Stăpânii terenurilor Oamenii din spatele ruinelor din vechiul Tomis (documente)

  • Două terenuri din Constanța ne-au atras atenția prin faptul că ambele sunt acum într-o stare avansată de degradare
  • Unul este pe strada Mihail Kogălniceanu, la numărul 5-7, și vă prezentam anterior faptul că acolo au fost găsite vestigii istorice – practic o altă poartă a Cetății Tomis
  • O altă clădire este în inima centrului istoric, pe strada Sulmona, clădirea fiind în stare de degradare, cu autorizație de construire emisă din 2019
  • Ambele terenuri au trecut, la un moment dat, prin aceeași persoană – Marius Munteanu
  • El este actualul proprietar al terenului de pe Mihail Kogălniceanu
  • Terenul de pe Sulmona aparține, în prezent, lui Andy Iulian Jalbă, care l-a cumpărat de la Marius Munteanu pentru 135.000 de euro
 
În luna februarie 2021, cotidianul ZIUA de Constanța a publicat un material despre ce vestigii au fost descoperite sub un teren situat pe strada Mihail Kogălniceanu nr. 5-7.
 
După săpături, am ajuns la concluzia că acolo se află un alt turn al zidului Cetății Tomis, practice o continuare a ceea ce se află mai jos. Descoperirea este una mare pentru Constanța. Totuși, este responsabilitatea proprietarului să conserve și să transforme acel vestigiu pentru a putea fi vizitat și vizionat de iubitorii de istorie.
 
Astăzi, prezentăm istoricul terenurilor deținute de proprietarul Marius Munteanu, care este actual deținător al imobilului de pe Mihail Kogălniceanu,  și fost proprietar al terenului din Centrul Vechi – pe Sulmona 30.
 

Mihail Kogălniceanu, nr. 5-7 
În luna ianuarie 2018, prin actul administrativ 2515/08.08.2016  emis de Primăria Constanța, Selma Bari intră în posesia imobilului de pe strada Mihail Kogălniceanu nr.5-7, proprietatea fiind în posesia RAEDPP Constanța anterior.

Terenul respectiv a fost, cândva în atenția autorităților publice locale, dar nu datorită importanței sale culturale, ci, din nefericire, pentru a fi supraimpozitat. În luna decembrie 2018, Consiliul Local Constanța, aproba următorul proiect: „Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Mihail Kogălniceanu nr. 5, proprietatea doamnei Bari Selma, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită”.
 
Totuși, conform documentelor oficiale, în aprilie 2018, terenul a fost vândut către Denise-Roxana Munteanu și către Marius Munteanu. Ei sunt proprietarii finali ai terenului, care doresc să investească pe viitor.
 

Săpături arheologice

 
Reporterii ZIUA de Constanța au apelat, în februarie, la directorul Muzeului de Istorie și Arheologie Constanța, Aurelian Mototolea pentru a vedea dacă au fost anunțai de descoperirile de pe strada Mihail Kogălniceanu nr. 5, din municipiul Constanța. Din informațiile furnizate de către directorul muzeului, acolo a avut loc o cercetare prevetivă, în urmă cu un an de zile. Arhitectul de la cercetarea respective a întocmit un plan de restaurare, iar zidurile trebuiesc conservate.

 
Conform reprezentațiilor muzeului, săpăturile au început prin decembrie 2019, finalizate la început de an 2020, iar propunerea arheologilor a fost de conservare „in situ”. Ce are de făcut investitorul acum este să pună în siguranță clădirile vecine și să continue partea de conservare. Conform surselor noastre, proprietarul terenului dorea să facă o investiție, însă nu a putut fi realizată datorită descoperirilor de pe teren.
 

Este clar că urmează o perioadă în care vor urma să fie depuse documente la autoritățiile publice locale pentru conservare.


