Actualitate

LIVE TEXT Şedinţă ordinară a Consiliului Local Constanţa. Mai multe proiecte pe ordinea de zi (galerie foto)

În aceste momente, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Constanţa.
 
Iată proiectele ce se află pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii elevilor care au obţinut media 10 la examenul naţional de bacalaureat şi a profesorilor îndrumători;iniţiator: primar Decebal Făgădău -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4; 

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța pe anul 2019; iniţiator: primar Decebal Făgădă, avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5;

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 41/2019 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Constanța pentru anul școlar 2019-2020; iniţiatori: consilierii locali Trandafir Raluca-Andrea, Cojoc Marioara, Nicolae Irinela, Câmpeanu Adriana-Teodora -avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de autovehicule necesare pentru activităţi proprii şi activităţi specifice desfăşurate de Primăria municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău -avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5; 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța” – Corp internat; iniţiator: primar Decebal Făgădău, avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5; 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța” – Corp cantină și Corp internat; iniţiator: primar Decebal Făgădău, avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5; 

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 101/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Școala Gimnazială nr. 14, Palazu Mare, Constanța”; iniţiator: primar Decebal Făgădău, avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5; 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 și 2 din HCL nr. 204/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 17, Ion Minulescu, Constanța”; iniţiator: primar Decebal Făgădău, avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4; 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 și 2 din HCL nr. 205/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 8,  Constanța”; iniţiator: primar Decebal Făgădău, avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4; 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 și 2 din HCL nr. 203/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 38, Dimitrie Cantemir,  Constanța”;iniţiator: primar Decebal Făgădău, avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4; 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 și 2 din HCL nr. 202/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat,  Constanța”; iniţiator: primar Decebal Făgădău, avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4; 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit „Amicii”, Constanța”; iniţiator: primar Decebal Făgădău, avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4; 

Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului situat în municipiul Constanţa, str. Tabla Buţii, zona Faleză Nord, în suprafaţă de 109 mp; iniţiator: primar Decebal Făgădău, avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5; 

Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului situat în municipiul Constanţa, str. Ion Ursu FN, în suprafaţă de 84 mp; iniţiator: primar Decebal Făgădău -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5; 

Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 417/2004; iniţiator: primar Decebal Făgădău -aviz Comisia de specialitate nr. 2; 

Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 390/2007; iniţiator: primar Decebal Făgădău -aviz Comisia de specialitate nr. 2; 

Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice aprobate prin HCL nr. 248/2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău,aviz Comisia de specialitate nr. 2; 

Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice aprobate prin HCL nr. 58/2016; iniţiator: primar Decebal Făgădău, aviz Comisia de specialitate nr. 2; 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Decebal, str. Dacia, str. Răscoala din 1907 și str. General Manu, inițiator Ionescu Nicolae; iniţiator: primar Decebal Făgădău -aviz Comisia de specialitate nr. 2; 

Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 733 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Pescarilor nr. 41, bl. FZ12, scările E şi F, în favoarea societăţii Stejarul S.R.L; miniţiator: primar Decebal Făgădău -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5;

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău -avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5; 

Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității HCL nr. 156/2019 privind modificarea HCL nr. 141/2014 privind darea în administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Constanța a imobilului situat în str. Bravilor nr. 1; iniţiator: primar Decebal Făgădău -avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5;
 
Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău -avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5; 

Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a capacităților energetice de distribuție a energiei electrice, respectiv rețea electrică de joasă tensiune și rețea electrică de curenți slabi din zona Cartier “Santa Maria Bay”-Faleză Nord Constanța către E-Distribuție Dobrogea S.A; iniţiator: primar Decebal Făgădău -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5; 

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de exploatare asupra reţelei de distribuţie a gazelor naturale către operatorul de distribuţie Distrigaz Sud Reţele SRL, aferente obiectivului de investiţii Programul  de dezvoltare edilitară urbană a municipiului Constanţa - Cartier “Santa Maria Bay” situată în zona Faleză Nord Constanța, iniţiator: primar Decebal Făgădău -avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5; 

UPDATE 7, ora 12 :40: Proiectul de pe ordinea suplimentară de zi a fost votat de consilierii locali.

UPDATE 6, ora 12: 33: De asemenea, au fost aprobat şi proiectele 14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23, 24, 25.

