Economic

Rompetrol Rafinare, investiții de 27 milioane USD la un nivel de activitate constant, în semestrul I 2017

 
 
Consolidat   Trim II 2017 Trim II 2016 % Sem I 2017 Sem I 2016 %
Cifra de afaceri brută USD 896.964.832 987.817.768 -9% 1.718.414.575 1.702.624.994 1%
EBITDA USD 23.015.714 55.221.080 -58% 57.538.863 90.198.125 -36%
Rezultat net USD (6.966.587) 21.991.076 N/A (7.030.136) 22.031.313 N/A


Nota: Situaţiile financiare consolidate ale Rompetrol Rafinare includ rezultatele Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor Rompetrol Quality Control S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Downstream S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. Rompetrol Gas S.R.L si Rompetrol Petrochemicals S.R.L.

Rompetrol Rafinare, companie membră a KMG International, a realizat o cifră de afaceri brută consolidată în valoare de 1,7 miliarde USD în prima jumătate a anului 2017, un nivel similar celui din aceeași perioadă a anului 2016. Profitul operational EBITDA s-a cifrat la 57,5 milioane USD, în scădere cu 36% față de aceeași perioadă a anului 2016, pe fondul scăderii marjelor de rafinare, cu 17% în primul semestru 2017 față de primul semestru 2016. Rezultatele financiare au fost, de asemenea, influențate de oprirea planificată a unităților de producție din luna mai 2017.

Evoluția rezultatul net consolidat înregistrat în prima jumătate a anului 2017, de minus 7 milioane USD, a fost influențată, de asemenea, de scăderea marjelor de rafinare, cea mai accentuată diminuare a acestora, cu 52%, fiind înregistrată în cel de-al doilea trimestru al anului 2017.

Conform raportărilor financiare individuale exprimate în lei, Rompetrol Rafinare a înregistrat un profit net de 171 milioane lei, în creștere cu 20% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când profitul net individual a fost de 143 milioane lei. O influență pozitivă asupra rezultatului net raportat în primul semestru al acestui an o constituie diferența de curs valutar. De asemenea, cifra de afaceri conform situațiilor financiare individuale a companiei a crescut cu 14% în primul semestru din 2017, la 4,7 miliarde lei, de la 4,1 miliarde lei în primul semestru din 2016.

Rompetrol Rafinare a realizat investiții în valoare de 27,5 milioane USD în prima jumătate a anului 2017, atât în proiecte de dezvoltare a unor unități de producție din cadrul rafinăriei Petromidia, cât și pentru lucrări de mentenanță a instalațiilor industriale necesare pentru activitățile de rafinare, cât și pentru cele de stocare și logistică.

Rompetrol Rafinare a exportat o cantitate totală de produse de peste 1,1 milioane tone în primul semestru din 2017, nivel similar celui raportat în aceeaşi perioadă a anului 2016. Compania este cel mai mare exportator de produse petroliere al României şi al treilea exportator la nivel naţional.

Prin derularea operaţiunilor sale, Rompetrol Rafinare a continuat să fie un contribuabil important la bugetul de stat al României, plătind peste 266 milioane USD în al doilea trimestru al anului 2016 şi peste 520 milioane USD în primul semestrul din 2017. KMG International a plătit, începând din anul 2007, peste 13 miliarde USD la bugetul de stat al României.  

Actionarul majoritar al companiei Rompetrol Rafinare este grupul KMG International, statul român având 44,6959% din acțiuni. Deţinerile acţiunilor Rompetrol Rafinare se reflectă automat asupra companiilor pe care societatea le controlează, direct și indirect. Rompetrol Rafinare opereaza rafinaria Petromidia, rafinaria Vega, şi divizia de petrochimie, Rompetrol Downstream operează rețeaua de benzinării a Grupului și Rom Oil rețeaua de depozite.

Reprezentând peste 40% din capacitatea de rafinare a României şi peste 30% din consumul regional de carburanţi, Petromidia este cea mai modernă rafinărie din ţară, iar investițiile totale realizate de KMG International și KazMunayGas pentru această platformă se ridică la peste 1,4 miliarde USD.
 
Segmentul de rafinare  
Financiar   Trim II 2017 Trim II 2016 %   Sem I 2017   Sem I 2016 %
Cifra de afaceri brută USD 715.911.958 815.890.922 -3% 1.413.931.408 1.392.259.088 2%
EBITDA USD 15.207.318 37.357.661 -59% 42.246.205 58.042.466 -27%
Rezultat net USD (15.841.722) 19.903.637 N/A (17.210.246) 9.492.502 N/A
Operaţional              
Materii prime prelucrate în rafinăria Petromidia   kt 1.222 1.495 -18% 2.422 2.792 -13%
Materii prime prelucrate în rafinăria Vega   Kt 91 105 -13% 152 172 -11%
Vânzări carburanţi intern   kt 486 530 -8% 950 906 5%
Vânzări carburanţi export   kt 461 585 -21% 859 1,143 -25%
Notă: Segmentul de rafinare cuprinde rezultatele societății Rompetrol Rafinare SA care operează rafinăriile Petromidia și Vega.

