Comănescu, Dușu, Dinu sau Roman Ce firme se află în spatele Patronatului MAREA Mamaia Constanța

  • În decembrie 2021, un nou patronat primea personalitate juridică la Constanța
  • Patronatul Marea Mamaia Constanța a avut și prima întrunire pe 3 februarie, conform unui comunicat de presă
  • 17 hoteluri, terase sau agenții de turism au fost declarate membre fondatoare
  • În ediția de astăzi, cotidianul ZIUA de Constanța prezintă fiecare societate care se află în spatele celui mai nou patronat
 
Așa cum prezentam zilele trecute, la Constanța, a luat naștere un nou patronat care să reprezinte o parte din interesele HoReCa de pe litoral. Prima reuniune a Patronatului MAREA Mamaia Constanța a avut loc în data de 3 februarie, la Fratelli Ristorante Constanța.
 
Așa cum e precizat în comunicatul remis de patronat, din echipa de conducere fac parte președintele Sebastian Ionuț Puznava alături de vicepreședintii Dincă Steriu, Daniel Ionuț Tănase, Adrian Florin Dinu, Elena Gianina Comșa și secretarul Andrei Nicolae Tatu. Din board fac parte și Răzvan Dobre, Trandafir Marin și George Fuduli.
 
Sebastian Ionuț Puznava mai apare în Registrul Asociaților cu Asociaţia Furnizorilor De Servicii Accesibile În Turism – AFSAT, alături de Matarangă Alina și Călinţaru Mariana.
 
Membri fondatori ai Patronatului MAREA Mamaia Constanța sunt:

• HOTEL VICTORIA
• FRATELLI RISTORANTE CONSTANȚA
• PIZZERIA SAN MARCO
• HOTEL DOINA
• HOTEL NEVADA
• HOTEL NYOTA
• HOTEL DELFINUL

• HOTEL SCANDINAVIA
• AGENȚIA DALLAS
• HOTEL VEGA

• HOTEL CONDOR
• HOTEL CALLA INN
• TERASA AZA
• TERASA MOTOR
• TERASA ANDREEA
• TERASA TARANEASCA
• CASA DOBROGEANA (Sat Vacanță) 
 

Decizia din instanță

 
Pe 14 decembrie 2021, a fost înregistrat dosarul 32351/212/2021, pe rolul Judecătoriei Constanța privind acordarea de personalitate juridică pentru Patronatul Marea Mamaia Constanța. Pe 16 decembrie 2021 a fost admisă cerera.
 
Conform rolii.ro,prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanța la data de 14.12.2021 sub numărul XXXX, petentul A Patronatul Marea Mamaia Constanța prin reprezentant legal Puznava Ionuț Sebastian și av. E. M. D., a solicitat acordarea personalității juridice și înscrierea în Registrul special al organizațiilor patronale ținut la nivelul Judecătoriei Constanța a Patronatul Marea Mamaia Constanța.
 
Cererea a fost întemeiată în drept pe dispozițiile art. 58 din Legea nr. 62/2011, iar în probațiune au fost depuse înscrisuri.
 
Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 200 lei, conform art. 12 lit. b) din Legea nr. 62/2011.
 
În cauză instanța a încuviințat și administrat proba cu înscrisuri.
 
Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:
 
Potrivit art. 55 din Legea nr. 62/2011, „(1) Organizațiile patronale se constituie prin asociere liberă, pe sectoare de activitate, teritorial sau la nivel național, după cum urmează:
a) patronii se pot asocia pentru constituirea unei organizații patronale;
b) două sau mai multe organizații patronale pot constitui o federație patronală;
c) două sau mai multe federații patronale pot constitui o confederație patronală.
 
(2) Organizațiile patronale își pot constitui structuri organizatorice teritoriale proprii, cu sau fără personalitate juridică. Structurile organizatorice teritoriale fără personalitate juridică își desfășoară activitatea în baza statutului organizațiilor patronale din care fac parte.”
 
Art. 57 din Legea nr. 62/2011 prevede că modul de constituire, organizare, funcționare și de dizolvare a unei organizații patronale se reglementează prin statutul adoptat de către membrii săi, cu respectarea dispozițiilor legale, iar conform art. 58 din același act normativ, „(1) Statutul va cuprinde, sub sancțiunea nulității, cel puțin următoarele elemente: a) denumirea organizației patronale și sediul principal; b) obiectul de activitate și scopul; c) patrimoniul inițial, mărimea și compunerea acestuia; d) sursele de finanțare ;e) drepturile și obligațiile membrilor; f) organele de conducere; g) criteriul de constituire; h) procedura de dizolvare și lichidare a organizației patronale.(2) Personalitatea juridică a organizației patronale se dobândește potrivit prezentei legi.(3) Pentru dobândirea personalității juridice de către organizația patronală, împuternicitul special al membrilor fondatori ai organizației patronale, prevăzut în procesul-verbal de constituire, trebuie să depună o cerere de înscriere la judecătoria în a cărei rază teritorială își are sediul aceasta.(4) La cererea de înscriere a organizației patronale se anexează originalul și câte două copii certificate de reprezentantul legal ale următoarelor acte: a) procesul-verbal de constituire a organizației patronale, semnat de membrii fondatori ;b) statutul ;c) lista membrilor organului executiv de conducere al organizației patronale, cu menționarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii/funcției și domiciliului acestora; d) dovada existenței sediului.”
 
