Economic

În atenția fermierilor APIA începe vizarea carnetelor de rentă viageră


Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că pentru obţinerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2019, rentierii agricoli se pot prezenta pentru obținerea vizei anuale, începând cu data de 02 martie până la 31 august 2020, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, anumite documente.

Următoarele documente, în original necesare sunt:

1) carnetul de rentier agricol;
2) actul de identitate al solicitantului;
3) decizia de la comisia de expertiză medicală - pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I  și II / decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia de pensionare la limită de vârstă - pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I  și II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă;
4) procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;
5) contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994 cu modificările şi completările ulterioare), sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil). Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011;
6) extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei. (extrasul se depune opţional);
7) declarația pentru obţinerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, norme aprobate prin Ordinul nr. 1272/2005.
Persoana desemnată din cadrul Centrului judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar și va certifica pe copiile documentelor “conformitatea cu originalul” .

În cazul în care se constată neconcordanțe între datele declarate de solicitanţi și datele din documentele atașate la dosarul rentierului, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data clarificării/completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare.

Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar, informează APIA.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2019 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, și a depunerii la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, până la data limită 15.10.2020, a cererii de moștenitor însoțită de următoarele documente justificative:
carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original),
copie a certificatului de deces,
copie a actului de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ”definitivă”),
copie B.I/C.I./paşaport al moştenitorului,
împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original-dacă e cazul),
extras de cont pe numele moștenitorului.

La depunere se prezintă documentele în original în baza cărora funcționarul APIA va certifica pe copia depusă la dosarul rentierului “conform cu originalul”.

Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua și după acest termen până la 3 ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moștenitorii acestora.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

APIA. Situația la zi privind adeverințele eliberate pentru beneficiarii Campaniei 2020

28 May 2020 421

APIA efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor

18 May 2020 490

APIA autorizează plățile aferente schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal - Campania 2019

18 May 2020 350

Subvenții speciale APIA Sume în plus la hectar pentru fermieri!

17 May 2020 1012

APIA a dat startul eliberării adeverințelor aferente Campaniei 2020

15 May 2020 622

APIA efectuează plata ajutorului de stat pentru motorina aferentă trim. IV, anul 2019

08 May 2020 704

APIA. Stadiul depunerii Cererilor Unice de Plată în cadrul Campaniei 2020

04 May 2020 703

APIA Stadiul depunerii Cererilor Unice de Plată în cadrul Campaniei 2020

30 Apr 2020 660

APIA Situația plăților aferente anului financiar 2020

28 Apr 2020 834

APIA Cum pot fi depuse Cererile de plată pentru ajutoare de stat prin mijloace electronice

24 Apr 2020 725

APIA a efectuat plăți pentru beneficiarii Măsurii 14 și 215

16 Apr 2020 723

APIA efectuează plata ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale

15 Apr 2020 728

APIA, precizări despre depunerea online a Cererilor Unice de plată

13 Apr 2020 749

APIA efectuează plata beneficiarilor Măsurii 14 – Plăţi privind bunăstarea animalelor

10 Apr 2020 744

APIA. Îndemn către fermieri pentru depunerea online a cererilor unice de plată aferente Campaniei 2020

08 Apr 2020 632