Deschidere editie

Atenţie, constănţeni! Impozitul/taxa pe clădiri se va calcula prin aplicarea cotei de 0,1%, însemnând o majorare de 25% a impozitului pentru locuinţe (documente)

Primăria Municipiului Constanţa şi Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local (SPITBVL) au lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018.

În continuarea materialului, vă vom arăta cum, potrivit proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018, vor creşte cu 20% şi impozitele/taxele pe clădiri datorate de persoanele fizice pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile anexă prin aplicarea unei cote de 0,1% (în 2017, cota aplicată a fost de 0,08%). 

Impozitul pe clădiri rezidenţiale şi clădiri anexă se majorează cu 20% în zona A 

În anul 2017, constănţenilor care locuiesc la bloc sau la casă le-a fost calculat impozitul pe clădire datorat de persoanele fizice pentru proprietăţi prin aplicarea cotei de 0,08% asupra valorii impozabile a clădirii. În proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018, propunerea făcută de specialiştii Serviciului de Taxe şi Impozite este ca pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexe aflate în proprietatea persoanelor fizice impozitul/taxa pe clădiri se va calcula prin aplicarea cotei de 0,1%, ceea ce va însemna, în final, o majorare cu 25% a acestui impozit.
 
În plus, pentru constănţenii care locuiesc în zona A a municipiului, identificată ca zonă centrală, valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2: clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic - 720 - 1.200 de lei; clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic - 240 - 360 de lei; în cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D - 75% din suma care s-ar aplica clădirii; în cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D - 50% din suma care s-ar aplica clădirii.
 
Majorarea cu 20% a valorilor impozabile pentru clădirile pentru clădirile situate în zona A a municipiului este contestată de unii constănţeni care au studiat proiectul de buget. Aceştia susţin că operaţiunea de adiţionare, de adăugare ca supliment, se poate realiza doar la cote, nu şi la valori de impozit, aşa cum ar fi procedat Serviciul Public de Impozite şi Taxe încă din 2011. De asemenea, cotele adiţionale pot fi aplicate doar în cazul în care impozitele locale sunt stabilite prin cote procentuale, iar autoritatea deliberativă nu poate modifica sau stabili o altă valoare impozabilă a construcţiilor decât cea prevăzută în Codul Fiscal (consultaţi tabelul corespondent din Codul Fiscal!).
 
Pentru 2018, cota adiţională de până la 20% privind impozitul pe clădirile situate în zona A a municipiului ale persoanelor fizice trebuie aplicată la cota de 0,1% de impozitare, prevăzută de art. 251, alin.1 Cod Fiscal, şi nu prin modificarea valorilor impozabile ale clădirilor stabilite de art. 251, alin. 3 Cod Fiscal, mai susţin constănţenii care ne-au reclamat această stare de fapt.
 
Totodată, cota adiţională suplimentară la cota de 0,1% putea fi stabilită legal doar printr-un articol distinct în cuprinsul hotărârii de Consiliu Local sau măcar în anexa nr. 1, arătându-se, totodată, potrivit legii, criteriile ce au condus la concluzia că pentru zona A a municipiului cota de impozitare a clădirilor se impune a fi majorată.

Pentru locuinţele din zona B, C şi D, majorarea este tot de 25% 

Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, situată într-una dintre zonele B, C şi D ale municipiului Constanţa, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2: clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic - 600 şi 1.000 de lei; clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic - 200 şi 300 de lei; în cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D - 75% din suma care s-ar aplica clădirii.
 
Valoarea impozabilă a clădirii, stabilită conform prevederilor art. 2 şi art. 3, se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea acesteia cu coeficientul de corecţie corespunzător.
 
Constanţa este localitate de rangul I, iar coeficienţii pe zone de reşedinţă sunt următorii: zona A - 2,50; zona B - 2,40; zona C - 2,30 şi zona D - 2,20. În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de trei niveluri şi opt apartamente, coeficientul de corecţie prevăzut la alin.(1) se reduce cu 0,10.

Se acordă scutire la impozitul/taxa pe clădiri pentru: 

(1) Clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu excepţia încăperilor cu destinaţie nerezidenţială sau în care se desfăşoară activitate economică.
(2) Clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.
(3) Clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără
scop lucrativ.
(4) Clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.
(5) Clădirile retrocedate potrivit art. 1, alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.
(6) Clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.
(7) Clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia.
(8) Clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau corespunzător cotei-părţi
pentru clădirea deţinută în coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3, alin. (1), lit. b) şi art. 4, alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia încăperilor cu destinaţie nerezidenţială sau în care se desfăşoară activitate economică.
(9) Clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, cu excepţia încăperilor cu destinaţie nerezidenţială sau în care se desfăşoară activitate economică.
 
