Deschidere editie

Proces pe Legea 10 O femeie a „câștigat“ în instanță o parte din terenul pe care se află Poliția Județului Constanța

Victorie în instanță pentru o femeie care a chemat la judecată Primăria municipiului Constanța și Ministerul Afacerilor Interne, dosarul bazându-se pe Legea 10 din 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.
 
Tribunalul Constanța a admis cererea formulată de către reclamantă și a dispus anularea dispoziției nr. 933/18.02.2016 emisă de pârâtul Primarul Municipiului Constanța.
 
În continuare, instanța a obligat „pârâtul Ministerul Afacerilor Interne să propună acordarea măsurilor compensatorii sub formă de puncte către reclamantă, în condițiile Capitolului III din Legea 165/2013, pentru imobilul situat în Constanța, bulevardul Mamaia nr.104, compus din teren în suprafață de 1631,75 mp, imposibil de restituit în natură“, potrivit minutei judecătorești. Atât Ministerul Afacerilor Interne, cât și Primăria municipiului Constanța au fost obligate să achite fiecare reclamantei suma de 500 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.
 
Nemulțumiți, reprezentanții Municipiului Constanța au atacat decizia Tribunalului Constanța la Curtea de Apel.
 
În motivarea deciziei, judecătorii din Tribunalul Constanța arată că, „întrucât din cuprinsul raportului de expertiză tehnică judiciară și al relațiilor comunicate de Primăria Municipiului Constanța cu privire la situați a juridică a terenului notificat a rezultat că acesta este situat pe amplasamentul actual al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, dreptul de proprietate fiind înscris în cartea funciară în favoarea Statului Român, la termenul din 22.11.2017, instanța a dispus introducerea în cauză, în calitate de pârât, a Ministerul Afacerilor Interne, titular al dreptului de administrare asupra terenului în litigiu“.
 
„Pârâtul astfel introdus în cauză a formulat întâmpinare prin care a invocat excepția inadmisibilității formulării acțiunii, susținând că reclamanta și-a pierdut dreptul de a solicita în justiție măsuri reparatorii în natură sau prin echivalent, întrucât a ales să rămână în pasivitate timp de aproape 10 ani . Totodată, a apreciat pârâtul că nu a fost învestit de reclamantă să soluționeze o notificare formulată în temeiul Legii nr. 10/2001, astfel că față de minister nu a fost parcursă procedura prealabilă prevăzută de legea specială, ceea ce face ca acțiunea reclamantei să fie inadmisibilă“.
 
„Pe fondul cauzei, pârâtul a susținut că reclamanta trebuie să facă dovada preluării abuzive a terenului notificat, în condițiile în care din analiza înscrisurilor care au stat la baza dobândirii dreptului de administrare al I.P.J. Constanța se poate prezuma că terenul se afla în proprietatea statului anterior anului 1958, când reclamanta susține că a fost preluat abuziv. A mai învederat pârâtul că este pusă la îndoială exactitatea amplasamentului stabilit de către expertul judiciar, întrucât acesta nu a prezentat în cuprinsul raportului de expertiză planurile cadastrale din anul 1936 pe care le-a folosit și nu s-a deplasat la sediul I.P.J. Constanța pentru a verifica înscrisurile pe care această instituție le deține“.
 
„La termenul din 7.02.2018, instanța a calificat excepția inadmisibilității formulării acțiunii, invocată de pârâtul Ministerul Afacerilor Interne, ca fiind o apărare care privește fondul cauzei și a dispus refacerea raportului de expertiză topografică în prezența unui reprezentant al I.P.J. Constanța, cu analiza documentației deținute de pârâtul introdus în cauză. Suplimentul la raportul de expertiză tehnică topografică a fost depus la dosar la data de 07.05.2018, iar față de concluziile acestuia nu au formulat obiecțiuni niciuna dintre părți“, se mai arată în motivare.
 
