Economic

CONPET a stabilit ce valoare vor avea dividendele pentru anul 2016

CONPET S.A., informează investitorii că prin Hotărârea Adunării GeneraleOrdinare a Acționarilor nr. 2 din data de 26.04.2017, au fost aprobate mai multe puncte aflate pe ordinea de zi.

Astfel, repartizarea profitului net realizat în anul 2016, în sumă de 76.302.914 lei, se va face pe următoarele destinații: participarea salariaților la profit (6,23%): 4.756.310 lei, alte repartizări prevăzute de lege (scutirea de la plată a profitului reinvestit) (2,24%): 1.710.000 lei, dividende cuvenite acționarilor (91,53%): 69.836.604 lei.

Totodată, valoarea dividendului brut pe acțiune (calculat la un număr total de 8.657.528 acțiuni) este în sumă de 8,06657559 lei/acțiune.

Pe ordinea de zi s-a aflat şi repartizarea sub formă de dividende a sumei de 17.118.920 lei reprezentând rezultatul reportat din corectarea unor elemente care au afectat profitul anilor anteriori. Valoarea dividendului brut pe acțiune (calculat la un numar total de 8.657.528 acțiuni) este în sumă de 1,97734501 lei/acțiune.

În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a analizat şi repartizarea sub formă de dividende a sumei de 56.606.750 lei, reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare recunoscut în rezultatul reportat.

Valoarea dividendului brut pe acțiune (calculat la un numar total de 8.657.528 acțiuni) este în sumă de 6,53844261 lei/acțiune. Astfel, valoarea cumulată a dividendului brut va fi 16,58236321 lei/acțiune, din care se va reține la sursă impozitul pe dividend, în cotele prevăzute de legislația în vigoare la data plății.

Acționarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite din profitul de repartizat în urma încheierii exercițiului financiar 2016 sunt cei înregistrați în Registrul consolidat al acționarilor (ținut de „Depozitarul Central” S.A.) la data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv 30.06.2017, proporțional cu cota de participare la capitalul social. (ex-date 29.06.2017)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat în ședinta din 26.04.2017 stabilirea datei de 20 iulie 2017 ca data plății, respectiv data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare devine certa.

Data plății amânate pentru acționarii nerezidenți reprezentați de Participanți care optează pentru amânarea plății sau pentru cei care nu au cont deschis la un Participant și care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și țara lor de rezidență va fi data de 20.10.2017. Termenul pentru depunerea certificatelor de rezidență fiscală în original sau copie legalizată este 29.09.2017.

Valoarea netă a dividendelor va fi calculată astfel:
- Valoarea brută a dividendelor aferentă fiecărui acționar va fi calculată prin înmulțirea numărului de acțiuni deținute la data de înregistrare cu valoarea cumulată a dividendului brut pe acțiune, suma rezultată fiind rotunjită în plus sau minus la două zecimale;
- Impozitul pe dividend va fi calculat și reținut conform prevederilor Codului Fiscal;
- Valoarea netă de plată a dividendelor va fi reprezentată de diferența dintre valoarea brută și impozitul aferent.

Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor vor fi suportate de către acționari.

Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data efectuării plății printr-un alt comunicat.

Informații suplimentare privind documentele necesare în vederea achitării dividendelor se pot obține la sediul CONPET S.A. din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, Serviciul Financiar, telefon: 0244.401360, int. 2545.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Conpet SA a anunțat noua structură a conducerii

20 Dec 2018 350

Schimbări în conducerea societății CONPET. Cine sunt cei numiți în funcțiile de director general și director economic

06 Nov 2018 522

Un nou mandat provizoriu pentru directorul general al CONPET SA

02 Oct 2018 508

Consiliul de Administrație al CONPET SA are un nou preşedinte

28 Aug 2018 565

Fiica acționarului majoritar al Dedeman, numită în Consiliul de Administrație al CONPET SA. Ce indemnizație va încasa pe lună

25 Aug 2018 884

Acţionarii Conpet SA, convocaţi în cadrul Adunării Ordinare a Acționarilor. Ce decizii s-au luat (document)

22 Aug 2018 492

Ce decizii au fost luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății CONPET

03 Aug 2018 392