Ce se construiește PFA Panait Ilie a primit undă verde pentru supraetajarea blocului de pe strada Primăverii din Constanța

  • Blocul de pe strada Primăverii va fi supraetajat
  • PFA Panait Ilie a obținut certificatul de urbanism de la Primăria Constanța
 
Primăria municipiului Constanța a emis un certificat de urbanism pentru modificări la imobilul ridicat pe strada Primăverii nr. 45 de către PFA Panait Ilie.
 
Prin CU 3752 din data de 14 decembrie 2021, PFA Panait Ilie dorește să modifice proiectul autorizat cu AC nr. 297 din data de 22.03.2021 privind „Construire imobil S+P+3E locuințe colective cu spații pentru activități liberale la parter” prin recompartimentări interioare, modificări fațade, construire terasă circulabilă și supraetajare cu încă un nivel, o singură dată, în suprafață de maximum 20% din suprafața desfășurată a clădirii conform prevederilor art. 2, alin. (4), lit. a1 din Legea 50/1991. Primăria a făcut precizarea că „Supraetajarea cu un nivel în limita a 20% din suprafața construită desfășurată a clădirii se va putea autoriza numai după intabularea construcției la stadiul fizic autorizat premergător supraetajării”.
 
Reamintim că Autorizația de bază avizează lucrările ce constau în „Construire imobil locuințe colective cu spații pentru activități liberale la parter S+P+3E”. PFA-ul a fost înființat în anul 2018, cu sediul social în municipiul Constanța. Activitatea principală este de „dezvoltare (promovare) imobiliară”. Constantin Băjenaru, din partea Muzeului de Istorie și Arheologie Constanța a vorbit despre cercetarea arheologică de la fața locului. „Acolo a avut loc descărcarea în 2018, dacă nu mă înșek. Au fost găsite gropi din epoca de bronz și epoca otomană. Dar ce este o noutate pentru zona respectivă este că au fost descoperite inclusive obiecte, urme de locuire din epoca de bronz, o premieră pentru cartierul respectiv!”, a adăugat arheologul.
 
Amintim că Primăria Constanța a eliberat joi, 11 noiembrie, autorizația de construire pentru PFA Panait Ion Ilie care va ridica un bloc de 15 etaje pe aleea Lamia, din municipiul Constanța. Mai precis, imobilul se va edifica în stațiunea Mamaia. Cotidianul ZIUA de Constanța a mai vorbit și în trecut de proiectul investitorului. Prin AC 920 din data de 11 noiembrie 2021, PFA Panait Ion Ilie a primit undă verde pentru construire imobil S+P+12-15E+terasă circulabilă cu funcțiunea de apartamente de vacanță și spații comerciale la parter. Documentul este valabil 12 luni.

 
Procesul
 

Amintim că pe rolul Curții de Apel Constanța a fost înregistrat dosarul 5670/118/2020, care se află în stadiul procesual de recurs. Este vorba de un proces deschis, în primă instanță, de omul de afaceri Ilie Panait împotrvia Primăriei Constanța. Pe fond, primăria a pierdut procesul, iar în final, pe 13 august a declarat recurs, acesta fiind înregistrat pe 24 august 2021 la Curte. În acest dosar, termen este pe 8 decembrie 2021.
 
Procesul de fond a fost înregistrat, dezbătut și finalizat la Tribunalul Constanța, decizia fiind luată de judecători pe 13 mai 2021, când a fost dată soluția pe scurt ce urmează: „Admite cererea. Anulează în parte certificatul de urbanism nr. 517/30.01.2020, în ceea ce priveşte menţiunea de la pct. 3 Regimul tehnic - Coeficientul de utilizare a terenului (CUT): „coeficientul de utilizare al terenului rezultat din regimul de înălţime specificat şi procentul de ocupare admis este maxim 4, conform planşă reglementări zona Mamaia Nord”. Obligă pârâtul să emită un nou certificat de urbanism care la pct. 3. Regimul tehnic - Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) să menţioneze: „coeficientul de utilizare a terenului rezultat din regimul de înălţime specificat şi procentul de ocupare admis este de maxim 4, raportat la suprafaţa UTR”. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare, recurs ce va fi depus la Tribunalul Constanta. Pronunţată astăzi, 13.05.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia păr?ilor prin mijlocirea grefei instanţei”.

 
 
Contactat telefonic de reporterii ZIUA de Constanța, Cristian Gabriel Panait, fiul lui Ilie Panait, care se ocupă de construcția imobilului afectat de proces a transmis că „Diferența pe care o face precizarea din Certificatul de Urbanism reprezintă o suprafață mare. Practic, am cerut pentru 18.000 de mp suprafață totală obținută după construcție, iar ce este precizat în document înseamnă 7.200 mp suprafață construibilă”.