Pe  ordinea suplimentară de zi a mai fost inclus un proiect prin care aleșii vor trebui să aprobe oportunitatea vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanţa, strada Tabla Buţii, zona Faleză Nord, în suprafaţă de 109 mp și a terenului situat în municipiul Constanţa, strada Ion Ursu FN, în suprafaţă de 84 mp.UPDATE 5, ora 12: 30: S-a aprobat proiectul 12.
Un alt proiect vizează aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța pe anul 2019.

UPDATE 4, ora 12: 29: De asemenea, consilierii locali  au votat la punctul 11 proiectul ce vizează aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat Constanța.

UPDATE 3, ora 12: 25: Proiectele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 au fost votate de consilierii locali.

Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Constanța pentru anul școlar 2019-2020. 
Mai multe proiecte fac referire la documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru diverse obiective de investiții. Acestea privesc dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța (corp internat), Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații (corp cantină și corp internat), Școlii Gimnaziale nr. 14, Palazu Mare, Școlii Gimnaziale nr. 17, Ion Minulescu, Școlii Gimnaziale nr. 8, Școlii Gimnaziale nr. 38, Dimitrie Cantemir și a Grădiniței cu program prelungit „Amicii“.
 
UPDATE 2, ora 12: 15: La şedinţă sunt prezenți 24 de consilieri. Proiectul 13 - Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului situat în municipiul Constanţa, str. Tabla Buţii, zona Faleză Nord, în suprafaţă de 109 mp, se retrage.  Pe ordinea de zi sunt 24 de proiecte de hotărâre ce vizează diverse probleme de interes local.
 
UPDATE 1, ora 12: 10: Se intonează imnul de stat şi imnul Dobrogei interpretate de surorile Berechet Mara și Ioana
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consiliul local al municipiului Constanța, convocare în ședință extraordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

09 Sep 2019 754

Primarul Decebal Făgădău - iniţiator de proiect pe bani publici Elevii din Constanţa cu 10 la bacalaureat şi profesorii îndrumători vor primi premii în bani (document)

26 Aug 2019 3012

Făgădău aruncă bani grei din bugetul Constanţei pentru finanţarea unor cluburi sportive private! Liberalii cer explicaţii în legătură cu oportunitatea alocării acestor sume colosale

13 Aug 2019 3480

Primarul Constanţei a transmis că anul acesta nu sunt bani. Registrul Spaţiilor Verzi trebuia să fie gata din 2009

02 Aug 2019 710

LIVE text Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară (galerie foto)

31 Jul 2019 1031

Evenimentul are loc miercuri Şedinţă extraordinară a Consiliului Local Constanţa. Academicienii Petre T. Frangopol şi Marian-Traian Gomoiu, cetăţeni de onoare ai municipiului (document)

08 Jul 2019 1635

LIVE TEXT Ședință ordinară a Consiliului local Constanţa. Aleșii locali votează proiecte importante. Discuții aprinse

25 Jun 2019 1415

În continuă campanie electorală Senatorul Chițac critică facilitățile acordate de municipalitate pentru chiriașii din Henri Coandă (document)

01 Jun 2019 1436

Decebal Făgădău, Primăria şi Consiliul Local Constanţa îşi angajează apărător într-un proces, după ce au refuzat să elaboreze un PUZ. Ce despăgubiri au admis magistraţii? (document)

27 May 2019 1063

OMV Petrom Marketing cumpără trei terenuri de la Primăria Constanţa (documente)

17 Apr 2019 1601

Un teren situat în municipiul Constanța va fi vândut către SC Mol România Petroleum Products SRL. Iată de ce! (document)

16 Apr 2019 1126

Primarul Făgădău, apel către asociaţiile şi fundaţiile care vor să sprijine Centrul pentru persoanele fără adăpost din Brătianu

01 Apr 2019 833

Municipiul Constanţa, partener în proiect Primăria va realiza PUZ Peninsulă şi reabilitarea clădirilor istorice degradate

29 Mar 2019 541

Bulevardele 1 Mai, 1 Decembrie și Alexandru Lăpușneanu din Constanța, modernizate cu fonduri europene

23 Mar 2019 727

Preşedinte USR Constanţa, despre Registrul spaţiilor verzi din Constanţa

22 Mar 2019 741