Câștigătorii finanțărilor nerambursabile de la Consiliul Județean Constanța pentru activităţi nonprofit culturale pentru anul 2023

  • Consiliul Județean Constanța a făcut public rezultatul evaluării proiectelor sau evenimentelor culturale de interes public general, regional sau judeţean, depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pe anul 2023
  • Un număr de opt, din totalul de șaisprezece proiecte depuse, au îndeplinint criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate în Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondul bugetului judeţului Constanţa în baza Legii 350/2005
  • Valoarea totală a contribuției Consiliului Județean Constanța pentru evenimentele culturale este de peste 3.700.000 de lei, sumă ce va ajunge la asociațiile declarate eligibile
  • Amintim că, la începutul lunii mai 2023 președintele CJC, Mihai Lupu a semnat și contractele de finanţare pentru unsprezece proiecte depuse de organizațiile non-guvernamentale din județ, din domeniul sportului, care au îndeplinit criteriile de calificare în urma evaluării
  • Suma totală alocată acestui domeniu este de 4.500.000 lei, bani ce vor merge la mai multe asociaţii şi cluburi sportive din judeţul Constanţa, pe disciplinele: fotbal, rugby, oină, karate, handbal, box, judo, sport nautic şi motorsport.
 

 
Consiliul Județean Constanța a făcut public rezultatul evaluării proiectelor sau evenimentelor culturale de interes public general, regional sau judeţean, depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pe anul 2023.
 
Un număr de opt, din totalul de șaisprezece proiecte depuse, au îndeplinint criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate în Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondul bugetului judeţului Constanţa în baza Legii 350/2005.
 
Valoarea totală a contribuției Consiliului Județean Constanța este de peste 3.700.000 de lei, sumă ce va ajunge la asociațiile declarate eligibile.
 
Evenimentele vor avea loc începând din luna iulie și până la sfârșitul lunii noiembrie în mai multe locații din Constanța și în mai multe localități din județ.
 
Proiectele selecționate și punctajul însumat de fiecare asociație, valoarea contribuției Consiliului Județean Constanța, în calitate de Autoritate Finanțatoare, precum și contribuția proprie a fiecărui beneficiar, sunt următoarele:

 
Proiectul “Stagiune de teatru în localitățile județului” al Asociației Culturale pentru Tineret și Copii Art Theatre a însumat 67,80 puncte; bugetul total este în sumă de 391.930 lei, din care contribuția Autorității Finanțatoare este de 351.930 lei și contribuția proprie de 40.000 lei.

Asociaţia Culturală pentru Tineret şi Copii „Art Theatre“
 
Asociaţia Culturală pentru Tineret şi Copii „Art Theatre“ a fost înfiinţată în 2017. În 2019 a fost desemnată de Primăria Constanţa să organizeze Festivalul Iernii 2019. Revenind la sociație, fondatorii sunt Ionescu Ștefan, Ion Buzatu și Cornel Vlad. Conform încheierii Judecătoriei Constanța din data de 15 martie 2019, lista actualizată de fondatori a fost: Ionescu Ștefan, Buzatu Ion și Daniela Cojan. Tot atunci, s-a stabilit consiliul director format din Vlad Cornel, Buzatu Ion și Ionescu Ștefan, iar președinte a fost stabilită Daniela Cojan.

 
Proiectul “La marginea imperiului” al Asociației Cultural Artistice „Vulturii Carpaților” a însumat 65,10 puncte; bugetul total este în sumă de 1.088.710 lei, din care contribuția Autorității Finanțatoare este de 978.710 lei și contribuția proprie de 110.000 lei.
 
Asociația Cultural Artistică „Vulturii Carpaților”

Asociația înființată în 2017 are sediul în București, sector 3.

În primul an de înființare, Asociația Cultural-Artistică Vulturii Carpaților cu sprijinul Consiliului Judetean Constanta – finantatorul proiectului, a organizat spectacolul de reconstituire istorica „Exilul lui Ovidius la Pontul Euxin”, pe Plaja Modern din Constanța.

Președintele asociației este Dan Motanu.

În 2018, Asociația a organizat pe Cluj Arena este spectacolul  istoric „Marea Unire”, dedicat Centenarului României.