 
Potrivit rolii.ro, prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța - Secția de contencios administrativ și fiscal reclamantul Panait Ilie a chemat în judecată Primăria Constanța, solicitând anularea certificatului de urbanism nr. 517/30.01.2020 emis de Primarul Municipiului Constanța Decebal Făgădău, obligarea paratului la emiterea unui nou certificat de urbanism care la pct. 3. Regimul tehnic - Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) sa precizeze „coeficientul de utilizare a terenului este maxim 4, raportat la suprafața UTR", în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii și obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.


 
Ce a cerut reclamantul Panait Ilie
 
În motivarea cererii reclamantul a arătat că urmare cererii formulate de reclamant, pârâtul a emis certificatul de urbanism nr. 517/30.01.2020 pentru realizarea unui imobil cu regim de înălțime S+P+12-15 etaje + terasa circulabilă, pe terenul situat in Stațiunea Mamaia - Constanța. Este vorba de terenul de pe aleea Lamia, nr. 16.
 
A arătat că certificatul de urbanism nr. 517/30.01.2020 precizează Ia pct. 3. Regimul tehnic - Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) următoarele: „coeficientul” de utilizare al terenului rezultat din regimul de înalțime specificat și procentul de ocupare admis este maxim 4, conform planșa reglementări Mamaia Nord", iar certificatul de urbanism nr. 517/30.01.2020 precizează ca a fost emis în temeiul reglementărilor documentației de urbanism, faza PUZ, aprobată prin HCL Constanța nr. 121/24.05.2013 și anterior, pârâtul a emis urmare cererii formulate certificatul de urbanism nr. 920/03.04.2019 pentru realizarea unui imobil cu același regim de inălțime (S+P+12-15 etaje+terasa circulabilă) pe același teren (situat in Stațiunea Mamaia -Constanța).
 
A mai arătat că certificatul de urbanism nr. 920/03.04.2019 precizează la pct. 3. Regimul tehnic - Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) următoarele: „aprobat maxim 4/UTR" iar certificatul de urbanism nr. 920/03.04.2019 precizează, la fel ca și cel atacat, că a fost emis în temeiul reglementarilor documentației de urbanism, faza PUZ, aprobata prin HCL Constanța nr. 121/24.05.2013. 
Cu privire la documentația de urbanism, faza PUZ, aprobată prin HCL Constanța nr. 121/24.05.2013, a arătat că aceasta stabilește Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) pentru UTR 30 (Careu 4) unde este situat imobilul teren, după cum urmează: „CUT maxim/UTR = 4" Extras din Regulamentul Local de Urbanism - aferent Planului Urbanistic Zonal Stațiunea Mamaia - modificare HCL nr. 129 / 2001 - zona UTR 30 – Partea III/ Articolul 11, punctul 30 - pag. 18.
 

 
A mai precizat că, totodată, Regulamentul Local de Urbanism în cadrul prevederilor specifice pentru stațiunea Mamaia - secțiunea III - posibilități maxime de ocupare si utilizare a terenurilor, stabilește în cadrul art. 16 că, coeficientul de utilizare al terenului rezultat din regimul de înălțime specificat și procentul de ocupare admis este maxim 4, raportat la suprafața UTR.
 
Nu în ultimul rând, a precizat că pârâtul a emis certificate de urbanism și pentru alte imobile edificate în Stațiunea Mamaia și a formulat plângere prealabilă împotriva certificatului de urbanism nr. 517/30.01.2020, solicitând revocarea acestuia și emiterea unui nou certificat de urbanism care la pct. 3. Regimul tehnic - Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) să precizeze coeficientul de utilizare a terenului este maxim 4, raportat la suprafața UTR.
 
A mai precizat că prin adresa nr. R43315/13.03.2020, s-a răspuns plângerii prealabile formulate, și s-a comunicat faptul că procedura revocării actului administrativ nu este aplicabilă certificatului de urbanism si că certificatul de urbanism a fost emis in baza Regulamentului Local de Urbanism aprobat prin HCL nr. 121 /24.05.2013. A mai arătat că se consideră vătămat ca urmare a limitărilor impuse prin acest act in privința coeficientului de utilizare a terenului și se află în imposibilitatea de a mai continua demersul pentru obținerea autorizației de construire în condițiile pe care le dorește.
 
Ce a spus Primăria Constanța
 
Pârâta, legal citată, a formulat și a depus întâmpinare, prin care a solicitat instanței să dispună admiterea excepției inadmisibilitatii capătului de cerere prin care se solicita obligarea pârâtului la emiterea unui nou certificat de urbanism, raportat la faptul că o instanța de judecata nu își poate aroga atribuțiile unei autorități publice si, pe cale de consecință, respingerea capătului de cerere ca inadmisibil; admiterea excepției inadmisibilității capătului de cerere privind anularea certificatului de urbanism, raportat la faptul ca certificatul de urbanism nu reprezintă act administrativ, si, pe cale de consecința, respingerea capătului de cerere ca inadmisibil, pe fondul cauzei, respingerea ca neîntemeiată a cererii de chemare in judecată și în temeiul dispozițiilor art. 453 C. proc. civ., obligarea reclamantului la plata către reclamant,a cheltuielilor de judecată ocazionate de soluționarea prezentei cauze.


