Neptun Olimp SA scoate la vânzare mai multe terenuri în județul Constanța. Cine sunt potențialii cumpărători

  • Neptun Olimp SA a fost înființată în anul 1991 și are sediul în Neptun, județul Constanța.
 
 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Neptun - Olimp - S.A. a luat mai multe decizii în cadrul ședinței din data de 22 august 2022, vizând mai multe imobile (terenuri) pe care le deține. Deciziile au fost publicate recent în Monitorul Oficial al României.
 
Este vizată, astfel, vânzarea prin negociere a unor terenuri deținute de Neptun Olimp SA. Două dintre terenuri se află în Olimp, vizând două magazine. Terenurile sub care funcționează acele spații comerciale sunt scoase la vânzare, iar conform datelor noastre, printre doritori se numără și omul de afaceri Muhammad Murad, care deține Complexul  Amfiteatru - Panoramic – Belvedere.
 
„Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Neptun - Olimp - S.A., cu unanimitate de voturi a acţionarilor prezenţi, a aprobat vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de teren de 971 mp cota indiviză aferentă activului Magazin 101 Olimp, situată în cadrul Complexului Amfiteatru - Panoramic - Belvedere, Staţiunea Olimp, jud. Constanţa, către proprietarul Magazinului 101 Olimp, în următoarele condiţii:
– Suprafaţa de teren: 971 mp;
– Metoda de vânzare: negociere directă;
– Preţul de pornire al negocierii: 400 euro/mp + TVA;
– Preţul minim de vânzare: 388.400 euro + TVA;
– Modalitatea de plată: integrală, în termen de 10 zile de la semnarea contractului;
– Preţul achiziţionării dosarului de prezentare al activului: 1.000 lei.
 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Neptun - Olimp - S.A., cu unanimitate de voturi, aprobă vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de teren cotă indiviză de 52,31 mp, aferentă activului Magazin Terasa Shop, din cadrul Complexului Amfiteatru - Panoramic - Belvedere, către proprietarul Magazinului Terasa Shop, în următoarele condiţii:
– Suprafaţa de teren: 52,31 mp;

– Metoda de vânzare: negociere directă;
– Preţul de pornire al negocierii: 400 euro/mp + TVA;
– Preţul minim de vânzare: 20.924 euro + TVA;

– Modalitatea de plată integrală, în termen de 10 zile de la semnarea contractului;
– Preţul achiziţionării dosarului de prezentare al activului: 1.000 lei”, se arată în decizia vizată.
 
Totodată terenul de 1.090 mp din Eforie Nord, pe care funcționează Cămin Personal este scos la vânzare pentru sum ade 275 euro/mp.
 
„Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Neptun - Olimp - S.A., cu unanimitate de voturi a acţionarilor prezenţi, aprobă vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de teren de 1.090 mp aferentă activului Cămin Personal, din Eforie Nord, jud. Constanţa, către proprietarul construcţiei, în următoarele condiţii:
– Suprafaţă de teren: 1.090 mp;
– Metoda de vânzare: negociere directă;
– Preţul de pornire al negocierii: 275 euro/mp + TVA;
– Preţul minim de vânzare: 299.800 euro + TVA;
– Modalitatea de plată: integral, în termen de 10 zile de la semnarea contractului;
– Preţul achiziţionării dosarului de prezentare al activului: 1.000 lei”
 

Litigiul de la Astoria

 
Cea mai interesantă vânzare rămâne, totuși, terenul pe care funcționează Complex Astoria din Eforie Nord. Prețul de vânzare este de peste 1,6 milioane de euro. „Terenul aferent este într-adevăr scos la vânzare acum prin negociere directă. În urmă cu câțiva ani, a fost vândut complexul, iar în contract exista o clauză prin care noii proprietari vor putea cumpăra prin negociere directă terenul de sub incintă”, ne-a spus Costin Avătavului, directorul Neptun Olimp SA.
 
„Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Neptun - Olimp - S.A., cu unanimitate de voturi a acţionarilor prezenţi, aprobă vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de teren de 4.991 mp aferentă activului Complex Astoria din Eforie Nord, jud. Constanţa, către proprietarul construcţiei, în următoarele condiţii:
– Suprafaţa de teren: 4.991 mp;
– Metoda de vânzare: negociere directă;
– Preţul de pornire al negocierii: 335 euro/mp + TVA;
– Preţul minim de vânzare: 1.672.000 euro + TVA;
– Modalitatea de plată integral, în termen de 10 zile de la semnarea contractului;
– Preţul achiziţionării dosarului de prezentare al activului: 1.000 lei”
 
În speța de mai sus, a existat și un litigiu pentru terenul menționat între Neptun Olimp SA și fostul proprietar, George Copos. Neptun Olimp i-a vândut omului de afaceri George Copos, în 2002, complexul Astoria din Eforie Nord. SC Ana Hotels SA, deținută de George Copos, a refuzat cumpărarea terenului, motivând că valorile stabilite erau foarte mari. În 2017, Copos a scos la vânzare imobilul care a fost cumpărat de firma familiei lui Marian Butnaru, pentru suma de 2 milioane de euro.
 