În prezent mai desfășoară un proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA. Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă.  Proiectul Legendele Dobrogei, vor fi create 20 de spectacole de teatru radiofonic cu tematică interetnică în care se vor face referiri directe la tradițiile și obiceiurile celor mai importante etnii care conviețuiesc alături de români pe teritoriul Dobrogei. Spectacolele vor fi difuzate pe un post de radio regional și încărcate pe un podcast dedicat.

Potrivit www.firme.info, în 2021, Asociația a avut cifră de afaceri și profit de – 516 lei la o angajați.
 
Proiectul “Rock 100% Românesc” al Asociației Art Music For People a însumat 83,90 de puncte; bugetul total este în sumă de 1.044.420 lei, din care contribuția Autorității Finanțatoare este de 934.755 lei și contribuția proprie de 109.665 lei.
 
Asociația Art Music for People
 
Conform registrului asociațiilor și a organizațiilor non-guvernamentale, printr-un răspuns primit în luna mai 2022, asociația a fost fondată în noiembrie 2014, cu sediul în Constanța. Lista inițială de asociați/fondatori sunt Veronica Neguțu, Nastasia Neguțu și Mirona Clenciu.
 
Veronica Neguțu, managerul de proiect a demarat de-a lungul timpului mai multe proiecte prin asociațiile din care face parte. Este membru la Asociația Pontus Euxinus și secretar la Art Music for People Constanța, cât și asociat la Societatea Civilă „Psihoplus” Constanța, conform declarației de interese din 2021. Totodată, este inspector școlar pentru învățământ special și titular la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros” Constanța.
 
În vara 2022, Asociația Art Music for People a obținut finanțare de la Consiliul Județean Constanța pentru proiectul „Rock 100% Românesc”. Suma finanțată este de 455.437 lei, potrivit contractului de finanțare nr. 23496/02.06.2022.
 

Asociația Grupul pentru Jurnalism, Cultură și Comunicare
 
Proiectul „Festivalul Ulmetum – Eroii din Pădurea de Ulmi” al Asociației Grupul pentru Jurnalism, Cultură și Comunicare a însumat 82,90 puncte; bugetul total este în sumă de 326.000 lei, din care contribuția Autorității Finanțatoare este de 293.000 lei și contribuția proprie de 33.000 lei.
 
Grupul pentru Jurnalism, Cultură și Comunicare este o asociație non-profit implicată în proiecte și activtăți culturale, încă de la înființarea sa, în mai 2011.
De-a lungul timpului, Grupul a inițiat și sprijinit mai multe proiecte, printre care: High School Band (2011 – 2016), High School Photo (2012 – 2014), Cazinoul, 100 de zile pentru 100 de ani (2011 – 2012) sau Poveștile Mării Negre (2013 – până în prezent).

Președintele asociației este Valentin Coman. Grupul a mai fost implicat în majoritatea evenimentelor culturale mari desfășurate în ultimii trei ani la Constanța, din care amintim FITIC – Festivalul Internațional de Teatru Independent, AMARE și Art District – festivaluri de teatru de stradă, Sub Semnul lui Ovidius – recital Sarah Chang în Piața Ovidiu, Festivalul Verii, Unirea Sub Zodia reginei Maria, Sub Semnul Centenarului, Marea Unire de la Marea Neagră, etc.
Potrivit www.totalfirme.ro, Asociația nu a avut în 2022 niciun angajat. Încasările au fost modeste, de doar 3.450 lei iar profitul pe minus (-10.108 lei).
Proiectul „Cinema la malul mării” al Asociației „Barză, Viezure, Mânz” a însumat 62,70 puncte; bugetul total este în sumă de 152.050 lei, din care contribuția Autorității Finanțatoare este de 133.900 lei și contribuția proprie de 18.150 lei.

Despre Asociația Barză Viezure Mânz

Asociația „Barză Viezure Mânz” este o organizație neguvernamentală și nonprofit, a cărei misiune este de a contribui la construirea unei societăți civile pentru care cultura și educația sunt principalele valori.

Prin programele sale, Asociația promovează cultura românească în context european, educă tânăra generație prin intermediul artelor și susține incluziunea socială prin acțiuni culturale specifice.

