Deschidere editie

Proprietar, Georgică Giurgiucanu Executorul judecătoresc Cătălina Rusu ar fi vândut un teren cu sechestru în Dosarul Retrocedărilor (rechizitoriu)

În Dosarul Retrocedărilor din Constanţa, Georgică Giurgiucanu este acuzat, alături de alţi mandatari, de complicitate sau instigare la infracţiunile săvârşite de persoanele mai sus menţionate;
 
ZIUA de Constanţa prezintă rechizitoriul întocmit de procurorul Andrei Bodean, din Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial, prin intermediul căruia a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a Cătălinei Rusu, executor judecătoresc, suspectată de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, dar şi de tăinuire. În actul de sesizare a instanţei se arată că, la data de 21 ianuarie 2016, executorul judecătoresc Cătălina Rusu ar fi procedat la vânzarea prin licitaţie publică, contra sumei de 234.000 de lei (aproape 52.000 de euro), a unui teren asupra căruia, anterior, fusese instituit sechestru asigurător de către DNA în dosarul cunoscut publicului larg drept Dosarul Retrocedărilor din Constanţa şi despre care ar fi cunoscut că provenea din săvârşirea unei presupuse infracţiuni. Terenul vândut de Cătălina Rusu a aparţinut, conform investigaţiilor noastre, lui Georgică Giurgiucanu, inculpat în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa, cauză în care este judecat din 2008 alături de mai multe persoane, printre care se află Radu Ştefan Mazăre, fostul primar al municipiului Constanţa, dar şi Nicuşor Daniel Constantinescu, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa.
  
Concret, Cătălina Rusu este acuzată că „şi-a îndeplinit, cu încălcarea legii, atribuţiile de serviciu cu ocazia desfăşurării procedurilor de executare silită în cadrul dosarului nr.(...), înregistrat pe rolul biroului său, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a unui teren asupra căruia fusese instituit sechestru de către Direcţia Naţională Anticorupţie în dosarul nr. 29/P/2005, aducând vătămări drepturilor şi intereselor legitime ale statului român“.
 
Dosarul mai sus precizat, cu nr. 29/P/2005, este cunoscut publicului larg drept Dosarul Retrocedărilor din Constanţa, unde sunt judecaţi 37 de inculpaţi în legătură cu presupusa restituire şi atribuire aparent nelegală a unor întinse suprafeţe de teren intravilan din municipiul Constanţa, Mamaia, plajă şi faleză. Procurorii DNA au calculat un prejudiciu în valoare de aproximativ 114 milioane de euro (dintre care 77,77 de milioane de euro reprezintă prejudiciu în dauna statului şi 36,16 milioane de euro, prejudiciu în dauna municipiului Constanţa).
 
Printre inculpaţii acestui dosar se numără Radu Ştefan Mazăre - fostul primar al municipiului Constanţa, Nicuşor Daniel Constantinescu - fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, Constantin Racu - fost director al Direcţiei Administraţie Publică, Daniela Ramona Dospinescu - directorul Direcţiei Patrimoniu, precum şi Ion Marica - directorul Direcţiei Tehnic-Investiţii.
 
Rechizitoriul dosarului Retrocedărilor din Constanţa poate fi citit integral accesând secţiunea „Documente“.
 
Revenind la cauza în care Cătălina Rusu a fost deferită Justiţiei, în actul de sesizare a instanţei se arată că, „la data de 21.01.2016, inculpata Rusu Cătălina a vândut la licitaţie publică terenul situat în mun. Constanţa, (...), jud. Constanţa, cu numărul cadastral (...), despre care cunoştea că provenea din săvârşirea unei infracţiuni“.

Inculpat în Retrocedări, persoană vătămată în prezenta cauză

„Prin rechizitoriul nr. 29/P/2005 din data de 24.10.2008, al DNA - Secţia pentru combaterea infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, (n.r. Dosarul Retrocedărilor din Constanţa), s-a dispus, printre altele, trimiterea în judecată a inculpatului (...) (în prezenta cauză persoană vătămată), pentru săvârşirea infracţiunilor de: (...) În esenţă, în sarcina inculpatului s-a reţinut că acesta a participat împreună cu mai mulţi funcţionari publici din cadrul unor autorităţi din judeţul Constanţa, printre care (...), la data săvârşirii faptelor Primar al mun. Constanţa, şi (...), la data săvârşirii faptelor Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, la retrocedarea, cu încălcarea legii, a unor importante suprafeţe de teren.
 
