Deschidere editie

Costică Zelca - „Este o mare prostie!“ Primăria Constanţa a pierdut un nou proces de milioane de euro (documente + rechizitoriu)

Primarul municipiului Constanţa şi Municipiul Constanţa prin Primar au chemat în judecată societatea comercială Stop SRL, firmă controlată de omul de afaceri Costică Zelca. Conform datelor oficiale, municipalitatea a încercat să obţină de la SC Stop SRL suma de 3.018.060,68 de euro, echivalent în lei la data plăţii efective, la care se va adăuga TVA, reprezentând diferenţă de preţ „schimbare destinaţie imobile - terenuri primite în compensare de către pârât, potrivit Dispoziţiei Primarului Municipiului Constanţa nr. 3332/09.12.2003“. După câteva termene de judecată, Tribunalul Constanţa a respins acţiunea promovată de Primarul municipiului Constanţa şi Municipiul Constanţa prin Primar. Magistraţii au ajuns la concluzia că procesul a fost intentat prea târziu, sens în care acţiunea a fost respinsă ca fiind prescrisă.
 
Contactat telefonic, omul de afaceri Costică Zelca ne-a declarat: „Este o mare prostie pe care au încercat s-o facă cei de la Primărie. Şi-au dat seama că este o greşeală. Chiar au făcut şi o hotărâre de Consiliu, în sensul în care nu s-a mai dorit să se solicite anumite sume. Au greşit-o efectiv. Şi-au dat seama. Acum nu mai este nicio problemă“.
 
De precizat că, zilele trecute, într-un alt dosar, judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României au respins o acţiune asemănătoare promovată tot de Primarul municipiului Constanţa şi Municipiul Constanţa prin Primar, prin care au solicitat în instanţă obligarea, în solidar, a lui Georgică Giurgiucanu, a Getei Săvulescu, a lui Cristian Borcea, a lui Mihai Camboianu şi a SC Habitat şi Ambient SA la plata sumei de 10.631.191,05 lei (peste 2,5 milioane de euro). Banii ar reprezenta o diferenţă de preţ generată de o presupusă schimbare a destinaţiilor unor terenuri (situate atât în municipiu, cât şi în staţiunea Mamaia) primite în compensare potrivit Dispoziţiilor Primarului Municipiului Constanţa nr. 796/19.03.2004 şi nr. 1344/31.05.2004. Şi în acest caz, judecătorii Înaltei Curţi au concluzionat că acţiunea Primarului Municipiului şi a Municipiului Constanţa a fost depusă în instanţă mult prea târziu.
 
Revenind la dosarul cu SC Stop SRL, prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului, reclamanţii Primarul municipiului Constanţa şi Municipiul Constanţa prin Primar au chemat în judecată pe pârâta SC Stop SRL, pentru cam prin hotărârea ce se va pronunţa, în baza probelor ce se vor administra, să se dispună obligarea în solidar a pârâţilor la plata sumei de 3.018.060,68 de euro, echivalent în lei la data plăţii efective, la care se va adăuga TVA, reprezentând diferenţă de preţ schimbare destinaţie imobile - terenuri primite în compensare de către pârât potrivit Dispoziţiei Primarului municipiului Constanţa nr. 3332/09.12.2003.

Oficial, din dosarul de la instanţă  

În motivarea în fapt a cererii, reclamanţii (Primarul municipiului Constanţa şi Municipiul Constanţa prin Primar) au arătat că, în vederea soluţionării notificării nr. 105830/07.08.2001, Primarul municipiului Constanţa a emis Dispoziţia nr. 3332/09.12.2003, prin care s-au acordat în compensare mai multe suprafeţe de teren către beneficiar, între care unele se află în prezent în proprietatea pârâtei din prezenta cauză. Prin adresa Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 nr. 151963/05.12.2003, referitoare la terenurile acordate în compensare prin Dispoziţia nr. 3332/09.12.2003, primite de către beneficiar şi ajunse în prezent în proprietatea pârâtei, s-a adus la cunoştinţa acestora că, în ceea ce priveşte unele dintre terenurile acordate în compensare, nu se poate proceda la schimbarea destinaţiei acestora decât cu acordul Primăriei şi cu obligativitatea plăţii eventualelor diferenţe de preţ rezultate din reevaluarea făcută în raport de noua destinaţie solicitată.

