Teren din Mamaia, preluat abuziv de comuniști, disputat de adevărații proprietari în instanță! Mai bine de 25 de ani de procese și numărătoarea continuă încă!

Stațiunea Mamaia, privită de sus. Foto cu rol ilustrativ din Arhiva ZIUA de Constanța
  • Oamenii s-au zbătut încă din anii ’90 să își poată recupera proprietatea ce le fusese răpită în timpul regimului comunist.
  • Cu un răspuns negativ primit de la autorități în 1996, a fost nevoie de un proces în instanțele civile pentru a li se recunoaște drepturile.
  • În 2021 (după 25 de ani de la răspunsul negativ dat inițial de autoritpțile locale), Curtea de Apel Constanța a obligat municipalitatea, printr-o hotărâre definitivă, să soluționeze notificările oamenilor în legătură cu terenul ce le fusese lăsat prin testament.
  • Acum, oamenii au deschis o nouă acțiune împotriva municipalității, având ca obiect Legea 10/2001.
  • Noul dosar are indicativul 1203/118/2022 și îi are ca reclamanți pe Vlăduț Theodor și Daniel Dragoș Mateescu, în timp ce Municipiul Constanța prin Primar este pârâtul.
 
Mai bine de 25 de ani de procese și numărătoarea continuă încă, pentru recuperarea unui teren de 400 de metri pătrați, din Mamaia, preluat abuziv de comuniști, o nouă acțiune fiind acum în atenția Tribunalului Constanța.
 
Este vorba despre un teren pentru care moștenitorii suprafeței lăsate prin testament au notificat autoritățile încă de acum 20 de ani, dar, în lipsa oricărui răspuns, a fost nevoie de un proces care a durat alți câțiva ani pentru ca autoritățile să fie obligate să soluționeze dosarul de retrocedare.
 
Povestea merge chiar mai înapoi în timp, căci oamenii s-au zbătut încă din anii ’90 să își poată recupera proprietatea ce le fusese răpită în timpul regimului comunist. Cu un răspuns negativ primit de la autorități în 1996, a fost nevoie de un proces în instanțele civile pentru a li se recunoaște drepturile.
 
Cu toate acestea, nici sentințele tribunalelor și nici Legea 10 din 2001, menită să redea proprietarilor de drept bunurile preluate abuziv, nu au putut convinge autoritățile locale să restabilească dreptatea știrbită în timpul comuniștilor.
 
În 2021 (după 25 de ani de la răspunsul negativ dat inițial de autoritpțile locale), Curtea de Apel Constanța a obligat municipalitatea, printr-o hotărâre definitivă, să soluționeze notificările oamenilor în legătură cu terenul ce le fusese lăsat prin testament.
 
Acum, oamenii au deschis o nouă acțiune împotriva municipalității, având ca obiect Legea 10/2001.
 
Noul dosar are indicativul 1203/118/2022 și îi are ca reclamanți pe Vlăduț Theodor și Daniel Dragoș Mateescu, în timp ce Municipiul Constanța prin Primar este pârâtul.
 
Dosarul din 2020

 
Așa cum arătam în edițiile anterioare, cei doi Mateescu s-au mai judecat cu Municipiul Constanța prin Primar și în dosarul 927/118/2020, cauză în care Curtea de Apel Constanța, în completul format din magistrații Laura Smarandi și Daniela Petrovici, au decis obligarea municipalității la soluționarea notificărilor din 2001 și 2008.
 

Suprafața în discuție, situată în Mamaia, Careul 27, lotul 3, a fost lăsată prin testament proprietarilor de drept, dar a fost preluată abuziv în timpul regimului comunist.
 
În hotărârea inițială a Tribunalului Constanța, pronunțată în dosarul 927/118/2020, se arată că cei doi reclamanți din cauză au cerut obligarea Municipiului Constanța prin Primar la „emiterea unei dispoziții în urma soluționării Notificării nr. (...)/03.04.2001 formulate în baza Legii 10/2001 (...), a Notificării nr. (...)/30.10.2001 (revenire la prima notificare), (...) și a Notificării nr. (...)/18.04.2008 (...) pentru imobilul teren în suprafață de 400 mp situat în stațiunea Mamaia, Careul 27, lotul 3, județul Constanța“.
 
Mai exact, oamenii au solicitat emiterea dispoziției „în sensul constatării calității reclamanților de persoane îndreptățite la măsuri reparatorii, conform unei expertize reparatorii , conform unei expertize evaluatorii, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii pronunțate în prezenta cauză“, potrivit www.rolii.ro.
 
