Deschidere editie

Cea de-a doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare. Lista şcolilor din judeţul Constanţa unde au mai rămas locuri libere. Grăbiţi-vă! (document)

Potrivit ISJ Constanţa, a doua etapă de înscriere în învăţământul primar a început pe data de 1 aprilie prin comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul şcolar. Între 2 şi 8 aprilie se depun cererile-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.
 
Între 8 şi 10 aprilie vor fi procesate, la nivelul unităţilor de învăţământ, cererile-tip de înscriere depuse de părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile. Ulterior, va urma completarea, în aplicaţia informatică, a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această etapă.
 
Lista finală a copiilor înscrişi în clasa pregătitoare va fi afişată la fiecare unitate de învăţământ pe data de 11 aprilie 2019. În perioada 12 şi 19 aprilie vor fi centralizate şi soluţionate de către inspectoratul şcolar cererile părinţilor/tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor legali ai copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ. ISJ va soluţiona oricare situaţie referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului.
 
Cotidianul ZIUA de Constanţa vă prezintă unităţile de învăţământ în care vă mai puteţi înscrie copiii în cea de-a doua etapă.
 
Învăţământ tradiţional: Liceul Tehnologic „Jean Dinu“ Adamclisi - 12, Şcoala Gimnazială „Ion Borcea“ Agigea - 18, Şcoala Gimnazială „Ion Creangă“ Albeşti - 2, Şcoala Gimnazială „Ion Creangă“ Albeşti/Şcoala Gimnazială nr. 1 Cotu Văii Albeşti - 7, Şcoala Gimnazială nr. 1 Amzacea - 2, Şcoala Gimnazială nr. 1 Amzacea / Şcoala Gimnazială nr. 2 General Scărişoreanu - 4, Liceul Teoretic Băneasa / Şcoala Gimnazială nr. 1 Făurei - 16, Băneasa Liceul Teoretic Băneasa - 18, Şcoala Gimnazială nr. 1 Castelu - 5, Liceul Teoretic „Anghel Saligny“ Cernavodă - 24, Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade“ Cernavodă - 8, Şcoala Gimnazială nr. 1 Cernavodă - 21, Şcoala Gimnazială nr. 2 Cernavodă - 2, Şcoala Gimnazială nr. 1 Chirnogeni - 3, Ciobanu Liceul Tehnologic Ciobanu - 8, Şcoala Gimnazială nr. 1 Ciocârlia - 3, Şcoala Gimnazială nr. 1 Ciocârlia / Şcoala Gimnazială NR. 2 Ciocârlia de Sus - 15, Cobadin Liceul Cobadin - 9, Liceul Cobadin / Şcoala Gimnazială nr. 1 "Pericle Martinescu" Viişoara - 13, Liceul Tehnologic Cogealac / Şcoala Gimnazială „Cristea Caraman“ CogealaC - 14, Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria“ - 3, Liceul CU Program Sportiv „Nicolae Rotaru“ - 3, Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca“ / Şcoala Gimnazială „Marin Sorescu“- 36, Liceul Teoretic „Decebal“ / Şcoala Gimnazială „Dimitrie Ştiubei“ - 10, Liceul Teoretic „Lucian Blaga“ - 9, Şcoala Gimnazială nr. 10 „Mihail Koiciu“ - 25, Şcoala Gimnazială nr. 11 „Dr. Constantin Angelescu“ - 25, Şcoala Gimnazială nr. 12 „B.P. Hasdeu“ - 10, Şcoala Gimnazială nr. 16 „Marin Ionescu Dobrogianu“ - 19, Şcoala Gimnazială nr. 17 „Ion Minulescu“ - 2, Şcoala Gimnazială nr. 18 „Jean Bart“ - 13, Şcoala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian“ - 16, Şcoala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazu“ - 31, Şcoala Gimnazială nr. 33 „Anghel Saligny“ - 2, Şcoala Gimnazială nr. 40 „Aurel Vlaicu“ - 19, Şcoala Gimnazială nr. 43 „Ferdinand“ - 31, Şcoala Gimnazială nr. 5 „Nicolae Iorga“/ Şcoala Gimnazială nr. 6 „Nicolae Titulescu“ - 5, Şcoala Gimnazială nr. 5 „Nicolae Iorga“ - 12, Şcoala Gimnazială nr. 8 Constanţa - 19, Şcoala Gimnazială nr.14 Constanţa - 12, Şcoala Gimnazială nr.31 - 20, Şcoala Gimnazială nr.37 - 8, Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr“ Corbu - 3, Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr“ Corbu / Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri“ - 1, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu“ Costineşti / Şcoala Primară „Ion Creangă“ Schitu - 5, Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu“ Cumpăna - 35, Şcoala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă - 24, iceul Tehnologic „Radu Prişcu“ Dobromir/ Şcoala Primară nr. 3 Lespezi - 4, Liceul Tehnologic „Radu Prişcu“ Dobromir - 10, Liceul Tehnologic „Radu Prişcu“ Dobromir/ Şcoala Gimnazială nr. 1 Văleni - 7, Şcoala Gimnazială nr. 1 Eforie Nord - 12, Liceul Teoretic „Carmen Sylva“ Eforie - 25, Şcoala Gimnazială „Dumitru Gavrilescu“ Gârliciu - 13, Şcoala Gimnazială „S.A. Esenin“ Ghindăreşti - 2, Liceul Teoretic „Ioan Cotovu“ Hârşova - 30, Şcoala Gimnazială nr. 1 Hârşova - 25, Liceul Tehnologic Independenţa - 4, Şcoala Gimnazială nr. 1 Istria / Şcoala Gimnazială nr. 2 Nuntaşi - 4, Şcoala Gimnazială nr. 1 Limanu / Şcoala Gimnazială nr. 2 din 2 Mai - 13, Şcoala Gimnazială nr. 1 Lumina / Şcoala Gimnazială nr. 2 Oituz - 12, Şcoala Gimnazială nr. 1 Lumina - 38, Liceul Teoretic „Callatis“ Mangalia - 6, Şcoala Gimnazială „Gala Galaction“ - 9, Şcoala Gimnazială nr. 1 Mangalia - 28, Şcoala Gimnazială nr. 3 Mangalia - 9, Şcoala Gimnazială „Sfântul Andrei“ Mangalia - 11, Colegiul Naţional „Kemal Ataturk“ Medgidia - 15, Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi“ Medgidia - 9, Şcoala Gimnazială „I.L.Caragiale“ Medgidia - 11, Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu“ Medgidia - 26, Şcoala Gimnazială „Mircea Dragomirescu“ Medgidia - 14, Şcoala Gimnazială „Spiru Haret“ Medgidia - 21, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul“ din Mihai Viteazu / Şcoala Gimnazială nr. 1 Sinoie - 9, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul“ din Mihai Viteazu - 4, Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu'“ din Mihail Kogălniceanu - 2, Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu“/ Şcoala Gimnazială nr. 1 Piatra - 5, Şcoala Gimnazială nr. 1 Mircea Vodă / Şcoala Gimnazială nr. 2 Satu Nou - 4, Mircea Vodă Şcoala Gimnazială nr. 1 Mircea Vodă - 5, Liceul Teoretic Murfatlar - 22, Şcoala Gimnazială „Adrian V.Rădulescu“ Murfatlar / şcoala gimnAZIALĂ nr. 1 Siminoc - 8, Şcoala Gimnazială „Adrian V. Rădulescu“ Murfatlar - 11, Şcoala Gimnazială „George Enescu“Năvodari - 9, Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil“ Năvodari - 8, Şcoala Gimnazială „Tudor Arghezi“ Năvodari - 43, Liceul Teoretic Negru Vodă - 23, Liceul Tehnologic „I.C.Brătianu“ Nicolae Bălcescu / Şcoala Gimnazială nr. 1 Dorobanţu - 5, Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu“ din Nicolae Bălcescu - 4, Şcoala Gimnazială nr. 1 Oltina - 9, Liceul Tehnologic „Ion Podaru“ din Ovidiu - 29, Şcoala Gimnazială nr. 2 „Poet Ovidiu“ din Ovidiu - 6, Şcoala Gimnazială nr. 2 „Poet Ovidiu“ / Şcoala Primară nr. 4 Poiana - 6, Şcoala Gimnazială nr. 1 Pecineaga - 10, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Peştera - 10, Şcoala Gimnazială nr. 1 Poarta Albă - 15, Şcoala Gimnazială nr. 1 Saligny - 6, Şcoala Gimnazială „A. Ghencea“ din Săcele - 1, Şcoala Gimnazială nr. 1 Seimeni - 5, Şcoala Gimnazială nr. 1 Târguşor - 2, Liceul Teoretic „Emil Racoviţă“ din Techirghiol - 11, Şcoala Gimnazială nr. 1 Topalu - 3, Liceul Tehnologic Topraisar / Şcoala Gimnazială nr. 2 Moviliţa - 1, Liceul Tehnologic Topraisar - 3, Şcoala Gimnazială nr. 1 Tuzla - 2, Şcoala Gimnazială „Viceamiral Ioan Murgescu“ din Valu lui Traian - 6, Şcoala Gimnazială „George Coşbuc“ din 23 August / Şcoala Gimnazială „Titu Maiorescu“ din Dulceşti - 1, Şcoala Gimnazială „George Coşbuc“ din 23 August - 1.
 
