Imobiliare

CN ACN SA a primit răspuns de la APM Constanţa. Sunt vizate lucrările de consolidare a malurilor Canalului Dunăre - Marea Neagră

Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile (CN ACN) SA a depus la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa proiectul „Finalizare lucrări de protecţii şi consolidări maluri, sector Cumpăna - Agigea, între km 53+000- km 61+000 mal stâng, Canal Dunăre - Marea Neagră“, amplasat în comuna Poarta Albă.
 
Recent, Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa a anunţat publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare că nu sunt necesare efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi parcurgerea celorlalte etape din procedura de evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Finalizare lucrări de protecţii şi consolidări maluri, sector Cumpăna - Agigea, între km 53+000- km 61+000 mal stâng, Canal Dunăre - Marea Neagră“, amplasat în comuna Poarta Albă.

Ce presupune acest proiect

Localizarea indicată de acest proiect este malul stâng al Canalului Dunăre - Marea Neagră, între km 53+000 şi km 61+000, respectiv la trei kilometri de faleza Mării Negre şi la 40 de kilometri de graniţa cu Bulgaria. Terenul din amplasament nu are alte folosinţe în afara celei pentru care a fost afectat, şi anume de a face posibilă realizarea Canalului Dunăre - Marea Neagră. Terenul din zona adiacentă malului stâng al Canalului face parte din extravilanul localităţilor Cumpăna şi Agigea. Suprafaţa de teren pe care se vor realiza lucrările se află în administrarea Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile SA Constanţa.
 
În prezent, la peste 30 de ani de la punerea în funcţiune a Canalului, malurile pe care nu au fost finalizate lucrările de protecţie şi de colectare/dirijare controlată a apelor de pe taluz prezintă slăbiciuni cu consecinţe şi riscuri serioase pentru canal, după cum urmează: riscul de alunecări de teren ce pot bloca canalul parţial; eroziunea solurilor moi, neprotejate de vegetaţie, antrenate de ape pluviale, pot cauza umpleri lente, dar în curs de desfăşurare, a canalului navigabil; căderi de pietre sau pământ pe drumurile tehnologice, în principal pe drumul de serviciu de la cota +10,00 mrMB, împiedicând accesul în caz de necesitate.
 
Din acest motiv, CN Administraţia Canalelor Navigabile SA a demarat finalizarea lucrărilor pentru protecţia şi consolidarea malului stâng al Canalului, în zona Cumpăna - Agigea, sector km 53+000÷61+000, între cota +10,00 mrMB şi cota terenului natural. Conform Certificatului de urbanism nr. 11 din 14.02.2017, proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 50/1991. Terenul este domeniu public al statului, conform contractului de concesiune nr. 1533/08.04.2008, cu drept de concesiune şi administrare CN ACN SA Constanţa, potrivit extraselor de Carte Funciară cu nr. 104642/14.12.2016 şi nr. 100542/14.12.2016.

Mai multe soluţii tehnice

Soluţiile tehnice care au fost aplicate pentru lucrările de protecţie a taluzului malului stâng al Canalului, între km 53+000÷61+000, sunt diferite, în funcţie de natura terenului. Pentru împiedicarea pătrunderii apelor în pachetul de argile roşii, au fost prevăzute acoperirea taluzurilor cu un strat de loess compactat şi pământ vegetal şi lucrări de drenare, captare şi evacuare organizată a apelor din pânza freatică şi de pe taluzuri: drenuri, şanţuri, rigole, descărcători, cavalier cu rigolă la bază.
 
Pentru consolidarea taluzurilor în argile roşii, s-au prevăzut ranforturi pe coloane forate. Protecţia cretelor şi a calcarelor fisurate de la baza taluzurilor s-a realizat cu ajutorul unor casete şi cadre prefabricate umplute cu piatră spartă, având din loc în loc ranforturi din beton simplu.

Cum s-a produs degradarea taluzurilor

Pe zona analizată, respectiv între km 53+000÷61+000, s-au identificat fenomene cu efect negativ asupra stabilităţii taluzurilor, întâlnindu-se mai multe categorii de degradări. Degradarea taluzurilor, produsă de scurgerea apelor de suprafaţă, este cauzată de faptul că reţeaua de colectare a apelor nu a fost finalizată sau se află în stare de funcţionare necorespunzătoare. S-au observat situaţii în care apele colectate în rigolele orizontale nu sunt descărcate în descărcătorii verticali, ceea ce a condus la erodarea locală a terenului, sau că descărcătorii nu sunt executaţi pe tot taluzul, apele fiind colectate de descărcătorii existenţi şi descărcate pe taluz.
 
