Economic

Legea 136/2017 care aduce modificări Codului Fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial. Ce spune aceasta

În Monitorul Oficial din data de 14 iunie 2017 a fost publicata Legea nr. 136/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Aceasta modifica Codul fiscal şi intra în vigoare din data de 17 iunie 2017. Excepţie fac prevederile referitoare la impozitul pe venitul din salarii obţinut de cercetători, acestea urmând să intre în vigoare la salariile aferente lunii iulie 2017.
 
 Ce spune legea 136/2017: 

    ART. I
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32 din 28 iunie 2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 30 iunie 2016, cu următoarele modificări şi completări:
    1. La articolul I punctul 1, punctul 3 al articolului 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare, definită conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit procedurii stabilite prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului cercetării şi inovării, în următoarele condiţii:
    a) scutirea se acordă pentru toate persoanele care sunt incluse în echipa unui proiect de cercetare-dezvoltare şi inovare, astfel cum este definit în Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu indicatori de rezultat definiţi;
    b) scutirea se acordă în limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare şi inovare, evidenţiate distinct în bugetul proiectului;
    c) statul de plată aferent veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, obţinute de fiecare angajat din activităţile desfăşurate în proiectul de cercetare-dezvoltare şi inovare, se întocmeşte separat pentru fiecare proiect."
 
    2. La articolul I, după punctul 5 se introduc două noi puncte, punctele 6 şi 7, cu următorul cuprins:
    "6. La articolul 423, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat sau importatorul autorizat are obligaţia să asigure ca banderolele să fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, astfel încât deschiderea ambalajului să deterioreze banderola, iar timbrele să fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, astfel încât timbrul să nu poată fi îndepărtat de pe ambalaj fără a fi deteriorat.
7. După articolul 448 se introduc două noi articole, articolele 448^1 şi 448^2, următorul cuprins:
    ART. 448^1
    Excepţie de la regimul accizelor nearmonizate
    Prin excepţie de la prezentul capitol, pentru produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a), fabricate în antrepozite fiscale de producţie din România, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 339-341 şi ale secţiunilor a 3-a, a 9-a şi a 16-a de la capitolul I - Regimul accizelor armonizate, titlul VIII - Accize şi alte taxe speciale.
    ART. 448^2
    Restituiri speciale
    (1) Pentru produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a), fabricate în antrepozite fiscale de producţie din România, accizele nearmonizate aferente, virate la bugetul de stat, pot fi restituite la solicitarea antrepozitarilor autorizaţi care livrează aceste produse în alte state membre ori le exportă.
    (2) Cuantumul sumei restituite potrivit alin. (1) nu poate depăşi suma efectiv plătită la bugetul de stat.
    (3) Modalitatea şi condiţiile de acordare a restituirii prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice."
 
    ART. II
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Prevederile art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, se aplică începând cu veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi.
 
    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Amenzi usturătoare pentru deţinătorii de terenuri care nu iau măsuri pentru combaterea ambroziei

18 Mar 2018 816

Raport 2017. Uniunea Democrată Turcă din România a avut finanţări private de 24.000 de lei

17 Mar 2018 214

Firma lui Aurelian Andrei Popa, fost director al CN APM Constanţa, şi-a schimbat obiectul de activitate. Ce decizii au mai fost luate

17 Mar 2018 153

Grup Servicii Petroliere SA şi-a schimbat administratorul. Cel înlocuit era un om de bază al companiei

17 Mar 2018 3712

Nou șef numit în funcție la Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Decizia luată de premierul Viorica Dăncilă

16 Mar 2018 456

Lista cu societăţile pentru care Tribunalul Constanța, Secția Civilă a pronunţat hotărâri judecătoreşti de dizolvare

15 Mar 2018 664

Ce decizie a luat asociatul societății Sargeant Marine Romania

14 Mar 2018 266

A fost publicată Legea privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională (integral)

14 Mar 2018 14647

Primul ministru a făcut schimbări în CA-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Cine i-a luat locul și cui. Cine a făcut propunerea

13 Mar 2018 822

Schimbări în cadrul societății Ecological Gold Corporation. Un nou asociat a fost cooptat în cadrul firmei

12 Mar 2018 264

Inprint SRL, firma în care fusese asociat scriitorul Mircea Ţuglea, a fost radiată

12 Mar 2018 523

Directorul Oil Terminal Viorel Sorin Ciutureanu a radiat societatea în care era asociat

11 Mar 2018 764

Un secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor a fost suspendat din funcție la cerere

10 Mar 2018 284

Decizii ale primului ministru. Pe cine a înlocuit din vechea gardă. Cu cine și de ce. Schimbări în funcții cheie din posturi cu greutate

08 Mar 2018 1991

Asociaţii Consulting & Construction Investments SA au votat menţinerea garanţiilor asupra bunurilor societăţii

07 Mar 2018 215

Primăria Constanţa alocă aproape 10 milioane de lei pentru evenimente culturale şi sportive în 2018. Vezi ce buget primesc Centenarul şi celelalte festivaluri!

