Eveniment

Proiect de HG. Drepturile personalului MApN pe perioada instrucţiei, exerciţiilor militare şi aplicaţiilor în tabere, poligoane sau în afara localităţilor

Ministerul Apărării Naționale a postat, ieri, pe pagina sa oficială de internet, la capitolul Transparență decizională proiecte de acte normative aflate în dezbatere publică proiectul Hotărârii Guvernului României privind drepturile personalului Ministerului Apărării Naţionale pe perioada executării misiunilor de instrucţie, exerciţiilor militare şi aplicaţiilor în tabere, în poligoane sau în zone în afara localităţilor, pe teritoriul României.

 
Acest proiect de act normativ, supus dezbaterii publice, a fost gândit ”pentru asigurarea pregătirii necesare în vederea desfăşurării forţelor armate în teatrele de operaţii, structurile militare efectuează activităţi specifice în poligoane de instrucţie, tabere şi alte zone izolate situate în afara localităţilor de dislocare”, dar și deoarece ”condiţiile în care se desfăşoară aceste activităţi sunt diferite de cele în care se desfăşoară delegarea sau detaşarea în localitate şi impun un consum fizic şi psihic ridicat”.

 
La ora actuală, se mai arată în documentul supus dezbaterii publice, ”aceste activităţi sunt asimilate delegării sau detaşării, după caz, personalul Ministerului Apărării Naţionale beneficiind de indemnizaţia de delegare sau de detaşare de care beneficiază personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, indemnizaţie insuficientă pentru acoperirea necesităţilor determinate de un consum fizic şi psihic ridicat”.
 
Și tocmai ”pentru aceste considerente a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind drepturile personalului Ministerului Apărării Naţionale pe perioada executării misiunilor de instrucţie, exerciţiilor militare şi aplicaţiilor în tabere, în poligoane sau în zone în afara localităţilor, pe teritoriul României”

Documentul aflat în pregătire ar urma să fie semmant de ministrul Apărării Naționale, Mihai Fifor.
 
Iată, integral, cum arată în această etapă, proiectul hotărârii de Guvern:                      
 
         
Art. 1.
– (1) Personalul Ministerului Apărării Naţionale care participă la misiuni de instrucţie, exerciţii militare şi aplicaţii în tabere, în poligoane sau în zone în afara localităţilor, pe teritoriul României, la o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă beneficiază, pe perioada executării acestor tipuri de misiuni, de o alocaţie zilnică de misiune, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte.
(2) De dreptul prevăzut la alin. (1) beneficiază şi personalul ambarcat, în marş, pe timpul misiunilor în apele teritoriale ale României.
(3) Cuantumul alocaţiei prevăzute la alin. (1) se stabileşte la nivel dublu faţă de indemnizaţia de delegare şi de detaşare de care beneficiază personalul autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.

Art. 2. – Participarea personalului la activităţile prevăzute la art. 1, durata, tipul acestora şi locul de desfăşurare se dispune, în scris, prin ordin de zi pe unitate, de către comandanţii/şefii unităţilor militare în care este încadrat şi se consemnează în ordinul de serviciu.

Art. 3. – Numărul zilelor calendaristice în care personalul execută misiuni de tipul celor prevăzute la art. 1 se socoteşte de la data şi ora plecării până la data şi ora înapoierii din şi în localitatea unde îşi are locul permanent de muncă, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de misiune.

Art. 4. – Pentru misiunea cu o durată de o singură zi, precum şi pentru ultima zi, în cazul misiunii de mai multe zile, alocaţia se acordă numai dacă durata misiunii este de cel puţin 12 ore.

Art. 5. – (1) Personalul trimis în misiune potrivit art. 1 are dreptul să primească, în condiţiile legii, un avans în numerar, stabilit în raport cu numărul zilelor de misiune, dar nu mai mult decât totalul alocaţiei de misiune calculat pentru 30 de zile calendaristice.
(2) Acordarea avansului şi justificarea acestuia se fac în condiţiile prevăzute de reglementările legale privind acordarea  şi justificarea avansurilor.

Art. 6. – Executarea sarcinilor pe perioada misiunii se consideră muncă prestată în realizarea obligaţiilor ce revin persoanei la locul ei de muncă.

Art. 7. – În situaţia în care, pentru realizarea sarcinilor rezultate din obiectivele misiunii, persoana a desfăşurat activitate peste durata normală de lucru sau într-una din zilele de repaus săptămânal sau sărbătoare legală, confirmată de conducătorul activităţilor prevăzute la art. 1, beneficiază, cu aprobarea conducerii unităţii, de timp liber în compensare, potrivit reglementărilor legale.

Art. 8. – (1) Personalul Ministerului Apărării Naţionale, pe timpul cât beneficiază de alocaţia prevăzută la art. 1, nu beneficiază şi de drepturile acordate personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.
(2) Personalul Ministerului Apărării Naţionale delegat sau detaşat, pe teritoriul României, să execute alte tipuri de misiuni decât cele prevăzute la art. 1, beneficiază de drepturile acordate personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.

Art. 9. – Pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Apărării Naţionale emite norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale.

Sursa foto: Ministerul Apărării Nationale

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Oficial despre salariile polițiștilor și militarilor. Ce se întâmplă cu salariile de bază, indemnizațiile și sporurile de la 1 ianuarie 2019

04 Jan 2019 3182

Despre drepturile militarilor, ale urmaşilor SGP, promovare în carieră Întâlnire la MApN între delegaţia LMP şi ministrul Mihai Fifor (galerie foto)

01 Nov 2018 2833