Terenurile…  

Astfel, prin Dispoziţia Primarului municipiului Constanţa nr. 3332/09.12.2003, între terenurile care au fost acordate în compensare se află şi următoarele suprafeţe cu privire la care a fost stabilită obligaţia de plată a diferenţei de preţ în cazul schimbării de destinaţie (potrivit adresei Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 nr. 151963/05.12.2003):
- terenul acordat prin art. 2, poziţia 33 din Dispoziţia Primarului municipiului Constanţa, Dispoziţia nr. 3332/09.12.2003, în suprafaţă de 1.125,22 mp, situat în careul C1 lot 7;
- terenul acordat prin art. 2, poziţia 18 din Dispoziţia Primarului municipiului Constanţa nr. 3332/09.12.2003, în suprafaţă de 2.840,45 mp, situat în careul C3, lot 23;
- terenul acordat prin art. 2, poziţia 23 din Dispoziţia Primarului municipiului Constanţa nr. 3332/09.12.2003, în suprafaţă de 2.302,15 mp, situat în careul C3, lot 28;
- terenul acordat prin art. 2, poziţia 24 din Dispoziţia Primarului municipiului Constanţa nr. 3332/09.12.2003, în suprafaţă de 2.276,06 mp, situat în careul C3, lot 29.

Rapoarte de evaluare  

Reclamanţii (Primarul municipiului Constanţa şi Municipiul Constanţa prin Primar) au precizat că, în privinţa suprafeţelor de teren indicate anterior, s-a procedat la schimbarea destinaţiei iniţiale, terenurile dobândind o nouă funcţiune, potrivit autorizaţiilor de construire eliberate la solicitarea pârâtei şi proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor ce au făcut obiectul autorizaţiilor obţinute.
 
Având în vedere această schimbare de destinaţie, precum şi obligaţia asumată de către pârâţi de a achita diferenţa de preţ ca urmare a reevaluării acestor terenuri în funcţie de noua destinaţie, s-a procedat la întocmirea rapoartelor de evaluare faţă de noua destinaţie, fiind astfel stabilită diferenţa de preţ care trebuie achitată de către pârâţi pentru noua destinaţie a terenurilor, faţă de evaluarea efectuată vizavi de destinaţia iniţială (evaluare de asemenea realizată pe calea unor rapoarte de evaluare întocmite la nivelul lunii decembrie 2003, anterior emiterii dispoziţiei de Primar), diferenţă preţ EUR fără TVA, după cum urmează:
- terenul acordat prin art. 2, poziţia 33 din Dispoziţia Primarului municipiului Constanţa şi Dispoziţia nr. 3332/09.12.2003, în suprafaţă de 1.125,22 mp, situat în careul C1, lot 7 -409.580,08 euro;
 
- terenul acordat prin art. 2, poziţia 18 din Dispoziţia Primarului municipiului Constanţa nr. 3332/09.12.2003, în suprafaţă de 2.840,45 mp, situat în careul C3, lot 23 - 1.033.923,80 de euro;
 
- terenul acordat prin art. 2, poziţia 23 din Dispoziţia Primarului municipiului Constanţa nr. 3332/09.12.2003, în suprafaţă de 2.302,15 mp, situat în careul C3, lot 28 - 791.592,16 euro;
- terenul acordat prin art. 2, poziţia 24 din Dispoziţia Primarului municipiului Constanţa nr. 3332/09.12.2003, în suprafaţă de 2.276,06 mp, situat în careul C3, lot 29 - 782.964,64 de euro. Total: 3.018.060,68 de euro.

