Deschidere editie

Raport Curtea de Conturi. Pavilionul Expoziţional şi Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, vaci de muls pentru nişte privaţi, în dauna Consiliului Judeţean Constanţa (document)

Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Constanţa a efectuat în vara acestui an un audit financiar asupra contului anual de execuţie bugetară al Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Constanţa pentru anul 2018.  
 
Urmare a auditului, Curtea de Conturi a României a emis decizia nr.25/21.09.2019 pe care Consiliul Judeţean Constanţa trebuie s-o ducă la îndeplinire. Decizia şi raportul de audit financiar întocmit la Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Constanţa emise de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Constanţa vor fi prezentate aleşilor judeţeni în şedinţă ordinară la data de 30 septembrie 2019.   Inspectorii Curţii de Conturi au constatat două tipuri de abateri - care au determinat şi care nu au determinat cauza unor prejudicii.
 
În continuare facem referire la abaterile care nu au cauzat prejudicii.
Astfel, cu privire la activitatea de executare silită a debitelor date spre executare la BEJ-uri, s-a constatat că valoarea acestora la 01.01.2019 a fost de 19.246.803,68 lei; în cursul anului, această valoare a crescut cu 468,294,45 lei, prin calcularea de accesorii aferente debitelor aflate în executare prin aceste BEJ-uri. Prin procedurile specifice, acestea au recuperat suma de 1.476.657,90 lei, reprezentând 7,48% din valoarea debitelor aflate în executare în cursul anului 2018.
 
Din verificarea modului de respectare a prevederilor legale referitoare, urmărirea şi încasarea veniturilor bugetului judeţului, s-a constatat că la finele anului 2018 exista un volum mare de creanţe neîncasate la termenele de scadenţă, pentru care entitatea nu a continuat măsurile legale de urmărire şi executare a acestora. De asemenea, s-a constatat scoaterea din evidenţa contabilă, din contul „Debitori”, a sumei de 167.602,45 lei, în baza unui referat emis de Direcţia Economico-Financiară-Compartimentul Impozite, Taxe, Executări Creanţe, referat care a fost aprobat de administratorul public.
 
Din această valoare, cea mai mare sumă este cea a asociaţiei Cubul Sportiv Volei 2004 Constanţa, cu suma de 162.602,45 lei. În susţinerea scoaterii din evidenţă a acestor debitori pentru care s-a prescris executarea, a fost invocată Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură.
 
O altă abatere vizează modul de administrare a patrimoniului public şi privat al Judeţului Constanţa. Mai exact, Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii a încheiat un contract de asociere în participaţiune (nr. 361/20.03.2012) cu SC City Club Cafe SRL Constanţa (n.r. potrivit Registrului Comerţului, societatea aparţine secretarului de stat în Ministerul Culturii şi fost inspector-şef general şcolar, Răducu Popescu), fără să aibă aprobarea CJ Constanţa, care are calitate de proprietar.
 
Tot fără aprobarea CJC, Complexul a solicitat şi obţinut autorizaţia de construire nr. 33/11.01.2013, pentru„executarea lucrărilor de construire pentru reconfigurare şi modernizare imobil parter cu funcţiunea de alimentaţie publică, amenajare terasa descoperită cu loc de joacă pentru copii- investiţie realizată de SC City Club Cafe SRL conform contractului de asociere în participaţie nr. 361/20.03.2012.
 
Cu privire la veniturile din Contractul de asociere in participaţiune nr. 361/23.03.2012 încheiat cu SC City Club Cafe SRL Constanţa, inspectorii Camerei de Conturi susţin că bunurile care fac obiectul asocierii menţionate, aparţin domeniului public al judeţului, dar au fost date în administrarea Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa (CMSNC). În urma acestui contract de asociere, acesta a obţinut venituri din asociere (venituri din activităţi economice) în sumă de 51.030 lei, însă, nefiind cadru legal prin care CMSC datora o cotă parte, proprietarului bunurilor care au făcut obiectul asocierii, întregul venit a rămas la dispoziţia administratorului.
 
