2017. Administrator judiciar este societatea Euro Insol SPRL, reprezentată prin Adrian Dumitru Munteanu Lazăr.
 
Prospecțiuni SA desfăşoară „activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea“. Text suplimentar activitate principală: „elaborarea de proiecte şi prestarea de servicii de prospecţiuni geologice şi geofizice; măsurători şi cercetări conexe care oferă informaţii referitoare la structura solului, localizarea zăcămintelor de petrol, gaze naturale, minerale, minereuri şi ape subterane, atât în ţară cât şi în străinătate; facilităţi de cercetare geologică, geofizică şi geodezică: cercetarea solului şi subsolului; cercetări hidrografice, cartografierea şi fotografierea aeriana a terenurilor, supravegherea activităţilor de inginerie şi industriale, elaborarea, executarea şi utilizarea de: proiecte de prospecţiuni geologice şi geofizice; prospecţiuni seismice şi geologice pentru descoperirea de noi structuri cu perspective de hidrocarburi, pe uscat şi pe mare, prospecţiuni geologice, geofizice, geochimice, hidrogeologice, geologice-tehnice, inclusiv prin teledetecţie, pentru evidenţierea substanţelor minerale solide, apelor subterane şi minerale, nămolurilor şi turbelor terapeutice, căldurii din sistemele termominerale, produselor minero-metalurgice din halde, iazuri de decantare şi depozite tehnologice; prelucrări standard şi speciale ale datelor prospecţiunii geofizice şi geologice, pentru obţinerea imaginii corecte a subsolului, a informaţiilor asupra litologiei şi porozităţii rezervoarelor; modelarea şi interpretarea datelor geologice şi geofizice, prelucrarea altor categorii de date geologice, geofizice şi economice pentru stabilirea eficienţei investiţiilor pe noile suprafeţe de perspectivă; prepararea, deţinerea, transportul, comercializarea, importul, exportul şi folosirea materialelor explozive în scopul generării semnalului în prospecţiunea seismică, studii de consulting şi expertize geologice, geofizice şi de mediu; studii teoretice şi aplicative pentru stabilirea de tehnologii noi în achiziţia, prelucrarea şi interpretarea datelor seismice; lucrări miniere şi foraje; documentaţii geologice, tehnico-economice, studii şi sinteze geologice, geofizice, geochimice, geotehnice şi hidrogeologice, cercetare pentru dezvoltarea de noi tehnologii, norme şi standarde specifice activităţii geologice, proiecte geologice de prospecţiune şi exploatare, hărţi geologice tectonice, metalogenetice, hidrogeologice, geofizice, geochimice şi geotehnice, măsurători geofizice în lucrări miniere şi găuri de sondă»operaţii de carotaj geofizic (electric, radioactiv etc.), deschiderea straturilor de perforare, torpilare, lansare de dopuri şi pakere pentru probare şi măsurători a traiectului sondelor dirijate; prelucrarea şi interpretarea datelor înregistrate în sonde, consultanţă topografică şi geodezică, măsurători geodezice, fotogrametrice, topografice, de cadastru, cartografice şi activităţi conexe, foraje geologice, hidrogeologice, analize fizico-chimice, geotehnice, mineralogice-petrografice, paleontologice, petrofizice, geocronologice“.
 
Totodată, prin decizia 617342 din 22.08.2017 a fost instituit sechestru asupra unui număr de 4.500 de acţiuni aparţinând debitorului Cristian-Alexandru Boureanu, conform procesului-verbal de sechestru din 18.08.2017, emis de SCPEJ Mazilu și Asociații în dosarul de executare nr. 284/2017.
 
Potrivit Ministerului de Finanțe, pentru anul 2016, societatea a raportat o cifră de afaceri netă de 18.734.553 de lei, pierdere de 95.543.670 de lei și 524 de salariați.
 
În acelaşi an, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa a atribuit un contract societății Termosistem Silv Alpin Construct. Acesta a fost în valoare de 29.013,52 de lei și a avut ca obiect efectuarea de lucrări de reparare fațade clădire spital.