Învăţământ privat: Liceul Teoretic „Educational Center“ Constanţa - 15, Şcoala Gimnazială „Anastasia“ Constanţa - 15, Şcoala Gimnazială „Petre Ispirescu“ - 34, Şcoala Gimnazială „Spectrum“ - 40, Şcoala Primară „Champions For Life“- 12, Şcoala Primară „Colibri“ - 11, Şcoala Primară „Noua Generaţie“ - 5, Şcoala Primară „School of London“ - 5, Şcoala „Sfinţii Martiri Brâncoveni“’ - 13.
 
Învăţământ special: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Albatros“ Constanţa / Şcoala Gimnazială Specială Sanatoriu Techirghiol - 5, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Delfinul“ Constanţa - 20, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Maria Montessori“ Constanţa - 5, Şcoala Gimnazială Specială Sanatoriu Mangalia - 2.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi consulta raportul privind locurile rămase libere după prima etapă - judeţul Constanţa, clasa pregătitoare - an şcolar 2019-2020, publicat de ISJ Constanţa.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

ISJ Constanța organizează conferința județeană a proiectului privind învățământul secundar

17 Oct 2019 458

Interviu online cu inspectorul şcolar general al ISJ Constanţa, Petrică Miu „Digitalizarea este o provocare căreia învăţământul constănţean îi poate face faţă cu succes“

12 Oct 2019 1441

O nouă ediţie a Târgului de toamnă al ofertelor educaţionale din învăţământul profesional „Ştiu să-mi aleg meseria“, organizată de ISJ Constanţa

12 Oct 2019 566

„Mâncători de suflete“, „needucaţi“ Educatoarea unei grădiniţe, sancţionată disciplinar de ISJ Constanţa. Povestea mai puţin ştiută a cazului

09 Oct 2019 2620

Doi inspectori şcolari au dat în judecată ISJ Constanţa. Ce declară părţile

08 Oct 2019 2417

25% din salariul de bază, timp de cinci ani 117 profesori din Constanţa vor primi gradaţii de merit. Cine sunt aceştia (document)

28 Sep 2019 10972

Constanţa, gazda întalnirii de lucru „Educația timpurie incluzivă de calitate"

27 Sep 2019 391

ISJ Constanţa a aprobat cea de-a doua clasă pregătitoare la Liceul Teoretic „Ioan Cotovu“ din Hârşova (galerie foto)

20 Sep 2019 623

Festivitatea de premiere a performanței în învățământ Părinți cu ochii în lacrimi și emoții ca la examene pentru elevii de 10 ai Constanței (galerie foto)

19 Sep 2019 1110

Ministerul Educaţiei a alocat 69.000 de lei pentru Constanţa Festivitate de premiere a elevilor constănţeni cu media 10 la examenele naţionale din 2019

18 Sep 2019 1073

Numiri de noi directori în unităţile de învăţământ constănţene, la început de an şcolar 2019-2020

07 Sep 2019 5114

Schimbări în organigrama ISJ Constanţa. Echipa mandatului nr. 5 al lui Petrică Miu

07 Sep 2019 5710

Peste 100 de microbuze vor deservi transportul elevilor în judeţul Constanţa. Ce se întâmplă cu toaletele din curtea şcolii?

04 Sep 2019 1073

Petrică Miu, noul inspector școlar general al ISJ Constanța. Mandatul Gabrielei Bucovală a expirat

19 Aug 2019 4337

La cârma şcolilor Lista cadrelor didactice din Constanţa menţinute în funcţia de director şi director adjunct în anul şcolar 2019-2020

15 Aug 2019 4650