Din analiza actelor și lucrărilor dosarului mai rezultă următoarele: prin dispoziția nr. 933/18.02.2016 emisă de viceprimarul Municipiului Constanța s-a dispus respingerea notificării formulate de autoarea reclamant ei, defuncta (…) în temeiul Legii 10/2001, având ca obiect acordarea de măsuri reparatorii pentru imobilul situat în Constanța (…), compus din teren în suprafață de 1631,75 mp. În motivarea acestei dispoziții, s-a reținut că petentele nu a u făcut dovada calității de persoane îndreptățite la măsuri reparatorii, dosarul administrativ nefiind completat cu documente doveditoare privitoare la calitatea de proprietar, în forma prevăzută de Legea 10/2001 și în termenul prevăzut de art. 32 alin.1 din Legea 165/2013, nefiind depus e la dosar declarații de notorietate sau documente echivalente care să clarifice diferențele de ortografiere a numelui fostului proprietar (…) , rectifica rea certificatul ui de moștenitor nr. 23/24.01.1980 , în care numele moștenitorului este menționat (…), în loc de (…), lipsind totodată testamentul de pe urma lui (…).
 
Prin raportul de expertiză topografică efectuat în cauză, având la bază planul cadastral din anul 1936, s-a stabilit că actualul amplasament al imobilului deținut de autoarele reclamantei se suprapune în totalitate peste imobilul înscris în cartea funciară nr. (…) a Municipiului Constanța, ca fiind proprietatea Statului Român, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța.
 
Din relațiile comunicate de Primăria Municipiului Constanța rezultă cu nu a fost identificat un act normativ sau administrativ individual în baza căruia terenul să fi trecut în proprietatea statului, ceea ce presupune o preluare în fapt din patrimoniul autorilor reclamantei în patrimoniul statului. Or, o asemenea preluare nu poate fi apreciată decât ca fiind una abuzivă, lipsa oricărui titlu formal al statului atrăgând astfel incidența dispozițiilor Legii 10/2001.
 
Din raportul de expertiză topografică efectuat în cauză, precum și din relațiile comunicate de Primăria Municipiului Constanța, a rezultat că imobilul notificat nu poate fi restituit în natură, reclamanta însăși exprimându-și în mod expres opțiunea pentru stabilirea unor măsuri reparatorii sub forma compensării prin puncte și solicitând înaintarea dosarului notificării la Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor.
 
În contextul celor mai sus precizate, Tribunalul Constanța a anulat dispoziția nr. 933/18.02.2016 emisă de pârâtul Primarul Municipiului Constanța și a obligat pârâtul Ministerul Afacerilor Interne să propună acordarea măsurilor compensatorii sub formă de puncte către reclamantă, în condițiile Capitolului III din Legea 165/2013, pentru imobilul situat în Constanța, bulevardul Mamaia nr.104, compus din teren în suprafață de 1631,75 mp, imposibil de restituit în natură.
 
Așa cum arătam și mai sus, decizia Tribunalului Constanța nu este definitivă.
 
Sursa motivare: rolii.ro
 
 
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Craciun

02 Sep, 2018 17:41

Buna ziua! Din pacate asa este in Constanta. Si noi avem un astfel de caz. Din 2007 de cand avem hotararea definitiva a Curtii de Apel Constanta ,in care se prevede sa fim despagubiti cu teren sau imobele sau sa fie dosarul trimis la Fondul Proprietatea ,anul acesta ( 2018 ) Primaria Constanta ne- a trimis raspuns prin Posta Romana ca se respinge decizia si ca nu au cum sa ne despagubeasca. Este strigator la cer. In tot atat timp,Primaria Constanta nu ne-a dat nici un raspuns iar acum s-a spalat pe maini. Pe locul pe care il revendicam se afla un bloc. Trebuie sa ne despagubeasca in valoare de 460.000€.Dar in Constanta se tot construeste . Este corect ?

Articole asemanatoare

Încă o amânare în dosarul retrocedărilor

04 Sep 2013 1284

Ar putea deveni lege Cauţiune de 10% din valoarea amenzii pentru şoferii care vor să o conteste

08 Apr 2013 1072