Pentru clădirile neîngrijite situate în intravilanul localităţii, impozitul se majorează cu până la 500%. Criteriile de încadrare a clădirilor în această categorie sunt prevăzute în hotărârea Consiliului Local de aprobare a acestora.

Bonificaţie. Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2018, persoanelor fizice li se acordă o bonificaţie de 10% la impozitul pe clădiri.
 
În secţiunea „Documente“ regăsiţi proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018, dar şi o comparaţie între anii 2017 şi 2018, din care reiese clar majorarea cotei de impozitare pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, de la 0,08 la 0,1%.
 
Citeşte şi:
 
Proteste ale asociaţiilor profesionale 
În 2016, Făgădău a renunţat să mărească impozitele pentru clădirile nerezidenţiale aparţinând medicilor, avocaţilor, executorilor sau arhitecţilor. Anul viitor vor exploda! (documente)

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Anunț important de la SPIT Constanța. Până când se beneficiază de bonificație la achitarea taxelor și impozitelor

14 Mar 2018 562

Anunț important de la SPIT Constanța cu privire la deciziile de impunere

02 Feb 2018 724

Constănțenii se grăbesc să achite taxele și impozitele. Încasările SPIT au crescut de două ori comparativ cu aceeași perioadă din 2017

19 Jan 2018 611

De luni, ghișeele agențiilor fiscale din Constanța vor funcționa în regim normal. Care e programul

05 Jan 2018 591

Concurs de angajare la Primăria Tuzla. Ce post este vacant și ce condiții trebuie îndeplinite

30 Dec 2017 1076

A fost dezbatere publică, dar au avut loc și proteste de stradă. Consiliul Local Municipal votează astăzi taxele și impozitele constănțenilor pentru 2018

28 Dec 2017 1318

Impozitele și taxele se pot achita până pe data de 29 decembrie. Ce modificări aduce 2018?

24 Dec 2017 1099

Primăria Comunei Lumina, județul Constanța, scoate la concurs un post vacant. Condiții de participare

21 Dec 2017 469

PMP Constanţa a depus cinci amendamente Va vota proiectul taxelor şi impozitelor locale doar cu amendamentele depuse

15 Dec 2017 1602

Primăria comunei Amzacea, județul Constanța organizează concurs de angajare. Ce post este vacant și ce condiții trebuie îndeplinite

14 Dec 2017 549

Constanţa. Modificări în proiectul privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2018. Făgădău umblă la taxe, protestul nu se anulează (documente)

14 Dec 2017 2844

Făgădău, încolţit din toate părţile. Senatorul Chiţac solicită un control la Primăria Constanţa privind modalitatea de stabilire a taxelor locale

05 Dec 2017 2560

Liberalii constănţeni nu sunt de acord cu majorarea taxelor şi impozitelor pentru 2018

30 Nov 2017 708

LIVE TEXT. Constănțenii supărați „Vreți să ne jumuliți“ Dezbatere publică la Primăria Constanța. Sunt vizate impozitele și taxele locale pentru 2018

28 Nov 2017 2713

„Din punct de vedere al persoanelor fizice, doar o uşoară ajustare“ Primarul Decebal Făgădău despre taxele şi impozitele constănţenilor

28 Nov 2017 2111

Constănţenii sunt chemaţi la dezbaterea publică pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018

25 Nov 2017 851

Anunț important de la Primăria Constanța. Dezbatere publică privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018

23 Nov 2017 878

După memoriul depus de societatea civilă Liberalii îl cer lui Făgădău să explice oportunitatea creşterii taxelor (document)

20 Nov 2017 1025

Primăria Constanţa şi intenţiile privind mediul Deţinătorii de maşini electrice sau hibride nu vor beneficia de reducerea maximă de impozit

15 Nov 2017 1577

Proteste ale asociaţiilor profesionale În 2016, Făgădău a renunţat să mărească impozitele pentru clădirile nerezidenţiale aparţinând medicilor, avocaţilor, executorilor sau arhitecţilor. Anul viitor vor exploda! (documente)

13 Nov 2017 2170

Consilierul local PNL Cristina Văsii, despre proiectul de taxe şi impozite - „Viitorul «sună», din păcate, a scumpiri!“

08 Nov 2017 549

Stelian Ion, despre taxele şi impozitele pregătite constănţenilor „Făgădău s-a molipsit de la colegii săi de la Bucureşti, deveniţi celebri prin ideile revoluţionare în materie fiscală!“ (document)

07 Nov 2017 3674

Corectitudine sau amenzi! Locuitorii din Techirghiol trebuie să-şi declare toate bunurile, în vederea impozitării

28 Sep 2017 727

Editorial PSD şi ALDE ne propun să ne solidarizăm cu electoratul lor şi să le plătim „taxa de prost“!

03 Jul 2017 4230