Ulterior, complexul a fost cumpărat, în anul 2017, de firma Hermes SRL, aparținând familiei lui Marian Butnaru, fostul şef al Autorităţii Rutiere Române (ARR) – Constanţa și consilier local din Medgidia.
 
Judecătoria a respins acțiunea SC Neptun Olimp prin care a chemat în instanță cele două firme, urmând ca și Tribunalul Constanța să ia aceeași decizie definitivă, în anul 2021.
 
 

Lago Neptun SRL

 
Printre altele, se acordă drept de servitute către Lago Neptun SRL, pentru un teren de peste 5.000 mp. Motivul este pentru a facilita accesul pe terenul unde sunt proprietari.
 
„Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Neptun - Olimp - S.A., cu unanimitate de voturi a acţionarilor prezenţi, aprobă de principiu acordarea unui drept de servitute pentru Societatea Lago Neptun - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, pe terenul proprietatea Neptun - Olimp - S.A., situat în Neptun, în suprafaţă de 5.483,73 mp”.
 

Despre Lago Neptun SRL

 
Conform Confidas.ro, societatea a fost înființată în anul 2020, cu sediul social în București. Activitatea principală constă în „Dezvoltare imobiliară”. Asociat unic în firmă este Certion SRL, iar administrator este Oana Cristina Scripcaru Iosif. În anul 2020, firma a raportat 0 salariați, cu o cifră de afaceri 0 și cu o pierdere de 400 lei.
 
Conform aceleiași surse, Certion SRL mai este asociat unic în următoarele firme: Certion Alliance SRL, Certion Property SPV Two SRL, Certion SPV Development SRL, Galileo Beach Olimp SRL, Galileo Olimp Resort Residences SRL, Jakob Sonne Resort SRL, Moussay Olimp SRL, Pharos Tower SRL, Solantis Neptun SRL și Vogh Olimp SRL. Oana Cristina Scripcaru Iosif este administratorul următoarelor firme: Certion Alliance SRL, Certion Property Developers SRL, Certion SPV Development SRL, Epico Olimp SRL, Galileo Beach Olimp SRL, Galileo Olimp Resort Residences SRL, Jakob Sonne Resort SRL, Moussay Olimp SRL, Solantis Neptun SRL, Pharos Tower SRL și Vogh Olimp SRL.
 

Holiday Club Neptun

 
Totodată, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Neptun - Olimp - S.A., cu unanimitate de voturi a acţionarilor prezenţi, la act de litigiul dintre Neptun - Olimp - S.A. şi Holiday Club Neptun - S.A.
 
Amintim că în anul 2021, Tribunalul Constanța, a luat o decizie importantă luată la solicitarea Holiday Club Neptun SA, companie controlată de dezvoltatorul iranian Saadati Sohi Monachehr, Neptun Olimp SA, Nicolae Săvulescu și de omul de afaceri Cristian Borcea.
 
Hotărârea magistraților din Constanța a vizat complexul de căsuțe Holiday Club Neptun, situat pe marginea lacului Neptun II. Potrivit portalului instanțelor de judecată – dosar 6005/118/2021, Tribunalul Constanța a admis cererea formulată de petenta SC Holiday Club Neptun SA și a dispus înscrierea în Registrul Comerţului a mențiunilor privind divizarea parţială a SC Holiday Club Neptun SA conform hotărârii Adunării generale extraordinare a asociaților SC Holiday Club Neptun SA nr. 1/05.12.2019 şi conform hotărârii Adunării generale extraordinare a asociaţilor SC Neptun Olimp SA nr. 2381/26.11.20220.
 