Inspectorii Camerei de Conturi, au mai constatat deficienţe şi cu privire la modul de efectuare a inventarierii patrimoniului judeţului Constanţa, la aceeaşi Complex Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, unde apar inventariate două chioşcuri (nr. cadastral 212941-C12 şi nr. 212941-C22), care de fapt nu mai există, în locul lor, fiind edificată o construcţie P+1, unde funcţionează o unitate de alimentaţie publică, în baza contractului de asociere în participaţiune (nr. 361/20.03.2012) cu aceeaşi firmă City Club Cafe SRL Constanta. Abaterea identificata demonstrează că inventarierea nu a fost făcută faptic, în teren, aşa cum se prevede în legislaţia în domeniu, ci au fost scoase fişele de inventar din sistemul informatic, şi doar semnate de comisie.
 
Camera de Conturi a constat deficienţe şi cu privire la modul de administrare a unor bunuri aparţinând domeniului public al judeţului Constanţa, respectiv la Pavilionul Expoziţional Constanţa. Este vorba despre abateri cu privire la modul de utilizare a restaurantului complet utilat, situat în incinta Pavilionului, prin stabilirea unui tarif de utilizare temporară, fără monitorizarea drepturilor constatate din folosinţă a bunului aparţinând domeniului public al judeţului Constanţa şi fără recuperarea cheltuielilor consumate cu utilităţile (energie electrică, gaze, apă).
 
„S-a constatat că entitatea nu aplica prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, atunci când pune la dispoziţia unui agent economic, restaurantul tip autoservire din incinta Pavilionului Expoziţional, bun aparţinând domeniului public al judeţului, ci preferă să transmită spaţiul, împreună cu dotările aferente restaurantului, contra unui tarif de utilizare temporară, de 41 lei/mp util/luna deşi, în anul 2018, acest spaţiu a fost utilizat în mod continuu, cu mici întreruperi şi, ca atare, trebuia să facă obiectul unui contract de închiriere. Spaţiul cu destinaţia alimentaţie publică ocupă o suprafaţă totală de 212,47 mp, alcătuită din încăperea în suprafaţă de 156,43 mp, reprezentată de sala de mese, la care se adaugă bucătăria. Echipa de audit a constatat inadvertenţe între Planul Releveu care atestă suprafeţele aferente spaţiilor cu destinaţie activităţi de alimentaţie publică din incinta Pavilionului Expoziţional, care figurează în documentele întocmite de reprezentanţii Biroului Pavilion Expoziţional cu beneficiarul SC Black Sea Tour SRL (n.r. societate apropiată vicepreşedintelui CJ, Claudiu Palaz, cel care răspunde de Pavilion), rezultând astfel o suprafaţă de 60,43 mp utili pentru care Consiliul Judeţean Constanţa nu a încasat venituri, deşi, conform destinaţiei acestora, au fost folosite în activităţile de alimentaţie  publică.
 
Pe cale de consecinţă, inspectorii Camerei de Conturi au constatat că în anul 2018 entitatea nu a încasat de la beneficiarul restaurantului, SC Black Sea Tour SRL (n.r. potrivit Registrului Comerţului, societatea le are ca asociate pe Oana Guţu şi Georgeta Nistor, ultima având şi calitatea de administrator.
 
În anul fiscal 2018, societatea a avut un profit de 314.090 lei, 12 salariaţi şi o cifră de afaceri netă de 2.031.627 lei), venituri în  suma totala de 29.731,56 lei (60,43 mp x 41 lei/mp util/luna x 12 luni). În concluzie, s-a constatat că sub titulatura de „taxă de utilizare temporară”, un agent economic - SC Black Sea Tour SRL - a beneficiat aproape întreg anul 2018, şi în continuare în anul 2019, de utilizarea unui spaţiu cu destinaţia restaurant-autoservire, complet utilat de Consiliul Judeţean, pentru care a plătit o chirie minimă, nestabilită în baza unui raport de cerere-ofertă specific unei licitaţii publice.
 