07 Mar 2018 872

Militarii şi poliţiştii ar putea beneficia de un ajutor din partea statului. Ce prevede acesta şi ce condiţii trebuie îndeplinite

06 Mar 2018 6399

Schimbare de subprefect la judeţul Ialomiţa. Cine pleacă şi cine vine

06 Mar 2018 373

Cine este noul director general al societăţii Biroul pentru Turism şi Tineret (BTT). Ce indemnizație va primi acesta

05 Mar 2018 753

S-au schimbat asociaţii societăţii Sunny Beach Holidays SRL

05 Mar 2018 180

Asociatul unic al societăţii Cherhanaua Taşaul a decedat. Ce decizii au fost luate în AGA societăţii

04 Mar 2018 526

Un asociat al societăţii Decor Publicitate s-a retras din firmă. Ce asociat a fost cooptat în cadrul societăţii

04 Mar 2018 240

Ordin al ministrului Apărării. Avansări în grad. Soldați, caporali, maiștri militari, subofițeri, ofițeri. Cu ce prilej s-a făcut înaintarea în grad

04 Mar 2018 14571

Monitorul Oficial Modificări în structura de conducere a societății Litoral SA. Cine este noul președinte al CA

03 Mar 2018 509

Sedință a Consiliului de administrație al societății Argus Constanța. Cine este noul director general al societății

02 Mar 2018 681

Decizii luate în Adunarea Generală a Asociaților a societății Bosfor Turkish Restaurant. Cine este administratorul societății

02 Mar 2018 322

Modificări în structura societății Rommarine Consult. Ce asociat a fost cooptat în cadrul firmei

02 Mar 2018 254

Schimbări în cadrul societăţii Astoria Eforie Nord. Ce asociat a fost cooptat și cum se împarte capitalul social al firmei

02 Mar 2018 342

Un nou asociat cooptat în cadrul societăţii Rosiem Home. Ce alte decizii au fost luate în cadrul firmei

02 Mar 2018 197

Monitorul Oficial Ce modificări au fost aduse concediilor medicale

01 Mar 2018 506

Ministrul de Interne a modificat ordinul privind asigurarea despăgubirilor de viață, sănătate și bunuri ale polițiștilor

01 Mar 2018 1873

Controlul efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la PNL — Filiala Judeţeană Constanţa. Ce nereguli au fost constatate

27 Feb 2018 373

Secretarul de stat Nicolae Marius Sepi, eliberat din funcția de Viorica Dăncilă

26 Feb 2018 965

Schimbare la vârful societăţii Litoral SA. Unul dintre administratori, asociat cu Mirela Matichescu, administratorul judeţului Constanţa

26 Feb 2018 262

Decizie a asociaților City Park Constanța SRL, fosta Everest Investiții și Consultanță SRL. Despre ce este vorba

26 Feb 2018 303

Blaxy Administration SRL are un nou director general

26 Feb 2018 355

Sucursala din România a Fin.Co.Ge.R.o. SpA Catania - Italia a fost închisă. Cine a luat această decizie

26 Feb 2018 1454

Modificare în conducerea societății Logistic Park. Ce a decis consiliul de administrație

25 Feb 2018 280

Decizie a primului ministru În ce comisie a fost numită vicepreşedinte Sevil Shhaideh

23 Feb 2018 729

A fost aprobată componenţa Consiliului de Administraţie al CN ACN Constanţa SA. Ce remuneraţie vor primi membrii

22 Feb 2018 510

Societatea Mistic Union SRL a fost înființată în Mangalia. Ce domeniu de activitate are

21 Feb 2018 364

Hotărâre de Guvern pentru motivarea agenților de poliție, maiștrilor militari și subofițerilor în vederea admiterii la Academia de Poliție

20 Feb 2018 35902

Au fost aprobate lucrările de modernizarea infrastructurii în Portul Constanța. Cât vor costa, ce se va face și în cât timp vor fi gata

19 Feb 2018 1078

Acţionarii Consulting & Construction Investments SA au aprobat menţinerea unor garanţii imobiliare. Iată de ce!

19 Feb 2018 299

Monitorul OficialIFN Garant Grup Credite SRL are un nou administrator

16 Feb 2018 287

A fost modificat sistemul de distincții militare din Ministerul Apărării Naționale. Despre ce este vorba și cui se adresează actul normativ

16 Feb 2018 5596

Modificări în structura societății Master Fishing SRL. Ce a decis Adunarea Generală a Asociaților

15 Feb 2018 340

Omniasig Vienna Insurance Group SA – Surcursala Constanța are un nou director

15 Feb 2018 386

Control al Autorității Electorale Permanente la organizația PSD Constanța. Ce nereguli au fost constatate

15 Feb 2018 867

Deţine un complex de lux la 23 August Blaxy Premium Resort & Hotel SA are un nou administrator

15 Feb 2018 840