Astfel, în cadrul proiectelor derulate în perioada 2016-2018, Asociația a desfășurat o serie de evenimente culturale pentru publicul larg, pe teme și din domenii culturale diverse: crearea bibliotecii publice (cum ar fi Plaja de carte din Vama Veche), lansări de carte, proiecții de filme documentare, expoziții pentru prezentarea și promovarea lucrărilor artizanilor și meșteșugarilor români, audiții de spectacole de teatru radiofonic, proiecții de filme experimentale ale studenților români sau crearea unor colecții de obiecte de artă ale unor artiști vizuali contemporani.

Runtag Ruxandra Iana este președintele Asociației cu sediul în satul 2 Mai, comuna Limanu, strada 1 Mai nr. 20, județul Constanța. Potrivit www.totalfirme.ro, ONG a avut în 2022, încasări de 350.876 lei iar profitul a fost pe minus (-582.920 lei).
 
Despre UDTTMR

Proiectul „Festivalul Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Popular Turco – Tătar” al Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România a însumat 61 de puncte; bugetul total este în sumă de 499.000 lei, din care contribuția Autorității Finanțatoare este de 439.000 lei și contribuția proprie de 60.000 lei.
 
Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Mulsulmani din România este condusă de Gelil Eserghep, consilier onorific al președintelui CJC, Mihai Lupu.
 
Pe baza hotărârii Comitetului de Iniţiativă din 28 decembrie 1989, confirmată de Adunarea de Constituire din 29 decembrie 1989, s-a înfiinţat Uniunea Democrată Turcă Musulmană din România. Această uniune era menită să unească, într-o singură organizaţie de minoritate naţională, întreaga populaţie tătară şi turcă din România, pe baza comunităţii de origine etnică, limbă, tradiţie istorică şi de credinţă islamică. La data de 12.04.1990 se produce o sciziune în cadrul comunităţii turco-tătare din ţara noastră, ca urmare a creării Uniunii Minoritare Etnice Turce din România (U.M.E.T.R.). La cererea expresă a acestei organizaţii, prin intermediul Tribunalului Sectorului 1 Bucureşti, organizaţia noastră, la data de 23.07.1990, îşi schimbă denumirea în Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România.

Situaţia financiară anuală pentru anul 2021 arată cheltuieli în avans: 7.729 lei, datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an: 371.916 lei, datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an: 467.589 lei și venituri din activităţile fără scop patrimonial: 7.107.038 lei.
 
Rusu I. Georgiana PFA
Proiectul „Caravana dansului popular” al solicitantului Rusu I. Georgiana PFA cu sediul în Constanța, înființată în 2015 a însumat 60,80 puncte. Bugetul total este în sumă de 353.500 lei, din care contribuția Autorității Finanțatoare este de 300.000 lei și contribuția proprie de 53.500 lei.
 

Proiectul „Kureș” este cel de-al doilea proiect câștigător al Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România a însumat 60,50 de puncte; bugetul total este în sumă de 372.750 lei, din care contribuția Autorității Finanțatoare este de 272.750 lei și contribuția proprie de 100.000 lei.

Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România

Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Mulsulmani din România este condusă de Gelil Eserghep, consilier onorific al președintelui CJC, Mihai Lupu.
 
Pe baza hotărârii Comitetului de Iniţiativă din 28 decembrie 1989, confirmată de Adunarea de Constituire din 29 decembrie 1989, s-a înfiinţat Uniunea Democrată Turcă Musulmană din România. Această uniune era menită să unească, într-o singură organizaţie de minoritate naţională, întreaga populaţie tătară şi turcă din România, pe baza comunităţii de origine etnică, limbă, tradiţie istorică şi de credinţă islamică. La data de 12.04.1990 se produce o sciziune în cadrul comunităţii turco-tătare din ţara noastră, ca urmare a creării Uniunii Minoritare Etnice Turce din România (U.M.E.T.R.). La cererea expresă a acestei organizaţii, prin intermediul Tribunalului Sectorului 1 Bucureşti, organizaţia noastră, la data de 23.07.1990, îşi schimbă denumirea în Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România.