Justificări  

Reclamanţii au mai precizat că obligaţia pârâtei la plata diferenţei de preţ pentru schimbarea destinaţiei se justifică astfel:
a) Cu ocazia acordării în compensare a terenurilor pe calea celor două dispoziţii, terenurile ce au format obiect al acordării în compensare au fost evaluate faţă de destinaţia acestora de la acel moment (anul 2003). Aceasta este, de altfel, şi raţiunea pentru care a fost emisă de către Comisia locală de aplicare a Legii 102/001 comunicarea nr. 151963/05.12.2003 (referitoare la terenurile acordate în compensare prin Dispoziţia nr. 3332/09.12.2003), prin care s-a solicitat SC H D SRL să-şi exprime acordul cu privire la terenurile ce puteau fi atribuite în compensare, precum şi cu privire la faptul că pentru anumite poziţii, astfel cum apăreau în cadrul adresei, destinaţiile terenurilor nu puteau fi schimbate decât cu acordul Primăriei şi numai condiţionat de plata diferenţelor valorice rezultate din reevaluarea terenurilor în raport de noile destinaţii, plata reevaluării fiind plătită de către proprietar.
 
b) În raport de Adresa nr. 151963/05.12.2003 (referitoare la terenurile acordate în compensare prin Dispoziţia nr. 3332/09.12.2003), reclamanţii au solicitat instanţei a constata că regimul juridic al suprafeţelor de teren acordate în compensare conform Dispoziţiei nr. 3332/09.12.2003 a fost clar stabilit, iar beneficiarii dispoziţiei au fost de acord să primească în compensare respectivele suprafeţe de teren având regimul juridic astfel determinat (vila turistică P+3E), acordul lor manifestându-se în mod implicit, tacit, prin necontestarea nici a Adresei din 7.12.2003 şi nici a Dispoziţiei de Primar nr. 3332/09.12.2003.

Apărarea SC Stop SRL  

La rândul lor, reprezentanţii SC Stop SRL au formulat o întâmpinare prin care au invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului Primarul municipiului Constanţa, cu motivarea că primarul poate sta în judecată în nume propriu doar în anumite cazuri strict determinate de lege, iar în speţă, dacă ar exista un raport juridic patrimonial, acesta ar putea să se deruleze doar între creditorul Municipiul Constanţa şi pârâtă.
 
Totodată, au invocat excepţia prescripţiei extinctive, motivând că, în cazul existenţei unei presupuse obligaţii de a „plăti eventualele diferenţe rezultate din reevaluarea făcută în raport cu noua destinaţie solicitată“, termenul în care putea fi introdusă acţiunea era de trei ani de la data când s-ar fi născut dreptul Primăriei de a solicita reevaluarea şi mai apoi plata în baza reevaluării. Reprezentanţii SC Stop SRL au mai arătat că, „prin constatarea prescripţiei dreptului material la acţiune, se lipseşte de efecte juridice acest drept, ceea ce echivalează cu inexistenţa lui în patrimoniul Municipiului“.

Întrebări fără răspuns  

„Este adevărat că dreptul în sine va exista şi după constatarea prescripţiei, dar el nu va putea produce efecte decât ca urmare a unei executări benevole din partea pârâtei, ceea ce nu este cazul, având în vedere chiar poziţia procesuală pe care o prezintă în această întâmpinare. Chiar reclamanţii (n.r. Primarul municipiului Constanţa şi Municipiul Constanţa prin Primar) au arătat prin precizările formulate la data de 3.11.2016 ca «aceasta este o acţiune în pretenţii», deci prescriptibilă în termenul general de trei ani, stipulat de art. 3 din Decretul-lege nr. 167/1958, având în vedere ca planurile urbanistice au fost actualizate după data de 1.10.2011. În cererea de chemare în judecată nu se indica în mod explicit care este momentul la care s-a născut pretinsa obligaţie de plată care face obiectul prezentei cauze în sarcina subscrisei“, potrivit motivării. 

Nu există norme speciale care să reglementeze o astfel de acţiune  

Instanţa a reţinut că, în speţă, „reclamanţii au învestit instanţa cu o acţiune în despăgubiri, având ca obiect plata unor sume de bani reprezentând diferenţa dintre valoarea unor terenuri atribuite pârâţilor în compensare, prin Dispoziţia nr. 3332/09.12.2003, emisă de Primarului municipiului Constanţa în aplicarea Legii nr. 10/2001, şi valoarea pe care respectivele terenuri au dobândit-o ca urmare a schimbării destinaţiei avute la momentul atribuirii“.
 
