Deschidere editie

Panică printre bancheri! Constanţa şi clauzele abuzive desfiinţate de judecători. Cazuri concreteJudecătoria Constanţa a anulat mai multe comisioane, printre acestea aflându-se comisionul de risc, de administrare, comisionul de rezervă, dar şi comisionul de rezervă minimă obligatorie.   

Ani la rând, băncile au făcut legea pentru debitori, pentru oamenii obişnuiţi care nu au altfel cum să îşi ia o casă ori să facă una sau să se descurce fără a apela la varianta unui credit bancar. Ani la rând, românii, în general, dar şi constănţenii, în special, s-au revoltat descoperind clauze abuzive ale contractelor de credit, comisioane ascunse şi dobânzi neanunţate cum se cuvine.
 
Ei bine, în prezent, aşa-numita „suveranitate“ a băncilor în ce priveşte dictarea unor clauze contractuale considerate abuzive pare să se apropie de final, cel puţin la Constanţa. Nu de puţine ori, judecătorii de aici au dat dreptate oamenilor în detrimentul băncilor, considerând neconforme condiţiile contractuale. ZIUA de Constanţa vă prezintă aceste cazuri.
 
Într-unul dintre dosare, Judecătoria Constanţa a „constatat caracterul abuziv al clauzei inserate la art. 6.3 din contractul de credit nr. (…).2008 privind comisionul de administrare lunară de 0,15% calculat la valoarea solidului creditului şi nulitatea absolută a acesteia“. Banca a fost obligată să restituie clienţilor sumele încasate cu titlu de comision de administrare de la data acordării împrumutului şi până la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.
 
Într-un alt caz, tot Judecătoria Constanţa a „constatat caracterul abuziv al clauzei contractuale inserate la art. 3.2 din Convenţia de credit nr. (…) 2007 în ce priveşte posibilitatea băncii de a modifica dobânda în funcţie de marja variabilă conform deciziei băncii“. „Constată nulitatea absolută a acestei clauze. Constată caracterul abuziv al clauzei contractuale inserate la art. 8.6 din Convenţia de credit nr.(…).2007 în ce priveşte sintagma «cuantumul penalităţilor poate depăşi sumele asupra cărora sunt calculate», precum şi în ce priveşte dreptul băncii de a revizui nivelul penalităţilor în funcţie de politica sa de creditare. Constată nulitatea absolută a acestei clauze“, potrivit minutei judecătoreşti. 
 
Banca a fost obligată să restituie clientului „sumele achitate în baza clauzelor a căror nulitate a fost constatată prin prezenta hotărâre, actualizate cu indicele de inflaţie calculat de la data perceperii acestor sume de către bancă şi până la momentul restituirii“. Mai mult decât atât, unitatea a mai fost obligată să-i achite clientului dobânda legală calculată asupra sumelor percepute în temeiul clauzelor a căror nulitate a fost constatată prin prezenta, din momentul perceperii acestor sume şi până la momentul plăţii efective“.
 
Tot magistraţii din Constanţa au constatat, într-o altă cauză, „caracterul abuziv şi, în consecinţă, nulitatea absolută parţială a clauzei prevăzute în art. 5 din Contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. (…) 2007, respectiv în referire la partea conform căreia: «[…]. După această dată, dobânda curentă este formată din dobânda de referinţă variabilă, care se afişează la sediile (…), la care se adaugă 1,20 p.p.»“.
 
„Dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară şi obligă pârâta (n.r. banca) la plata către reclamant a sumelor percepute cu titlu de dobândă curentă suplimentară în raport de valoarea dobânzii stipulate iniţial în cadrul art. 5 din Contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. (…) 2007, respectiv dobânda curentă în cuantum de 5,8% pe an, sume percepute de pârâtă şi plătite de reclamant cu titlu de dobândă curentă în baza conţinutului clauzei constatate ca având caracter abuziv. Constată nulitatea absolută a «Actului adiţional nr. (…) la Contractul de credit pentru persoane fizice nr. - din data de (…).2007». Dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară şi obligă pârâtă (n.r. banca) la plata către reclamant a sumelor percepute cu orice titlu în baza «Actului adiţional nr. (…) la Contractul de credit pentru persoane fizice nr. - din data de (…)2007», a cărui nulitate absolută s-a constatat“, conform Judecătoriei Constanţa.