Despre Termosistem Silv Alpin Construct 

Conform datelor furnizate de Registrul Comerțului, consultat la 13 octombrie 2017, societatea a fost înființată în anul 2011 și are sediul în municipiul Constanţa. Firma are un capital social subscris de 250 de lei, integral vărsat, iar unic asociat este Neculai Budac, acesta fiind și administratorul societății, ce are ca domeniu de activitate principal „lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale“.
 
Potrivit Ministerului de Finanțe, pentru anul 2016, societatea a raportat o cifră de afaceri netă de 650.873 de lei, profit de 202.657 de lei și trei salariați.
 
Tot în 20014, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa a atribuit către societatea End Soft Desing două contracte pentru servicii mentenanță website spital.

Despre SC End Soft Design 

Conform datelor furnizate de Registrul Comerțului, consultat la data de 13 octombrie 2017, societatea a fost înființată în anul 2007 și are sediul social în Bucureşti. Societatea are un capital social subscris de 200 de lei, integral vărsat. Asociați în cadrul firmei sunt Nicolae Gabriel Dulan și Grigore Enache, fiecare cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 50% / 50%. Cei doi sunt și administratorii societății, ce are ca domeniu de activitate principal „activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)“.
 
Potrivit Ministerului de Finanțe, pentru anul 2016, societatea a raportat o cifră de afaceri netă de 832.798 de lei, profit de 121.317 lei și 11 salariați.
 
În 2014, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa a atribuit un contract societății Ada Sena. Acesta a fost în valoare de 6.675 de lei și a avut ca obiect furnizarea de materiale pentru curățenie.

Despre Ada Sena 

Conform datelor furnizate de Registrul Comerțului, consultat la data de 13 octombrie 2017, societatea a fost înființată în anul 1995 și are sediul social în municipiul Constanţa. Firma are un capital social subscris de 200 de lei, integral vărsat. Asociați în cadrul societății sunt Ada Sena Cârjani Hărăbor, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 5% / 5%, și Mariana Cârjali, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 95% / 95%. Mariana Cârjali este și administratorul societății, ce are ca domeniul de activitate principal comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice.
 
Potrivit Ministerului de Finanțe, pentru anul 2016, societatea a raportat o cifră de afaceri netă de 534.533 de lei, profit de 8.850 de lei și doi salariați.
 
În acelaşi an, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa a atribuit societății OMV Petrom SA un contract prin negociere în valoare de 121.785 de lei.

 Despre OMV Petrom SA 

Conform datelor furnizate de Registrul Comerțului, interogat la data de 13 octombrie 2017, societatea a fost înființată în anul 1997 și are sediul social în Bucureşti. Are un capital social de 5.664.410.833,5 lei, integral vărsat. Acționari persoane juridice sunt Ministerul Energiei, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 20,6389% / 20,6389%, Fondul Proprietatea SA, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de12,5654% / 12,5654%, și OMV Aktiengesellshaft, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 51,0105% / 51,0105%, listă de acționari persoane juridice, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 13,8423% / 13,8423%, și lista acționari PPM, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 1,9429% / 1,9429%.
 
Domeniul de activitate principal îl reprezintă extracţia petrolului brut, explorarea și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze naturale.
 
Potrivit datelor furnizate de Registrul Comerţului, OMV Petrom SA a fost trimisă în judecată prin adresa nr. 19/P/2015 din data 24.12.2015, emisă de M.P. - Parchetul de pe lângă ÎCCJ - Secţia de urmărire penală şi criminalistică pentru ucidere din culpă. Din cercetările efectuate, s-a stabilit că SC OMV Petrom SA nu a împrejmuit cu gard beciul sondei nr. 536 Ariceştii Rahtivani, fapt care, pe de o parte, a permis deschiderea ventilului de la derivaţia coloanei de exploatare, iar pe de altă parte, nu a împiedicat accesul la capătul derivaţiei de la coloana de exploatare a sondei, ceea ce a făcut posibilă inhalarea de către un copil a gazelor eliminate în atmosferă şi a determinat, astfel, la 27.02.2014, decesul minorului.
 