Aceste condiții se constată a fi îndeplinite în prezenta cauză, astfel cum reiese din înscrisurile depuse la dosar: procesul-verbal de constituire a Patronatul Marea Mamaia Constanța prin care s-au aprobat constituirea asociației și statutul acesteia care cuprinde și lista membrilor organului executiv de conducere al asociației cu menționarea datelor de identificare ale membrilor fondatori; Statutul Patronatul Marea Mamaia Constanța; contractul de comodat nr. 1/07.12.2021, precum și celelalte înscrisuri depuse în probațiune.
 
Pentru aceste motive, instanța, constatând întrunite cerințele legale, va admite cererea formulată de petentul Patronatul Marea Mamaia Constanța prin reprezentant legal Puznava Ionuț Sebastian în calitate de președinte și av. E. M. D. și va acorda personalitate juridică Patronatul Marea Mamaia Constanța sens în care va dispune înscrierea în Registrul special al organizațiilor patronale ținut la nivelul Judecătoriei Constanța.
 

Firmele fondatoare

 
Cap de serie în comunicat este Hotelul Victoria, unde manager este președintele organizației, Ionuț Sebastian Puznava. Hotelul funcționează pe firma Victoria Resort SRL, înființată în anul 2016, unde asociați sunt Stanciu Stanislas Laura Nicoleta, cu 55% și Stanislas Guy Lucien Georges, cetățean elvețian, care deține 45%. Cifra de afaceri a firmei este 10.931.194 lei, cu profit de peste 1,2 milioane lei, cu un număr de 60 de angajați. Compania Victoria Resort SRL a încheiat 9 contracte de achiziții publice in valoare totală de 17.839,46 lei, toate pentru servicii de cazare.
 
Fratelli Ristorante Constanța funcționeză pe o firmă unde sunt doar o parte dintre acționarii grupului Fratelli. Este vorba de Bro Events SRL, care are o cifră de afaceri de 520.860 lei, cu un profit de 314.751 lei, raportați în 2020 fiind 3 angajați. Firma funcționează din 2010. Asociați cu cote egale sunt Alexandru Dinu și Florin Adrian Dinu, cel din urmă fiind administratorul societății. Pe cei doi îi regăsim și în alte firme alături de partenerii grupului Fratelli. Amintim aici firma Bros Cafe Trade SRL, firmă cu cifră de afaceri de peste 13,5 milioane de lei, și profit de 4 milioane de lei. Asociați sunt Caramihai Daniel, Dinu Alexandru și Dinu Florin Adrian, Liviu Adrian Temelie, Silviu Florentin Tălpău, Popescu Simona Elena, Nicolae Mergeani și Adriana Nadia Popescu. Pe această societate funcționează clubul din Mamaia.
 
Pizzeria San Marco este și ea în Patronatul MAREA Mamaia Constanța. Cu peste 9 milioane de lei cifră de afaceri, restaurantul funcționează pe firma Pizza San Marco SRL. 71 de angajași și 2,4 milioane lei profit este scurta radiografie a anului financiar 2020. Fondată în anul 2004, Tănase Daniel Ionuț este asociat unic și administrator al localului.
 
Un alt membru fondator este Hotel Doina, care funcționează pe societatea Complex Doina SA. 2,8 milioane de lei cifră de afaceri, profit de 714.000 lei, și 15 angajați, așa a mers anul 2020 al firmei. Societatea a fost fondată în 1995, iar acționari sunt Dumitru Ivanescu, cu 80,36%, Statul Român prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, cu 17,64% și Listă Acționari PF – 1,98%. Dumitru Ivănescu este administrator.
 
Hotel Nevada funcționează pe firma Imperial Gas 2002 SRL, care are o cifră de afaceri de 2.359.585 lei, cât și un profit de 352.034 lei, pe 2020, cu un număr de 13 angajați. Societatea funcționează din 2002, iar asociați sunt Dincă Steriu, cu 40%, Geoga Steriu, cu 40% și Stere Steriu cu 20%. Stere Steriu este administrator.
 
Hotelul Nyota din Mamaia funcționează pe firma Gamaro Construct SRL, firmă cu 27 de angajați anunțați pentru 2020, cu aproape 5 milioane de lei cifră de afaceri, și cu un profit de 234.829 lei. Firma a fost fondată în 2003, iar asociați sunt Iustin Fabian Roman, cu 99% și Greta Elena Roman, care deține 1%.
 
