Deschidere editie

Protest în faţa Prefecturii Constanţa Manifest împotriva majorării impozitelor şi taxelor locale

Pe fondul lipsei unei strategii coerente de dezvoltare economică-socială a municipiului Constanţa, autoritatea locală intenţionează să ne „jumulească“, mărind halucinant impozitele şi taxele datorate de toţi contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice, în loc să se preocupe de o mai bună administrare a municipiului şi o mai bună gestionare a cheltuielilor, se arată în manifestul societăţii civile adresat constănţenilor.
 
În aceste condiţii, societatea civilă formată din ONG-uri, firme şi persoane fizice va lua atitudine, exprimându-şi public părerea duminică, 17 decembrie, de la ora 17.00, în faţa Prefecturii Constanţa, locul cel mai frecventat pentru astfel de manifestări. 

Cum s-a ajuns în această situaţie?

Un grup de ONG-uri, asociaţii profesionale şi organizaţii patronale au solicitat autorităţilor locale, printr-un memoriu, o dezbatere publică pe tema proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018. Proiectul a fost prezentat contribuabililor din municipiul Constanţa la data de 1 noiembrie anul curent, într-o totală lipsă de transparenţă, fără a fi însoţit de o notă de fundamentare din partea primarului, de o expunere de motive, de un studiu de impact şi exemple de calcul.

Mai mult, în perioada de consultare, autorităţile, nu au găsit de cuviinţă să informeze contribuabilii despre intenţia de majorare a impozitelor şi taxelor locale. Această majorare conduce la o impozitare excesivă şi nejustificată a impozitului pe clădiri şi terenuri datorate de toate persoanele fizice, inclusiv de persoanele fizice care obţin venituri din profesii liberale (ex.: medici de familie, medici dentişti, medici specialişti, logopezi, psihologi şi psihopedagogi, arhitecţi, contabili, experţi, avocaţi, notari, executori judecătoreşti, practicieni în insolvenţă), a impozitelor pe clădiri şi terenuri, precum şi a taxelor datorate de întreprinderile mici şi mijlocii. 

Dezbaterea publică desfăşurată pe 28 noiembrie a stârnit un interes ridicat din partea comunităţii, prezenţa în sală fiind mare. Oamenii au stat faţă în faţă cu primarul Decebal Făgădău, care a fost însoţit de viceprimarii Dumitru Babu şi Costin Răsăuţeanu, alături de Virginia Uzun, directorul executiv al SPIT Constanţa.
 
O intervenţie de bun-simţ a avut-o cetăţeanul Daniel Radu, care a propus o creştere de maximum 15% pentru clădirile nerezidenţiale deţinute de persoanele fizice (în loc de 520%, cum se intenţionează prin proiect). La acest moment de început al dezbaterilor a apărut marea contradicţie în raţionamentul administraţiei locale ce ar justifica proiectul de hotărâre privind taxele şi impozitele locale pentru anul 2018. 

Primarul Decebal Făgădău a precizat că Primăria Constanţa nu are nevoie de bani mai mulţi la buget, ci intenţionează să realizeze o uniformizare a taxelor între persoanele fizice şi cele juridice pentru acelaşi tip de impozit sau taxă. „Motivul pentru care am propus această majorare nu este legat de lipsa surselor din bugetul local, ci este legat în primul rând de eliminarea discrepanţei între operatorul economic şi persoana fizica“, a spus edilul-şef, justificându-şi decizia cu argumentul că Primăria Constanţa nu are nevoie de bani, ci doar vrea să elimine discrepanţele la sugestia proprietarilor de hoteluri din staţiunea Mamaia, urmând în acelaşi timp şi sfatul Consiliului Concurenţei, care ar susţine „egalizarea cotei de impozitare astfel încât forma de deţinere să nu reprezinte un criteriu discriminatoriu sau anticoncurential“.