Totodată, prin adresa nr. 394/D/P/2014 din 20.10.2014, emisă de Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie, DIICOT - Structura Centrală, a fost comunicată ordonanţa de înfiinţare a măsurilor asigurătoare din data de 16.10.2014 în dosarul penal nr. 394/D/P/2007. Prin aceasta s-a dispus completarea şi extinderea sechestrului asigurător înfiinţat prin Ordonanţa din 18.12.2012, asupra instrumentelor financiare evidenţiate în conturile suspectului Constantin Cătălin Chelu, de la Depozitarul Central SA, precum şi asupra acţiunilor/părţilor sociale aparţinând altor societăţi pe acţiuni rezidente, de tip închis ori de tip deschis, precum şi societăţi de tip SRL, respectiv 49.697 de acţiuni în valoare nominală de 0,10 de lei deţinute de Cătălin Constantin Chelu la societatea OMV Petrom SA.
 
Potrivit Ministerului de Finanțe, pentru anul 2016, societatea a raportat o cifră de afaceri netă de 12.523.026.161 de lei, profit de 907.853.264 de lei și 14.380 de salariați.
 
În secţiunea „Documente“, puteţi consulta lista contractelor atribuite de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa în anul 2014, astfel cum ne-a fost pusă la dispoziţie de instituţie.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Spitalul Judeţean Constanţa cumpără echipamente medicale necesare dotării secţiilor. Detalii (document)

20 Nov 2018 227

Lista societăţilor comerciale care vor livra medicamente Spitalului Judeţean de Urgenţă Constanţa (document)

19 Nov 2018 517

Incredibil. Aleea de acces către heliportul Spitalului Județean Constanța, blocată de mașinile parcate (galerie foto)

14 Nov 2018 1362

ITM Constanța, despre accidentul de muncă, petrecut, săptămâna trecută, la Mobitom SA

11 Nov 2018 417

Consumabile pentru Centrul de Hemodializă din cadrul Spitalului Judeţean Constanţa (document)

07 Nov 2018 260

Contract uriaş Cine va spăla, dezinfecta şi călca lenjeria Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa (document)

06 Nov 2018 902

Managerul SCJU, Cătălin Grasa, a explicat „Problemele erau identificate, dar nesoluţionate“. Secţiile de la Policlinica 2 vor fi inaugurate până la finele lui 2018

06 Nov 2018 690

Operaţie în premieră la Spitalul Judeţean Constanţa. Ce echipă de medici a efectuat intervenţia. Cât a durat şi la ce se referă

03 Nov 2018 7041

Fosta elevă a Colegiului Național de Arte ,,Regina Maria” Constanța, agresată în curtea unității de învățământ. Cadrele medicale de la SMURD, chemate în ajutor

31 Oct 2018 4141

Echipamente medicale noi pentru secţiile Spitalului Judeţean Constanţa (document)

31 Oct 2018 632

Aparatură nouă pentru secția Anestezie Terapie Intensivă, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța (galerie foto)

24 Oct 2018 528

Spitalul Județean Constanța a scos la licitație un contract care vizează „Casa Soarelui“. Ce lucrări se fac (document)

11 Oct 2018 955

Spaţiile comerciale din Spitalul Judeţean Constanţa, scoase la licitaţie

09 Oct 2018 369

Ce firme au câștigat contractele pentru furnizarea de antineoplazice către Spitalul Județean Constanța (documente)

05 Oct 2018 474

Certificat de urbanism pentru desfiinţarea unor imobile din curtea Policlinicii 2 din Constanţa

04 Oct 2018 695

Echipamente pentru Secția de Gastroenterologie din Spitalul Județean Constanța (document)

29 Sep 2018 256

De doi ani, bolnavii oncologici sunt puși pe drumuri Secția de Radioterapie din Spitalul Județean Constanța, redeschisă anul viitor?

29 Sep 2018 1027

Spitalul Judeţean Constanţa cumpără servicii de curăţenie şi dezinfecţie (document)

29 Sep 2018 962

UPDATE Ambulanţă implicată într-un accident în municipiul Constanţa. Şoferul vinovat a părăsit locul faptei (galerie foto)

25 Sep 2018 2037

Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța cumpără consumabile pentru dializă renală (document)

24 Sep 2018 358

Contractul de asigurare a hranei în sistem de catering, scos la licitație de Spitalul Județean Constanța. Condiții pentru ofertanți (document)

22 Sep 2018 818

Bilanțul sezonului estival al Spitalului Județean Constanța Sute de internări pe zi. Ce mesaj a transmis managerul Cătălin Grasa (galerie foto)