Pe segmentul de rafinare, compania a realizat o cifră de afaceri brută în valoare de 1,4 miliarde USD în primul semestru din 2017, în creștere cu 2% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016. Rezultatul operational EBITDA s-a cifrat la 42 milioane USD în primul semestru din anul 2017. Indicatorii financiari precum rezultatul net şi profitul operațional EBITDA, care au avut un trend descendent în primul semestru din 2017, au fost au fost influenţaţi de volatilitatea cotaţiilor internaţionale ale produselor petroliere.

În primul semestru din 2017, cantitatea totală de materie primă procesată a rafinariei Petromidia a fost de 2,4 milioane tone, în scădere cu 13% față de aceleași perioadă a anului trecut, când au fost procesate 2,7 milioane de tone, rafinăria derulând lucrările prevăzute în oprirea planificată din luna mai 2017. Gradul de utilizare a capacității de rafinare a fost de 70% în semestrul I.

În ceea ce privește rafinaria Vega, cantitatea totală de materie primă procesară a fost de 152,017 mii tone în semestrul I, iar gradul de utilizare a capacitatii de rafinare s-a situat la un nivel de 92%, în aceeași perioadă.

În luna mai 2017, activitățile de producție ale celor două rafinării – Petromidia Năvodari și Vega Ploiești au fost întrerupte pentru realizarea lucrărilor tehnologice programate, stabilite încă din luna noiembrie a anului trecut.

Lucrările au fost coordonate de Rominserv, contractorul general al Grupului KMG International, și au vizat optimizarea și îmbunătățirea fluxurilor de producție în acord cu noua capacitate de procesare a rafinariei Petromidia, dar şi derularea unor lucrări de mentenanță preventivă pentru creșterea gradului de siguranță în funcționarea instalațiilor și a gradului de proteție a mediului.

Cele două unități de producție ale Rompetrol Rafinare au asigurat în această perioadă livrările de produse petroliere către clienţi din stocurile constituite înainte de oprire.

Segmentul de petrochimie
Financiar   Trim II 2017 Trim II 2016 % Sem I 2017 Sem I 2016 %
Cifra de afaceri brută USD 39.373.835 40.638.281 -3% 79.984.194 91.069.411 -12%
EBITDA USD (3.044.293) 3.829.066 N/A (3.489.295) 7.045.456 N/A
Rezultatul net USD (1.921.766) (2.190.631) -12% (5.502.836) 992.488 N/A
Operaţional              
Propilenă procesată  kt 26 32 -18% 60 65 -8%
Etilenă procesată kt 16 15 9% 28 31 -12%
Total vânzări Kt 38 43 -10% 83 98 -15%
Nota: Segmentul de petrochimie cuprinde activitatea de petrochimie din Rompetrol Rafinare precum si activitatea Rompetrol Petrochemicals SRL

Începând cu 1 ianuarie 2014, activitatea petrochimică a fost preluată de Rompetrol Rafinare SA., fiind complet integrată pe fluxul de propilenă, utilităţi şi logistică.

Prin intermediul segmentului de petrochimie, compania este unicul producător de polipropilenă din România, reușind constant să-și majoreze cota de piață și pe categorile secundare de produse.

Compania a produs în primul semestru din 2017 64,690 mii tone polimeri, în scădere cu 14% față de perioada similară a anului trecut, când s-au produs 75,538 mii tone, diferență cauzată de opririle necesare pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță a instalațiilor de producție.

Strategia dinamică de dezvoltare asigură companiei o poziţie competitivă pe piaţa internă, dar şi pe cea regională, în zona Mării Negre şi a Mării Mediterane, în Europa Centrală şi de Est.
 
 
Segmentul de distribuție
Financiar   Trim II 2017 Trim II 2016 %   Sem I 2017   Sem I 2016 %
Cifra de afaceri brută USD 551.419.259 606.170.506 -9% 1.052.015.776 1.033.754.848 2%
EBITDA USD 11.309.598 14.610.986 -23% 19.174.620 26.521.498 -28%
Rezultatul net USD 12.536.755 6.356.360 97% 15.648.251 15.532.992 1%
Operaţional              
Cantități carburanți - retail  kt 173 158 10% 319 294 9%
Cantități carburanți -        en-gros kt 282 330 -15% 539 556 -3%
Cantitati GPL vandute Kt 81 78 4% 171 145 18%
Nota: Segmentul de distribuţie cuprinde rezultatele subsidiarelor Rom Oil, Rompetrol Downstream, Rompetrol Quality Control, Rompetrol Logistics şi Rompetrol Gas
 
Cifra de afaceri brută consolidată pentru segmentul de distribuție pentru primul semestru din 2017 a fost de peste 1 miliard USD, în creștere cu 2% față de perioada similară ale anului trecut, în timp ce rezultatul net s-a menținut la un nivel similar celui din primul semestru din 2016.