Bugetele Constanţei, în cifre 

Conform datelor privitoare la bugetul local furnizate de site-ul Primăriei Constanţa, bugetul local, cel puţin din anul 2014, se află pe excedent, 52 de milioane de lei în 2014, 192 de milioane de lei în 2015, 231 de milioane de lei în 2016, excedent care, în fiecare dintre ultimii doi ani, este mai mare decât venitul obţinut din plata de către contribuabili a impozitelor şi taxelor locale. 

Îngrijorător este faptul că, până la acest moment, autorităţile locale, urmare a dezbaterii publice, nu au transmis niciun mesaj contribuabililor prin care să anunţe că vor lua în considerare propunerile primite sau că vor renunţa la majorarea taxelor şi impozitelor. Cel mai probabil, proiectul va fi supus la vot, în forma prezentată, în şedinţa de Consiliu Local Constanţa care va fi anunţată în a doua jumătate a lui decembrie. 

Iniţiatorii protestului din 19 decembrie susţin că singura modalitate de stopare, la acest moment, a halucinantei propuneri privind taxele şi impozitele locale este la îndemâna consilierilor locali PMP şi PNL şi independenţilor, care împreună ar putea vota împotriva adoptării unui nivel maxim de impozitare. 

Intenţiile autorităţilor locale şi solicitările ONG-urilor


1. 25% creşterea impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă - se solicită autorităţilor locale aplicarea unei cote de 0,08%; 
Se propune o cotă de impozitare de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii pentru anul 2018, faţă de 0,08 în 2017. Acelaşi impozit în Bucureşti, Cluj, Oradea este de 0,1%, în Ploieşti şi Braşov este de 0,09 %, iar în Iaşi, de 0,08%. 

2. 45% creştere a taxei pe clădirile situate în zona A a municipiului Constanţa - se solicită autorităţilor locale eliminarea majorării nelegale de 20% a bazei de calcul stabilite de Codul Fiscal. 
Această creştere pentru clădirile situate în zona A a municipiului Constanţa este generată de modificarea nelegală prin creşterea cu 20% a bazei de impozitare stabilită de Codul Fiscal la care se adaugă creşterea propusă de 25% a cotei de impozitare pentru persoanele fizice. 

3. 520% creştere a impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice pentru clădirile nerezidenţiale - se solicită autorităţilor locale aplicarea cotei minime de 0,2 prevăzută de Codul Fiscal.
Se propune o creştere de 520% a impozitului, respectiv o cotă de impozitare de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii faţă de 0,25% cât a fost în 2017. Pentru acelaşi impozit, Clujul are o cotă de 0,2%, pe care o păstrează şi în 2018, la Braşov, Ploieşti şi Iaşi, tot de 0,2% iar la Craiova - 0,4%.

4. 15,4% creştere a impozitului pe clădiri datorat de persoanele juridice - se solicită autorităţilor locale stabilirea unei cote de impozitare de 1% nemajorată. 
Se propune o cotă de impozitare de 1,3%, maximul prevăzut de Codul Fiscal, majorată cu 15,4% în timp ce Clujul are o cotă de 1% nemajorată. 

5. 15-20% creştere a impozitului pe teren datorat de către persoanele fizice (inclusiv a terenului de sub clădiri) faţă de Cluj, Braşov, Iaşi, Ploieşti - se solicită autorităţilor locale stabilirea următoarelor valori : 8.567 de lei/ha pentru zona A, 6.499 de lei/ha pentru zona B, 4.447 de lei/ha pentru zona C şi 2.113 lei /ha pentru zona D. 

6. Se intenţionează aplicarea valorilor maxime stabilite de Codul Fiscal pentru impozitul pe teren datorat de persoanele juridice, o valoare dublă faţă de impozitul similar din Cluj, Braşov, Iaşi, Oradea, Timişoara, Ploieşti - se solicită autorităţilor locale stabilirea aceloraşi valori ale bazei de calcul ca cele propuse pentru persoanele fizice, şi nu aplicarea valorilor maxime prevăzute de Codul Fiscal. Se solicită autorităţilor locale eliminarea menţiunii privitoare la asimilarea terenurilor aflate în extravilanul municipiului Constanţa cu cele din zona A.