De asemenea, din probele administrate în cauza respectivă a rezultat că inculpatul dobândise el însuşi o parte însemnată din terenurile respective. Astfel cum rezultă din menţiunile efectuate în cuprinsul rechizitoriului şi al ordonanţei privind instituirea sechestrului, dar şi din (...), în dosarul nr. 29/P/2005 al DNA - Secţia pentru combaterea infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, mun. Constanţa nu s-a constituit parte civilă împotriva inculpaţilor (...)“, conform DNA.
 
Mai departe, tot potrivit celor de la Anticorupţie, „la data de 28.05.2012, inculpata Rusu Cătălina a emis o publicaţie de vânzare pentru terenul situat în mun. Constanţa, (...) (...)“.

Sechestru DNA în extrasele de carte funciară pentru terenul executat silit

„Ulterior, pe parcursul procedurii au fost emise mai multe asemenea publicaţii de vânzare, fără însă ca la sediul biroului executor judecătoresc să se prezinte vreo persoană interesată de achiziţia acestui teren prin licitaţie publică. La data de 16.10.2013, SPIT Constanţa a depus la dosarul de executare silită adresa nr. (...), prin care a solicitat înscrierea la masa creditorilor cu suma de 276.358 de lei, reprezentând restanţe ale debitorului (...) la bugetul local (...). Suma reprezentând restanţele persoanei vătămate la bugetul local a fost stabilită pe baza unei note de constatare întocmite de SPIT Constanţa şi depusă de asemenea la dosarul de executare (...). La data de 19.03.2015, SPIT Constanţa a depus la dosar o nouă cerere de înscriere la masa creditorilor cu suma de 416.978,16 lei, reprezentând creanţe datorate bugetului local, precum şi nota de constatare prin care s-a calculat această sumă (...). Pe durata desfăşurării procedurii de executare silită, inculpata Rusu Cătălina a solicitat mai multe extrase de carte funciară pentru terenul executat silit, în toate acestea figurând sechestrul instituit de DNA în dosarul nr. 29/P/2005 (...). În extrasul de carte funciară emis la cererea inculpatei la data de 8.01.2015, apare înscrisă, pe lângă sechestrul instituit de DNA prin ordonanţa nr. 29/P/2005 din 15.02.2008, şi o ipotecă legală a SPIT Constanţa (...)“, conform rechizitoriului.

Teren situat în Constanţa, zona Mercur - Minerva, lot 2 

„Ulterior“, continuă magistraţii, „ipoteca legală instituită de SPIT Constanţa a continuat să figureze în extrasele de carte funciară emise de OCPI, la cererea inculpatei (...)“. „De asemenea, în cursul procedurii, inculpata Rusu Cătălina a purtat o corespondenţă cu DNA, având ca obiect bunurile indisponibilizate ale persoanei vătămate (...), solicitând să i se comunice care este cuantumul prejudiciului (...). Astfel, prin adresa nr.437/VIII-1/2011 din data de 3.01.2012 a DNA - Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, s-a comunicat inculpatei Rusu Cătălina că «prin ordonanţele emise în data de 15.02.2008 şi 11.03.2008 în dosarul nr.29/P/2005, s-a dispus indisponibilizarea, prin instituirea sechestrului, în vederea asigurării confiscării speciale, a terenurilor dobândite din infracţiunile săvârşite de către inculpaţii trimişi în judecată, terenuri aflate în proprietatea acestora din urmă» (...).
 
Prin adresa nr.29/P/2005 din data de 28.08.2012, s-a comunicat inculpatei că «terenul în suprafaţă de 2219,13 mp, intabulat în CF nr. (...), cu nr. cadastral (...), situat în Constanţa, zona Mercur - Minerva, lot 2, a făcut obiectul Ordonanţei de instituire a sechestrului în vederea confiscării speciale nr. 29/P/2005 din data de 15.02.2008. Din conţinutul acesteia, reiese că terenul indicat anterior a fost dobândit prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală şi, cu referire la art. 118, lit. e C.pen., s-a dispus indisponibilizarea sa, prin instituirea sechestrului, în vederea confiscării speciale» (...)“, potrivit actului de sesizare a instanţei.

„Imobilul, grevat de trei sarcini“. „Se intabulează liber de sarcini“ 

„(…) La data de 21.01.2016 a avut loc licitaţia publică prin care a fost vândut terenul respectiv. În cuprinsul procesului-verbal de licitaţie imobiliară, s-a menţionat că imobilul era grevat de trei sarcini, consemnate în ordinea înscrierii în Cartea Funciară, respectiv: «1) sechestru nr. 29/P/2005 emis de DNA; 2) somaţia nr. (...) emisă de BEJ Rusu Cătălina; 3) ipoteca legală în favoarea SPIT Constanţa». Conform menţiunilor acestui proces-verbal, licitaţia a fost câştigată de adjudecatara (...), care şi-a menţinut oferta de 52.000 de euro, în timp ce (...) s-a retras la a doua strigare (...).
 