Tribunalul arată că nu există norme speciale care să reglementeze o astfel de acţiune şi reguli deosebite în ceea ce priveşte prescripţia extinctivă, astfel că, fiind vorba de o acţiune în pretenţii de drept comun, este supusă termenului general de prescripţie de trei ani, care a început să curgă la data când s-a născut dreptul la acţiune, indiferent că ne raportăm la legea veche (Decretul nr.167/1958) sau la legea nouă (Codul civil).

Municipalitatea să plătească avocaţii  

„Nu s-a făcut dovada intervenirii unor împrejurări apte să împiedice stingerea dreptului la acţiune al reclamanţilor pentru diferenţa de preţ pretinsă, respectiv a unor cauze de întrerupere ori suspendare a prescripţiei, în sensul art. 13 şi 16 din Decretul nr. 167/1958.
 
În considerarea tuturor acestor argumente, reţinându-se că dreptul reclamantului de a cere plata diferenţei de preţ pentru terenurile atribuite în compensare era prescris la data sesizării instanţei, se va admite excepţia invocată de pârâtă, cu consecinţa respingerii acţiunii ca fiind prescrisă“, potrivit motivării.
 
Astfel, acţiunea promovată de reclamanţi (Primarul municipiului Constanţa şi Municipiul Constanţa prin Primar) a fost respinsă, ca prescrisă. Totodată, autorităţile locale au fost obligate să achite către SC Stop SRL suma de 7.500 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată - onorarii avocaţi.

Dosarul, în apel  

Decizia Tribunalului Constanţa a fost atacată de reclamanţii Primarul municipiului Constanţa şi Municipiul Constanţa prin Primar la Curtea de Apel Constanţa. Noul termen a fost stabilit pentru data de 20 decembrie.

Cine conduce SC Stop SRL  

Conform datelor puse la dispoziţie Registrul Comerţului, acesta fiind consultat la data de 8 decembrie, SC Stop SRL este condusă de Costică Zelca, născut la data de 20.12.1963, în Slobozia, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 90%, şi de Silvia Zelca, născută la data de 1.01.1959, în Cogealac, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 10%.

Costică Zelca, cinci ani de închisoare  

Într-un dosar penal, omul de afaceri Costică Zelca, administrator al SC Stop SRL, a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Decizia nu este definitivă şi a fost luată în dosarul în care acesta a fost deferit Justiţiei alături de mai multe persoane, cum ar fi Nicuşor Daniel Constantinescu, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, care a primit 15 ani de detenţie. Tot în acest dosar, SC Stop SRL a primit 600.000 de lei amendă penală. Condamnările nu sunt definitive.
 
În secţiunea „Documente“ pot fi citite cele două motivări ale judecătorilor, precum şi rechizitoriul Dosarului Retrocedărilor din Constanţa. 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Proces pe bani grei. Peste un milion de euro Stop SRL, controlată de omul de afaceri Costică Zelca, la judecată cu Municipiul Constanţa (document)

17 Nov 2018 1242

Romfish Marina SRL și-a schimbat sediul social

21 Sep 2018 336

Societatea Stop SRL, controlată de Costică Zelca, va amenaja o parcare. Unde va fi amplasată

08 Sep 2018 1478

Cine va prepara şi furniza mesele calde la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Cernavodă (document)

07 Aug 2018 966

Hotelul Malibu din Mamaia, deţinut de Stop SRL, în plin şantier (galerie foto)

27 Apr 2018 1995

Imobilul ridicat de Stop SRL pe aleea Argos din Mamaia Nord creşte pe verticală. Va avea opt etaje în loc de unul

30 Mar 2018 1733

Cum va arăta staţia de betoane ridicată de Costică Zelca la Ovidiu. Date tehnice din proiect (document)

03 May 2017 2615

Extinderea firmei lui Costică Zelca, blocată de Primăria Constanţa!