7. 115% creştere a taxei de salubritate de la 3 lei/lună/persoană în 2017 la 7 lei/lună/persoană în 2018 - se solicită autorităţilor locale o taxă de 3,5 lei/lună/persoană.

8. Doar 75% reducere a impozitului pentru mijloacele de transport hibrid în loc de 95%, cât prevede art. 470 Cod Fiscal şi cât se aplică în majoritatea municipiilor din ţară - se solicită autorităţilor locale aplicarea reducerii maxime de 95% prevăzută în Codul Fiscal.

9. În acelaşi timp, autoritatea locală îi încurajează pe cei care poluează - pentru vehiculele cu capacitate cilindrică peste 4.800 cm3 stabilind impozitul minim 4 lei/200cm3, deşi valoarea dată de Codul Fiscal este cuprinsă între 4-6 lei/200 cm3, pe de altă parte, vehiculele cu capacitate cilindrică sub 4.800 cm3 sunt impozitate la maxim - se solicită autorităţilor locale ca, respectând principiul cine poluează mai mult plăteşte mai mult, pentru vehiculele cu capacitate cilindrică mai mare de 4.800 cm3 să stabilească cota maximă de 6 lei/200 cm3 potrivit Codului Fiscal. 

10. Peste 400% creştere a taxei de concesionare locuri de veci. Din 2018, taxa de concesionare a locului de veci va fi 33 de lei/mp/7 ani faţă de 8 lei în 2017, pentru Cimitirul Central Municipal, şi 25 de lei/mp/7 ani în celelalte cimitire, faţă de 6 lei în 2017 - se solicită autorităţilor locale menţinerea taxei stabilite pentru anul 2017. Concomitent, se majorează cu peste 100% taxa de întreţinere a unui loc de veci de la 2,4 lei mp/an în 2017 la 5 lei mp/an în 2018 - se solicită autorităţilor locale menţinerea taxei stabilite pentru anul 2017. 

11. 100% creştere a taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate de la 1% în 2017 la 2% în 2018 exclusiv TVA - se solicită autorităţilor locale menţinerea taxei stabilite pentru anul 2017.

12. majorarea taxelor pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: 
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate era de 27 de lei/an/m2 în 2017, pentru 2018 se propune 32 de lei/an/m2 - se solicită autorităţilor locale menţinerea taxei stabilite pentru anul 2017
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj, pentru reclamă şi publicitate, taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate era de 20 de lei/an/m2 în 2017, pentru 2018 se propune 23 de lei/an/m2 - se solicită autorităţilor locale menţinerea taxei stabilite pentru anul 2017.

13. 20% creştere a taxei pentru aviz program de funcţionare - se solicită autorităţilor locale menţinerea taxei stabilite pentru anul 2017
Potrivit anexei nr. 8 din proiect, articolul 1 alineat (1), taxa aviz program de funcţionare pentru unităţile ce desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă care nu se regăsesc în CAEN - Rev 2 grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - alte activităţi recreative şi distractive, care era 80 de lei în 2017, va fi 100 de lei în 2018. 

14. 4.000% creştere a taxei pentru eliberarea avizului program de funcţionare - se solicită autorităţilor locale menţinerea taxei stabilite pentru anul 2017.

O regulă nouă se va aplica din 2018: prin excepţie de la alin. (1), pentru unităţile din staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă ce desfăşoară activităţi care se regăsesc în CAEN - Rev 2 codul 4711 şi grupa 472, cu excepţia codului 4726 - comerţ cu amănuntul al produselor din tutun în magazine specializate, taxa pentru eliberarea avizului program de funcţionare se stabileşte în sumă de 8.000 de lei. 

