Imobiliare

A fost solicitat avizul arhitectului-şef Sagit Life SRL, controlată de familia Filipescu, va ridica un imobil pe strada Dacia din Constanţa (document)


Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Constanţa se va întruni în data de 10.03.2020, având pe ordinea de zi şi solicitarea Sagit Life SRL de emitere a avizului arhitectului-şef pentru „PUD de modificare a HCL nr. 351/2007 pentru construire imobil subsol şi demisol, parcaje, parter + 4 etaje şi 5 retras, pe strada Dacia nr. 1B, lot 2“.
 
Obiectul lucrării este stabilirea modului de amplasare pe terenul aflat în strada Dacia nr. 1B, lot 2, a unui imobil cu funcţiunea de locuinţe colective cu regim de înălţime S+D+P+ 4-5 etaje, astfel încât să fie îndeplinite cerinţele funcţionale şi de calitate ale obiectivului propus în relaţie cu construcţiile învecinate şi accesibilitatea la căile de circulaţie pietonală şi carosabilă.
 
Prin documentaţie se vor asigura condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi deservire edilitară ale obiectivului pe parcelă, în corelare cu funcţiunea predominantă şi vecinătăţile imediate. Prezentul PUD are caracter de reglementare specifică şi se elaborează în scopul aprofundării prevederilor din PUG aprobat prin HCLM Constanţa nr. 653/25.11.1999, cu valabilitatea prelungită prin HCLM Constanţa nr. 81/26.03.2013 şi HCL nr. 327/18.12.2015 şi actualizarea cu modificări a PUD aprobat prin HCL nr. 351/22.06.2007, corelate cu condiţionările din C.U. nr. 2308/13.06.2018.
 
Prin prezenta documentaţie se reanalizează implicaţiile amplasării pe acest teren a unei clădiri cu funcţiunea de locuire şi funcţiuni complementare în zona centrală a municipiului Constanţa, propunându-se noi reglementări aferente modificării PUD aprobat anterior, care constau în amplasarea clădirii faţă de limitele lotului şi faţă de clădirile de pe loturile învecinate, accesurile pe teren şi relaţia cu căile de circulaţie existente, schimbarea numărului de nivele subterane, configuraţia volumetrică - arhitecturală a obiectivului ce se amplasează.
 
Terenul este înscris în cartea funciară a UAT Constanţa cu numărul cadastral 201380, aflat în intravilan. Folosirea actuală a terenului este de curţi-construcţii, parcela fiind supusă reglementărilor PUD, aprobate prin HCL nr. 351/22.06.2007, pentru parcela în suprafaţă de 1.152,8 mp cu nr. cadastral 24717, ce a fost dezmembrată în două loturi: lot 1 - teren de 634 mp, nr. cadastral 13927 şi lot 2 - teren de 509 mp şi nr. cadastral 201380 (nr. vechi 13928).
 
Conform certificatului de urbanism nr. 2308/13.06.2018 sunt specificate reglementările în vigoare, reglementări stabilite prin PUD aprobat, terenul aflându-se într-o zonă protejată, iar prin lucrările efectuate de cercetare arheologică, terenul a fost descărcat de sarcina arheologică în întregime, pe baza certificatului de descărcare de sarcină arheologică nr. 6/2017şi a Avizului MCIN - Direcţia Judeţeană pentru Cultură Constanţa nr. 649/09.05.2018.
 
În conformitate cu PUD aprobat, regimul de înălţime este de DM+P+4-5ET cu înălţimea maximă de la nivelul terenului nespecificată, retragerea la nivelul parterului clădirii pe laturile scurte cu 2,50 m dinspre est şi cu 5,00 m dinspre est. Clădirea se va alinia la strada Dacia cu clădirea Policlinicii stomatologice la o distanţă de 3 metri.
 
Funcţiunile admise prin PUD aprobat sunt: locuire colectivă, spaţii tehnice, parcare la demisolul clădirii şi două locuri de parcare la nivelul parterului, nespecificându-se funcţiunile admise cu condiţionări. Accesul în clădire, pietonal şi auto, se va face din strada Dacia, stradă cu sens unic dinspre bulevardul Tomis spre strada Răscoala 1907 - strada cu sens unic spre bulevardul Ferdinand. Procentul de Ocupare a Terenului pentru lotul iniţial nedezmembrat, cu suprafaţă de 1.152,8 mp, este: POT aprobat = 58,50%, iar Coeficientul de Utilizare a Terenului - CUT aprobat = 3,24.
 
Parcela iniţială avea dublă deschidere spre strada Dacia, cu latura de 29,34 m şi spre strada Sarmisegetuza cu latura de cca 31.00 m. Această parcelă a fost dezmembrată în două loturi: lot nr. 1, cu deschidere la strada Sarmisegetuza în suprafaţă de 643 mp, şi lot nr. 2, cu deschidere la strada Dacia, cu suprafaţă de 509 mp.
 
În imediata vecinătate nu sunt planuri urbanistice în curs de elaborare. În anul 2017 au fost efectuate lucrări de cercetare arheologică preventivă pe toată suprafaţa de 508 mp a lotului nr 2, până la adâncimea de cca 5,50 m, descoperindu-se morminte din diferite epoci, aşa cum reiese din raportul arheologic. De asemenea, din studiul geotehnic reiese ca fiind obligatorie cota de fundare a clădirii ce se amplasează la cota de - 5,50 m faţă de terenul actual existent, situat la cca 1,0 – 1,4 m mai jos decât nivelul străzii Dacia.
 