23 Feb 2017 3726

Mâine este aşteptată pronunţarea în dosarul de insolvenţă al Asociaţiei CS Volei 2004 Constanţa

13 Nov 2016 925

Parcări noi şi trotuare refăcute de angajaţii Termica Distribuţie Năvodari SRL

26 Oct 2016 1029

Greșeală în sentința prin care Nicușor Constantinescu a fost condamnat la 15 ani de închisoare

08 Oct 2016 9264

Omul de afaceri Costică Zelca, nemulţumit de pedeapsă. A fost condamnat alături de Nicuşor Constantinescu (rechizitorii)

03 Aug 2016 7227

Peste 70 de ani de închisoare Cine sunt directorii din CJC şi oamenii de afaceri care au „căzut“ alături de Nicuşor Constantinescu (rechizitorii)

30 Jul 2016 20755

Costică Zelcă a fost condamnat la cinci ani de închisoare. SC Stop SRL, obligată să mediatizeze sentinţa la TV Neptun

29 Jul 2016 11274

Nicuşor Constantinescu şi directorii din CJC, în aşteptare. Judecătoarea Trancă a amânat pronunţarea (rechizitorii)

15 Jul 2016 2185

Pronunţarea într-unul dintre dosarele lui Nicuşor Constantinescu, amânată (rechizitorii)

02 Jul 2016 1622

Costică Zelca - „maharajahul“ din stațiunea Mamaia. Stop SRL construiește pe aleea Argos de la începutul anului

08 Jan 2016 6304

S-a decis data pentru audierea martorilor într-un proces în care este implicat şi Nicuşor Daniel Constantinescu

27 Nov 2015 980

„Divorţ“ în SC STOP SRL Costică Zelcă pierde din apartamentele construite pentru medici în complexul Mamaia Summerland

19 Aug 2015 7396

Costică Zelcă, o nouă audiere la Curtea de Apel București

10 Jul 2015 1904

File din al treilea dosar al lui Nicuşor Constantinescu Motivul pentru care a fost trimis în judecată Costică Zelcă alături de şeful CJC

19 Nov 2014 4610

În 2012, vindea apartamente Consiliului Judeţean Constanţa Costică Zelcă ridică un nou cartier rezidenţial în Mamaia

12 Nov 2014 2121

În absenţa lui Nicuşor Constantinescu CJC pasează apartamentele de lux pentru medici la Spitalul Judeţean Constanţa (documente)

28 Jun 2014 2921

Contract de aproape 300.000 de euro pentru o firmă din Constanţa, la ANAF (document)

29 Mar 2014 3588

Cum va arăta şi cu ce va fi dotată viitoarea investiţie a lui Costică Zelcă

31 Oct 2013 1363

Vai de legile noastre! Cum şi-a făcut Zelcă piscină pe nisip, fără beton (galerie foto)

27 Jun 2013 3121

Costică Zelcă se extinde

14 Jun 2013 3361

Apropiat al lui Mazăre Costică Zelcă mai face un complex tip Summerland

03 Apr 2013 2458

Costică Zelcă şi Grecia din nordul staţiunii Mamaia

22 Aug 2012 3941

Anchetă în timp record Adus în faţa judecătorilor pentru că a spart geamul maşinii de Poliţie

21 Jun 2012 849

Chindie la Oxford şi Malibu

20 Dec 2011 1322

Zelcă şi Gherasim „construiesc ceva împreună"

27 Aug 2011 5086

Furnizare combustibili necesari desfasurarii activitatii curente a RAEDPP 23.05.2011

23 May 2011 767

Este ziua lui Costică Zelcă

20 Dec 2010 2396

Ceausescu, avocatul lui Costica Zelca

07 Mar 2009 2421

Jaf la sala de jocuri de noroc

03 Nov 2008 758

Cartierul "Zelca"

26 Sep 2008 487

Cartierul "Zelca"

25 Sep 2008 415

Cartierul "Zelca"

24 Sep 2008 492

Cartierul "Zelca"

23 Sep 2008 570

Cartierul "Zelca"

22 Sep 2008 443

Cartierul "Zelca"

20 Sep 2008 412

Cartierul "Zelca"

19 Sep 2008 477

Cartierul "Zelca"

18 Sep 2008 485

Cartierul "Zelca"

17 Sep 2008 375

Cartierul "Zelca"

16 Sep 2008 464

Cartierul "Zelca"

15 Sep 2008 400

Cartierul "Zelca"

13 Sep 2008 376

Cartierul "Zelca"

12 Sep 2008 443

Cartierul "Zelca"

11 Sep 2008 379