 
Pe fondul cauzei a arătat că autorizația de construire se obține în condițiile legii, iar nu în condițiile pe care orice persoana și le dorește, și a arătat că atât Certificatul de urbanism nr. 920 din 03.04.2019 (la care a făcut referire reclamantul) și cât si Certificatul de urbanism nr. 517 din 30.01.2020 au fost emise în baza Regulamentului Local de Urbanism aprobat prin HCL nr. 121/24.05.2013 privind aprobare PUZ Stațiunea Mamaia, modificare HCL nr. 129/2001, a arătat că HCL nr. 121/24.05.2013 privind aprobare PUZ Stațiunea Mamaia - Modificare IICI. nr. 129/2001, obiectul avizului favorabil emis de către instituția abilitată legal în acest sens respectiv, de către MDRAP.
 
A învederat dispozițiile Legii nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism și a arătat că, în ciuda susținerilor contrare ale reclamantului, certificatul de urbanism contestat a fost emis în baza reglementărilor urbanistice prevăzute în documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal aprobat prin HCL nr. 121/24.05.2013, regulamentul prevede împărțirea stațiunii Mamaia în 5 zone: Zona A - formala din UTR 1 -UTR 9, Zona B formată din UTR 10-UTR 16, Zona C - formata din UTR  8-UTR 22, Zona D formată din UTR 23-UTR 24, Zona Nord formată din UTR 26-UTR-34. Astfel că atât certificatele de urbanism la care reclamantul a făcut referire în cererea de chemare în judecată, cât si certificatul de urbanism contestat în speță au respectat regulamentul aprobat.
 
Ce a decis instanța

Din răspunsul pârâtului la interogatoriul propus de reclamant, instanța reține că Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ Stațiunea Mamaia aprobat prin H.C.L. nr. 121/24.05.2013 este aplicabil și terenului reclamantului, că acest regulament nu a fost modificat, iar sintagma CUT „maxim 4” precizată prin certificatul contestat este diferită de sintagma CUT maxim 4/UTR prin aceea că, CUT maxim 4 este menționat pentru terenul reclamantului așa cum este înscris pe Planșa de Reglementări Urbanistice Zona Mamaia Nord – parte desenată.
 
Or, în acord cu reclamantul, conform dispozițiilor legale citate anterior, regimul tehnic al imobilului, incluzând CUT, se precizează conform piesei scrise a PUZ, respectiv conform Regulamentului local de urbanism aferent PUZ, în speță art. 16 din regulament.
 
În aceste condiții, refuzul pârâtului de a insera în cuprinsul certificatului de urbanism mențiunile conforme cu reglementările locale de urbanism apare ca fiind unul nejustificat, în sensul Legii nr. 554/2004, situație în care, în baza dispozițiilor art.18 alin.1 din Legea nr.554/2004, Tribunalul va admite cererea reclamantului, va anula în parte certificatul de urbanism nr. 517/30.01.2020, în ceea ce privește mențiunea de la pct. 3 Regimul tehnic - Coeficientul de utilizare a terenului (CUT): „coeficientul de utilizare al terenului rezultat din regimul de înălțime specificat și procentul de ocupare admis este maxim 4, conform planșă reglementări zona Mamaia Nord” și va obliga pârâtul să emită un nou certificat de urbanism care la pct. 3. Regimul tehnic - Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) să menționeze: „coeficientul de utilizare a terenului rezultat din regimul de înălțime specificat și procentul de ocupare admis este de maxim 4, raportat la suprafața UTR”.


 
Povestea de pe Lamia 16
 
În anul 2019, Ilie Panait, tatăl lui Cristian Gabriel Panait, anunța o investiție într-un imobil de 15 etaje, în staţiunea Mamaia, pe aleea Lamia, cum s-ar spune, în buza mării. Investitorul a prezentat la Autoritatea pentru Protecţia Mediului Constanţa proiectul „Construire imobil hotel - apartamente cu alimentaţie publică la parter S+P+12-15 etaje+terasa circulabilă”, propus a fi amplasat în staţiunea Mamaia, aleea Lamia nr. 16. Terenul, însă, are o istorie mai lungă și mai interesantă.
 
Tot în 2019, a fost eliberat Certificatul de Urbanism cu nr. 920 din data de 3 aprilie 2019, pentru aleea Lamia nr. 16, pentru construire imobil hotel-apartamente cu alimentație publică la parter S+P+12-15E+terasă circulabilă. Certificatul ar fi expirat la începutul lunii aprilie 2021.
 