Valea afluentă de la km 53+615 nu este racordată la bazinul natural de captare, ceea ce conduce la scurgerea apelor pe lângă amenajare, la infiltrarea în sol a apelor provenite din precipitaţii, cu efecte de eroziune a malurilor şi alunecări de teren.
Eroziunea taluzurilor în zonele cu pământuri moi (argile) s-a produs tot ca urmare a scurgerii necontrolate a apelor, însoţită şi de transportul pământului moale în canal. Taluzul nefiind protejat, s-au produs ravene de dimensiuni mari şi alunecări de teren, de amploare medie şi mare, favorizate de existenţa solurilor argiloase şi loessoide care acoperă calcarul, alunecări ce pot cauza blocarea drumului de serviciu şi chiar obstrucţii în canal.
 
Fenomenul este întâlnit în special între km 54+000 şi km 60+400, unde înălţimea malurilor este cu cca 50 m deasupra nivelului drumului de exploatare/serviciu de cota +10,00 mrMB al Canalului Dunăre - Marea Neagră. Desprinderi şi căderi de rocă sunt fenomene mai izolate, observate în special în zona văii afluente nefinalizate de la km 53+615 şi în zona dintre km 56+600÷57+800, unde zidurile de protecţie nu au fost finalizate, întâlnindu-se degradări ale depozitelor de roci, conducând uneori la desprinderea şi căderea unor roci de mici dimensiuni pe drumul de exploatare/serviciu de la cota +10 mrMB.

Lucrări prevăzute în investiţie 

Ca urmare a degradărilor apărute pe malul stâng al Canalului Dunăre - Marea Neagră, între km 53+000÷61+000, sunt necesare următoarele categorii de lucrări: finalizarea/execuţia sistemului de colectare a apelor; finalizarea lucrărilor de combatere a eroziunii malurilor constând în taluzuri, protecţie suprafaţă cu plasă din iută biodegradabilă; plantare de vegetaţie, lucrări de terasamente şi drenaj în zonele cu potenţial mare de alunecări; finalizarea lucrărilor de protecţie a versanţilor. Lucrările prevăzute în investiţie au numai rolul de a consolida şi a reface malul stâng al Canalului, între km 53+000 şi km 61+000, şi nu au o folosinţă ulterioară în afara celei pentru care au fost realizate.

Citeşte şi:

CN ACN SA a solicitat aviz de mediu. Vrea să finalizeze lucrările de protecţie şi consolidare a malurilor pe sectorul Cumpăna - Agigea (document)

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Cine va moderniza sistemul de măsurare a nivelului apei pe Canalele Dunăre - Marea Neagră şi Poarta Albă - Midia (document)

11 Aug 2018 288

Consolidări de maluri şi lucrări de reabilitare la Canalul Dunăre - Marea Neagră, efectuate de firma soţiei defunctului Gabriel Căciuloiu (document)

09 Aug 2018 414

Cine va asigura revizia tehnică a automobilelor din parcul auto al CN Administraţia Canalelor Navigabile SA Constanţa (document)

24 Jul 2018 355

Ce decizii au fost luate în AGOA Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile SA

23 Jun 2018 557

Daniel Georgescu, numit în funcţia de director general provizoriu al CN ACN SA

08 Jun 2018 939

Canalul Dunăre - Marea Neagră o ia la vale! CN ACN Constanţa SA anunţă licitaţie pentru executarea lucrărilor de urgenţă (document)

11 May 2018 7702

Act adiţional la contractul de modernizare a ecluzelor încheiat între Romenergo SA şi CN ACN SA Constanţa (document)

30 Apr 2018 454

CN ACN SA Constanţa anunţă investiţii Malurile din zona ecluzei Cernavodă, reabilitate şi consolidate (document)

16 Apr 2018 719

Danele de operare din Portul Basarabi vor fi reabilitate. CN ACN SA, în aşteptarea răspunsului de la APM Constanţa (document)

13 Apr 2018 1316

A fost aprobată componenţa Consiliului de Administraţie al CN ACN Constanţa SA. Ce remuneraţie vor primi membrii

22 Feb 2018 823

CN ACN Constanţa SA vrea să asigure automobilele din parcul auto. Cât va achita

10 Feb 2018 733

Depozitul de şlam, desfiinţat de CN ACN Constanţa

06 Feb 2018 838

Mandatul directorului general provizoriu al CN ACN, Daniel Georgescu, prelungit

27 Nov 2017 1447

Ovidiu Sorin Cupşa, numit preşedinte al Consiliului de Administraţie al CN ACN (galerie foto)

27 Nov 2017 1420

Portul Ovidiu va fi modernizat şi extins. CN ACN SA Constanţa a solicitat acord de mediu (document)

25 Oct 2017 2253

Obiectivele CN ACN SA, păzite de Zip Escort SRL (document)

14 Oct 2017 1234

Angajaţii CN ACN SA conduc automobile furnizate de Ţiriac Auto SRL (document)