 

Descoperirea porţilor, pas cu pas, de-a lungul a aproape jumătate de veac

 
Vasile Pârvan a fost cel care a furnizat primele date ştiinţifice în legătură cu zidul de incintă al Tomisului. Întorcându-ne în timp, Pârvan a condus săpăturile din apropierea intersecţiei bulevardului Ferdinand cu strada Răscoalei 1907, adică în preajma hărţii cu mozaic. A descoperit acolo ruinele unui important turn, numit ulterior „al măcelarilor”. În 1933, în urma unor săpături, este descoperită o poartă, pe locul unei foste geamii, perimetru situat în vecinătatea străzilor Dragoş Vodă şi Mihail Kogălniceanu. Ulterior, în 1957-1959 are loc o nouă serie de săpături arheologice, unde s-a confirmat ipoteza lui Pârvan, prin descoperirea unei a doua porţi, spre sud-vest, şi curtina dintre acestea şi prima poartă.  Poarta a doua era flancată de două turnuri rectangulare.
 

Sulmona 30

 
Revenim la Marius Munteanu. El mai deținea un teren pe strada Sulmona, din municipiul Constanța, în inima Centrului Vechi. Conform documentelor oficiale, terenul respectiv a fost cumpărat în anul 2005 de către Mirela Valentina și Valentin Aurel Țugulea. În anul 2010, Marius Munteanu, căsătorit cu Denise-Roxana Munteanu a cumpărat terenul respectiv. În 2018, a fost actualizat cadastrul terenului, suprafața terenului fiind modificată de la 151 mp la 150 mp. În decembrie 2018, Andy-Iulian Jalbă a cumpărat terenul respectiv, el fiind actualul proprietar.
 

Retrocedarea de pe Sulmona               
Manuela Nicoleta Vlad, în calitate de moştenitor, a cedat drepturile litigioase asupra a cinci hectare de teren şi către cesionarul Vanghele Piştalu.

Terenul asupra căruia Manuela Nicoleta Vlad a cedat drepturile litigioase nu a fost singura moştenire care i-ar fi revenit acesteia, dacă luăm în calcul o altă notificare ce a generat o nouă dispoziţie de primar din 19 septembrie 2003. Potrivit Dispoziţiei nr. 2502 de la acea dată, primarul Radu Mazăre a dispus aprobarea cererii depuse de Manuela Nicoleta Vlad şi restituirea în natură a imobilului situat în Constanţa, pe strada Sulmona nr. 30.
Dispoziţia a fost întocmită, printre altele, în baza referatului nr. 107257/30.08.2002. De remarcat este faptul că, deşi membrii comisiei, respectiv Radu Ştefan Mazăre - preşedinte, Nicuşor Constantinescu, Cristian Tălpău, Daniela Ramona Petcu Lovin, Ion Marica, Constantin Racu şi Bogdan Ghiţulescu, au întocmit referatul din august 2002, dispoziţia a fost dată abia în septembrie 2003.

Nici adresa imobilului nu pare a fi prea clară. Dacă în dispoziţie se vorbeşte despre strada Sulmona (fostă Tomis) nr. 30, într-o notificare a moştenitoarei, datată la avocat 1.02.2002, invocată şi în referatul dispoziţiei, se face referire la „restituirea în natură a imobilului situat pe strada Tomis (actuala Sulmona) nr. 20, bl. P.E., ap. 1, Constanţa“. Serviciul public de impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului local a emis o adresă, în luna septembrie 2002, prin care se precizează că în Registrul matricol manual din perioada 1942 - 1950, la imobilul din strada Sulmona nr. 30 au figurat ca proprietari, după 1948, soţii Aneta şi Mihalache Dumitru Asan, ei fiind cei pe care îi regăsim ca foşti proprietari pe care îi moşteneşte Manuela Nicoleta Vlad. La această adresă, după cum reiese din acelaşi document de la Serviciul public de impozite, taxe şi alte venituri, figurau trei apartamente, unul cu o valoare locativă de 80.000 de lei, unul cu 18.000 de lei, iar cel de-al treilea, cu o valoare locativă de 16.200 de lei.

Manuela Nicoleta Vlad a vândut  terenul către Constantin Bica, acesta, la rândul lui, către SC Georgia Plus SRL, care, mai departe l-a vândut către Aurel Valentin Ţugulea şi Valentina Mirela Ţugulea, de la aceştia imobilul ajungând în posesia lui Marius Munteanu. De menţionat este faptul că, la deschiderea documentelor aferente imobilului, acestea făceau referire la „teren şi construcţie C1 - locuinţă în stare avansată de degradare“.
 

