Economic

APIA. Anunț pentru fermieri privind obţinerea vizei aferente anului 2017. Documente necesare

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că în perioada 01 martie - 31 august (în zilele lucrătoare) rentierii agricoli trebuie să se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru judeţean al APIA pentru obţinerea vizei aferente anului 2017, pe carnetele de rentier agricol, cu următoarele documente, în original :

1) carnetul de rentier agricol;
2) actul de identitate al solicitantului;
3) decizia de la comisia de expertiză medicală - pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I  și II / decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia de pensionare la limită de vârstă - pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I  și II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă;
4) procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;
5) contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994*), cu modificările şi completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil.*) Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011;
6) extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei. (extrasul se depune opţional);
7) declarația pentru obţinerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, norme aprobate prin Ordinul nr. 1272/2005.

Persoana desemnată din cadrul Centrului judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar și va certifica pe copiile documentelor “conformitatea cu originalul” .

În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanţi nu corespund realităţii, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare.

Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2017 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, și a depunerii la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, până la data limită 15.10.2018, a cererii de moștenitor însoțită de următoarele documente justificative:
 • carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original),
 • copie a certificatului de deces,
 • copie a actului de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă şi irevocabilă”),
 • copie B.I/C.I./paşaport al moştenitorului,
 • împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original),
 • extras de cont pe numele moștenitorului.
La depunere se prezintă documentele în original în baza cărora funcționarul APIA va certifica pe copia depusă la dosarul rentierului “conform cu originalul”.

Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua și după acest termen până la 3 ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moștenitorii acestora.
Legislaţie:
 • Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, titlul XIrenta viageră agricolă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1272/26503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul MADR/MFP nr. 296/2327/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 18/1991- Legea fondului funciar republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Codul civil republicat adoptat prin Legea Nr. 287 din 17 iulie 2009, în vigoare de la data de 1 octombrie 2011, conform art. 220 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

APIA Când se depun cererile pentru reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură pentru anul 2019

05 Dec 2018 298

APIA Până când se depun cererile iniţiale anuale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor pentru anul 2019

04 Dec 2018 316

APIA Constanța scoate la concurs posturi vacante de consilieri

01 Dec 2018 891

APIA Începe plata în avans pentru fermierii care au solicitat sprijin cuplat în sectorul zootehnic, în Campania 2018

01 Nov 2018 414

APIA a demarat campania de plăți în avans pentru fermierii care au depus cereri unice de plată în 2018

16 Oct 2018 1560

APIA anunţă efectuarea plăţii ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

08 Oct 2018 320

Centrele judeţene APIA vor efectua plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, aferentă lunii iulie

01 Oct 2018 744

În primele 8 luni, peste 2630 de autoturisme ecologice, vândute în România

23 Sep 2018 355

Cutremur violent în Insulele Fiji. Ce magnitudine a avut seismul și unde a fost localizat epicentrul

06 Sep 2018 608

APIA începe efectuarea plăţii ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor

05 Sep 2018 447

Militarii de la Centrul de Scafandri de la Constanța au oprit căutările trupului directorului APIA Cluj, dispărut pe lacul de la Beliș

31 Jul 2018 544

UPDATE Scafandrii militari intervin în căutarea unei persoane dispărute. Este vorba de directorul APIA Cluj, Adrian Zaharia (galerie foto)

27 Jul 2018 2202

Bărbat dat dispărut, căutat de scafandri în lacul de acumulare Beliş-Fântânele. Surse judiciare spun că ar fi şeful APIA Cluj, Adrian Zaharia

22 Jul 2018 1720

APIA scoate la concurs posturi vacante de consilieri. Află detalii

19 Jun 2018 1848

APIA Întâlnire cu producători în sectorul legume-fructe şi vie-vin, programată în luna iunie la Constanţa

31 May 2018 574

APIA. Cererile unice de plată din cadrul Campaniei 2018 se pot depune până la sfârşitul lunii mai!