Verena SRL este firma pe care funcționează Hotel Delfin din Mamaia. Cu 9 angajați raportați în 2020, un profit de aproape 55.000 lei, cât și o cifră de afaceri de 1,4 milioane de lei, societatea are o istorie din 1991. Asociați cu cote egale sunt Rimar Trade SRL și Cecilia Angela Seceac. Administrator sunt Cecilia Angela Seceac și Marin Trandafir, cel din urmă fiind asociat majoritar la Rimar Trade SRL, firmă cu cifră de afaceri de peste 5,5 milioane de lei.
 
Cunoscutul Hotel Scandinavia din Mamaia se află pe lista de membri fondatori. Societatea Scandinavia Club SRL deține unitatea de cazare din Mamaia, cu un profit de 116.198 lei, la o cifră de afaceri de 470.489 lei. Asociat unic și administrator este Cornel Jiboc.
 
Agenția Dallas este și ea parteneră, fiind funcțională pe firma proaspăt înființată Dallas Infinity SRL, fondată în toamna 2021. Sediul social este pe strada Constantin Bobescu din municipiul Constanța, iar asociat unic și administrator este Nicolae Tatu, tatăl lui Andrei Nicolae Tatu, secretarul asociației.
 
Hotelul Vega este următorul pe lista fondatorilor, fiind deținut de firma Vega Turism SA. Cu peste 15 milioane cifră de afaceri, un profit de 10% din cifra de afaceri și 140 de angajați, societatea a fost fondată în 1995. Acționari sunt GVC Investment Company Limited, firmă înregistrată în Cipru, cu un procent de 71,39%, Gabriel Valentin Comănescu, cu 24,91%, Upetron Engineering SRL, cu 3,68%, Drăgan Eugenia, Roman Maria, Liviu Valentin Runcan, Ion Topoleanu și Listă Persoane Fizice, care formează restul procentajului. Tivichi Camela Claudia este președintele CA-ului, Militaru Luminița Gina este administrator, alături de Gheorghe Enciu. Emil Militaru este reprezentant asociat persoană juridică.
 
Hotel Condor din Mamaia funcționează pe firma Complex Condor SA. În 2020 a fost raportată o cifră de afaceri de 1,7 milioane lei, cu un profit de 3,8 milioane de lei, la 25 de salariați. Fondată în 1995, firma îi are ca acționari pe Niculae Dușu, cu 50,03% și pe Ion Dușu, cu 49,95%. Restul procentelor este acoperit de Acționari Persoane Fizice. Director este Daniela Curte, administrator Nicolae Dușu, iar cenzori sunt Victoria Caraiani, Ciobotaru Nicoleta Lavinia, Ion Dușu și Oase Ciprian Luiz.
 
Hotel Calla Inn funcționează pe firma Calla Hotel SRL, fiind vorba de fostul Holiday Inn pentru cunoscători. Firma este în faliment, în prezent, fiind înființată în 1993. Asociați în firmă sunt Aurelian Neagu, Dumitru Neagu și Ion Alexandru Neagu. Lichidator judiciar este Maestro SPRL. Litoral Casa Dobrogeana SRL este deținută de Dumitru Neagu, iar Casa Dobrogeană funcționează pe această societate.
 
Terasa Aza, Terasa Motor și Terasa Andreea sunt nume cunoscute din zona centrală a stațiunii Mamaia, după ce au fost mistuite de flăcări în septembrie anul trecut. Pe 3 septembrie 2021, s-a produs un incendiu unde terasa Motor a ars în proporție de 90%, Casa Aza – 80% și Terasa Andreea – 80%. Terasa Motor funcționează pe firma Răsărit de Soare Com SRL, unde asociați sunt Mihai Cotan și Traian Cotan. Terasa Andreea funcționează pe firma Cricorom Turism SRL, deținută de Romică Dzogoliuc, Cristian Dzogoliuc şi Cornelia Dzogoliuc
 
În final, Terasa Țărănească funcționează pe societatea Simpione SRL, firmă cu 6 angajați, cifră de afaceri de 1,9 milioane lei, cât și profit de 854.872 lei. Asociați sunt Nacee Ionuț, cu 99,99% și Iulia Alida Nacee, cu 0,01%. Ionuț Nacee este administratorul firmei.
 
PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Sursă foto: Patronatul MAREA Mamaia Constanța
 
Citește și:

Soarta Asociaţiei Litoral - Delta Dunării va fi decisă azi, la Tribunalul Constanța
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Se înființează o nouă organizație pentru promovarea turismului în Constanța și stațiunea Mamaia

24 May 2022 1011

Paul Cononov, după întâlnirile cu RESTO și patronatul Marea Mamaia. „Plaja arată bine, va arăta impecabil” (VIDEO)

17 Feb 2022 1346

Prima reuniune a Patronatului MAREA Mamaia Constanța

03 Feb 2022 769