Potrivit sursei citate, „în motivare, au arătat că sunt moștenitorii legali ai defunctului M. C. I. decedat la data de 08.11.2015, la rândul sau unic moștenitor al defunctei P. E.“.
 
„Imobilul - teren în suprafață de 400 m.p. situat in stațiunea Mamaia, Careul 27, lotul 3, jud. Constanța, pentru care s-a solicitat restituirea în natură sau acordarea de despăgubiri, a fost trecut în proprietatea Statului abuziv, fără titlu, fiind proprietatea autoarei P. E. în baza Testamentului nr. (...)/10.12.1942 și a procesului verbal de punere în posesie din data de 22.02.1943“, se arată în Hotărârea 2889/2020.
 
Oamenii au încercat de ani de zile să recupereze terenul, în baza legilor existente, formulând diferite acțiuni.
 
Astfel, se mai arată în documentul citat că „în temeiul Legii nr. 18/1991, art. 35 alin. 5 și 6 au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate și de punere în posesie asupra terenului menționat“.
 
„Prin Hotărârea nr. 8/31.01.1996, Consiliul Local Constanța a respins cererea și ulterior și contestația formulată la aceasta. Astfel, au fost puși în situația de a promova o acțiune în instanță prin care să se reconstituie dreptul de proprietate, în acest sens pronunțându-se Sentința Civilă nr. 48/CA din 22.04.1998 de Tribunalul Constanța în dosarul nr. R27/CA/1998, irevocabilă prin Decizia Civilă nr. 71/CA/03.09.1998 pronunțată de Curtea de Apel Constanța - Secția de Contencios Administrativ in Dosarul nr. 1733/CA/1998, învestită cu formulă executorie“, au arătat reclamanții.
 
Hotărârea Consiliului Local din 1996, anulată
 
În continuare, „prin hotărârile menționate, a fost anulată Hotărârea nr. 8/31.01.1996 emisă de Consiliul Local Constanța (hotărâre prin care acesta a respins cererea autoarei pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul în discuție) și a fost obligat pârâtul la întocmirea documentației în vederea atribuirii în proprietate a terenului în suprafață de 400 mp situat in stațiunea Mamaia, jud. Constanța“.
 
„Totodată, instanța a reținut pe baza probelor administrate în cauză, că autoarea a fost proprietara terenului in litigiu, făcând dovada cu acte în acest sens și, în consecință, a dispus obligarea Consiliului Local Constanța să întocmească documentația pentru atribuirea în proprietate a terenului“, se mai arată în Hotărârea nr. 2889/2020.
 
Cu toate acestea, de la hotărârea instanțelor din 1998, terenul nu a revenit proprietarilor.
 
Între timp, a fost adoptată și Legea 10/2001 privind retrocedarea imobilelor preluate abuziv, însă notificările formulate de reclamanți în baza acestei legi nu au fost soluționate.
 
În aceste condiții, oamenii s-au adresat din nou instanței de judecată, în 2020.
 
„Până în prezent, Primăria Constanța nu a soluționat cererile reclamanților“
 
„Până în prezent Primăria Constanța nu a soluționat cererile reclamanților, deși dosarul este completat cu toate actele solicitate și există hotărâri judecătorești cu autoritate de lucru judecat. Au cerut în mod constant informații cu privire la stadiul lucrării, dar pârâtul amână nejustificat de mult rezolvarea cererii“, au arătat relcamanții, potrivit www.rolii.ro.
 
„Prin adresa nr. (...)/25.10.2018 a transmis ca s-a solicitat Direcției Patrimoniu și Cadastru întreprinderea demersurilor necesare în vederea efectuării măsurătorilor cadastrale pentru terenul în discuție, în vederea soluționării notificării în temeiul Legii nr. 10/2001 formulate de autoarea P. E. Ulterior, Direcția Patrimoniu și Cadastru a transmis planul de situație întocmit de Serviciul Cadastru, dosarul urmând a fi înaintat către Comisia de aplicare a Legii nr. 10/2001 in vederea verificării si soluționării. De la acel moment, cu toate ca reclamanții au continuat sa le solicite informații cu privire la stadiul lucrării, aceștia nu le-au mai răspuns, astfel ca singurul lucru pe care il puteau face este acela de a urmări pe site-ul instituției serviciul la care se afla lucrarea“.
 
„Acest lucru nu este suficient având în vedere ca termenul care a trecut de la depunerea notificărilor este de aproximativ 20 de ani, cererea rămânând nesoluționată“, se mai arată în actul citat.
 