În raportul publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1362 din 04.04 2022, UDTTMR menţionează că pe parcursul anului 2021 a beneficiat şi de sprijin din partea autorităţilor locale care au susţinut desfăşurarea activităţilor culturale şi sportive în localităţile în care trăiesc etnici tătari. Situaţia financiară anuală pentru anul 2021 arată cheltuieli în avans: 7.729 lei, datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an: 371.916 lei, datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an: 467.589 lei și venituri din activităţile fără scop patrimonial: 7.107.038 lei.
 
Suma alocată pentru domeniul sport este de 4.500.000 lei

Amintim că, la începutul lunii mai 2023 președintele CJC, Mihai Lupu a semnat și contractele de finanţare pentru unsprezece proiecte depuse de organizațiile non-guvernamentale din județ, din domeniul sportului, care au îndeplinit criteriile de calificare în urma evaluării

Suma totală alocată acestui domeniu este de 4.500.000 lei, bani ce vor merge la mai multe asociaţii şi cluburi sportive din judeţul Constanţa, pe disciplinele: fotbal, rugby, oină, karate, handbal, box, judo, sport nautic şi motorsport.
 
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:

Cine sunt câștigătorii finanțărilor Consiliului Județean Constanța pentru proiecte și activități non-profit de promovare a sportului de masă?(DOCUMENTE)

 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Primăria Constanța are o nouă organigramă. Cine sunt directorii, șefii de servicii și de birouri din echipa primarului Chițac? (DOCUMENT)

26 Sep 2023 4382

Ce vrăji mai face administrația Chițac? Fundația Gaudeamus funcționează într-un sediu cu contract expirat! Imobilul va fi preluat de Primăria Constanța și probabil scos la licitație (DOCUMENTE)

25 Sep 2023 1806

Noi repartiții de locuințe din patrimoniul Administrația Fondului Imobiliar SRL O angajată a instituției primește o casă în centrul Constanței! Chiriași cu cereri depuse chiar în urmă cu câteva luni (DOCUMENTE + GALERIE FOTO)

24 Sep 2023 2250

Parcarea supraetajată de la Casa de Cultură, în aer Proprietarii din blocurile situate în zonă și-au exprimat dezacordul cu privire la proiectul Primăriei Constanța (DOCUMENT)

12 Sep 2023 3173

Știri Constanța Vicepreședinte Consiliul Județean, Stelian Gima și-a depus raportul de activitate (DOCUMENT)

10 Sep 2023 1749

Știri Constanța Au fost desemnați experții cooptați pentru atribuirea contractului de gestiune a serviciului public de transport judeţean pentru lotul 3 (DOCUMENT)

08 Sep 2023 1026

În urma reoganizării vor avea loc testări profesionale Primăria Constanța are o nouă organigramă! De când intră în vigoare? (DOCUMENTE)

06 Sep 2023 3845

Președintele CJ Constanța și-a numit reprezentantul în Asociația ITI Delta Dunării (DOCUMENT)

03 Sep 2023 2897

Proiectul a fost aprobat de Consiliul Local Municipal Constănțenii vor plăti taxe și impozite mai mari în 2024 (DOCUMENT)

31 Aug 2023 1877

Pentru ce vor fi folosiți banii Cu cine a bătut palma Primăria Constanța pentru împrumutul de peste 51 de milioane de euro?

30 Aug 2023 2579

Femeie de afaceri în privat, funcționar public în timpul programului. Cine este repezentantul președintelui CJC în CA-ul Centrului „Maria Montessori” din Constanța (DOCUMENTE)

29 Aug 2023 7202

Licitații Constanța Documentația pentru înființarea centrelor de colectare prin aport voluntar din municipiu va fi elaborată de o firmă din București(DOCUMENT)

28 Aug 2023 706

Știri din Constanța Consilierul județean Gheorghe Donțu, mandat de patru ani în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate (DOCUMENT)

27 Aug 2023 3182

Știri din Constanța Mai sunt 10 zile până la termenul anunțat de Mooz Services pentru finalizarea lucrărilor de pe Ștefan cel Mare. Cum arată șantierul (GALERIE FOTO+ VIDEO)

20 Aug 2023 7973

Știri Constanța Câștigătorii finanțărilor de la Consiliul Județean pe Legea 350 și componența comisiilor de evaluare și selecție a proiectelor

17 Aug 2023 970