Totodată, în urma analizei spaţiale a posibilităţilor de a se realiza un număr de 20-25 apartamente ce au rezultat din coeficientul urbanistic şi în concordanţă cu HCLM Constanţa nr. 113/2017, se vor prevedea cca 30 locuri de parcare la subsolul şi demisolul clădirii.
 

Sagit Life SRL, în datele Registrului Comerţului 


Înfiinţată în anul 2005, firma are sediul social în comuna Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa. Firma provine din schimbarea sediului din alt judeţ. Capitalul social subscris, de 108.390 de lei, integral vărsat, este compus din 10.839 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 10 lei. Asociaţi persoane fizice sunt: Filipescu Niculina Alexandrina, cu 0,18% din capitalul social, Filipescu Victor, cu 49,91% din capitalul social, Filipescu Răzvan, cu 49,91% din capitalul social. Administratorul societăţii, care se ocupă de cultivarea cerealelor (exclusiv orez), a plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase, este Filipescu Victor.
 
În anul fiscal 2014, firma cu patru salariaţi a declarat o cifră de afaceri de 1.455.295 de lei şi un profit de 13.685 de lei. De asemenea, în anul 2015, societatea a avut cinci salariaţi, a înregistrat o cifră de afaceri de 1.604.144 de lei şi un profit de 277.376 de lei. Situaţia financiară pe anul 2016 arată astfel: şase salariaţi, o cifră de afaceri de 1.982.582 de lei şi un profit de 248.886 de lei. În anul fiscal 2017, firma a avut 5 salariaţi, un profit de 160.188 lei şi o cifră de afaceri de 2.108.356 lei. Situaţia financiară pe anul 2018: 5 salariaţi, o cifră de afaceri de 1.838.478 lei şi un profit de 37.032 lei. 
 
În secţiunea Documente puteţi consulta documentaţia depusă de Sagit Life SRL la Primăria Constanţa.
 
Citeşte şi:
 
Încă un bloc de patru nivele în Constanţa, pe strada Daciei. Investitorii - părinţii fostului şef al ANT, Răzvan Filipescu

Consultare publică, demarată de municipalitate PUD-ul iniţiat de Sagit Life SRL pentru un bloc de cinci etaje pe strada Dacia, la mâna constănţenilor

Un nou act de urbanism obţinut de Sagit Life. Firma va ridica o clădire de cinci etaje în municipiul Constanţa

Imobil de cinci etaje, pe strada Dacia din Constanţa. Investitor este o firmă din judeţul Dâmboviţa (document)
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Solicitarea firmei Parc Mamaia Nord SRL, pe ordinea de zi a Comisiei tehnice de urbanism din cadrul Primăriei Constanţa (document)

09 Mar 2020 1091

Sunrise Tours SRL a solicitat avizul arhitectului-șef pentru ridicarea unui bloc de 11 etaje pe strada Unirii din Constanța (document)

07 Mar 2020 2378

Undă verde de la Primăria Constanţa Cum va arăta imobilul ridicat de Alaidava SRL în cartierul Palazu Mare (document)

06 Mar 2020 1752

Imobile de şase etaje, cu mai multe tronsoane, pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanţa (document)

24 Feb 2020 1961

Blue Bike Development SRL a solicitat avizul arhitectului-șef al Primăriei Constanța. Detalii (document)

22 Feb 2020 1963

Modificări la Complexul Dacia de pe bulevardul Tomis din Constanţa (document)

21 Feb 2020 1581

Un nou hotel Ambrosiana SRL a cerut aviz pentru reglementarea unui teren situat în zona Perla din Mamaia (document)

21 Feb 2020 1603

Iată cum va arăta imobilul de patru etaje ridicat în Palazu Mare de C&C Real Ambient! (document)

28 Jan 2020 944

PUZ-ul iniţiat de Cambela Prod pentru zona străzilor Soveja, Biruinţei şi Steagului, la mâna Comisiei tehnice de urbanism Constanţa (document)

28 Jan 2020 1116

Cum va arăta imobilul de trei etaje ridicat de Star Rent Apartament SRL în Palazu Mare (document)

27 Jan 2020 1334

Vila Ştirbey din staţiunea Mamaia va intra în reabilitare. Investitorul, Metfor Travel, a solicitat acord de consultare publică (document)

27 Jan 2020 1970

PUZ-ul Eurovet Logistics SRL pentru reglementarea unui teren situat în zona Crişuri, la mâna Comisiei tehnice de urbanism a Primăriei Constanţa (document)

24 Jan 2020 788

Cum va arăta imobilul ridicat de Reinvent Development în zona istorică a municipiului Constanţa (document)

24 Jan 2020 3680

Bază sportivă şi sediu administrativ în Constanţa. Cum va arăta şi cine este investitorul

15 Jan 2020 1248

Imobil din staţiunea Mamaia, zona Cazino, va fi modernizat şi amenajat de R.H.C. City Crown SRL

14 Jan 2020 615