APIA Fermierii pot depune cererile de plată pentru ajutorul de stat în sectorul creşterii animalelor

  • Fermierii pot depune la APIA cererile de plată pentru ajutorul de stat în sectorul creşterii animalelor aferente serviciilor prestate în luna decembrie și trimestrul al IV-lea al anului 2020.
 
Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, până la data 29 ianuarie 2021 inclusiv, se depun cererile de plată pentru ajutorul de stat în sectorul creşterii animalelor aferente serviciilor prestate în luna decembrie și în trimestrul al IV-lea al anului 2020.
 
Cererile se depun la sediile Centrelor Judeţene ale Agenţiei, respectiv al Municipiului Bucureşti, unde a fost depusă cererea inițială anuală sau se transmit de către fermieri prin mijloace electronice (poșta electronică, fax etc).
 
Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei, completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor va fi  însoţită de următoarele documente:
a) memoriul tehnic cu activităţile, inclusiv lucrările efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programele de ameliorare şi/sau conservare, aprobat de ANZ;
b) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art.7 alin.(2) în luna/trimestrul pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de ANZ;
c) facturile lunare/trimestriale în care să fie menţionate activităţile efectuate şi cuantumul acestora, precum şi perioada facturată; copii certificate conform cu  originalul de către solicitant;
d) copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plată; în cazul în care nu s-a eliberat atestatul de producător, dar a fost solicitat, adeverinţa emisă de aparatul de specialitate al primarului localităţii unde a fost depusă cererea, care să ateste solicitarea acestuia, cu obligaţia depunerii ulterioare a atestatului de producător până la finele lunii în care a fost emis acesta;
e) documentul care atestă schimbarea formei de organizare a beneficiarului serviciilor contractate după caz;
f) dovada contului bancar activ, dacă este cazul.
 
Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale va fi însoţită de următoarele documente:
   a) memoriul tehnic cu activităţile, inclusiv lucrările efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programele de ameliorare şi/sau conservare, aprobat de ANZ;
    b) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (3) în luna/trimestrul pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de ANZ;

   c) facturile lunare/trimestriale în care să fie menţionate activităţile efectuate şi cuantumul acestora, precum şi perioada facturată, copii certificate conform cu  originalul de către solicitant;
    d) documentele justificative de încasare de la beneficiarii ajutorului de stat a sumelor corespunzătoare, în funcţie de intensitatea ajutorului de stat pentru serviciul prestat aferent lunii/trimestrului, copii certificate conform cu originalul de către APIA;
    e) copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plată; în cazul în care nu s-a eliberat atestatul de producător, dar a fost solicitat, adeverinţa emisă de aparatul de specialitate al primarului localităţii unde a fost depusă cererea, care să ateste solicitarea acestuia, cu obligaţia depunerii ulterioare a atestatului de producător până la finele lunii în care a fost emis acesta;

     f) documentul care atestă schimbarea formei de organizare a beneficiarului serviciilor contractate  după caz, originalul şi copii pentru efectuarea conformităţii cu  originalul de către APIA;
     g) dovada contului bancar activ, dacă este cazul.
 
Totodată, pentru ajutorul de stat în sectorul creșterii animalelor, asociațiile pot opera facturile aferente serviciilor prestate accesând următoarea adresă: http://213.177.4.194:953/.
 
Documentele postate/ transmise vor purta sintagma „conform cu originalul”, însușite prin semnătura fermierului și vor sta la baza operării/verificării datelor în aplicațiile electronice de gestionare a ajutorului de stat și la efectuarea verificărilor administrative ulterioare.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

APIA. Se dă startul Campaniei de vizare a carnetelor de rentă viageră

01 Mar 2021 555

APIA Se eliberează adeverințe pentru beneficiarii Măsurii 14 “Bunăstarea animalelor”

18 Feb 2021 1658

APIA dă startul Campaniei de informare privind primirea Cererilor Unice de Plată în anului 2021

15 Feb 2021 597

APIA Până la ce dată pot depune fermierii cererile de plată pentru măsura ''Bunăstarea animalelor''

08 Feb 2021 535

APIA, despre stadiul plăților în Campania 2020

02 Feb 2021 651

APIA efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor

29 Jan 2021 1641

Angajați APIA trimiși în judecată de DNA Constanța. Tribunalul vrea să află dacă procurorii au colaborat cu SRI

11 Jan 2021 2292

APIA continuă plățile în cadrul măsurilor implementate în contextul pandemiei COVID -19

22 Dec 2020 781

APIA efectuează a doua tranșă de plăți aferentă ajutorului de stat pentru culturile afectate de seceta pedologică

22 Dec 2020 785

APIA Au fost aprobate cuantumurile pentru sprijinul cuplat în sectorul zootehnic pentru 2020

21 Dec 2020 1848

APIA Stadiul plății regulare 2020. Până la acest moment s-au autorizat la plată 602.661 fermieri

16 Dec 2020 662

APIA Se prelungește depunerea de cereri pentru ajutorul de la stat pentru împăduriri

10 Dec 2020 1758

APIA, despre cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol

04 Dec 2020 623

Accident mortal la Oituz! Una dintre victime, înmormântată mâine

27 Nov 2020 1306

APIA efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor

25 Nov 2020 598