La data de 18.02.2016, s-a încheiat actul de adjudecare a terenului ca urmare a licitaţiei organizate de inculpata Rusu Cătălina. În cuprinsul acestuia s-a menţionat că, potrivit «dispoziţiilor art. 516, pct. 8 C. proc. civ., prezentul înscris constituie titlu de proprietate pentru adjudecatar», dar şi că, potrivit «dispoziţiilor art. 518, alin. 4 C.proc.civ., imobilul se intabulează liber de sarcini» (...)”.
 
Rechizitoriul complet poate fi citit accesând secţiunea „Documente”.
 
Dosarul a fost trimis spre soluţionare Curţii de Apel Constanţa.
 
Pe data de 15 decembrie 2015, cotidianul ZIUA de Constanţa arăta că Biroul Executorului Judecătoresc Rusu Cătălina a organizat o licitaţie pentru vânzarea unui teren aparţinând lui Georgică Giurgiucanu, inculpat în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa. În cauză a fost vorba despre cota parte de 22,05%, respectiv 489.318 mp din imobilul-teren intravilan situat pe bulevardul Mamaia nr. 460, zona hotel Mercur - Minerva, în suprafaţă totală de 2.219,13 mp, imobil ce are alocat numărul cadastral 15315 şi înscris în Cartea Funciară la nr. 41530.
 
Suprafaţa de teren din mai sus precizată, care aparţinea lui Georgică Giurgiucanu, este aceeaşi din rechizitoriul DNA prin intermediul căruia executorul judecătoresc Cătălina Rusu a fost trimis în judecată.
 
Potrivit publicaţiei de vânzare, debitorul Georgică Giurgiucanu datorează creditoarei Felicia Ovanesian - cabinet de avocat, cu sediul în municipiul Constanţa, suma de 48.932,80 de euro + 48.965,90 de lei - onorariu avocaţial, 1.332,80 de euro - penalităţi convenţionale, 8.761,80 de lei - cheltuieli de executare, 1.510,30 de lei - cheltuieli de judecată, conform cererii creditoarei, şi 38.693,80 de lei - cheltuieli de executare.
 
În decembrie 2015, ZIUA de Constanţa mai arăta că terenul urmărit este grevat de următoarele sarcini şi drepturi reale: sechestrul nr. 29/P12005 emis de DNA, somaţia nr. 400/2011, emisă de BEJ Rusu Cătălina, ipotecă legală în favoarea SPIT Constanţa, conform extrasului de Carte Funciară nr. 125605/2015 eliberat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa. Executarea silită s-a efectuat în baza titlului executoriu - sentinţa civilă nr. 22939/19.10.2010 a Judecătoriei Constanţa, în dosarul nr. 31001/212/2009, astfel cum a fost îndreptat prin Încheierea din 5.04.2011 a Judecătoriei Constanţa, în dosarul nr. 310011212/2009, încuviinţat prin Încheierea nr. 8570/01.06.2011 a Judecătoriei Constanţa, în dosarul nr. 13553/212/2011.
 
Facem precizarea că am încercat să obţinem un punct de vedere de la Cătălina Rusu cu privire la dosarul în care a fost trimisă în judecată, însă acest lucru nu a fost posibil, având în vedere că numărul de telefon afişat pe internet nu se conecta.

Citeşte şi 

Giurgiucanu, din Dosarul Retrocedărilor, rămâne fără avere?
Un teren intravilan din zona hotelului Mercur - Minerva, scos la mezat (document)


Bun imobil, scos la mezat
Giurgiucanu, din Dosarul Retrocedărilor, ar putea rămâne fără un teren din Piaţa Ovidiu (galerie foto + document)


Acţiunea Primăriei a fost considerată prescrisă
Făgădău află la anul dacă ia 2,5 milioane de euro de la Giurgiucanu, Borcea şi SC Habitat şi Ambient (rechizitoriu + document)


Constanţa retrocedată
Cum au ajuns Giurgiucanu, Borcea şi Camboianu printre beneficiarii unor terenuri evaluate la aproape 4 milioane de euro (document)


Dosarul „Retrocedările din Constanța”, amânat
Avocații lui Mazăre, Nicușor, Borcea și Giurgucanu nu au fost prezenți

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

A cerut aproape 3 milioane de euro de la Borcea, Giurgiucanu şi Habitat şi Ambient Primăria Constanţa, veste proastă de la Curtea Supremă!