În altă ordine de idei, au mai fost constatate abateri cu privire la reflectarea în evidenţa contabilă a unui imobil teren intrat în proprietatea CJC Constanţa, aferent imobilului situat la adresa str.Piatra Craiului nr.4, municipiul Constanţa, respectiv „Casa Soarelui”, obiectiv preluat de la Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Constanţa.
 
Alte abateri constatate vizează Fundaţiei Fantasio, de către CJ Constanţa, în calitate de membru fondator. În urma analizării situaţiilor financiare, Fundaţia Fantasio figurează în evidenţa contabilă a judeţului Constanţa cu un sold final debitor în suma de 7.002.125,54 lei.
 
În toate cazurile de mai sus, Consiliul Judeţean Constanţa trebuie să dispună recuperarea prejudiciilor.   În secţiunea „Documente” puteţi consulta raportul de audit financiar întocmit la Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Constanţa emis de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Constanţa.   
 
Citeşte şi:
 
Raport al Curţii de Conturi Consiliul Judeţean Constanţa, plăţi nelegale către ASCS Farul Constanţa şi Asociaţia Terra Semper Fidelis (document) (I)

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Tablouri de peste 2 milioane de euro, trecute cu 80 de lei în inventar Situație imposibilă! Nu s-a găsit niciun evaluator pentru Colecția Dinu și Sevasta Vintilă din Topalu

14 Oct 2019 817

Primarul Valentin Stanciu - „Pentru mine, au o valoare inestimabilă“ Comuna Topalu caută evaluator pentru Colecţia Dinu şi Sevasta Vintilă

04 Oct 2019 260

Apreciată la peste 2,5 milioane de euro Colecţia Dinu şi Sevasta Vintilă, trecută în evidenţa contabilă cu valoarea de 88,10 lei

02 Oct 2019 622

Jaful e ceva mai mic, dar nu lipseşte Ţuţuianu se face că plouă - „Raportul Curţii de Conturi, mult mai bun decât în anii precedenţi!“

01 Oct 2019 704

Președintele CJC, Marius Horia Tutuianu a contestat interpretarea Curţii de Conturi

30 Sep 2019 420

Raport al Curţii de Conturi Consiliul Judeţean Constanţa, plăţi nelegale către ASCS Farul Constanţa şi Asociaţia Terra Semper Fidelis (document) (I)

24 Sep 2019 1777

Un nou termen în dosarul de DNA Judecătorii vor să vadă ce a descoperit Curtea de Conturi la ISU Constanţa în 2009

02 Aug 2019 816

Ședință CExN PSD Eugen Teodorovici, numit vicepremier interimar

28 Jun 2019 696

Oil Terminal SA, precizări despre procesul intentat Curții de Conturi a României. Decizia este definitivă

24 Jun 2019 904

Un nou membru la Curtea de Conturi Europeană. Despre cine este vorba

21 May 2019 481

Raportul Curţii de Conturi pe anul 2017 Mai multe nereguli și abateri, constatate la AJOFM Constanța

26 Mar 2019 1261

Raportul Curţii de Conturi pe anul 2017 DSVSA Constanţa nu a inclus în programele de control verificarea primăriilor cu privire la gestionarea câinilor fără stăpân

25 Mar 2019 860

Curtea de Conturi a găsit mai multe nereguli la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa. Ce scrie în raport

22 Mar 2019 546

Raportul pentru anul 2017 Curtea de Conturi a României a scos la iveală abateri ale Ministerului Transporturilor la CN ACN

22 Mar 2019 738

Curtea de Conturi a găsit nereguli privind gestionarea Şantierului Naval 2 Mai SA Mangalia. Despre ce sume este vorba

21 Mar 2019 2319