30 May 2018 447

APIA a publicat "Ghidul fermierului privind ecocondiţionalitatea–2018”

18 May 2018 470

APIA. Campania 2018 de primire a cererilor unice de plată s-a încheiat

16 May 2018 765

Anunţ important de la APIA cu privire la sprijinul cuplat în sectorul vegetal - Campania 2017

27 Apr 2018 1168

APIA. Până când pot fi depuse cererile de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor

26 Apr 2018 442

APIA a început efectuarea plaţii ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire şi menținere a registrelor genealogice

18 Apr 2018 513

Anunţ importat de la APIA pentru fermieri! Ce se întâmplă cu ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina

16 Apr 2018 873

Anunţ importat de la APIA pentru fermieri! S-au recalculat cuantumurile pentru sectorul zootehnic

22 Mar 2018 708

Anunţ important pentru fermieri! APIA eliberează adeverințe pentru beneficiarii Măsurii 14T

19 Mar 2018 495

Anunț important de la APIA cu privire la cererile unice de plată pentru 2018!

12 Mar 2018 693

APIA demarează mâine campania de primire a Cererilor unice de plată pentru anul 2018

28 Feb 2018 474

Fermierii, aşteptaţi la APIA Constanţa. Vor depune cereri de plată. Detalii

28 Feb 2018 1209

Doi foşti angajaţi ai APIA, sub control judiciar

28 Feb 2018 592

Revista presei locale

23 Feb 2018 776

Anunț important de la APIA pentru fermieri!

19 Feb 2018 2207

În atenția fermierilor. Plata regulară aferentă Campaniei 2017, reluată

01 Feb 2018 756

Dosar la Judecătoria Constanţa. Arhiepiscopia Tomisului contestă o decizie de executare

24 Jan 2018 1727

Anunţ important de la APIA pentru fermieri cu privire la ajutoarele de la stat

11 Jan 2018 994

DNA. Constănţean trimis în judecată pentru fraudă cu fonduri europene

09 Jan 2018 1641

APIA a autorizat la plată cererile pentru 576.220 de fermieri

27 Dec 2017 1166

Începe judecata lui Răzvan Alexandru Ionescu, consilier superior în cadrul APIA Constanţa

14 Dec 2017 721

Agrointel Situaţia pe judeţe privind plata avansului APIA! Cine sunt fermierii cu banii în conturi şi unde mai au de aşteptat

09 Nov 2017 2649

Panait Şamata, director adjunct APIA Constanţa, trimis în judecată de către DNA. Judecătorii au constatat neregularitatea rechizitoriului

08 Nov 2017 1509

agrointel.ro APIA vă anunţă - termene limită pentru documentele obligatorii la plata subvenţiilor!

20 Oct 2017 1421

APIA - Depunere cereri motorină trimestrul III 2017

18 Oct 2017 1665

Anunț important de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). Ce plăți au fost efectuate

16 Oct 2017 4037

Agrointel.ro APIA a început plata avansului din subvenție

16 Oct 2017 1912

Dosarul în care fostul viceprimar din Tuzla, Marian Sărăcilă, a fost condamnat în primă instanţă va fi rejudecat

03 Oct 2017 1134

Anunţ important de la APIA pentru fermieri

03 Oct 2017 1368

Cutremur violent în Insulele Fiji. Ce magnitudine a avut seismul

26 Sep 2017 1318

Fost consilier superior APIA Constanța reținut de procurorii DNA. Ce acuzații i se aduc

21 Sep 2017 1414

Agrointel.ro Vestea asteptată de crescătorii de animale subvenția APIA – plătită mai devreme!

19 Sep 2017 3386

agrointel.ro SUBVENȚII APIA 2017 - Anunț oficial pentru FERMIERII DIN ȘASE JUDEȚE! (video)

16 Sep 2017 4588

agrointel.ro Directorul APIA - veste excelentă pentru crescătorii de animale!

10 Sep 2017 4164

Agrointel.ro Termene APIA în lunile august și septembrie pentru plata subvențiilor către fermieri!

29 Aug 2017 1267