Economic

AGA la THR Marea Neagră. Se aprobă valoarea dividendelor și ipoteca pentru prelungirea unei linii de credit. Ce hotel este ipotecat

Directoratul societății THR Marea Neagră informează organele de supraveghere a pieței de capital, acționarii și eventualii investitori cu privire la Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 20.04.2018 la prima convocare, respectiv 21.04.2018 la a doua convocare.

Potrivit convocatorului, semnat de președintele executiv al societății Narcisa Georgiana Moșoiu, pe ordinea de zi a AGOA se află mai multe proiecte printre care:

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate aferente exercițiului financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Supraveghere, Directoratul societății și de auditorul financiar. Acoperirea integrală a pierderilor reportate provenite din corectarea erorilor contabile, așa cum sunt prezentate în Raportul Directoratului și în Notele la Situațiile financiare 2017.

2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net în valoare de 1.691.836 lei astfel : 110.647 lei-la rezerva legală, 741.711,59 lei -surse proprii de finanțare și 839.477,41 lei - dividende, reprezentând un dividend brut de 0,00145 lei/acțiune, conform propunerii Directoratului societății.

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor, membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar 2017.

4. Analiza îndeplinirii indicatorilor de performanță și a obiectivelor aprobate pentru exercițiul financiar 2017.

5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de investiții și a programului de activitate pentru anul 2018.

6. Aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2018.

7. Aprobarea prelungirii liniei de credit de 7.500.000 lei contractată de la BCR și ipotecării în acest scop a Complexului Sirena, împreună cu terenul aferent.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Licitaţie cu strigare la THR Marea Neagră SA. Sunt scoase la mezat şase imobile

13 Oct 2016 5686