În dezbatere publică Proiect de HG privind programul de înzestrare ,,Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă”. Valoarea totală

Ieri a fost postat pe pagina oficială de internet a Ministerului Apărării Naţionale Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea circumstanțelor şi a procedurii specifice aferente programului de înzestrare ,,Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă”

 

În acest sens, se arată în proiect, se aprobă circumstanțele şi procedura specifică aferente programului de înzestrare ,,Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă” (SIML), prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea atribuirii unui contract multianual de furnizare în perioada 2018 - 2022 a unui sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă, sistem integrat în România, precum şi a suportului logistic inițial.


Fondurile necesare realizării programului de înzestrare ,,Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă” se asigură, în condițiile legii, în limita creditelor de angajament şi bugetare aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale pentru Ministerul Apărării Naționale.

Totodată, se mai arată în proiect, pentru Armata României este fundamental ca integrarea echipamentelor sistemului să se realizeze în România, în cadrul unei infrastructuri de producție/asamblare/testare/mentenanță la nivelul unui operator economic deținut majoritar de Statul Român, care să fie în măsură, pe de o parte, să furnizeze mentenanţa sistemului pe întreg ciclul de viață, iar pe de altă parte, să poată, în situaţii de criză sau război, să realizeze integrarea de sisteme similare pentru Forţele Navale Române.

De asmenea interesul esenţial de securitate pentru statul român îl constituie realizarea pe teritoriul naţional  a unei infrastructuri de producție/asamblare/testare/mentenanță în domeniul militar la nivelul unui operator economic cu capital majoritar de stat, în care să se execute:

a) integrarea de elemente componente ale Sistemului de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă;

b) operaţiuni de mentenanţă pe ciclul de viaţă al sistemului și rachetelor antinavă, astfel încât în situaţii de criză și război să nu fie necesară trimiterea acestora în afara teritoriului naţional;

c) implementarea unor soluţii viitoare de modernizare pentru SIML.

Satisfacerea interesului esenţial de securitate precizat la punctul 2 se poate realiza doar prin atribuirea către un operator economic din state membre NATO sau UE, producător de SIML, inclusiv rachetele antinavă aferente, sau asocieri formate din operatori economici din state membre NATO sau UE, din care cel puţin un membru al asocierii este producător de SIML, inclusiv rachetele antinavă aferente, conform procedurii specifice prevăzute la litera B, a unui contract multianual având ca obiect furnizarea SIML şi a suportului logistic iniţial, sub condiţia constituirii unei infrastructuri de producție/asamblare/testare/mentenanță şi executării activităţilor aşa cum sunt menţionate la punctul 2.Aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, care transpune în legislaţia naţională dispoziţiile comunitare specifice materiei achiziţiilor publice în domeniul apărării şi securităţii, conduce la neprotejarea şi afectarea interesului esenţial de securitate în cauză.


În ceea ce priveşte stabilirea eventualului impact asupra concurenţei pe piaţa internă a produselor nemilitare, plecând de la faptul că achiziţia prevăzută de programul de înzestrare ,,Sistem de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă” are ca obiect produse militare, produse sensibile şi servicii legate de acestea şi având în considerare că interesul esenţial de securitate menţionat priveşte exclusiv aspecte militare, nu se poate identifica un asemenea impact.

Procedura specifică aferentă programului de înzestrare ,,Sistem de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă” (SIML)

I. Organizarea procedurii specifice
1. Procedura specifică de atribuire va avea două etape, respectiv:

a) Etapa I – etapa de calificare a candidaţilor;

b) Etapa a II-a – etapa de negociere cu candidaţii calificaţi şi de stabilire a ofertei câştigătoare.
2. Limba de derulare a procedurii este limba română. Se admit numai părţi ale propunerii tehnice redactate în limba engleză, cum ar fi fişe şi prospecte.
3. La procedura specifică pot participa numai operatori economici din state membre NATO sau UE, producători de SIML, inclusiv rachetele antinavă aferente, sau asocieri formate din operatori economici din state membre NATO sau UE, din care cel puţin un membru al asocierii este producător de SIML, inclusiv rachetele antinavă aferente.
4. Autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura specifică, fără obligaţia de a suporta daune, în următoarele cazuri:
a) niciun operator economic nu îndeplineşte cerinţele de calificare;
b) niciun operator economic nu depune ofertă preliminară în termenul stabilit;
c) nici o propunere tehnică depusă nu îndeplineşte cerinţele din documentaţia descriptivă;
d) toate preţurile totale ofertate sunt mai mari decât valoarea estimată;
e) neacceptarea de către operatorii economici a clauzelor obligatorii din contract, inclusiv a celor asumate prin angajamente.