18 Sep 2018 575

Spitalul Judeţean Constanţa a achiziţionat un serviciu de întreţinere şi reparaţie a echipamentelor medicale (document)

13 Sep 2018 487

Spitalul Judeţean Constanţa repară două pompe de contrapulsaţie intraaortică din dotarea Secţiei de Chirurgie Cardiovasculară (document)

12 Sep 2018 434

Societatea Stop SRL, controlată de Costică Zelca, va amenaja o parcare. Unde va fi amplasată

08 Sep 2018 1420

Spitalul Judeţean Constanţa cumpără materiale sanitare pentru clinica ATI (document)

07 Sep 2018 402

Tragedie Mămica, transferată de la Isis la Spitalul Județean Constanța cu ruptură uterină, a plecat dintre noi

26 Aug 2018 36009

Iată calendarul concursurilor pentru ocuparea mai multor funcţii de medic în cadrul Spitalului Judeţean Constanţa!

24 Aug 2018 522

Ada-Sena va furniza materiale de curăţenie către Spitalul Judeţean Constanţa. Ce valoare are contractul (document)

23 Aug 2018 400

Parcarea verde de lângă Spitalul Judeţean Constanţa, exemplu pentru proiectele ce urmează să fie contractate şi implementate în POR 2014-2020?

23 Aug 2018 531

Consiliul Județean aprobă închirierea unor spații aflate în administrarea Spitalului Județean Constanța

20 Aug 2018 726

Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța a încheiat un nou acord-cadru. Iată cu cine a semnat! (document)

17 Aug 2018 1015

Meniu de sărbătoare, oferit de Arimex Comexim 2000 SRL pacienţilor din Constanţa, de Adormirea Maicii Domnului

15 Aug 2018 891

Spitalul Judeţean Constanţa cumpără materiale sanitare pentru Secţia de Primiri Urgenţe (document)

14 Aug 2018 439

Cancerul de col uterin ucide anual mii de femei în România. Te poţi testa gratuit la Spitalul Judeţean Constanţa

09 Aug 2018 469

Licitaţie pentru materiale sanitare necesare Secţiei de Neonatologie a Spitalului Judeţean Constanţa (document)

08 Aug 2018 353

Doi candidați, pentru un post de medic specialist pediatrie în cadrul UPU-SMURD Constanța. Cine sunt aceștia

07 Aug 2018 771

SCJU vrea să achiziționeze servicii de consultanță în relația cu casele de asigurări de sănătate (document)

02 Aug 2018 430

SCJU a confirmat moartea bebeluşului născut la o clinică privată. Starea mamei este critică

30 Jul 2018 4347

Judeţul Constanţa. Accident de muncă la Ciocârlia, la Siloz. O persoană rănită

27 Jul 2018 460

Peste 100 de posturi noi în cadrul Spitalului Judeţean Constanţa. 33 la Secţia Oncologică (document)

27 Jul 2018 1375

Mentenanţa aparatelor din Spitalul Judeţean Constanţa, asigurată de mai multe firme (document)

25 Jul 2018 525

Materiale sanitare pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa. Iată firmele câştigătoare! (document)

23 Jul 2018 608

Ce firmă se va ocupa de curăţenie în Spitalul Judeţean Constanţa (document)

23 Jul 2018 1510

Ministerul Sănătății a alocat 12 milioane de lei Spitalului Județean Constanța. Ce a declarat ministrul Sănătății, aflat în vizită la Constanța (galerie foto)

20 Jul 2018 696

Spitalul Judeţean Constanţa se aprovizionează cu medicamente. Care sunt firmele câştigătoare (document)

20 Jul 2018 512

Loturi întregi de medicamente, achiziționate de Spitalul Județean Constanța! Iată firmele câștigătoare (documente)

17 Jul 2018 545

Contracte pe doi ani pentru furnizarea de medicamente Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“ (document)

13 Jul 2018 491

A fost identificat un nou amplasament Consiliul Judeţean Constanţa, pregătit să se împrumute pentru a construi un spital de pediatrie

11 Jul 2018 2657

Medical Technologies International SRL va livra proteze ortopedice pentru Spitalul Judeţean Constanţa (document)

10 Jul 2018 520