Vânzările de carburanți pe segmentul retail au crescut cu 9% în primul semestru din 2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016, în timp ce cantitatea totală de GPL vândută a crescut cu 18% în primul semestru din 2017 față de aceeași perioadă a anului 2016.

În al doilea trimestru al anului 2017, comparativ cu perioada similară din 2016, cotațiile Platts (FOB Med Italy-mean), exprimate în moneda de referință, USD, au fost, în medie, cu 7% mai mari pentru benzină și cu 10% mai mari în cazul motorinei. Deprecierea de 4% a leului în fața dolarului american a determinat ca scăderea efectivă, în moneda națională, a celor două cotații să fie de aproximativ 11% pentru benzină și 15% pentru  motorină.

Începand cu 1 ianuarie 2017, TVA a scăzut cu un punct procentual, de la 20% la 19%, iar accizele la carburanți au fost reduse cu 70 eurocenti/1000 de litri, reduceri care s-au transferat integral în preturile plătite de clienți la pompa.

La sfârșitul lunii iunie 2017, segmentul de distributie al Rompetrol Downstream cuprindea 789 puncte de comercializare, incluzand rețeaua de stații proprii, statii partener, stații mobile: expres, CUVE si RBI.
Activităţile de retail ale KMG International sunt desfăşurate în peste 1.000 de puncte de distribuţie carburanţi deţinute şi operate în ţări precum România, Georgia, Bulgaria, Moldova.
 
 * Situatiile financiare consolidate ale Rompetrol Rafinare includ rezultatele Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor Rompetrol Quality Control S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Downstream S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. Rompetrol Gas S.R.L si Rompetrol Petrochemicals S.R.L.
** Rezultatele prezentate sunt neauditate şi consolidate, iar raportarea a fost realizată conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Rompetrol Rafinare a înregistrat o creștere cu 27% a materiilor prime procesate în primul semestru

14 Aug 2018 244

Rezultate financiare și operaționale în creștere pentru KMG International în primul trimestru din 2018

02 Jul 2018 324

Rompetrol Rafinare a înregistrat în primul trimestru din 2018 o creștere cu circa 27% a materiilor prime procesate în cele două rafinării – Petromidia Năvodari și Vega Ploiești

15 May 2018 552

Rompetrol Rafinare, investiţii de 56,9 milioane de dolari în rafinăriile Petromidia şi Vega

27 Apr 2018 703

Angajaţii Rompetrol Rafinare au plantat o mie de platani. Ei vor un mediu mai curat (galerie foto)

31 Mar 2018 1534

Festivitate în marea familie a Rompetrol Rafinare Directorul general Yedil Utekov - „Nauryz este o sărbătoare a renaşterii naturii, a primăverii, a oamenilor“ (galerie foto+video)

22 Mar 2018 1920

Rompetrol Rafinare, recorduri istorice de producție în 2017

15 Feb 2018 644

Ce decizii au fost luate în prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Rompetrol Rafinare

17 Jan 2018 583

Rompetrol Rafinare și-a triplat profitul net consolidat în primele 9 luni ale anului 2017

15 Nov 2017 1318

Rompetrol Rafinare, premiată de CCINA Constanţa pentru cifra de afaceri, profitul brut și valoarea exporturilor din 2016

03 Nov 2017 1175

Rompetrol Rafinare, cifră de afaceri în creștere cu 15% în primul trimestru 2017

12 May 2017 1108

Rafinăriile Petromidia Năvodari și Vega Ploiești, în revizie tehnică pentru 20 de zile

04 May 2017 733

Rompetrol Rafinare, profit operațional de 182 milioane USD în 2016 și recorduri istorice de producție

15 Feb 2017 1241

Un strop de bucurie şi fericire Daruri de la Rompetrol Rafinare pentru 60 de copii din familii defavorizate din Năvodari (galerie foto)

22 Dec 2016 2865

Zeci de copii din familii defavorizate din Năvodari primesc daruri de la Rompetrol Rafinare (galerie foto)

21 Dec 2016 1314

Negocierile dintre KazMunayGas din Kazakhstan şi compania chineză CEFC, în etapa finală