În replică, avocații Municipiului Constanța prin Primar au ridicat excepția tardivității formulării cererii, iar pe fond au cerut respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată sau ca nefondată.
 
După analizarea tuturor actelor depuse la dosarul cauzei, judecătorii Tribunalului Constanța au admis în parte cererea formulată de proprietarii terenului.
 
Se arată în hotărârea Tribunalului Constanța că instanța „respinge, ca neîntemeiată, excepția tardivității invocată de pârât. Admite în parte cererea, astfel cum a fost modificată. Obligă pârâtul să soluționeze Notificarea nr. 3779/03.04.2001, Notificarea nr. 2936/30.10.2001 (revenire) și Notificarea nr. 58/18.04.2008 (revenire la primele două notificări), prin emiterea unei dispoziţii, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii pronunţate în prezenta cauză“.
 
Hotărârea a fost atacată în apel de reprezentanții Municipiului Constanța prin Primar, iar Curtea de Apel Constanța a confirmat prima sentință, magistrații de la Curte respinâng apelul municipalității.
 
Dosar deschis în 2022
 
Acum, oamenii s-au adresat din nou instanței de judecată, unde au chemat în instanță Municipiul Constanța prin Primar.
 
Cazul se află în atenția completului Fond civil 15, din cadrul Secției I Civile a Tribunalului Constanța, complet prezidat, potrivit surselor noastre, de magistratul Vlad Andrei Ardeleanu.
 
Totuși, procesul nu se va opri aici căci, oricare va fi decizia primei instanțe, ea va putea fi atacată de către părțile nemulțumite la Curtea de Apel.
 
Sursa documentare: www.rolii.ro , Portalul instanțelor de judecată
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
Retrocedare impresionantă în cartierul Viile Noi, din Constanţa! Terenul fusese preluat abuziv de comunişti. Proprietarii l-au cerut înapoi din 1991!
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Dosarul Retrocedărilor Curtea de Apel Constanța, răspuns la pretențiile lui Chițac de la Mazăre

16 Jun 2022 604

Retrocedare impresionantă în Constanța Veche, aproape de Plaja Modern! Comisia de Compensări, obligată să soluționeze cu prioritate dosarul!

03 Jun 2022 8434

Un teren din Portul Tomis ar putea ieși zilele viitoare de sub sechestrul DNA!

01 Jun 2022 1291

Inculpat din Dosarul Retrocedărilor din Constanța, la un pas de eliberare condiționată!

23 May 2022 1520

Retrocedare impresionantă în cartierul Viile Noi, din Constanţa! Terenul fusese preluat abuziv de comunişti. Proprietarii l-au cerut înapoi din 1991!

23 Mar 2022 10248

O parohie din Constanța a revendicat un teren preluat abuziv de comuniști. Ce au răspuns judecătorii

25 Oct 2021 1296

40 de ani de închisoare într-o retrocedare celebră din Constanța. Judecătorii încearcă, din 2016, să afle adevărul în dosarul Anadalchioi

09 Oct 2021 3224

Primăria Constanța a pierdut pe fond și merge la Curtea de Apel într-un dosar care vizează o retrocedare de terenuri din Portul Constanța

16 Sep 2020 1481

Municipiul Constanța, „urecheat“ de judecători, într-un caz de retrocedare „Pasivitatea Municipiului Constanța nu poate rămâne nesancționată“

02 Sep 2020 1389

Termenul cu numărul 50 Un om de afaceri, inculpat în dosarul privind retrocedarea a 25 de hectare din zona Brătianu – Constanţa, va fi reaudiat

14 Jul 2020 1750

Prefectura Constanța se judecă cu Direcția Finanțelor Publice într-un caz de retrocedare. Comisia Județeană de stabilire a dreptului de proprietate are de achitat daune

21 May 2020 1294

Un descendent al familiei Bragadiru revendică un imobil din Constanţa şi cere în instanţă anularea unei dispoziţii a primarului Decebal Făgădău

07 Mar 2020 5573

Şcoala Greacă, retrocedată oficial, ieri, Comunităţii Elene Elpis. Preşedintele Antoniadis - „Este dureros să vedem cum a ajuns“ (galerie foto)

26 Feb 2020 7151

O solicitare de retrocedare făcută de Cocăneanu a antrenat o serie de procese în Primăria Constanţa şi CN APMC

31 Jan 2020 2727

Ce s-a întâmplat ieri în procesul în care este revendicat terenul Gărzii de Coastă

23 Jan 2020 978