15. 4.000% creşterea taxei de autorizare pentru desfăşurarea de activităţi temporare derulate în zone private cu acces public pentru operatorii din Satul de Vacanţă şi staţiunea Mamaia, care va ajunge de la 200 de lei la 8.000 de lei, pentru activităţile de închiriere echipament sportiv, evenimente de tipul târgurilor, festivaluri, altele decât cele non-profit, cu desfăşurare de activităţi comerciale şi/sau alimentaţie publică, pentru spectacole de circ, activităţi de producere şi/sau comercializare stradală de produse alimentare din utilaje specializate. Se solicită autorităţilor locale menţinerea taxei stabilite pentru anul 2017.

Nu în ultimul rând, iniţiatorii manifestului solicită Consiliului Local Constanţa acordarea scutirilor şi a reducerilor maxime pentru toate tipurile de funcţiuni pentru care este abilitat să le acorde potrivit art. 456 şi art. 464 din Codul Fiscal. 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Protest astăzi la Constanța. Cine organizează, cine participă și de ce. Care este traseul

21 Apr 2018 1507

Grevă generală în sistemul sanitar. Angajații din sănătate amenință că vor întrerupe lucru

19 Apr 2018 1259

Ministrul Educației a purtat discuții de clarificare cu reprezentanți ai studenților și profesorilor universitari care au protestat astăzi

17 Apr 2018 358

Protest în fața Ministerului Educației. Ce nemulțumiri au manifestanții

17 Apr 2018 601

Câțiva tulceni au plantat panseluțe în gropile din oraș

13 Apr 2018 425

Protest la Spitalul Județean Tulcea. Zeci de angajați au participat la acțiunea de protest

12 Apr 2018 509

Lia Olguța Vasilescu, despre micșorarea sporurilor - ”Regulamentul de sporuri se lucrează de către Ministerul Sănătăţii”

11 Apr 2018 470

Supăraţi pe autorităţile locale Al şaselea protest al bicicliştilor are loc pe 21 aprilie, la Constanţa

06 Apr 2018 1291

Protest al Federației SANITAS în fața Ministerului Muncii. Ce nemulțumiri au sindicaliștii din sănătate

29 Mar 2018 467

Protest spontan la secția de Terapie Intensivă și Anestezie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța

26 Mar 2018 632

Sute de polițiști din Constanța au participat la protestul din București. Se pregătește o nouă acțiune de protest

24 Mar 2018 1241

Imagini de la eveniment. Zeci de persoane au participat la Constanța la Marșul pentru viață 2018 - O lume pentru viață (galerie foto-video)

24 Mar 2018 1068

Sindicaliștii din Poliție, penitenciare şi anatomo-patologie protestează în Piața Victoriei. Ce lozinci scandează protestatarii

24 Mar 2018 493

Ministerul Afacerilor Interne reacționează după protestul polițiștilor. Ce spun oficialii despre solicitările polițiștilor

24 Mar 2018 756

Protest de amploare în fața sediului MAI. Sute de polițiști au ieșit în stradă. Ce nemulțumiri au manifestanții

24 Mar 2018 779

Revista presei locale

24 Mar 2018 581

Angajaţii din poliţie şi penitenciare anunţă protest în faţa sediului MAI

23 Mar 2018 350

Sindicatul Liber „Navalistul“, protest la Ministerul Economiei şi la Guvern „Am fost minţiţi de toate guvernele care s-au perindat pe la Palatul Victoria“

22 Mar 2018 275

Grevă japoneză! Grupul sindical al DJST Constanţa a tras un nou semnal de alarmă (galerie foto)

19 Mar 2018 1419

Polițiștii pichetează joi sediul IPJ Constanța

14 Mar 2018 535

Grevă generală în Sănătate. Mii de angajați așteptați la protestele ce vor avea loc în București. Ce nemulțumiri au angajații din sănătate

12 Mar 2018 496

Un nou protest în fața Sălii Palatului în timpul congresului PSD. Manifestanții au adus eugenii, faina și ulei

10 Mar 2018 389

Protest în fața Sălii Palatului, unde se desfășoară congresul PSD. Trei manifestanți ridicați de jandarmi

10 Mar 2018 517

Flashmob în faţa sediului Ministerului Afacerilor Interne. Aproximativ 50 de femei au participat. Care a fost scopul evenimentului

08 Mar 2018 310

Protest inedit, în timpul Congresului PSD de sâmbătă. Ce au anunţat manifestanţii

08 Mar 2018 389

Interviu cu colonelul Constantin Dima, inspector-şef al IJJ Constanţa Despre jandarm. Când este erou şi când e hulit. Când foloseşte bastonul? Trebuia să-i ducă pe micuţii din dosarul „Micul Regat“ la judecată?