În alte cauze, instanţa a mai decis:

  • Constată caracterul abuziv al clauzelor de la art. 5 lit. a şi e din Convenţia de credit nr. (…) 2008 şi al clauzelor prevăzute la art. 3.5 şi 3.12 din Condiţiile generale ale convenţiei. Obligă pârâta (n.r. banca) să plătească reclamanţilor (n.r. clienţilor), în solidar, sumele de: 2.218,55 de euro reprezentând comision de risc/administrare conform Convenţiei de credit 0106336/15.06.2007, 1.895,14 euro reprezentând comision de rezervă conform Convenţiei de credit (…)2007, 1.183,13 euro reprezentând comision de risc/administrare conform Convenţiei de credit (…)2007, 544,61 de euro reprezentând comision de rezervă conform convenţiei de credit nr.(…).2007, 965,17 euro reprezentând comision de risc/administrare conform Convenţiei de credit nr.(…).2008 şi 329,84 de euro reprezentând comision de rezervă minimă obligatorie conform (…).2008. Obligă pârâta să plătească reclamanţilor, în solidar, dobânda legală aferentă acestor sume începând cu data încasării fiecărei sume de bani achitate de reclamanţi cu titlu de comision de risc, comision de rezervă sau comision de rezervă minimă obligatorie şi până la data restituirii acestora. 
  • Constată caracterul abuziv al clauzelor inserate la art. 5, lit. a) şi lit. g) din Condiţiile speciale şi art. 3.5 şi 3.11 din Condiţiile Generale ale Convenţiei de credit nr. (…).2007 şi, pe cale de consecinţă, constată nulitatea acestor clauze. Constată caracterul abuziv al clauzelor inserate la art. 5, lit. a) şi lit. f) din Condiţiile speciale şi art. 3.5 şi 3.11 din Condiţiile Generale ale Convenţiei de credit nr. (…).2007 şi, pe cale de consecinţă, constată nulitatea acestor clauze. Obligă pe pârâtă (n.r. bancă) să restituie reclamanţilor suma de 1.074,56 de euro reprezentând comision de risc şi 1.051,73 de euro reprezentând comision de rezervă percepute în temeiul Convenţiei de credit nr. (…).2007. Obligă pe pârâtă (n.r. banca) să restituie reclamanţilor suma de 178,97 de euro reprezentând comision de risc şi 199,87 de euro reprezentând comision de rezervă percepute în temeiul Convenţiei de credit nr. (…).2007. Obligă pe pârâtă la plata către reclamanţi a dobânzii legale aferente debitului principal, de la data încasării fiecărui comision şi până la data restituirii efective a sumelor. 
  • Constată caracterul abuziv şi, în consecinţă, nulitatea absolută a clauzei prevăzute în art. X pct. 5 din condiţiile generale ale contractului de credit nr.(…).2008 privitoare la stabilirea competenţei teritoriale de soluţionare a litigiilor izvorâte din contract, astfel cum aceasta a fost modificată prin actul adiţional nr. (…) 2012 la contract. 
Deciziile mai sus precizate au fost luate de Judecătoria Constanţa de-a lungul acestui an, iar ele pot fi atacate la instanţa superioară.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ce trebuie să ştii atunci când vrei sa iei un credit bancar. Elena Draica, avocat în Baroul Constanţa, despre riscuri şi beneficii

21 Oct 2019 1942

Revista presei locale

24 Dec 2018 577

Constanţa! O nouă bancă învinsă în instanţă

24 Oct 2018 1104

Constanţa Clauza privind comisionul lunar de gestionare a creditului a fost declarată abuzivă

23 Aug 2018 1469

Se poate şi aşa! O bancă trebuie să-i dea bani unui constănţean. Cât ar putea să încaseze cetăţeanul

09 Aug 2018 4062

O bancă din Constanţa, îngenuncheată în instanţă! Ce măsuri au luat judecătorii

18 May 2018 9875

Victorie importantă! Ce a obţinut un constănţean în instanţă!

11 May 2018 1178

Veşti bune din sala de judecată! Constanţa. Procese câştigate împotriva băncilor. Clarificări importante

10 Mar 2018 3555

Bănci învinse în instanţă! Ce clauze şi comisioane au fost declarate abuzive

26 Feb 2018 6628

Hai că se poate! Un constănţean ar putea să primească o mică avere chiar de la banca ce l-a împrumutat

01 Feb 2018 3639

Important pentru cei care au credite Două comisioane bancare declarate nule. Este vizat și dreptul unilateral al băncii de a modifica dobânda

01 Jan 2018 2350

Anunţ important pentru cei care au credite în franci elveţieni Victorie în instanţă pentru un constănţean. Ce au decis judecătorii

11 Oct 2017 1724

Revista presei locale

11 Aug 2017 1537

Interviu online cu Alina Hanu, avocat în Baroul Constanţa Cum ne ferim de clauzele abuzive. La cine apelăm când suntem în necaz

01 Apr 2017 9378

Veşti bune pentru cei care au credite bancare! Iată ce comisioane au fost declarate abuzive de judecătorii din Constanţa

18 Jul 2016 7168