Politic

Un consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Pantelimon, Judeţul Constanţa, găsit incompatibil de ANI

George​ Croitoru, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Pantelimon, Judeţul Constanţa, a fost găsit incompatibil de ANI
 

În perioada 10 iulie 2018 - 05 iulie 2019 a exercitat simultan funcţia de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Pantelimon, Judeţul Constanţa şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă (consilier personal al primarului) în aparatul de specialitate al primarului.  Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003 şi nu a respectat dispoziţiile art. 91, alin. (3) din acelaşi normativ, precizează ANI.

 


Persoana menţionată a încălcat următoarele prevederi legale:

- art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia "Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative";

- art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia "Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public";

- art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia "Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali si judeţeni sunt prevăzute în art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare";

- art. 88, alin. (1), lit. c) şi lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia "(1) Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi:() c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv; d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director () la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de () de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local, precum şi la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deţine participaţie, în cazul consilierului judeţean";

- art. 90, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia "(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective; (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.";

- art. 91, alin. (3) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia "Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie. Alesul local care devine incompatibil prin aplicarea prevederilor prezentei secţiuni este obligat să demisioneze din una dintre funcţiile incompatibile în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. ";

- art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia "(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local (...)";

- art. 75, alin. (1), lit. a), b) şi f) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia "(1) Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia (...) f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.";

- art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia "(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei";

- art. 228, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019, potrivit căruia "(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv".

"Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat () încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective ()".
"Persoana () faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică () pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului".

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.
 


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

S-ar putea vorbi de o scădere a numărului de victime? Ultima raportare - trei decese

02 Jun 2020 316

Constănțeanul supărat Dincolo de intersecția cu Zorelelor, strada Unirii a rămas neasfaltată. Locuitorii din Faleză Nord îi transmit primarului Făgădău, nu mai pot fi duși de nas!

02 Jun 2020 1109

Are numai 11 ani! Luptătoarea Cristina Telteu, de la AS Viitorul Fântânele „Această fetiță cred că va fi numărul 1 în România!“

02 Jun 2020 1459

A fost finalizat planul privind calitatea aerului în municipiu. Ce angajamente și-a luat Primăria Constanța pentru următorii patru ani? (documente)

02 Jun 2020 1136

Campionul din Mangalia Denis Alibec, amintiri din copilărie. Imagini cu atacantul Astrei Giurgiu pe când era mic! (galerie foto)

02 Jun 2020 1825

Palatul Copiilor din Constanța, lăsat în paragină, de autorități. Petiție pentru stoparea degradării complexului

02 Jun 2020 1388

Sergent major Tornea Marius Cătălin, erou la 21 de ani. O mașină a intrat în coliziune cu un copac sub ochii lui

01 Jun 2020 2101

Șase noi victime răpuse de COVID-19. Numărul total de persoane decedate, în creștere

01 Jun 2020 642

Tulcea Accident pe DJ 222, în apropierea localității Turcoaia. O victimă

01 Jun 2020 591

Val de ilegalităţi în traficul constănţean. Şoferi băuţi sau fără permis s-au aventurat pe şosele

01 Jun 2020 864

Scandal într-o locuință din Constanța. O femeie a cerut ajutorul polițiștilor. Ce măsuri au aplicat oamenii legii

01 Jun 2020 717

Update Accident rutier în Constanța. Trei victime. Doi adulți și un copil, răniți (galerie foto+video)

01 Jun 2020 4807

Coronavirus România Grupul de Comunicare Strategică anunţă încă patru decese. S-a ajuns la numărul 1270

01 Jun 2020 653

106 ani de la vizita familiei imperiale ruse la Constanța. Țarul Nicolae al II-lea a sosit cu un yacht, pe mare

01 Jun 2020 911

Fotbalistul Alexandru Nicola, fundaș dreapta la FC Farul Constanța, a ajuns la 23 de ani

01 Jun 2020 990