15 Dec 2016 937

KMG International și Agerpres lansează proiectul editorial 160 ani de rafinare

22 Nov 2016 849

Rompetrol Rafinare, profit net de 20,8 milioane de dolari în primele 9 luni ale anului 2016

14 Nov 2016 882

Premiată de CCINA Rompetrol Rafinare SA, pe podiumul Topului societăţilor din judeţul Constanţa

05 Nov 2016 1914

România, locul 4 în Deloitte CE Top 500

07 Sep 2016 838

Instalaţiile rafinăriei Petromidia intră în reparaţii. În paralel, continuă ancheta privind incendiul de pe 22 august

29 Aug 2016 971

Programul Internship 2016 al Rompetrol Rafinare, la start Alexandru Nicolcioiu - „Să fiţi imaginea pozitivă a companiei!“ (galerie foto)

02 Aug 2016 4551

Rompetrol Rafinare Rafinăria Petromidia, operată conform legislației în vigoare privind siguranța muncii

29 Jun 2016 1556

Negocierile cu reprezentanții sindicatelor din cadrul rafinăriei Petromidia s-au încheiat cu un acord

23 Jun 2016 921

Acționarul majoritar al Rompetrol Rafinare, deschis dialogului privind Contractul Colectiv de Muncă

23 Jun 2016 1117

Experienţa unei companii cu tradiţie Rompetrol Rafinare înregistrează profit chiar din primul trimestru al anului 2016

17 May 2016 1288

Sindicatul Liber Petrochimistul face precizări importante. Este vizat dosarul Rompetrol 2

11 May 2016 1193

Declaraţia oficială a grupului KMG International legată de investigaţia DIICOT

10 May 2016 1104

Rompetrol Rafinare SA are un nou director economic

20 Apr 2016 1798

KMG International dă viaţă naturii la Corbu 2.200 de copaci plantaţi în judeţul Constanţa de angajaţii voluntari (galerie foto)

09 Apr 2016 2314

Rompetrol Rafinare, rezultate financiare record în 2015 Azamat Zhangulov - „KMG International îşi reconfirmă rolul de partener strategic pentru România“

17 Feb 2016 1918

Angajaţii Rompetrol au fost Moşi Crăciun pentru copiii sărmani din Năvodari (galerie foto)

24 Dec 2015 2925

77,5 milioane de dolari pentru revizia generală Rafinăria Petromidia şi-a reluat activitatea de producţie

27 Nov 2015 2000

Rafinăria Petromidia a reluat activitatea de producţie după finalizarea reviziei generale

26 Nov 2015 665

Rafinăria Petromidia şi-a reintrat în pâine după revizia generală

26 Nov 2015 903

Comunicat Grupul KMG International - Vega Ploiesti

19 Nov 2015 605

Rompetrol Rafinare, profit net de 14,8 milioane de dolari în primele nouă luni din 2015

16 Nov 2015 1004

Comunicat de presa - Rompetrol Rafinare, rezultate financiare - 9 luni 2015 si T3 2015

13 Nov 2015 912

Topul Firmelor 2014, eveniment de marcă, organizat de CCINA Constanţa 74 de firme constănţene şi-au adjudecat Trofeul de excelenţă (galerie foto)

31 Oct 2015 2835

Investiţie de 77,5 milioane de dolari Rafinăria Petromidia intră în revizie generală

12 Oct 2015 1099

Comunicat de presa - Rafinaria Petromidia va intra in revizie generala programata

11 Oct 2015 862

Comunicat de presa - Rafinaria Petromidia va intra in revizie generala programata

09 Oct 2015 1044

Rompetrol Rafinare, profit de 18 milioane de dolari în prima jumătate a anului 2015

17 Aug 2015 1046

În prima jumătate a anului curent, Rompetrol Rafinare a avut un profit net de 18 milioane USD

13 Aug 2015 1117

Strategia de privatizare a Societății Rompetrol Rafinare S.A. Constanța, aprobată de Guvern

28 Jul 2015 739

Firma administrată de fostul consilier PSD Dospinescu a „prins” un contract de peste jumătate de milion de lei cu CN APMC (documente)

02 Jul 2015 1642

Instalaţia de Separare Particule, pusă în funcţiune Investiţie de 11 milioane de dolari în protecţia mediului, la Rompetrol Rafinare

24 Jun 2015 937

Rompetrol Rafinare, investiţie de 11 milioane USD în creşterea gradului de protecţie a mediului

23 Jun 2015 688

Acţiuni de voluntariat Angajaţii Petromidia au colectat o tonă de deşeuri pe plaja Năvodari (galerie foto)

06 Jun 2015 2613

Voluntariat al angajaților de pe platforma Petromidia o tonă de deșeuri colectate de pe plaja Năvodari

05 Jun 2015 749