Autorizația de consturire de pe Sulmona 
Andy Jalbă a obținut pe 27 iunie 2019 autorizația de construire pentru terenul de pe Sulmona 30, prin care dorea consolidarea pereților existenți cu reconstruire imobil S+P+2E, alimentație publică la subsol și parter și locuințe colective la etaje. Pe 27 octombrie 2021 va expira autorizația, iar lucrările bat pasul în loc pe Sulmona, așa cum reiese din imaginile din Galeria Foto.
 

Cine este Marius Munteanu

 
Conform ultimei declarații de avere depusă la data de 14 mai 2020, Marius Munteanu era agent la Grup Nave Constanța, din cadrul Poliției de Frontieră. Menționăm că declarațiile de avere ale lui Marius Munteanu pot fi consultate în secțiunea „Documente”.
 
În declarația din 2020, sunt precizate două terenuri de 2500 de mp, dobândit în 2006, în Mangalia și un teren de 124 mp, cumpărat în 2018, nefiind publică adresa. La Mangalia mai deține o casă de 330 mp, cumpărată în 2008. Totodată, deține un autoturism Volkswagen Passat, fabricat în 2013. La vremea completării declarației, avea un cont bancar, unde exista un depozit de 85.000 de euro. Ca venituri, Marius Munteanu are salariul anonimizat, iar soția nu a avut venituri. Pentru copii, soții Munteanu au încasat suma de 32.000 lei.
 
În declarația de avere completată în anul 2019, apăreau cele două terenuri, unul în Mangalia, iar celălalt în Constanța, cu adresa pe strada Mihail Kogălniceanu (fiind vorba de terenul cumpărat de la Bari Selma). Totodată, pe 7 decembrie 2019, apare înstrăinarea unui teren către Adrian Jalbă, prin contract de vânzare, Marius Munteanu primind suma de 135.000 de euro. În 2019 a declarat două conturi bancare, unul cu 33.000 de euro, iar celălalt cu 30.000 lei. Nici în acest an nu este public venitul încasat de agentul de la Garda de Coastă.
 
În declarația completată în 2018, apare terenul și casa din Mangalia, de data aceasta casa apare ca mod de dobândire – construire. Totodată apare și fostul teren de pe Sulmona, de 151 mp, achiziționat în 2010. Totuși, nu apare în declarația de avere modul de tranzicționare pentru terenul de pe Mihail Kogălniceanu, de la Bari Selma. Există deschis un singur cont bancar, cu suma de 71.000 de euro. Din nou, nu apare salariul menționat la venituri.
 
În declarația din 2017, prima regăsită pe portalul Poliției de Frontieră, apar terenurile din Mangalia și de pe Sulmona, cât și casa din Mangalia. Nu are niciun cont bancar deschis. Fiind anul angajării, Marius Munteanu nu a declarat venituri încasate în anul fiscal anterior, în timp ce soția a primit un salariu de la SPAS Mangalia de 18.000 de lei.


 

Discrepanțe în declarația de avere ale soției

 
Conform portalului Primăriei Mangalia, Denise Roxana Munteanu are ultima declarație de avere urcată în anul 2017, în care este trecut terenul lui Marius Munteanu, cel din Mangalia. Mai apare și casa din Mangalia, și, totodată, un spațiu comercial de 650 mp, cumpărat în 2010 de Marius Munteanu, care nu apare în declarațiile de avere ale acestuia. Denise Roxana Munteanu a declarat că a câștigat 13.500 de lei de la SPAS Mangalia, o sumă mai mică față de cea prezentantă în declarația soțului.


Poarta Mare a Cetăţii Tomis

 
În 1987, au început lucrările dintr-o lungă campanie arheologică, desfăşurată în mai multe etape (1988, 1991-1992, 1993 şi 1998). La sfârşitul campaniei este scoasă la lumină cea mai mare poartă a cetăţii Tomis.
 