08 Mar 2018 2207

Românii ies în stradă în faţa Parlamentului! Protest împotriva modificărilor Legilor Justiţiei

06 Mar 2018 1361

Simularea Evaluării Naţionale a fost boicotată de profesori. Ce a declarat ministrul Educaţiei despre acţiunea de protest şi deciziile ce se vor lua

05 Mar 2018 465

Federaţia Sindicatelor din ANP anunţă proteste - "Vom solicita demiterea ministrului Justiţiei pentru incompetenţă şi lipsă de viziune"

05 Mar 2018 328

Protest în faţa Ministerului Culturii sub deviza „Opriţi propaganda homosexuală în şcoli şi în instituţii de cultură"

04 Mar 2018 527

Pentru a treia zi consecutiv, Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim a fost închisă. De ce a fost luată decizia fără precedent

27 Feb 2018 431

Decizie fără precedent la Ierusalim. Biserica Sfântului Mormânt a fost închisă în semn de protest

26 Feb 2018 613

Constanța. Protest în fața Prefecturii pentru susținerea DNA și a procurorului-șef, Laura Codruța Kovesi (galerie foto+video)

25 Feb 2018 1072

Piața Victoriei. Românii, în stradă pentru a o susține pe Laura Codruța Kovesi

25 Feb 2018 349

Protestat în faţa sediului Guvernului. Circa 100 de persoane au ieșit în stradă împotriva deciziei ministrului Justiției

23 Feb 2018 388

”Tudorel, demisia!”Protest în Piața Victoriei. Oamenii ies în stradă după anunțul lui Tudorel Toader

22 Feb 2018 728

Protest în fața Ministerului Justiției împotriva Laurei Codruța Kovesi

22 Feb 2018 456

București. Polițiștii anunță proteste în fața sediului MAI

22 Feb 2018 287

Polițiștii pregătesc un protest de amploare în București de Ziua Poliției Române. Ce revendicări au oamenii legii

22 Feb 2018 679

Un nou protest în fața sediului DNA din București. Cine participă la acțiunea de protest

21 Feb 2018 440

Protest spontan al minerilor de la Salina Slănic din judeţul Prahova. Minerii sunt nemulţumiţi de salariile mici

20 Feb 2018 348

Jurnalistul Mălin Bot, în conflict cu jandarmii în timpul protestului de la sediul DNA din București

18 Feb 2018 359

Protest în fața sediului DNA din București. Manifestanții au venit „înarmați“ cu portocale

18 Feb 2018 1946

Flashmob în Piaţa Victoriei, din Capitală, intitulat sugestiv "Ne furaţi viitorul!"

18 Feb 2018 410

Protest în fața Palatului Cotroceni. Oamenii au ieși în stradă pentru a susține DNA

17 Feb 2018 835

Proteste sincronizate în Cluj și Sibiu împotriva legilor Justiției

17 Feb 2018 340

Dorin Chirtoacă a demisionat din funcția de primar general al municipiului Chișinău

16 Feb 2018 410

Protest al sindicatelor din CFR la 85 de ani de la Greva Ceferiștilor din 1933. Ce nemulțumiri au sindicaliștii

16 Feb 2018 1125

Protest la Inspectoratul Școlar Județean Constanța al profesorilor de la Colegiul Tehnic Tomis (galerie foto+video)

14 Feb 2018 2263

Protest, în această seară, în capitală “Treziți-vă! Salariile scad, inflația crește!”

11 Feb 2018 3005