Decizia instanței a vizat inclusiv în ceea ce priveşte modificarea actelor constitutive ale societăţilor implicate în divizarea parţială, respectiv:
 
1. - transferul, către acţionarii existenţi în cadrul societăţii Holiday Club Neptun SA a acţiunilor deţinute de către societatea Neptun Olimp SA reprezentând un procent de 20,37% din capitalul social al societăţii Holiday Club Neptun SA, acţiuni în schimbul cărora societatea Neptun Olimp SA dobândeşte dreptul de proprietate a unei suprafeţe de 7.951,40 mp (din terenul identificat cu CF 101633) şi a unităţii de cazare ce se afla pe aceasta, unitate ce este compusă din 24 căsuţe de vacanţă şi recepţie, în suprafaţă totală construită de 1.228 mp:
 
2. - în urma transferului de acţiuni ca efect al divizării, societatea Neptun Olimp SA pierde calitatea de acţionar în cadrul SC Holiday Club Neptun SA, noua structură a acţionarilor fiind următoarea: - Saadati-Sohi Manochehr – căruia îi revin 1.377.740 acţiuni nominative, respectiv 74,57% din capitalul subscris, - Săvulescu Nicolae căruia îi revin 459.274 acţiuni nominative, respectiv 24,86% din capitalul subscris, - Borcea Cristian căruia îi revin 10.503 acţiuni nominative respectiv 0,57% din capitalul subscris.
 

Despre Neptun-Olimp SA


 
Potrivit datelor furnizate de Registrul Comerțului, societatea a fost înființată în anul 1991 și are sediul în Neptun, județul Constanța.

Acționarii Neptun Olimp SA sunt:Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (52,22%); Transilvania Investments Alliance SA (41,18%)și persoane fizice și juridice ce dețin 6,60% din capitalul social.

Persoane împuternicite sunt: Adriana Arghirescu – administrator - președintele consiliului de administrație, Mihăiță-Giani Vătuiu – administrator - vicepresedinte al consiliului de administrație, Olga Ciorchină – administrator - membru în consiliul de administrație, Mihai-Cezar Damian – administrator,  Dănuț Culețu – administrator, Dragoș Călin – administrator, Victorița Demușca – administrator, Lucian Dubălaru – administrator, Mihăiță-Giani Vătuiu – director general, Costin-Valeriu Avătavului – director general.


Pentru anul 2021, societatea ce are ca principal obiect de activitate Hoteluri și alte facilități de cazare a raportat o cifră de afaceri de 685.650 de lei, pierderi de 2.491.271 de lei și 19 angajați.
 
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
 
AGOA Societăţii Neptun Olimp, convocată în ședință. Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administraţie, pe ordinea de zi

 
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Corneliu Cătălin Scripcaru, omul de afaceri care construiește în sudul litoralului, își deschide un nou punct de lucru la Neptun

16 Nov 2022 2163

Costin Avătavului, actual director Neptun Olimp SA, s-a retras din firma pe care o deținea

10 Oct 2022 846

Decizii ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Neptun - Olimp SA. Mandate de administratori provizorii, prelungite

01 Oct 2022 773

AGOA Societăţii Neptun Olimp, convocată în ședință. Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administraţie, pe ordinea de zi

27 Sep 2022 660

Un nou director la Neptun - Olimp SA. Costin Avătavului are mandat pentru două luni

06 Sep 2022 1011

Dănuț Culețu, ales vicepreședinte al CA Neptun Olimp SA. Cine va ocupa funcția de președinte

31 Aug 2022 865

LIVE TEXT Școala Politică a Femeilor Social Democrate a debutat la Neptun-Olimp! Printre cei prezenți se numără Mariana Gâju, Doina Federovici sau Gabriela Firea (GALERIE FOTO +VIDEO)

29 Aug 2022 1369

Constanța Jandarmii vor asigura măsurile de ordine la evenimentele organizate în județ (GALERIE FOTO)

26 Aug 2022 1399

Declarații de avere Ce avere are deputatul Horia Țuțuianu, fostul președinte al CJC, vicepreședinte al PSD Constanța (DOCUMENTE)

22 Aug 2022 1418

Vacanță în siguranță, la mare! Ce trebuie să știe turiștii (GALERIE FOTO)

21 Aug 2022 663

Tribunalul a redus taxa judiciară de timbru în dosarul în care Neptun Olimp SA și-a chemat în instanță fosta conducere!

19 Aug 2022 770

Jandarmii Grupării Mobile Tomis Constanța vor asigura măsurile de ordine la evenimentele organizate de Sf Maria

12 Aug 2022 874

Tineri prinși cu substanțe interzise asupra lor la Vama Veche. Ce măsuri au aplicat jandarmii (GALERIE FOTO)

08 Aug 2022 736

Neptun Olimp SA și-a chemat în instanță fosta conducere! Printre cei dați în judecată, deputatul Marius Horia Țuțuianu și Cătălin Mihail Caracostea

01 Aug 2022 1993

IPJ Constanța Activitate de prevenire a criminalității în Stațiunile Olimp și Neptun

30 Jul 2022 810