Poarta, cu deschidere spre nord-vest, are o lăţime totală de peste 31 de metri. Turnul din sud-vest, în formă de „U”, din care lipsesc lespezile de parament, are o lungime de 15 metri, cât şi o lăţime de 11,50 m, elevaţia având o grosime de 3,5 metri. Emplectonul este format din blocuri de calcar, dar şi mortar din var, nisip şi ceramică presată.
 
Câteva elemente constructive conferă un caracter cu totul original turnului. Latura de nord-est ascunde un tunel de 1 metru lăţime şi 2 metri înălţime, care o spintecă, pornind dinspre zidul de incintă şi ajungând la jumătatea laturii. Celălalt turn a suferit distrugeri mari în epoca modernă, astfel încât se păstrează doar legătura frontală semicirculară în formă de „U”.
 
Interesant este şi faptul că din turnul porţii se observă o ieşire secretă, care este mascată de către un şanţ de apărare. Astfel, cine voia să iasă din cetate putea să o facă neobservat.
 

 
Citește și:
 
Descoperire arheologică importantă Proprietarul unui teren din centrul Constanței a găsit ruinele Cetății Tomis în propria curte. Situl arheologic trebuie conservat


Poarta Mare a Cetăţii Tomis, salvată de CLM! S-a deschis Cutia Pandorei! Primăria vrea să recupereze şi să pună în valoare toate siturile arheologice din Constanţa

Poarta Cetăţii Tomis, de lângă plaja Modern, ascunsă sub buruieni, peturi şi nepăsare (galerie foto)


Consilierul local Mihaela Andrei (PNL), proiect pentru punerea în valoare a monumentului istoric „Poarta Mare de intrare în Cetatea Tomisului“ (document)


„Panoului de la şantierul de pe strada Sulmona nr. 30 îi lipseşte adresa!” (galerie foto)
 
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Cine este Carmen Simona Fătu? Prelungire de mandat pentru unul dintre administratorii Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța SA

07 Sep 2023 1812

LIVE VIDEO-TEXT Constanța Black Sea Air Show, ediția 2023. Spectacol aviatic de excepție și evoluții spectaculoase (FOTO+VIDEO)

05 Aug 2023 4640

Ce echipe participă la Cupa „Camarazii LMP“, de la Neptun (GALERIE FOTO)

15 Sep 2022 1582

Rata incidenței a crescut considerabil Oficial de la CJSU. Noi măsuri în localitățile Agigea, Mihail Kogălniceanu și Eforie (document)

07 Oct 2021 2743

Fotbalul județului Constanța Rezultatele din etapa a 16-a a Ligii a 4-a

09 Nov 2019 2840

S-a disputat etapa a 29-a CS Năvodari şi Gloria Albeşti, în continuare pe locul întâi în Liga a 4-a

09 May 2019 2464

Fotbalul judeţului Constanţa Meciurile care se joacă în weekend în Liga a 4-a, a 5-a şi a 6-a

30 Mar 2019 2194

Fotbalul judeţului Constanţa Rezultatele din etapa a 16-a a Ligii a 4-a. Înfrângere pentru liderul CS Năvodari

11 Nov 2018 2264

Fotbalul judeţului Constanţa Rezultatele din etapa a 15-a a Ligii a 4-a

04 Nov 2018 2683

Judeţul Constanţa Astăzi, la Liga a 5-a se dispută etapă intermediară. Rezultatele şi clasamentele din fotbalul mic

19 Sep 2018 2650

Trei autoturisme livrate către Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța de o firmă din Argeș. Ce valoare a avut contractul (documente)

06 Jul 2017 3365

Stelian Carabaş, cel mai bun fotbalist de la Cupa Armânamea

18 Dec 2016 8345

Constanţa. Rezultatele etapei a 20-a a Ligii a IV-a de fotbal

12 Mar 2016 3111

Percheziţii domiciliare în Mihail Kogălniceanu

09 Feb 2015 1842

Liga a IV-a În meciul CS Mihail Kogălniceanu - Progresul Medgidia s-au marcat 11 goluri

17 Nov 2014 2416