07 Dec 2017 3769

A sosit ziua cea mare?! Municipiul Constanţa ar putea primi peste 2,5 milioane de euro (rechizitoriu + document)

04 Dec 2017 3378

Terenul lui Georgică Giurgiucanu, situat pe malul lacului Tăbăcărie, lăsat în paragină. Primăria Constanţa anunţă măsuri

13 Sep 2017 1346

Sentinţa din Dosarul Retrocedărilor din Constanţa, contestată de aproape 30 de ori

29 Jul 2017 2261

Tribunalul Constanţa s-a pronunţat în Dosarul Retrocedărilor suprapuse

22 Jun 2017 4979

Retrocedări suprapuse? Arnold vs Giurgiucanu, Borcea, Camboianu şi Habitat Ambient. Primul termen în apel, azi, la Tribunal

13 Jun 2017 1442

ordinea.ro Cum a ajuns Giurgiucanu unul dintre cei mai importanţi oameni din România. Tenebrele din retrocedarea Movilă

11 Apr 2017 3644

S-a luat prima decizie definitivă! Constanţa - terenuri în compensare şi un proces de aproape trei milioane de euro (document)

21 Jan 2017 2422

Giurgiucanu, din Dosarul Retrocedărilor, rămâne fără avere? Un teren intravilan din zona hotelului Mercur - Minerva, scos la mezat (document)

15 Dec 2015 1524

Bun imobil, scos la mezat Giurgiucanu, din Dosarul Retrocedărilor, ar putea rămâne fără un teren din Piaţa Ovidiu (galerie foto + document)

14 Dec 2015 2327

Legături cu Giurgiucanu, din Dosarul Retrocedărilor Octavian Caraivan a primit acordul Primăriei pentru finalizarea blocului de 10 etaje (galerie foto)

20 Nov 2015 2381

Acţiunea Primăriei a fost considerată prescrisă Făgădău află la anul dacă ia 2,5 milioane de euro de la Giurgiucanu, Borcea şi SC Habitat şi Ambient (rechizitoriu + document)

09 Nov 2015 1261

Locatarii cer respectarea intimităţii Cum au reuşit constănţenii să modifice proiectul ridicării a două blocuri pe bulevardul Tomis

22 Aug 2015 2623

Bloc de şase etaje, cu piscină Octavian Caraivan, fost partener cu Borcea şi Giurgiucanu din Dosarul Retrocedărilor, investeşte în Mamaia

22 Jan 2015 4756

Fost partener cu Giurgiucanu, o „vedetă“ a Dosarului retrocedărilor Octavian Caraivan ridică un bloc de şase etaje în Mamaia (rechizitoriu + galerie foto)

14 Jul 2014 5247

Constanţa retrocedată Cum au ajuns Giurgiucanu, Borcea şi Camboianu printre beneficiarii unor terenuri evaluate la aproape 4 milioane de euro (document)

31 Mar 2014 3975

„„Retrocedările din Constanţa”, la cel de-al 47-lea termen de judecată

03 Feb 2014 1432

Dosarul „Retrocedările din Constanța”, amânatAvocații lui Mazăre, Nicușor, Borcea și Giurgucanu nu au fost prezenți

07 Jan 2014 2570

Legătura Virgil Călina - Cristian Borcea Cumpărător de teren retrocedat donează administraţiei Mazăre mii de metri pătraţi. Află despre cine e vorba!

13 Feb 2013 4365

Viziunea Fin.Co.Ge.R.O. - Ce am pierdut în 12 aniPlanuri măreţe, eşuate pentru Constanţa (Galerie foto + Documente)

13 Aug 2012 3299

Chiru, Babuş, Armeanu, Darie şi alţii, cu arma la ochi sau pe umăr Vezi lista celor mai cunoscuţi vânători ai Constanţei

28 May 2012 4548

Se schimbă macazulZeicu şi Cupşa au făcut afaceri cu omul lui Mazăre?!

18 Nov 2010 5980

Uups! Dosarul de coruptie al primarului Mazare, din amanare, in amanare

09 Sep 2010 824

Giurgiucanu, acoperit de garda de corp?

09 Jul 2010 2193

Georgica Giurgiucanu a disparut din ecuatia conflictului de aseara din Mamaia

08 Jul 2010 1837

Convocatorul Sedintei de Consiliu Local Municipal august 2009

28 Aug 2009 4584