Economic

Schimbări în Consiliul de Administrație al Oil Terminal SA. Cine pleacă, cine vine. Ce alte decizii au fost luate în AGOA

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Oil Terminal S.A şi-a desfăşurat lucrările în data de 18.10.2017, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societăţii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor legale de cvorum, la şedinţă participând acţionari reprezentând 59,91% din capitalul social.
 
Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 18.10.2017 au următorul conţinut:
 
Art. 1. Cu votul acţionarilor reprezentând 59,91% din capitalul social şi 100% din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli rectificat pentru anul 2017.
 
Art. 2. Cu votul acţionarilor reprezentând 59,91% din capitalul social şi 100% din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă valoarea de 1 million Euro reprezentând poliţa de asigurare pentru răspundere civilă a administratorilor societăţii.
 
Art. 3. Cu votul acţionarilor reprezentând 59,91% din capitalul social şi 99,52% din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se respinge încheierea unui contract de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare legală în vederea majorării capitalului social al societăţii.Art. 4. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba mentinerea structurii de garanții în vederea prelungirii contractului de credit nr. 1403/27.11.2015 privind facilitatea de emitere scrisoare de garantie bancara in valoare de 47.017.708 lei, dupa cum urmeaza:
 
 Ipotecă mobiliară asupra creanțelor cu MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L., KRONOSPAN SEBES S.A., VITOL S.A., EURONOVA ENERGIES S.A
 Mijloace fixe proprietate Oil Terminal SA în valoare de 3.632.007 lei, din care :
o Teren în suprafață de 20.000 mp situat în Constanța, str. Caraiman nr.2 (Depozit IV Sud Movila Sara), dezmembrat din lot în suprafață de 951.386,79 mp.
o Valoare contabilă la data de 31.07.2017 este de 1.055.114 lei
o Rezervor capacitate 50.000 mc (R 37) situat în secția Platformă Sud, număr inventar 11223319, valoare rămasă la 31.07.2017 = 1.707.568 lei
o Rezervor capacitate 50.000 mc (R 36) situat în secția Platformă Sud, număr inventar 11223318, valoare rămasă la 31.07.2017 = 869.325 lei.
 
Art. 5. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba imputernicirea directorului general, directorului economic și a șefului biroului juridic - litigii sau înlocuitorii de drept ai acestora să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractele de credit, contractele de garanție reală mobiliară și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate.
 
Art. 6. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba revocarea doamnei Hermina Bectemir din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal S.A.
 
Art. 7. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba revocarea domnului Ionut Barbu din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal S.A.
 
Art. 8. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se alege, incepand cu data de 18.10.2017 dl Mihai Catalin CARACOSTEA in calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatatii Oil Terminal SA.
 
Art. 9. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se alege, incepand cu data de 18.10.2017 dl Nicolae Cristinel DRAGOMIR in calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatatii Oil Terminal SA.
 
Art. 10. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba durata mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de  Administratie alesi la pct. anterior, pentru o perioada de timp egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatelor predecesorilor pe care ii inlocuiesc sau pana la finalizarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 111/2016.
 
Art. 11. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se stabileste ca indemnizatia fixa lunara a administratorilor provizorii alesi la pct. anterior sa fie egala cu indemnizatia administratorilor provizorii alesi prin hotararea AGOA nr.10/19.06.2017.
 
Art. 12. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba ca forma contractului de administrare ce va fi încheiat cu  administratorii provizorii sa fie identica cu a administratorilor provizorii alesi prin hotararea AGOA nr.10/19.06.2017.
 
Art. 13. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se imputerniceste doamna Aura Gabriela DUMITRU in calitate de  reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generală,pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii.
 
Art. 14. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se respinge prelungirea cu 2 luni a duratei mandatului administratorilor al carui mandat expira la data de 11.11.2017.
 
Art. 15. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se respinge incheierea unui act aditional la contractele de administrare ca urmare a prelungirii duratei mandatului cu urmatorul articol :
- Art. 1. Se prelungeste durata contractelor de administrare cu 2 luni.
 
Art. 16. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din
drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se respinge imputernicirea doamnei Aura Gabriela Dumitru, in calitate de reprezentant al actionarului majoritar, Ministerul Energiei, sa semneze actele aditionale la contractele de administrare ale administratorilor societatii.
 
Art. 17. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
 
Art. 18. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă imputernicirea directorului general al societăţii să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi pentru efectuarea formalităţilor privind publicarea acestor hotărâri.
 
Art. 19. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă stabilirea datei de 06.11.2017 ca data de inregistrare şi a datei de 03.11.2017 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale. 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ion Popa (ALDE) - „Principala sarcină a viitorului Parlament european este creşterea gradului de informare şi apropierea de cetăţeni, pentru înţelegerea beneficiilor şi a responsabilităţilor participării la acest proiect“

23 May 2019 461

Două autorizații obținute recent de societatea Oil Terminal. Ce prevăd acestea

21 May 2019 400

Schimbare în conducerea Consiliului de Administrație al Romgaz. Cine este noul președinte

15 May 2019 322

Ce au decis astăzi acţionarii SC OIL TERMINAL SA

13 May 2019 493

Din postura de eurodeputat, Gabriel Daraban îşi propune să promoveze diversitatea şi multiculturalitatea dobrogeană

12 May 2019 559

Societatea Oil Terminal a desemnat agentul pentru plata dividendelor aferente anului 2018

10 May 2019 476

Interviu Gabriel Daraban (ALDE) - „Datoria noastră ca politicieni e să reprezentăm interesele cetăţeanului european“

10 May 2019 852

Contracte semnate de Oil Terminal SA, pentru descărcare şi depozitare de motorină. Ce valoare au

03 May 2019 351

Cum va fi repartizat profitul net aferent exercițiului financiar 2018 al societății Oil Terminal SA. Care este valoarea dividendului brut

23 Mar 2019 523

Cu cine se va asocia Oil Terminal în vederea constituirii Comitetului Național Român pentru Consiliul Mondial al Petrolului

23 Mar 2019 812

Oil Terminal SA. S-a solicitat reducerea cuantumului garantiei globale pentru obtinerea autorizatiei de antrepozit vamal

12 Mar 2019 580

Oil Terminal trebuie să garanteze valoarea accizelor Gabriel Daraban - „Începând cu 1 mai 2019, s-ar putea să nu mai descărcăm navele. Atunci să-l vedem pe domnul Teodorovici!“ (video)

11 Mar 2019 2752

Interviu live Gabriel Daraban - „Primarul trebuie să stea la ușa ministrului de Finanțe, la ușa premierului și să ceară drepturile pentru orașul lui. Trăim falimentul clasei politice locale!“ (video)

07 Mar 2019 3758

Constanța. Incendiu pe Valea Portului, aproape de calea ferată. Pompierii se luptă cu flăcările! (galerie foto+video)

05 Mar 2019 1610

Oil Terminal. Recursul acționarului Dumitrescu Sebastian Valentin, admis de Tribunalul Constanța

20 Feb 2019 690