5. Criteriul de atribuire a contractului este „preţul cel mai scăzut” al ofertei, exclusiv costul echipamentelor criptografice şi al celor destinate deservirii acestora, care vor fi asigurate de către autoritatea contractantă, în condițiile satisfacerii cerințelor tehnice.

6. Perioada de derulare a procedurii specifice nu poate depăşi, în principiu, 150 de zile de la publicarea anunţului de participare.
 
În Nota de fundamentare se arată că în prezent, regiunea extinsă a Mării Negre este caracterizată de acțiunile de încălcare a normelor de drept internațional, prin punerea în discuţie a ordinii internaționale, conservarea conflictelor înghețate şi intensificarea prezenței militare
.

Forțele navale române, pentru îndeplinirea misiunilor specifice în acest context politico-militar, trebuie să dispună de o structură de forţe modernă, credibilă şi echilibrată în raport cu forţele navale ale celorlalte state riverane Mării Negre.

Pentru apărarea zonelor costiere şi de litoral împotriva ameninţărilor navelor de suprafaţă este necesară existenţa în cadrul forţelor navale a unei capabilităţi credibile de disuasiune care să permită executarea acţiunilor de luptă în timp oportun, de pe întreg întinsul litoralului naţional, din poziţii prestabilite sau neamenajate, ziua sau noaptea şi indiferent de condiţiile hidro-meteorologice. O astfel de capabilitate o constituie sistemul de instalaţii mobile de lansare a rachetelor antinavă.
 

În momentul actual, forţele navale române au în înzestrare un sistem de patru instalaţii mobile de lansare cu o vechime de peste 30 de ani, de provenienţă ex-sovietică, care sunt depăşite din punct de vedere operaţional şi tehnic, cu interoperabilitate limitată în raport cu navele şi tehnica de luptă a altor state membre NATO care ar putea acţiona în spaţiul Mării Negre/pe teritoriul naţional, având resursa de viaţă epuizată şi dotare cu echipamente şi tehnică de provenienţă estică, a căror modernizare nu este fezabilă.


În aceste condiţii, dotarea forţelor navale române cu un sistem de instalaţii mobile de lansare nou, modern, interoperabil cu navele care urmează să intre în dotarea Forţelor Navale şi cu cele din dotarea altor state membre NATO, adaptat misiunilor actuale, constituie o necesitate esenţială ce va trebui satisfăcută în cel mai scurt timp posibil.

Prin această dotare, luându-se în considerare durata de viaţă a sistemului de aproximativ 20 de ani, care poate fi prelungită ulterior prin modernizări succesive, se asigură forţelor navale române certitudinea operaţională necesară pentru îndeplinirea corespunzătoare a misiunilor specifice pe termen mediu şi lung.

Valoarea totală a proiectului de investiții de cca 0,164 mld. euro (inclusiv TVA) va fi plătită eşalonat în perioada 2018-2022, în limitele fondurilor estimate a fi alocate în bugetul Ministerului Apărării Naţionale, la titlul „Active nefinanciare”.

Graficul estimat de plăți aferente Programului de înzestrare ,,Sistem de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă (SIML)”, în mii lei, cu TVA, prevede:

anul 2018: credite de angajament – 670.378, credite bugetare – 200.000;
anul 2019: credite de angajament – 31.933, credite bugetare – 200.000;
anul 2020: credite de angajament – 31.933, credite bugetare – 200.000;
anul 2021: credite de angajament – 25.506, credite bugetare – 159.750.

Total: 759.750 mii lei, cu TVA.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Achiziția Sistemului de instalații mobile de lansare rachete antinavă pentru Forțele Navale în procedură de aprobare de Congresul SUA

17 Oct 2020 1822

România va cumpăra de la Guvernul SUA un sistem de lansare rachete antinavă (document)

18 Aug 2020 1383

MApN anunță lansarea procedurii specifice de achiziție aferente programului de înzestrare „Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă”

01 Oct 2018 676

Este oficial. Au fost făcute publice procedurile privind programul de înzestrare "Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă"

30 Aug 2018 2937

Oficial de la MApN. Programul de înzestrare „Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă”, aprobat în ședința Guvernului României

23 Aug 2018 736

Dezbatere publică la MApN Programul de înzestrare ,,Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă”. Cât va costa

05 Jun 2018 3289