Despre MCF Construct 2000 SRL

Societatea MCF Construct 2000, cea care ridică Tomis Tower, a fost înființată în anul 2006, având sediul social pe intrarea Mr. Șofran din Constanța. Capitalul social este de 220.200 lei. Asociat unic în firmă este Cristian-Gabriel Panait. Tot el este și administratorul firmei. Activitatea principală a societății este „Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Situaţia financiară pe anul 2018 arată astfel: 36 de salariaţi, un profit de 37.980 lei şi o cifră de afaceri de 1.158.729 lei. Anul 2019 a fost caracterizat prin 46 de salariați, la o cifră de afaceri de 4.168.702 lei, cu un profit de 138.959 lei. Pentru anul 2020, societatea a raportat 47 de salariați, cu o cifră de afaceri de 4.445.288 lei, profitul fiind de 137.305 lei.
 
În 2006, când a fost înființată societatea, Cristian Panait deținea 70% din societate, iar Eugen Stanciu deținea 30%, iar sediul social era pe strada Dobrogeanu Gherea. În data de 15 mai 2008, cei doi asociați au cooptat în firmă un asociat nou, pe Lucian Dugheană. Panait s-a retras din firmă, iar Dugheană a primit cele 70 de procente. Pe 7 noiembrie 2008, s-a retras și Stanciu din firmă, iar Lucian Dugheană a devenit asociat unic.
 
Pe 19 ianuarie 2010, Dugheană se retrage din firmă și cesionează lui Marian Preda Amansio părțile sociale. Cel din urmă devine administrator și asociat unic.
 
În 2015, conform vrajitorul.eu, apar asociați în MCF Construct 2000 SRL Panait Cristian Gabriel și Adrian Măriuț. Atunci s-a făcut și schimbarea de adresă, fiind mutat sediul social pe intr. Maior Șofran.
 
Cristian-Gabriel Panait este asociat și în firmele Black Sea Design Concept SRL, care are sediul în municipiul Constanța, pe strada Ionel Teodoreanu și Concept Consult Service SRL, cu sediul pe intr. Mr. Șofran. Black Sea Design Concept SRL îi are ca asociați pe Cristian Gabriel Panait – 25%, pe Melin Ozgur – 40% și David Yaes – 35%. În firma Concept Consult Service, Cristian Gabriel Panait și Elena Dinu sunt acționari cu câte 50% cotă de participare la beneficii și pierderi.
 
PRECIZĂRI:
 


Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

 
Citește și

Șantier în zona cluburilor din Mamaia. Au început lucrările pentru blocul de 15 etaje de pe aleea Lamia (galerie foto)
 
 
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Blocul ridicat de Panait pe strada Primăverii va fi supraetajat! A fost emisă autorizația

13 Jan 2023 1893

Amendă pentru investitorul care ridică un turn de 15 etaje în stațiunea Mamaia. Cine este și care este motivul

07 Nov 2022 1863

Răspuns pozitiv de la APM Constanța pentru modificările turnului de 15 etaje din zona cluburilor din Mamaia

10 Oct 2022 1118

Blocul de 15 etaje din zona cluburilor va fi modificat! Proiectul, depus la Mediu

03 Sep 2022 1340

Blocul de 15 etaje din zona cluburilor din Mamaia va fi modificat! Primăria Constanța a eliberat documentul necesar

27 May 2022 1823

Ce se construiește Șantier în zona cluburilor din Mamaia. Au început lucrările pentru blocul de 15 etaje de pe aleea Lamia (galerie foto)

18 Nov 2021 10428

După blocul de 15 etaje, din Mamaia, Cristian Panait de la MCF Construct 2000 SRL va construi case în Constanța

12 Nov 2021 5098

Ce se construiește Bloc de 15 etaje, pe aleea Lamia, din Mamaia. Investitorul a primit autorizația de construire

11 Nov 2021 3327

Primăria Constanța și Ilie Panait, în instanță. Se decide soarta blocului de 15 etaje de pe aleea Lamia, din Mamaia

26 Aug 2021 2702

Stăpânul terenurilor Careul moștenitorilor din Mamaia

29 Jul 2021 7867

Stăpânii terenurilor Camera secretă a blocului de pe bulevardul Mamaia 505A

18 Jun 2021 10461

Stăpânii terenurilor Tomis Tower și turnul de pe Traian

11 May 2021 7433

Ce se construiește Afaceristul Ilie Panait ridică un bloc pe strada Primăverii din Constanța. Ce au descoperit arheologii la săpături

23 Mar 2021 5709

Liderii Forțelor Navale

28 Aug 2020 7122

Serviciul de stare civilă Constanţa. Publicaţii de căsătorie 30 decembrie 2019

03 Jan 2020 2401