04 Oct 2017 1028

Ambient Building SRL va reabilita turnul de comandă de la Ecluza Năvodari. Ce sumă va încasa de la CN ACN Constanţa (document)

13 Sep 2017 1650

CN ACN SA achiziţionează un buldoexcavator de la o firmă franceză (document)

06 Sep 2017 1023

Setconstruct SRL, preferată de CN ACN Constanţa. Ce va presta societatea şi pentru câţi bani (document)

30 Aug 2017 1442

GA & MA Activ Logystic SRL se va ocupa de reabilitarea drumului de acces la dana 12 - Port Basarabi (document)

23 Aug 2017 1220

CN Administraţia Canalelor Navigabile SA Constanţa îşi înnoieşte parcul auto (document)

10 Aug 2017 722

CN ACN SA a decis cine se va ocupa de reabilitarea navei „Costineşti 3“ (document)

13 Jul 2017 1101

CN ACN SA a solicitat aviz de mediu. Vrea să finalizeze lucrările de protecţie şi consolidare a malurilor pe sectorul Cumpăna - Agigea (document)

03 Jul 2017 1119

Cine va executa reviziile tehnice periodice ale maşinilor din dotarea CN ACN SA (document)

08 Jun 2017 940

Reabilitarea navei „Costineşti 3“ goleşte conturile CN ACN SA cu 160.000 de lei (document)

02 May 2017 3155

Portul Luminiţa se modernizează. Cine face investiţia şi care este scopul (document)

29 Mar 2017 1498

Lucrări de modernizare la ecluza Năvodari! Cât va cheltui Administraţia Canalelor Navigabile (document)

17 Mar 2017 1269

Cât va costa reabilitarea legăturilor rutiere de pe malul Canalului Dunăre - Marea Neagră

23 Feb 2017 1286

Modernizarea ecluzelor de la Canalele Navigabile şi neregulile găsite de Curtea de Conturi

14 Feb 2017 1442

Foştii administratori ai CN ACN Aurelian Popa şi Cristian Ianca dau în judecată instituţia! Ce au solicitat

07 Feb 2017 1985

CN ACN SA Constanţa, la judecată cu AJFP Tulcea. Iată motivul!

02 Feb 2017 1271

CN ACN SA Constanţa îşi pregăteşte maşinile de iarnă (document)

21 Dec 2016 989

Cu sau fără primă - asta-i întrebarea! Ce angajaţi din Constanţa vor găsi sub brad daruri de la Moş Crăciun

17 Dec 2016 2415

CN ACN SA Constanţa caută firmă care să-i scoată din nămeţi (document)

28 Nov 2016 855

Nava „Costineşti 3“ va fi reabilitată. CN Administraţia Canalelor Navigabile SA va scoate din conturi peste 160.000 de lei (document)

11 Nov 2016 989

PSD, noi schimbări în CJC Lucian Lungoci renunţă la mandatul de consilier judeţean

23 Aug 2016 2670

Cui a atribuit un contract CN ACN pentru înlocuirea de balustrade (document)

23 Jul 2016 2025

Fabricate în anul 2015 şi cu dotări moderne CN ACN Constanţa cumpără două autoturisme şi două autoutilitare (document)

09 Dec 2015 1511

Ce bani „trimite“ Ministerul Transporturilor în Constanţa

07 Dec 2015 1525

Dorin Lazia a descris instanţei mecanismul prin care Strutinsky controla plăţile făcute de Apele Române, CN APMC şi ACN (rechizitoriu + document+galerie foto)

14 Nov 2015 5149

Îşi caută dreptatea la CNSC Al Stom Company SRL, nemulţumită de rezultatul unei licitaţii la CN ACN SA Constanţa (document)

03 Aug 2015 1662

Membru în Consiliul de Administraţie al CN ACN Consilierul judeţean Cornel Panait se poate lăuda cu o avere impresionantă (documente)

03 Aug 2015 2169

Lista de propuneri numără 21 de persoane ACN va avea un nou Consiliu de Administraţie

20 Jul 2015 1981

CN ACN Constanţa „bagă“ peste 300.000 de lei în reparaţia navei „Peştera” (document)

15 Jul 2015 1713

Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile SA vă informează

02 Jun 2015 929

UPDATE. Din cauza contractelor Expertissa SRL. Ce spune directorul ACN Daniel Georgescu, şeful CN ACN, a pierdut procesul cu ANI

27 Mar 2015 2387

CN ACN SA organizează o licitaţie publică pentru subconcesionarea unui teren de 677 mp din Agigea

29 Nov 2014 1066

Acţionarii CN ACN SA Constanţa, convocaţi în Adunare Generală

27 Sep 2014 1244

Istoricul sediilor instituţiilor constănţene După trei ani de lucrări, clădirea în care funcţionează CN ACN a fost dată în folosinţă în anul 1985

23 Jun 2014 1115